Fact Finding MissionDovnload 11.12 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte11.12 Kb.
Belgica Nieuwsbrief 5 maart 2010

° De door de Belgische Marine geplande “ Fact Finding Mission “ , die voorzien was te starten op 15 maart e.k. is voorlopig uitgesteld . Teamleader van de missie , Korvetkapitein Thierry Charlier, wist ons te melden dat de voorziene C-130 voor transport van materiaal en duikers-ontmijners , uiteindelijk op de voorziene datum niet beschikbaar was.

We wachten op verder nieuws.

Bedoeling van deze Fact Finding Mission is een grondige evaluatie en onderzoek naar de munitie die zich nog aan boord van de Belgica bevindt . Aard, hoeveelheid en mogelijkheden tot verwijdering .Aan de munitie zelf wordt nu niet geraakt . Alles gebeurt uiteraard met medewerking van en onder toezicht van de Noorse Marine. Zodra de missie definitief zal plaatsvinden brengen wij u op hoogte

° Wie nog niet in de gelegenheid was de tentoonstelling bij Verbeke Foundation te Kemzeke –Stekene te bezoeken kunnen wij alleen maar aanbevelen toch eens langs te gaan. Naast de mooie en zeer interessante voorstelling (Ant)Artica van Dixie Dansecoer en de talrijke verwijzingen door diverse kunstenaars en wetenschappers naar de rijke natuur, fauna en flora van Zuid- en Noordpool , is er ook het Archief van L. Cabes . Uiteraard is ook het Belgica Genootschap aanwezig.

° Samen met onze vrienden van de New Belgica bereiden wij een bezoek voor aan Roemenië om er de diverse locaties , instituten en musea te bezoeken en verdere contacten te leggen die verband houden met Emil Racovitza. Patrick Van den Nieuwenhof zal een en ander coördineren. Hierna een uittreksel van een e-mail die wij mochten ontvangen van nog een Roemeense contactpersoonDear Mr. Willy Versluys

My name is Dan Simian, and I am a romanian citizen living in the city of Cluj-Napoca, Transylvania, Romania. I graduated the faculty of Geography at Babes-Bolyai University, in Cluj, and I also obtained 2 Master degrees, one in Environment and one in Management at the same University. I also studied one year with a Tempus scholarship in Spain. I worked as teacher and in various economic fields.

My concern about Belgica, is explain by the fact that I studied at the same University in Cluj, where was professor Emil G. Racovitza, one of the crew members of Belgica Expedition at the end of the XIX-th, century. After he came back from the Antarctic expedition he was appointed director-researcher at Banyuls-sur-Mer, in France, and after the end of WWI, he came in his native country, Romania to organize the activiy at University of Cluj. I also know well the Institute of Speleology, in Cluj, which is located near the Geography Faculty. I activated at students speleological clubs. I read books about (or written by) Racovitza, Belgica expeditions, polar expeditions, and I always wonder, WHY, nobody, made a documentary (or even artistic movie) about the Belgica expedition in Antarctica, at the end of the XIX-th century, all the more as it was the first expedition to stay during the winter in Antarctic, and was the first entirely scientific antarctic expedition. I do not know a well documented movie, made neither the belgian, romanian, norwegian, etc, televisions, about this expedition, only short length films. I neither saw at Discovery Channel or National Geographic this sort of documentary. I also know the nephiew of Emil Racovitza, mr. Gh. Racovitza, who is a researcher at the Institute of Speology, in Cluj, and other romanian spelologists, researcher, prfessors, some of them being students of Emil Racovitza, back in the 1940’s. I think we should use this opportunity, to do something in order to preserve their memories about the direct participants of the Belgica expedition. Here in Cluj, at the Speology Museum we also have some artefacts that belonged to Racovitza and Roald Amundsen, and where used in the Antarctic expedition!

The first reason of this mail-enquiry, is to ask you, Mr. Versluys, about the stage of the Belgica wreck recovery-conservation. What is the last-final choice, entirely recovery, partial recovery, or in-situ preservation ?

What is the state of the wreck now? Was the ammunition/explosives cargo raise up from the wreck by the Norwegian Navy? It was made a movie about the Belgica wreck? There is in Antarctica some sort of memorial, etc, about the Belgica expedition? Did the Belgica Society tried to contact the relatives, succesors, heirs, of the Belgica crew members from all the countries?

I can make you the connections needed here, in Romania in order to colect all the data you need for a complete data research about all you need regarding Belgica expedition, and Emil Racovitza.

Dear Mr. Versluys, I will eagerly wait the news from you and I thank you very much for your attention.

° Begin dit jaar was Mevr Lisa Bostwick uit Harstad op bezoek.

Mevr.Bostwick is afdelingshoofd van het Trondenes Historiske Senter en o.a. verantwoordelijk voor de historische plaatsen in Harstad , het plaatselijk museum en de Anna Rogde . Eind dit jaar wordt in Harstad een Belgica tentoonstelling georganiseerd met verwijzingen naar de gebeurtenissen van 1940 , periode waarin de Belgica tot zinken werd gebracht.

° Een nieuwe vriend uit Frankrijk, Jean Claude Lacaille , een kenner en verzamelaar betreffende de ontdekkingsreiziger Charcot , heeft ons gecontacteerd en zijn medewerking aangeboden . Op onze vraag zal hij een en ander ivm de Duc d’ Orléans , eigenaar van de Belgica begin 1900, voor ons verder opzoeken . Jean Claude bezit een zeer uitgebreide videotheek ivm films over de beide Polen. Overzicht hiervan wordt jullie eerstdaags doorgestuurd.

.° Belgica vriend Yvo Peeters, pas terug van een reis naar Antarctica ,wist ons mee te delen dat de wetenschappers van de Amerikaanse basis Palmer zeer geïnteresseerd waren in het Belgica project . Hij had ook een ontmoeting met de bekende poolreiziger J. Splettstoesser ( 128 expedities !)

° De onderhandelingen met mogelijke bergers gaan nog steeds door . Bedoeling is om , samen, met het team van onze Navy, een burgerteam, o.l.v. Walter Loy, mee te sturen. Ook afgevaardigden van een of meerdere bergingsfirma’s en een cameraploeg zouden meereizen. Voor de organisatie ter plaatse in Harstad krijgen wij de volle medewerking van Kristian Holst en Kjell Kjaer. De onvermoeibare Helge Seifer, en Wim Arits zorgen voor de Noorse connecties ivm mogelijke berging en transport.

° Ons PR-team Marissa & Eddy Wouters leggen momenteel de laatste hand aan de update van onze sponsor/vip brochure. Terzelfder tijd zal ook de website ge-update worden ism het VLIZ.° Via Patrick van den Nieuwenhof werden ook connecties gelegd in Chili met de afstammelingen van Van Rysselberghe ( 2de werktuigkundige aan boord van de Belgica). Voorbereiding voor een Belgica tentoonstelling in kader van een culturele uitwisseling wordt voorbereid. Het wordt wel afwachten hoe een en ander nu verder moet na de aardbeving.

° Tenslotte : de verkoop van de Belgica jenever en Belgica likeur is definitief gestart . Voorlopig is de uitvalbasis nog Oostende . Contact : W.Versluys.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina