Faculteit der rechtsgeleerdheidDovnload 11.17 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte11.17 Kb.


FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID

Vakgroep Fiscaal recht

Ondernemingsrecht –deel inleiding tot het recht - voorbeeld examenvragen

 • Wat is de verhouding tussen recht en gezag

 • bespreek de procedure voor een grondwetswijziging

 • welke soorten wetten kan men onderscheiden

 • wat is het verschil tussen een wetsvoorstel en een wetontwerp en welke impact heet dit op de wordingsprocedure van de wet

 • wat is een wetskrachtig Koninklijk besluit

 • wat is interpretatie, hoe gebeurt ze en wat is het verschil tussen rechterlijke en authentieke interpretatie

 • Geef en bespreek de algemene kenmerken van de Belgische staat

 • Bespreek het instituut Koning’

 • bespreek de fundamentele principe van de ‘rechtspraak

 • Bespreek het Arbitragehof

 • besprek de rechtbanken op het niveau van het arrondissement

 • besprek de organen van de gemeente (miv districtsraden)

 • bespreek de organen van de Europese Unie

 • hoe wordt in het niet testamentair erfrecht de erfopvolging geregeld

 • op welke wijze kunnen verbintenissen uitdoven

 • bespreek het aansprakelijkheidsrecht

 • bespreek de verschillende soorten overeenkomsten

 • in welke gevallen worden derden door een overeenkomst beïnvloedt

 • Geef een definitie van het begrip recht (poging tot synthese)

 • Wat is het verschil tussen ‘regels toepasbaar na keuze’ en ‘wilsaanvullende regels’

 • Wat zijn de raak en verschilpunten tussen recht, godsdienst en moraal

 • Geef een korte omschrijving van de rechtstakken van het publiek recht

 • Geef een korte omschrijving van de rechtstakken van het privaat recht

 • Verklaar de begrippen materiële wet en formele wet

 • geef de normenhiërarchie van de materiële wetten

 • Welk orgaan van de EU vaardigt richtlijnen en verordeningen uit

 • wat is het verschil tussen richtlijnen en verordeningen

 • wat wordt bedoeld met verdragen met directe werking

 • wat betekenen de bekrachtiging en de afkondiging van een wet

 • wat zijn samenwerkingsakkoorden

 • wat is pseudo-wetgeving

 • wat zijn algemene rechtsbeginselen

 • wat wordt bedoeld met ‘België heeft een gerationaliseerd parlementair regime’

 • wat wordt bedoeld met ‘België is een rechtsstaat’

 • wat betekenen de begrippen gezag van gewijsde – kracht van gewijsde

 • wat is de bevoegdheid van de vrederechter

 • wat is de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank

 • wat is de bevoegdheid van het hof van Assisen

 • wat is de bevoegdheid van het Hof van cassatie

 • wat is de bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State

 • wat doet de Hoger raad voor de justitie

 • wat is het verschil tussen belangenconflicten en bevoegdheidsconflicten en hoe worden ze opgelost

 • bespreek de legaliteitscontrole door H en R op de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten

 • wat is een rechtstreekse vordering

 • wat is een pauliaanse vordering

 • wat zijn attributen van de persoonlijkheid

 • wat is het huwelijk

 • bespreek het huwelijksvermogensstelsel

 • wat is vruchtgebruik

 • wat is het verschil tussen een resultaat en een middelenverbintenis

 • op welke manier kunnen verbintenissen ontstaan

 • definieer de termen stuiting en schorsing van de verjaring

 • wat is het verschil tussen een makelaar en een commissionair

 • wat zijn de voornaamste verschillen tussen en personenvennootschap en een kapitaalvennootschap


 
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina