Familie Stamboom van FeenstraDovnload 53.5 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte53.5 Kb.Familie Stamboom vanFeenstra

Stamboom van de fam. FEENSTRA.
1. Rieuwert Hylkes gehuwd met Trijntje Pieters.
2. Pieter Rieuwers gehuwd met Reinou Dirks

woonde te Molkwerum geb. en overl. voor 1811

huis nr. III

geb. in 1751

overl. 21-8-1813.
3. Durk Feenstra gehuwd met Jeltje Sipkes Seldenthuis.

Geb . te Molkwerum 1778 geb. 1784 dochter van Sipke Jarigs

Huis nr. III (Swanenest?) nam 19 mei 1811 de naam Seldenthuis aan.

Zij hadden 7 kinderen.

1. Pieter geb 19-11-1805 overl. 25-12-1859

2. Engle geb 29-01-1815 overl. 27-12-1830

3. Rieuwert geb 7-06- 1817

4. Reino geb 25-09-1821

5. Sipke

6. Rein Dirks

7. Jarig.
4. Pieter Feenstra Haintzen Haitzes Visser.

Geb. 19-11-1805 te Koudum Geb. 5-11-1813 te Koudum

Overl. 25-12-1859 Overl. 30-01-1881 te Koudum.

Wonende te Molkwerum zij was een dochter van

Ned.Hervormd Haitze Klases Visser en Jetske Jetzes Wiersma.

Veehouder ( zie geslacht van Visser)

Overl.25-12-1859. Trouwdatum: 17-05-1835.

Kinderen:

1. Jeltje getrouwd met Jacob Schut. Kinderen: Pieter

Sietze


Geertje getr.met Wiersma.

Hylkje getr. met Hornstra.

Johanna.

2. Jetske getrouwd met Germen van Hylkema Vlieg Kinderen: Pieter

Epens

Johanna getr. met Hazenberg.3. Durkje getrouwd met Otten Stegenga. Kinderen: Marijke getr. met Hoekstra

Johanna getr. met Blanksma

4. Geertje, geboren 1847, overleden 1854

5. Dirkje

6. Durk

7. Jarig, geboren 1857

5. Durk Feenstra getrouwd met Angenietje van Temmen. Zie pagina 3.

Geb. 3-01-1853 te Molkwerum geb. 26-02-1856 te Tjummarum (Baradeel)

Overl. 30-01-1914 te Koudum Overl. 9-02-1936 te Koudum

Trouwdatum 27-05-1884

Getuigen bij dit huwelijk: Douwe Molenaar en Jacob Schut.

Zij liggen begraven op het kerkhof te Molkwerum.


In het kerkje te Molkwerum hangen koperen lampen, geschonken door de familie Feenstra

Op de lampen staat: “ Saelingh Reyns en de Claes Pyters.

Jongelingen, maagden dat zij in de naam des Heren leven” Ps.148: 12 en 13.
Kinderen van Durk Feenstra en Angenietje van Temmen:


  1. Pieter, geboren te Koudum augustus 1886, Overleden 19-02-1889.

  2. Jelte Gerrit Geb.11-02-1888 te Koudum Overleden 5-05-1966.

Adriana Pieternella Los. Geb.2-04-1887 Overleden 23-08-1977.

Trouwdadum 18-11-1913

Kinderen:

1. Angenietje Dirkje geb. 31-07-1914 te Dirkshorn

2. Lena Freerikje geb. 3-08-1915 te Dirkshorn

3.Dirk Pieter geb. 29-03-1917 te Dirkshorn getr. met Jacoba van der Poel.

4.Antje Adriana geb. 3-07-1918 te Dirkshorn getr met Okko Nanning Oosterhof.

5.Jannetje Boukjen geb. 3-01-1919 te Dirkshorn overl. 3-01-1919.

6.Jannetje Boukjen Wilhelmina geb. 23-09-1921 te Scheveningen getr. met Gerrit Hartvelt.

7.Pieternella Tetje geb. 16-02-1923 te Scheveningen getr. met Adrianus Cornelis de Ruiter.

8.Freerik Jelte geb. 14-05-1925 te Scheveningen getr. met Ansje Knosz.

9.Wilhelmina Angenietje geb. 22-03-1927 te Scheveningen getr. met Arie Lagendijk.

10.Oentje Ymkjen Johanna geb. 2-05-1929 te Scheveningen getr. met Louis Michiel Parren.

11.Jeltje Gerda geb. 26-05-1931 te Scheveningen getr. met Jan Schuurman.

12. Adriana Pieternella geb. 26-05-1931 te Scheveningen getr. met Hendrikus Johannes van der Maas.
3. Pieter Feenstra getrouwd 26-05-1915 met Tetsje Couperus.

Geb. 22-05-1891 te Koudum Geb. 6-09-1891

Overl. 4-07-1971 te koudum Overl. 28-04-1957 te Koudum

Dochter van Hette Couperus Geb. 1853 Overl. 15-05-1922.

En Uilkje Roosjen. Geb.12-06-1860 Overl. 17-09-1942.

Zij liggen te Molkwerum begraven.


Kinderen:

1. Durk geb. 20-07-1917 te Koudum getr. met Johanna van Leeuwen. Wonend te Workum.

Overl. 12-08-1985 te Workum Geb.1-05-1917 te Rijswijk Z/H.

Overl.
2. Uilkje geb. 12-10-1918 te Koudum getr. met Leendert Roeleveld. Wonend te Zuid-Afrika.

Overl. Geb. 21-04-1919 te Scheveningen.

Overl. 8-01-1989 te Pretoria Z.Afrika.


3. Hette geb. 31-10-1921 te Koudum getr met Cornelia Noordzij. Wonend te Koudum.

Overl. 9-05-2008 te Koudum Geb. 5-12-1921 te Pernis.

Overl. 26-11-1995 te Joure
4. Jelte Gerrit geb. 6-07-1925 te Koudum getr met Adriana Sol. Wonend te Canada.

Overl. 1-01-1990 te Fenwick Ont. Canada Geb. 5-05-1924 te Schiedam.

Overl.
5. Hidde geb. 26-07-1928 te Koudum getr. met Janny Knegt. Wonend te Canada.

Overl. Geb. 3-09-1931 te Den Hoorn.

Overl.
6. Angenietje geb.25-06-1935 te Koudum getr. met Sipke de Boer. Wonend te Scheveningen.

Overl. Geb. 21-10-1933 te Scheveningen.

Overl.

Familie van Temmen.1. Gerrit van Temmen getrouwd met Angenes Kronenburg

zij woonden te Harlingen; Gerrit van Temmen was kleermaker.


Kinderen: 1. Johannes, geb. 22-07-1813 te Harlingen.

2. Reinder, geb. 12-05-1816 te Harlingen.

Overl. 9-04- 1871 te Leeuwarden.

3. Jelte Gerrits geb. 24-08-1822 te Harlingen.


2. Jelte Gerrits van Temmen getrouwd met Ynske Reinders Hoekstra.

Geb.24-08-1822 te Harlingen. Geb. 10-11-1816 te Ternaard.

Overl. 9-07- 1877 te Tzummarum. Overl. 19-01-1874 te Tzummarum.

Hij was bakker en ontvanger te Dochter van: Reinder Jans Hoekstra en

Tzummarum. Richtje Cornelia Postma.

Trouwdatum: 16-05-1855 te Berlikum.


Zij was eerst getrouwd met Germen S. Olivier. Geb.9-05-1816 te Dronrijp.

Overl.4-06-1849 te Dronrijp.

Uit dit huwelijk Gesloten op 8-05-1839 waren 3 kinderen:

1.Zwaantje geb.8-03-1840

2.Richtje geb. 25-01-1844. Overl.8-08-1859

3.Tjietske geb. 24-05-1845.


Kinderen uit dit huwelijk:

1. Angenietje van Temmen getr. met Durk Feenstra.

Geb. 26-02-1856 te Tzummarum. Zie verder fam Feenstra.

Overl. 9-02-1936 te Koudum.


2. Maaike van Temmen: Geb: 13-08-1857 te Tzummarum.

Overl: 31-03-1858 te Tzummarum.


3. Gerrit van Temmen: Geb: 10-10- 1858 te Tzummarum.

Overl: 17- 03-1876 te Berlikum.


4. Richtje van Temmen: Geb: 1-01-1862 te Tzummarum.

Overl: 2-07-1863 te Tzummarum.

Familie Visser.

Haitse Visser, geb…..1780 te Gaastmeer,

Aangen. In de Ned.Herv.kerk te Koudum 6-03-1805, gehuwd 30-05-1802 te Koudum.

Overl. 20-10-1851 te Koudum. Beroep: visser.

Jetsche Wiersma, geb 9-02-1782 te Koudum,

Aangen. In de Ned.Herv.kerk te Koudum 6-03-1805, gehuwd 30-05-1802 te Koudum.

Overl. 31-05-1848 te Koudum.

Zij heeft acte van afscheiding in de Ned.Herv.kerk afgegeven.

Ze hadden 9 kinderen:

1.Klaas geb. 21-07-1803 te Koudum, ged. 31-07-1803 in de N.H.K.te Koudum.

Ongehuwd, Overl. 1-05-1838 te Nijetap (Dr), begraven te Havelte.

2.Rinske, geb. 13-11-1805 te Koudum, ged. 1-12-1805 in de N.H.K.te Koudum.

Gehuwd met Pieter Weima.

3.Geertje geb. 27-01-1808 te Koudum, ged. 13-03-1808 in de N.H.K.te Koudum.

Gehuwd met Jotje Zeldenrust.

4.Mayke, geb. 6-10-1810 te Koudum, ged. 28-10-1810 in de N.H.K. te Koudum.

Gehuwd 26-05-1837 met Foppe Wiersma. Overl. 4-02-1879.

5.Haintzen (dochter), geb. 5-11-1813 te Koudum, gehuwd 17-05-1835 te koudum.

met Durk Pieter Feenstra. Zie verder fam. Feenstra.

6.Douwe geb.11-10-1816 te koudum, gehuwd met Grietje Wouters Wouters,

overl. 10-05-1850 te Koudum.

7.Riemke, geb.3-10-1820 te Koudum, ged. 5-11-1820 in de N.H.K. te Koudum.

Gehuwd met Pieter Damstra, zijn naar Amerika gegaan.

8.Albert, geb. 6-07-1824 te Koudum, ged. 1-08-1824 in de N.H.K. te Koudum.

Is op jeugdige leeftijd overleden.

9.Grietje, geb. 26-12-1826 te Koudum, gehuwd met Dooie Talsma.


Haitse en Jetsche zijn gehuwd geweest 46 jaar en 1 dag.

Ze hebben gewoond in een huis aan de Var, genaamd “Varsein”, dat in 1909

is afgebroken.
De ouders van bovenbedoelde Haitse Visser zijn:

Klaas Geerts, geb. te Gaastmeer?? Gehuwd ongeveer 1770 te Parrega. Beroep: Visser.

Geertje Douwes, geb ongeveer 1745. Zij hadden 4 kinderen:


  1. Geert.

  2. Haitse.

  3. Tietje.

  4. …… Op een vraag aan het kerkelijk archief te Parrega werd geantwoord, dat de daar staande dominee niets hieromtrent kon vinden.

De ouders van boven bedoelde Jetsche Wiersma zijn:

Jetse Alberts, geb. …. Aangenomen bij de N.H.kerk te koudum 20-02-1784

Overl. 1827 te Koudum.

Rinske Douwes, geb. …. Aangenomen bij de N.H.kerk te koudum 13-05-1779

Ze hadden 6 kinderen.

1.Jetsche, geb. 9-02-1782 te Koudum, ged. 17-02-1882 in de N.H.kerk te Koudum.

Gehuwd met Haitse Visser 30-05-1802 te Koudum. Overl. 31-05-1848 te Koudum

2.Lolkjen, geb.16-10-1786 te Koudum, ged. 22-10-1786 in de N.H.kerk te Koudum.

3.Engel, geb. 24-04-1788 te Koudum, ged. 27-04-1788 in de N.H.kerk te koudum.

4.Antje, geb. 16-07-1790 te Koudum, ged. 25-07-1790 in de N.H.kerk te Koudum.

5.Tryntje, geb. 28-07-1792 te Koudum, ged. 5-08-1792 in de N.H.kerk te Koudum.

6.Albert, geb. 17-08-1796 te Koudum, ged 4-09-1796 in de N.H.kerk te Koudum.

Vervolg Stamboom fam FEENSTRA.

Hette Feenstra getrouwd 21-05-1947 Cornelia Noordzij.

Geb.31-10-1921 te Koudum. Geb. 5-12-1921 te Pernis.

Overl. 26-11-1995 te Joure Begraven bij de N.H.K.

Te Koudum.

Dochter van Jacob Noordzij en Pietje van de Berg.
Kinderen:
1. Tetsje geb.9-07-1948 te Rijswijk Z/H.
2. Jacob geb.17-08-1949 te Rijswijk Z/H. gehuwd met Maria Riedstra geb. 9-04-1950 te Jutrijp.

Overl. 4-08-1975 te Sneek. Ouders:Ale Riedstra en Jantje Elzinga.

Getrouwd op 21-04-1972 te Sneek.

Kinderen:1. Jantje geb.5-03-1973 te Koudum. Getrouwd met Willem v/d Wal.

Geb. 25-03-1963 te Middelstum.

2. Hette geb.20-06-1974 te Koudum.

3. Jacoba Cornelia geb.29-10-1975 te Koudum. Getrouwd met Cornelis Vreugdenhil.

Geb. 20-11-1968 te Vlaardingen.

Maria is hertrouwd met Johannes v/d Kooy op 6-07-1988 te Beetsterzwaag. Geb. datum Jan 24-02-1940 te

1 Kind: Anne-Marie geb. 31-07-1991 te Vlaardingen. Maasland.


3. Pieter geb.10-04-1951 te Rijswijk Z/H. gehuwd met Aafke de Jong geb.6-01-1951 te Leeuwarden.

Ouders:Hans de Jong en Greta Plieger.

Getrouwd op 29-03-1972 te Koudum.

Kinderen:1. Hette geb. 7-06-1973 te Koudum.  1. 2. Hans geb. 13-01-1975 te Koudum.

3. Cornell geb.24-10-1978 te Assen.

4. Gerwin Pieter geb 21-09-1983 te Assen.


Piet is hertrouwd na scheiding met Margit de Ruijter op 09-06-2006 te Raalte. Geb datum Margit 03-01-1963 te

Apeldoorn

4. Leendert geb.15-02-1954 te Koudum en Overl. 26-11-1954 te Koudum.

5. Jelte geb. 19-08-1955 te Koudum gehuwd met Louise Prins. Geb. 11-01-1954 te Zaandam.

Ouders: Dirk Prins en Grietje van Eerde.

Getrouwd op 19-11-1976 te Koudum.

Kinderen:1. Grietje geb.29-10-1977 te Koudum.

2. Hette geb.26-01-1980 te Koudum.  1. 3. Cornelia geb.15-05-1981 te Sneek.

4. Jacolien geb. 10-11-1983 te Koudum.

5. Tetsje Louise geb.12-11-1987 te Zaandam.


6. Maarten geb. 19-08-1955 te Koudum gehuwd met Marina Werkman. Geb. 8-08-1953 te

Schouwerzijl.

Ouders:Pieter Werkman en Maria Woldering.

Getrouwd op 18-03-1977 te Leens.

Kinderen: 1. Maria Ubina geb.10-02-1978 te Koudum

2 Cornelia geb. 13-12-1979 te Koudum.

3. Hette Jacob geb. 27-09-1984 te Koudum.

4. Petra geb. 3-07-1989 te Groningen.

7. Pieternel Leendertje geb. 1-06-1958 te Koudum gehuwd met Hendrikus Jan Wisselink

geb. 22-06-1958 te Groningen.

Ouders:Jan Daniel Wisselink en Wilhelmina Nieuwenburg.

Gehuwd op 27-11-1981 te Koudum.

Kinderen: 1. Corine geb.1-09-1983 te Lelystad.

2. Willeke geb.21-04-1985 te Lelystad.

3. Harriette geb.30-11-1986 te Lelystad.

4. Danielle geb.18-04-1990 te Lelystad.

8. Cornelis geb. 11-05-1965 te Koudum gehuwd met Deborah Lynn Lof geb. 9-11-1964 te

Wellandport Ontario Canada.

Ouders: Dirk Lof en Beatrix Betlehem.

Gehuwd op 29-09-1989 te Attercliff Ontario Canada.

Kinderen: 1. Joanne geb. 8-06-1990 te Wellandport.

2. Corinna geb. 18-09-1991 te Wellandport.

3. Hette Derek geb. 1-02-1993 te Wellandport.

4. Miranda geb. 11-05-1995 te Wellandport.

5. Brendon Timothy geb. 22-01-1999 te WellandportVervolg Stamboom Jelte FEENSTRA

Jelte Geb. 19-08-1955 te Koudum gehuwd met Louise Prins. Geb. 11-01-1954 te Zaandam

Ouders: Dirk Prins en Grietje van Eerde

Getrouwd op 19-11-1976 te Koudum.

Kinderen:


1. Grietje Geb.29-10-1977 te Koudum. Gehuwd met Simon Erwin Plas Geb. 16-05-1978 te Heemstede

Ouders: Jacob plas en Anneke Kol

Getrouwd op 24-11-2000 te Zeist
Kinderen: Thomas geb. 16-08-2002 te Lelystad

Naomi geb. 28-10-2003 te Lelystad

Eva geb. 02-02-2006 te Lelystad

2. Hette Geb.26-01-1980 te Koudum. Gehuwd met Rebecca Shevanti Zwart Geb. 13-12-1979 te Poona

(India)

Ouders: Simon Zwart en Liesbeth van AalderenGetrouwd op 12-04-2002 te Zaandam
Kinderen: Lydia Elisabeth geb. 19-08-2003 te Zaandam

Raymon geb. 30-09-2005 te Almere

3. Cornelia Geb.15-05-1981 te Sneek. Gehuwd met Anne Buisman Geb. 13-10-1977 te Delft

Ouders Gerrit Hendrik Buisman en Jenny Veen

Getrouwd op 13-02-2003 te Zaandam


Kinderen: Jelger (Jelte Gerrit Hendrik ) geb. 23-06-2005 te Almere

André (Arend Erik Ruurd Reinier) geb. 22-11-2007 te Almere
4. Jacolien Geb. 10-11-1983 te Koudum. met Nico (Nicolaas Cornelis) Dijk Geb. 14-12-1985

te Den Bosch

Ouders Henk Dijk en Inneke van Breemen

Getrouwd op 19-10-2007 te s’Hertogenbosch

  1. Tetsje Louise geb.12-11-1987 te Zaandam. met Drewes Gerrit Theodoor Bos Geb. 23-07-1985

te Amsterdam

Ouders Gerrit Drewes Bos en Alida PetronellaVreugdenhil


Getrouwd op 18-09-2009 te Naarden
Door Jelte Feenstra: j.feenstra812@upcmail.nl


Gemaakt door Feenstra J.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina