Filmtheater De Nieuwe Scene (dns) Kwartaalrapportages 2014 Rapportage 1ste kwartaal 2014Dovnload 92.44 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte92.44 Kb.Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)

-Kwartaalrapportages 2014-

Rapportage 1ste kwartaal 2014

Inleiding

Onderstaande is de rapportage van het 1ste kwartaal 2014 van Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)

De kwartaalrapportages worden aan de hand van 3 prestatievelden samengesteld volgens de opzet van het beleids- en activiteitenplan voor de beleidsperiode 2014 – 2018. Deze rapportage is aangevuld met een rapportage van een 4de prestatieveld: ‘versterking DNS (vrijwillige) medewerkers’.

Prestatieveld 1: Marktgerichte en publieksgerichte profilering

Binnen het kader van dit prestatieveld hebben in het eerste kwartaal de navolgende activiteiten plaatsgevonden:Wekelijks filmaanbod

 • Er vonden 26 vertoningen plaats, verdeeld over 7 dagen, waaronder het seniorenmatinee op vrijdagmiddag en het zondagmatinee. Publiekstrekkers waren: Lunchbox, La Grande Belezza en Mandela: long walk to freedom.

 • Het totaal aantal bezoekers was 3926 bij 315 voorstellingen. Het gemiddeld aantal bezoekers bedroeg 12.

Arrangementen

 • Het succesvolle arrangement van La Grande Belezza eind december 2013 kreeg vervolg in het 1ste kwartaal 2014. Op zondag 9 maart was het arrangement Die andere Heimat inclusief een 1-gangendiner bij restaurant Prins Bernhard (67 bezoekers). Vertoning vond plaats in het kader van de Boekenweek.

 • Op zondag 16 maart was het arrangement de klassieker Dr. Zhivago inclusief hapjes en drankjes (35 bezoekers). De hapjes werden door cateringbedrijf C&S uit Venlo verzorgd.

 • Voor de arrangementen werden speciale flyers gemaakt.

Programmering

 • De maandelijkse filmbeurs in Den Bosch is voor DNS een inspiratiebron voor het programmeren van het filmaanbod. Bovendien biedt de beurs gelegenheid om met andere filmtheaters het filmaanbod kritisch te beoordelen. In het eerste kwartaal werd deze beurs 3x door vrijwilligers en de bedrijfsleider bezocht.

 • De 2-maandelijkse programmering vond plaats in samenspraak met CityCinema Venlo. CityCinema programmeert in overleg 1 zaal. De bezoekersaantallen van deze zaal waren in het eerste kwartaal tegenvallend. Verbetering van de programmering en de afstemming hierin met City Cinema is gewenst teneinde de bezoekersaantallen in deze zaal te verhogen. Hierover vonden met CityCinema gesprekken plaats.

Pr en profilering

 • Er zijn afspraken gemaakt VenloVerwelkomt. Met ingang van het 1ste kwartaal wordt DNS explicieter vermeld op de website van VenloVerwelkomt .

 • Er is wekelijks een nieuwsbrief verzonden in het eerste kwartaal.

 • In februari verscheen het programmaboekje voor de periode maart/april 2014

 • De ontwikkeling van een vernieuwde website DNS is opgestart.

 • De verdere ontwikkeling van pr en publiciteit is met de komst van 2 nieuwe vrijwilligers in gang gezet.

 • Omdat er een verschuiving plaatsvindt van gedrukte media (flyers, affiches, programmablad) naar online communicatiemiddelen is het gebruik van de social media -toepassingen twitter en facebook door de nieuwe medewerkers in gang gezet.

 • In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Venlo is een sticker ontworpen die op dvd’s is geplakt die door de Bibliotheek uitgeleend worden. Op de sticker wordt aangegeven dat de film in DNS vertoond is.

Programmamarketing en -communicatie

 • Er vonden met de stadsomroep en regionale pers interviews plaats (uitzendingen en interviews vonden plaats in het kader van de gewenste samenwerking met CityCinema Venlo en de organisatie van het Wereld Film Festival)

 • Er waren contacten met filmdistributeurs (o.a. op de maandelijkse filmbeurs in de Verkadefabriek in Den Bosch).


Samenwerkingspartners 1ste kwartaal in prestatieveld 1

VenloVerwelkomt, Venlose horecaondernemingen, CityCinema, Openbare Bibliotheek Venlo.


Prestatieveld 2: filmeducatieve programma’s/cultuureducatie

Conform het gestelde in het beleids- en activiteitenplan 2014 – 2018 wordt met betrekking tot educatie onderscheid gemaakt in educatieve en vormende activiteiten voor jeugd en jongeren (tot 16 jaar), voor studenten Mbo- en Hbo beroepsonderwijs (vanaf 16 jaar), voor medewerkers van organisaties en bedrijven en voor volwassen deelnemers aan educatieve activiteiten van andere instellingen.

In het eerste kwartaal vonden de volgende activiteiten plaats:


 • Platform Mondial Venlo en Fairliefd Venlo

In samenwerking met Platform Mondial Venlo en Fairliefd Venlo vond van donderdag 16 januari t/m zondag 19 januari het Wereld Film Festival ‘Locale kracht wereldwijd’ plaats. In tegenstelling tot een eendaags evenement in 2013 werd het festival in 2014 met succes georganiseerd in een vierdaagse editie. Er werden 6 films in 19 voorstellingen vertoond. Het totaal aantal bezoekers bedroeg 584. In de evaluatie met betrokkenen is uitgesproken ook samen te werken in de editie van het festival in 2015.

 • Eye, Filminstituut Amsterdam

Op 4 maart vond overleg plaats over het beëindigen per 2015 van Klassefilm voor het basisonderwijs.

Daarvoor in de plaats komt WeWantCinema. Het gevolg is dat de kosten per leerling voor het basisonderwijs veel hoger gaan uitvallen. De verwachting is dat dit drempelverhogend voor het bioscoopbezoek door leerlingen zal zijn. • Gemeente Venlo

Op dinsdag 25 maart werd The Human Scale vertoond voor 81 medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Venlo. De vertoning vond plaats in het kader van een opdracht om stadsontwikkeling vanuit ‘de menselijke maat’ te benaderen.

Op initiatief van DNS vond op 23 januari overleg met de Openbare Bibliotheek Venlo plaats en werden afspraken gemaakt om intensiever samen te werken met de bibliotheek. Ook zijn er afspraken gemaakt over explicietere vermelding van DNS op de website van de bibliotheek. Er vond in het kader van de Boekenweekthema ‘reizen’ op zondag 9 maart vertoning plaats in DNS van Die andere Heimat.

Al geruime tijd vinden boekverfilmingen plaats waarvoor leden van de bibliotheek korting krijgen. In het eerste kwartaal vonden 3 boekverfilmingen plaats. • Kunstencentrum Venlo/Cultuurpad

Op 24 maart vond een oriënterend overleg plaats met het Kunstencentrum Venlo. Vervolgoverleg is gepland in april. In dit overleg wordt de samenwerkingskansen met het primair en voortgezet onderwijs en de naschoolse opvang besproken.
Samenwerkingspartners 1ste kwartaal in prestatieveld 2

Openbare Bibliotheek Venlo, Kunstencentrum Venlo, museum Van Bommel Van Dam, boekhandel Koops, Platform Mondial Venlo en Fairliefd Venlo en de gemeente Venlo- afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Eye Filminstituut Amsterdam.

.

Prestatieveld 3: nieuwe samenwerkingsvormen en aanhaking bestaande evenementen.

In het eerste kwartaal vonden de volgende ontwikkelingen plaats. • Introfestival Venlo

28 maart vond overleg plaats met de projectleider Evenementen van Fontys Hogeschool. Onderwerp van gesprek was participatie van DNS in het programma van het Introfestival Venlo in augustus. Voor het programma in 2014 bleek geen ruimte meer te zijn. De afspraak is gemaakt dat DNS in oktober 2014 een aanbod doet voor het programma in 2015.

 • Kinderboekenweek 2014

Op 17 maart zijn er in gezamenlijk overleg met de Openbare Bibliotheek Venlo, Kunstencentrum Venlo,Cultuurpad, De Maaspoort, museum Van Bommel Van Dam, boekhandel Koops en DNS afspraken gemaakt met betrekking tot de Kinderboekenweek in oktober 2014. In april vinden hierover voortganggesprekken plaats.

 • Er is een eerste aanzet gedaan om te komen tot een platform voor jonge filmmakers, zowel

amateur als professioneel. DNS wil een rol spelen in het verbeteren van het filmklimaat in Limburg.

 • Evenementenoverzicht

DNS heeft een overzicht opgesteld van evenementen waarmee samenwerking en participatie wordt onderzocht. In de loop van 2014 wordt naast bovengenoemde instellingen contact opgenomen met het Mont Martre Festival Kloosterkwartier, Ouverture Venlo, Nach van `t Limburgse Leed, literatuurprijzen i.s.m. de Openbare Bibliotheek Venlo en boekhandel Koops, Filmfestival Tijdsbeeld 2014 (huis vd Kunsten/Limburgs Museum/LOVA, Euregionale Jeugdfilmfestival, Huis voor de Kunsten Limburg.
Samenwerkingspartners 1ste kwartaal in prestatieveld 3

Fontys Hogeschool, Openbare Bibliotheek Venlo, Kunstencentrum Venlo, museum Van Bommel Van Dam, boekhandel Koops.


Prestatieveld 4: versterking DNS (vrijwillige) medewerkers

Ambitie:

 • Filmtheater De Nieuwe Scene  is een vrijwilligersorganisatie: het theater wordt bestuurd door

vrijwilligers, de uitvoering gebeurt door (werkgroepen van) vrijwilligers. De ambitie is dat gemotiveerde vrijwilligers, naar ieders mogelijkheden, ingezet willen worden voor de diverse functies en taken.
Ontwikkelingen 1ste kwartaal 2014

Met de komst van nieuwe medewerkers en de inzet van bestaande vrijwilligers worden op korte termijn de diverse functies en taken verder versterkt en ontwikkeld. • De volgende taken werden door vrijwilligers met verve uitgevoerd: kassa, bar, operateur,

programmering, film-pr en programmaboekjes

 • Voortbordurend op het arrangement La Grande Belezza werden door vrijwilligers in het eerste

kwartaal 2014 nieuwe arrangementen vormgegeven

 • In totaal hebben zich 13 nieuwe vrijwilligers gemeld. Dit gebeurde via de Vrijwilligerscentrale

Venlo, mond op mondreclame en de website van DNS. 8 vrijwilligers zijn daadwerkelijk actief.

 • In maart ondertekende DNS een contract met de gemeente inzake een 1-jarig dienstverband

met twee vrijwilligers.

 • 3 vrijwilligers namen afscheid van DNS.

 • Op dinsdag 7 januari 2014 vond voor vrijwilligers en bestuur van DNS het Nieuwjaarstreffen

plaats met vertoning van de film Ne me quitte pas.

 • Er vonden 3 vrijwilligersbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten zijn nieuwe

ontwikkelingen en organisatorische aspecten besproken.
Samenwerkingspartners

Vrijwilligerscentrale Venlo, gemeente Venlo.

mei ’14
Rapportage 2de kwartaal 2014

Inleiding

Onderstaande is de rapportage van het 2de kwartaal 2014 van Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)

De kwartaalrapportages worden aan de hand van 3 prestatievelden samengesteld volgens de opzet van het beleids- en activiteitenplan voor de beleidsperiode 2014 – 2018. Deze rapportage is aangevuld met een rapportage van een 4de prestatieveld: ‘versterking DNS (vrijwillige) medewerkers’.

Prestatieveld 1: Marktgerichte en publieksgerichte profilering

Binnen het kader van dit prestatieveld hebben in het tweede kwartaal de navolgende activiteiten plaatsgevonden:Wekelijks filmaanbod

 • Het gemiddeld aantal vertoningen per week was 28, verdeeld over 7 dagen, waaronder het seniorenmatinee op vrijdagmiddag en het zondagmatinee. Publiekstrekkers waren de films Her en Nebraska, en de documentaires Nieuwe Helden - In het hart van de Tour en Voor de stilte.

 • Het totaal aantal bezoekers in het tweede kwartaal was 2627 bij 341 voorstellingen. Het gemiddeld aantal bezoekers bedroeg 8.

Arrangementen

 • In juni werd het arrangement Nieuwe Helden - In het hart van de Tour aangeboden: een documentaire over het verloop van de Argos Shimano wielerploeg tijdens de Tour De France 2013. Op 22 juni vond een eerste vertoning in DNS plaats. Deze vertoning werd door Fietsclub Ut Tuinhuuske en cafe Take Five uit Venlo aangegrepen om in DNS een bijeengefietst geldbedrag voor een schoolproject in Ghana door Peter Winnen te laten overhandigen. Na afloop vond een Q&A plaats met medewerking van regisseur Dirk Jan Roeleven, cameraman Rob Hodselmans uit Belfeld en Peter Winnen. Op 29 juni vonden 2 voorstellingen plaats. Na afloop van de eerste voorstelling vond en Q&A plaats door Frans Pollux met Rob Hodselmans.

Het totaal aantal bezoekers was 150. Tijdens alle vertoningen was DNS ‘aangekleed’ door rijwielbedrijf Metropool B.V. uit Venlo.

Programmering

 • De maandelijkse filmbeurs in Den Bosch is voor DNS een inspiratiebron voor het programmeren van het filmaanbod. Bovendien biedt de beurs gelegenheid om met andere filmtheaters het filmaanbod kritisch te beoordelen. In het tweede kwartaal werd deze beurs 3x door vrijwilligers en de bedrijfsleider bezocht.

 • De programmering vond plaats in samenspraak met CityCinema Venlo. CityCinema programmert in overleg zaal 2 van DNS. De bezoekersaantallen van deze zaal waren ook in het tweede kwartaal tegenvallend. Ter verbetering van de programmering en de afstemming hierin met City Cinema is overleg geweest. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk zomerprogramma in het 3de kwartaal en de afspraak om van de wekelijkse programmering van zaal 2 met ingang van september een 2-maandelijkse programmering te maken. In tegenstelling tot eerdere programmeringmethode betekent dit dat de films in zaal 2 voor 2 maanden vastliggen. Dit bevordert duidelijkheid in de programmering en komt de service aan klanten ten goede.

Pr en profilering

 • Er is wekelijks een nieuwsbrief verzonden in het tweede kwartaal.

 • In april verscheen het programmaboekje voor de periode mei/juni 2014 en in juni voor de periode juli/augustus.

 • DNS adverteert in ‘Impressie Fortior scholen’, een uitgave van de Stichting Fortior. Fortior is een onderwijsorganisatie voor 13 basisscholen in de stadsdelen Venlo, Arcen, Lomm en Velden.

 • Met KRAG.nu is afgesproken dat het DNS-programma wordt vermeld op de website. KRAG.nu belicht wonen, werken en leven in Venlo.

Programmamarketing en -communicatie

 • Er waren contacten met filmdistributeurs (o.a. op de maandelijkse filmbeurs in de Verkadefabriek in Den Bosch).

 • Op 3 april vond in aanwezigheid van Rob Hodselmans een screening plaats voor Omroep Venlo, Het Brabants Dagblad en L1. De screening had betrekking op de wielerdocumentaire Nieuwe Helden - In het hart van de Tour. Communicatie vond onder meer plaats op de website van Amstelfilm


Samenwerkingspartners 2de kwartaal in prestatieveld 1

CityCinema Venlo, Omroep Venlo, Brabants Dagblad, L1, KRAG.nu, Stichting Fortior, Rijwielbedrijf Metropool BV Venlo, muziekcafe Take Five, Fietsclub Ut Tuinhuuske, Verkadefabriek Den Bosch, Amstelfilm.


Prestatieveld 2: filmeducatieve programma’s/cultuureducatie

In het tweede kwartaal vonden de volgende activiteiten plaats: • Activiteitenplan 2014 – 2018, prestatieveld 2 ‘filmeducatieve programma’s/cultuureducatie’

Op 13 mei is in een overleg met de adviseur van DNS de eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling en uitvoering van een educatieplan voor DNS. Met name is gesproken over een plan van aanpak om de (on)mogelijkheden van het thema ‘filmeducatie’ goed in beeld te krijgen. Een en ander heeft geleid tot verdere uit- en invoering van onderdelen van prestatieveld 2 ‘filmeducatieve programma’s/cultuureducatie’. Dit prestatieveld maakt onderdeel uit van het activiteitenplan 2014-2018 van DNS.

 • Voor de Stilte

In juni vonden vertoningen plaats van de documentaire ‘Voor de stilte’. De documentaire schetst 8 portretten van mensen die in een hospice verblijven en zijn opgegeven door medici. Op 3 juni vond een vertoning plaats voor 86 studenten van Gilde Opleidingen Zorg/Welzijn. Zorgvrijwilligers van hospice Mariaweide in Venlo gaven aan de studenten een toelichting op het werken in de hospice. Op 4 juni vond een arrangement plaats voor 90 medewerkers van hospice Mariaweide met aansluitend een Q&A met regisseur Richard Dols.

 • Venloos KinderboekenFe(e)stival 2014

De afspraken die in het 1ste kwartaal zijn gemaakt m.b.t. de Kinderboekenweek 2014 hebben vervolg gekregen. Museum van Bommel van Dam en DNS organiseren in het programma Venloos KinderboekenFe(e)stival een deelprogramma ‘animaties’. Het KinderboekenFe(e)stival is een samenwerkingsproject van de Openbare Bibliotheek Venlo, Kunstencentrum Venlo, Cultuurpad, Maaspoort, museum Van Bommel Van Dam, boekhandel Koops en DNS.

DNS heeft voor het totale project flyers en posters gemaakt. • Openbare Bibliotheek Venlo

In het tweede kwartaal vonden 3 boekverfilmingen plaats. Leden van de bibliotheek krijgen voor boekverfilmingen korting op de toegangsprijs.

 • Kunstencentrum Venlo/Cultuurpad

Op 24 april vond een vervolgoverleg plaats met het Kunstencentrum Venlo. In dit overleg werden de samenwerkingskansen met het primair en voortgezet onderwijs en de naschoolse opvang besproken. Het overleg leverde geen resultaat op vanwege het ontbreken van financiële middelen bij het Kunstencentrum. Het gevolg daarvan is dat het Kunstencentrum enkel kan samenwerken met de Stichting Cultuurpad en geen financiële middelen beschikbaar kan stellen voor activiteiten met DNS.
Samenwerkingspartners 1ste kwartaal in prestatieveld 2

Stichting Zuyderzigt (productie Voor de Stilte), hospice Mariaweide, Gilde Opleidingen Zorg/Welzijn, Openbare Bibliotheek Venlo, Kunstencentrum Venlo, Cultuurpad, de Maaspoort, museum Van Bommel Van Dam, boekhandel Koops.


Prestatieveld 3: nieuwe samenwerkingsvormen en aanhaking bestaande evenementen.

In het tweede kwartaal vonden de volgende ontwikkelingen plaats. • Mont Martre Festival Venlo – 2014

Op 12 mei vond overleg plaats met de organisatie van het Mont Martre Festival en DNS om participatie van DNS in het festival te bespreken. Het resultaat is dat DNS de foyer beschikbaar stelt voor exposanten tijdens de kunstmarkt op 9 augustus. Er wordt dan ook een kunstenaarsfilm vertoond.

 • Presentatie tijdens open dag Openbare Bibliotheek Venlo

Op 24 mei was DNS aanwezig met een infostand tijdens de open dag van de bibliotheek.

 • Project ´Stilte´

Met Domani zijn op 16 juni afspraken gemaakt over participatie van DNS in het project ´Stilte´, dat door Domani in de periode 26-10-2014 t/m 15-11-2014 wordt georganiseerd. • Océ Venlo Young Professionals

DNS heeft contact gelegd met Océ Venlo Young Professionals om speciale films te vertonen voor buitenlandse werknemers. Océ acht dit erg interessant en neemt dit aanbod mee.

 • Platform voor jonge filmmakers

DNS wil een platform zijn waar jonge filmmakers hun films kunnen vertonen. Dit streven heeft in het 2de kwartaal geleid tot het uitnodigen van filmmakers (Richard Dols, Dirk Jan Roeleven en Rob Hodselmans)

 • Voortgezet onderwijs

In het eerder vermelde overleg met het Kunstencentrum bleek dat een educatief programma voor het basis- en voortgezet onderwijs in samenwerking met het Kunstencentrum en Cultuurpad niet tot de mogelijkheden behoort. DNS heeft contact gezocht met het Valuascollege om de educatieve mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs te bespreken. Een en ander in het kader van het vak Culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Op 23 mei vond overleg plaats met de CKV-docent van het Valuascollege. Hierbij was ook het educatief projectbureau ‘Kunst uit het Vuistje’ aanwezig. Er zijn afspraken gemaakt om het educatieve programma-aanbod van DNS op te nemen in de Gouden Kijkwijzer. De Gouden Kijkwijzer is een gids waarin CKV-leerlingen kennis kunnen maken met culturele instellingen en hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Na de zomervakantie zal DNS concrete suggesties doen die in de gids kunnen worden opgenomen.
Samenwerkingspartners 2de kwartaal in prestatieveld 3

Domani , CKV-Valuascollege, Kunst uit het Vuistje, Océ Venlo Young Professionals, Mont Martre Festival, Openbare Bibliotheek Venlo.


Prestatieveld: versterking DNS (vrijwillige) medewerkers

Ambitie:

 • Filmtheater De Nieuwe Scene  is een vrijwilligersorganisatie: het theater wordt bestuurd door

vrijwilligers, de uitvoering gebeurt door (werkgroepen van) vrijwilligers. De ambitie is dat gemotiveerde vrijwilligers, naar ieders mogelijkheden, ingezet willen worden voor de diverse functies en taken.

Ontwikkelingen 2de kwartaal 2014

Met de komst van nieuwe medewerkers en de inzet van bestaande vrijwilligers worden op korte termijn de diverse functies en taken verder versterkt en ontwikkeld. • De reguliere taken werden door vrijwilligers met verve uitgevoerd: kassa, bar, operateur,

programmering, film-pr en programmaboekjes.

 • In deze periode zijn initiatieven genomen om een werkgroep in te stellen die zorg draagt voor

het educatieve programma en speciale projecten.

 • De deskundigheid in Opmaak/DTP in het vrijwilligersteam van DNS is ingezet voor de

vervaardiging van flyers en posters voor het project Venloos KinderboekenFe(e)stival.

 • In het tweede kwartaal gaven vrijwilligers vorm aan speciale projecten: de open dag van de

openbare bibliotheek, de arrangementen ‘Voor de Stilte’ en ‘Nieuwe Helden-In het hart van de Tour’

 • In totaal hebben zich 3 nieuwe vrijwilligers gemeld. Dit gebeurde via mond op mondreclame

en de website van DNS. 1 vrijwilliger is daadwerkelijk actief geworden.

 • 1 vrijwilliger nam afscheid van DNS.

 • Er vonden 2 vrijwilligersbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten zijn nieuwe

ontwikkelingen en organisatorische aspecten besproken.
Samenwerkingspartners

In dit kwartaal niet van toepassing.


aug-14
Rapportage 3de kwartaal 2014

Inleiding

Onderstaande is de rapportage van het 3de kwartaal 2014 van Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)

De kwartaalrapportages worden aan de hand van 3 prestatievelden samengesteld volgens de opzet van het beleids- en activiteitenplan voor de beleidsperiode 2014 – 2018. Deze rapportage is aangevuld met een rapportage van een 4de prestatieveld: ‘versterking DNS (vrijwillige) medewerkers’.
Algemeen (geldend voor alle prestatievelden):

In september is ten behoeve van de subsidieaanvraag bij de gemeente Venlo het activiteitenplan 2015 samengesteld, gebaseerd op de prestatievelden.


Prestatieveld 1: Marktgerichte en publieksgerichte profilering

Binnen het kader van dit prestatieveld hebben in het derde kwartaal de navolgende activiteiten plaatsgevonden:Wekelijks filmaanbod

 • Het gemiddeld aantal vertoningen per week was 28, verdeeld over 7 dagen, waaronder het seniorenmatinee op vrijdagmiddag en het zondagmatinee. Publiekstrekkers waren de films Tracks, Night Train to Lisbon, The Grand Budapest Hotel, Philomena, Bon Dieu en Starred Up. Het totaal aantal bezoekers in het derde kwartaal was 2413 bij 252 voorstellingen. Het gemiddeld aantal bezoekers bedroeg 9,5.

Programmering

 • De maandelijkse filmbeurs in Den Bosch is voor DNS een inspiratiebron voor het programmeren van het filmaanbod. Bovendien biedt de beurs gelegenheid om met andere filmtheaters het filmaanbod kritisch te beoordelen. In het derde kwartaal werd deze beurs 3x door vrijwilligers en de bedrijfsleider bezocht.

 • De programmering vond plaats in samenspraak met CityCinema Venlo. CityCinema programmert in overleg zaal 2 van DNS. Een vond een gezamenlijk zomerprogramma in het 3de kwartaal. Met ingang van september wordt zaal 2 tweemaandelijks geprogrammeerd in plaats van wekelijkse programmering. In tegenstelling tot eerdere programmeringmethode betekent dit dat de films in zaal 2 voor 2 maanden vastliggen. Dit bevordert duidelijkheid in de programmering en komt de service aan klanten ten goede.

Pr en profilering

 • Er is wekelijks een nieuwsbrief verzonden in het derde kwartaal.

 • In augustus verscheen het programmaboekje voor de periode september/oktober 2014 en in oktober voor de periode november/december 2014.

 • Tijdens de Ouverture op zondag 21 september is door vrijwilligers geflyerd en zijn korte films vertoond.

 • Er zijn in het 3de kwartaal speciale flyers gemaakt voor de Ouverture in Venlo en het Hitchcock Halloween Weekend Arrangement in oktober/november.

 • ‘Direct mailing’ via e-mail betreffende de vertoning van Die Frau des Polizisten aan onderwijs zorgadviesteams, jeugdzorg en maatschappelijk hulpverleners in de regio. Aan onderwijs/geschiedenisdocenten, geschiedkunde verenigingen betreffende de vertoning van Verboden Vlucht. Aan CKV-docenten een overzicht van speciale projecten en ckv-filmtips

 • Op KRAG.nu is het DNS-programma vermeld op de website. DNS doet mee met de wekelijkse prijsvraag op de website van KRAG.nu

 • Het filmprogramma in het project ‘Stilte en andere geneugten van het klooster’ is opgenomen in het cultuurprogramma van Domani.

Programmamarketing en -communicatie

 • Er waren contacten met filmdistributeurs (o.a. op de maandelijkse filmbeurs in de Verkadefabriek in Den Bosch).


Samenwerkingspartners 3de kwartaal in prestatieveld 1

CityCinema Venlo, Ouverture Venlo, ECI-cultuurfabriek Roermond, KRAG.nu, DomaniPrestatieveld 2: filmeducatieve programma’s/cultuureducatie

In het derde kwartaal vonden de volgende activiteiten plaats: • Activiteitenplan 2014 – 2018, prestatieveld 2 ‘filmeducatieve programma’s/cultuureducatie’

De verdere uit- en invoering van onderdelen van prestatieveld 2 ‘filmeducatieve programma’s/cultuureducatie’ heeft geresulteerd in eerste overleggen met de ingestelde werkgroep ‘educatie en speciale projecten’ aangevuld met pr. en communicatie. Er vond een eerste verkenning plaats van de voorgenomen activiteiten.

 • Mont Martre Festival Venlo – 2014

DNS heeft geparticipeerd in het Mont Martre Festival en heeft de foyer beschikbaar gesteld voor exposanten tijdens de kunstmarkt op 9 augustus. Tevens is de film Renoir vertoond.

 • Voortgezet onderwijs

Er zijn afspraken gemaakt om het educatieve programma-aanbod van DNS op te nemen in de Gouden Kijkwijzer, een project van het educatief project- en adviesbureau ‘Kunst uit het Vuistje’ De Gouden Kijkwijzer is een gids waarin CKV-leerlingen in het voortgezet onderwijskennis kunnen maken met culturele instellingen en hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Na de zomervakantie zal DNS concrete suggesties doen die in de gids kunnen worden opgenomen.

 • Voor de Stilte

In juli vond voor 35 bezoekers de laatste vertoning plaats van de documentaire ‘Voor de stilte’. In totaal hebben 221 bezoekers drie voorstellingen bezocht.
Samenwerkingspartners 3de kwartaal in prestatieveld 2

Organisatie Mont Martre Festival, Kunst uit het Vuistje,


Prestatieveld 3: nieuwe samenwerkingsvormen en aanhaking bestaande evenementen.

In het derde kwartaal vonden de volgende ontwikkelingen plaats. • De Molukse gemeenschap Stichting Salawaki in Venlo

Overleg Stichting Salawaki op 25 juli over de mogelijkheden om de korte film AKU (over Molukse jongeren) te vertonen voor de Molukse gemeenschap in Venlo. De uitkomst van dit overleg was dat de film niet aansluit bij de huidige jongerencultuur. DNS onderzoekt wel welke de mogelijkheden zijn voor vertoningen voor onderwijsinstellingen. De film is vertoond tijdens het overleg met CKV-docenten op 4 september. Er zijn toen mogelijkheden geopperd voor leerlingen van de onderbouw van het VMBO.

 • Twee levens in een hart

Er is contact gezocht met documentairemaker Marijn Poels met betrekking tot vertoning van de documentaire over de 1ste generatie Marokkaanse gastarbeiders Twee levens in een hart van Marijn Poels. Op 1 september vond overleg plaats met Wel.kom waarin een mogelijke opzet en invulling van een arrangement medio november 2014 werd besproken.

 • Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)

4 september Overleg op 4 september met docenten Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) van college Den Hulster en van het Valuascollege. DNS maakt voor docenten een 2-maandelijkse CKV-flyer

 • Project Oorlogskelders

Op 11 september vond overleg plaats over het project Oorlogskelders en de betekenis die DNS in dit project kan hebben. In dit project staan de oorlogsbelevenissen van Venlonaren in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog centraal. Het project is een samenwerking van Theater De Garage, de Culturele Raad Tegelen en de Stichting Erfgoed Venlo. Het project vindt plaats in de 1ste helft van 2015. DNS onderzoekt de mogelijkheden van een geëigend filmaanbod binnen dit project.

 • Project Offer 1914

18 september was overleg met Hugo Luijten met betrekking tot het project Offer 1914. Offer 1914 is een multimediaal project en bestaat uit 3 delen: een roman, een Graphic Novel en een roadmovie/documentaire (de lotgevallen van een Duitse militair in de Eerste Wereldoorlog). Het project laat zien hoe jonge mensen in de waanzin van oorlog worden gedreven. Het project zal naar verwachting in het najaar 2015 worden afgerond en DNS onderzoekt de mogelijkheden voor vertoning/presentatie in DNS van het project door Hugo Luijten, de samensteller en regisseur.

 • Kunstencentrum Venlo

In tegenstelling tot bevindingen in het 2de kwartaal heeft op DNS op 22 september overleg gehad met het Kunstencentrum Venlo waarin de mogelijkheden voor filmvertoning voor onderwijsinstellingen zijn besproken, in het bijzonder voor het Cita Verda college in Horst. Het Kunstencentrum brengt een offerte uit aan Cita Verda, waarna bij akkoord concretisering volgt.

 • Platform Mondial Venlo en Fairliefd Venlo.

Er vond een eerste bespreking plaats met Platform Mondial Venlo en Fairliefd Venlo over het Wereldfilmfestival in januari 2015.

 • PoppodiumGrenswerk

30 september overleg met poppodium Grenswerk. Afspraken zijn gemaakt met betrekking tot samenwerking in o.a. het project The Wall in het kader van de herdenking van de val van de Berlijnse muur.

 • Platform voor filmmakers

Er heeft overleg plaatsgevonden met de filmmaakster Nira Kakerissa over mogelijke vertoning van de korte film AKU. Overleg vond plaats met Hugo Luijten met betrekking tot het project Offer 1914 en er was een eerste contact met documentairemaker Marijn Poels.

 • Vergroting toegankelijkheid

In samenwerking met de Gehandicaptenraad Venlo, gemeente Venlo en Venloverwelkomt zijn plannen in werking gesteld om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten. E.e.a. in het kader van Agenda 22, een gemeentelijk instrument om participatie van mensen met een functiebeperking te versterken.
Samenwerkingspartners 3de kwartaal in prestatieveld 3

Gehandicaptenraad Venlo, gemeente Venlo, Venloverwelkomt, poppodium Grenswerk, Platform Mondial Venlo, Fairliefd Venlo, Kunstencentrum Venlo, docenten Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) van college Den Hulster en van het Valuascollege, Wel.kom, Stichting Salawaki.


Prestatieveld: versterking DNS (vrijwillige) medewerkers

Ambitie:

 • Filmtheater De Nieuwe Scene  is een vrijwilligersorganisatie: het theater wordt bestuurd door

vrijwilligers, de uitvoering gebeurt door (werkgroepen van) vrijwilligers. De ambitie is dat gemotiveerde vrijwilligers, naar ieders mogelijkheden, ingezet willen worden voor de diverse functies en taken.

Ontwikkelingen 3de kwartaal 2014

Met de komst van nieuwe medewerkers en de inzet van bestaande vrijwilligers worden op korte termijn de diverse functies en taken verder versterkt en ontwikkeld. • De reguliere taken werden door vrijwilligers met verve uitgevoerd: kassa, bar, operateur,

programmering, film-pr en programmaboekjes.

 • In deze periode is een werkgroep opgestart die zorg draagt voor educatieve programma’s en

speciale projecten.

 • De deskundigheid in Opmaak/DTP in het vrijwilligersteam van DNS is ingezet voor de

vervaardiging van flyers en posters

 • In het derde kwartaal gaven vrijwilligers vorm aan speciale projecten. Er werd tijdens de

Ouverture geflyerd en meegewerkt aan het programma rond het Mont Martre Festival

 • In totaal hebben zich 3 nieuwe vrijwilligers gemeld. Dit gebeurde via mond op mondreclame

en de website van DNS. 1 vrijwilliger is daadwerkelijk actief geworden.

 • Er vond 1 vrijwilligersbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn nieuwe

ontwikkelingen en organisatorische aspecten besproken.
Samenwerkingspartners

In dit kwartaal niet van toepassing.


nov-14
Rapportage 4de kwartaal 2014

Inleiding

Onderstaande is de rapportage van het 4de kwartaal 2014 van Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)

De kwartaalrapportages worden aan de hand van 3 prestatievelden samengesteld volgens de opzet van het beleids- en activiteitenplan voor de beleidsperiode 2014 – 2018. Deze rapportage is aangevuld met een rapportage van een 4de prestatieveld: ‘versterking DNS (vrijwillige) medewerkers’.

Prestatieveld 1: Marktgerichte en publieksgerichte profilering

Binnen het kader van dit prestatieveld hebben in het vierde kwartaal de navolgende activiteiten plaatsgevonden:Wekelijks filmaanbod

 • Het gemiddeld aantal vertoningen per week was 28, verdeeld over 7 dagen, waaronder het seniorenmatinee op vrijdagmiddag en het zondagmatinee. Publiekstrekkers waren de films Samba (387 bezoekers),Boyhood (230 bezoekers), Magic in the Moonlight (194 bezoekers), Zwei Leben (163 bezoekers), Almost wanted Man (153 bezoekers), The Selfish Giant (138 bezoekers) The 100-Foot Journey (117 bezoekers). De documentaire Twee Levens in Een Hart van Marijn Poels was met vertoning en 92 bezoekers een topper.

 • Het totaal aantal bezoekers in het 4de kwartaal was 3589.

Filmarrangementen en -specials

 • De volgende arrangementen en specials vonden in het 4de kwartaal plaats: op 31 oktober Halloween-arrangement met vertoning van de films Psycho en Birds van Alfred Hitchcock, op 2 november arrangement Birds van Alfred Hitchcock), op 28 december vertoning van de klassiekerarrangement Gone with the Wind van Victor Fleming uit 1939.

 • Op 11 november verzorgde DNS voor 40 leden van Probus Venlo Mercator een arrangement met vertoning van de film Viva La Liberta.

 • Op 15 November vond na intensieve voorbereiding door de Marokkaanse stichtingen Noemidia en Wachm uit Venlo,het Provinciaal Platform Minderheden en DNS vertoning van de documentaire Twee Levens in Een Hart plaats. Hiervoor waren speciaal de mensen die tot de 1ste generatie Marokkaanse gastarbeiders behoren uitgenodigd. Er waren in totaal 92 bezoekers, voor een groot gedeelte met een Marrokkaanse achtergrond. Het arrangement kreeg vorm door een toespraak door burgemeester Scholten van de gemeente Venlo, een inleiding en nagesprek door Provinciaal Platform Minderheden en met een theeschenker volgens Marokkaanse traditie.


Samenwerkingsprojecten

 • In het vierde kwartaal vonden 4 boekverfilmingen plaats. Leden van de bibliotheek krijgen voor boekverfilmingen korting op de toegangsprijs.

 • Op 9 oktober vond de feestelijke ingebruikname van de stoeltjeslift plaats in aanwezigheid van de Gehandicaptenraad Venlo, de firma Kersten Hulpmiddelen en wethouder Ramon Testroote. Met deze voorziening kunnen mensen met een beperking filmvertoningen in het filmtheater bijwonen. Het project werd gerealiseerd in samenwerking met en met financiële ondersteuning door de Gehandicaptenraad Venlo, de firma Kersten Hulmiddelen, de gemeente Venlo en DNS. Ter gelegenheid van de ingebruikname werd de film Hasta la Vista voor de achterban van de Gehandicaptenraad vertoond.

 • Er werd met Grenswerk samengewerkt in het kader van het project The Wall: de herdenking van de val van de Berlijnse Muur. In De Nieuwe Scene werd dit feit herdacht middels vertoning van de documentaire Verboden Vlucht op 22 oktober in aanwezigheid van regisseur Hester Overmars en de film Barbara.

 • Die große Stille was met een uitverkochte zaal (90 bezoekers) een mooie opening van de Week van de Stilte, die door Domani werd georganiseerd. Ter afsluiting van deze week vond op 9 november vertoning plaats van Modern Times van Charlie Chaplin.

 • Op 17/18 december werd de korte film Vent vertoond tijdens het Lempkesfestival in het Kloosterkwartier.

 • Filmvertoning The Selfish Giant op 19 december voor 138 leerlingen van het Valuas College en op 18 december filmvertoning We are the Best 115 leerlingen van het Cita Verde College Horst.

 • Op 21 december vond in samenwerking met VenloPartners vertoning plaats van I’ts a Wonderful Life als onderdeel van het winterkerst programma.


Programmering

 • De maandelijkse filmbeurs in Den Bosch is voor DNS een inspiratiebron voor het programmeren van het filmaanbod. Bovendien biedt de beurs gelegenheid om met andere filmtheaters het filmaanbod kritisch te beoordelen. In het vierde kwartaal werd deze beurs 3x door vrijwilligers en de bedrijfsleider bezocht.

 • De 2- maandelijkse programmering vond plaats in samenspraak met CityCinema Venlo. CityCinema programmeert in overleg zaal 2 van DNS.

Pr en profilering

 • Er is wekelijks een nieuwsbrief verzonden in het vierde kwartaal.

 • In oktober verscheen het programmaboekje voor de periode november/december 2014 en in december voor de periode januari/februari.

 • In december werd een door DNS gemaakte programmaflyer van het wereldfilmfestival Ubuntu uitgegeven.

 • DNS adverteert in de scholenuitgave van basisscholenkoepel Fortior.

 • Het DNS-programma wordt vermeld op de website van KRAG.nu. KRAG.nu belicht wonen, werken en leven in Venlo.

 • Met A&Cmedia is overeengekomen dat plm. 10 x per jaar een redactioneel item in de Trompetter regio Noord Limburg wordt geplaatst in combinatie met een advertentie, voor het eerst in december 2014.

 • Het DNS-programma werd vermeld in de rubriek ‘activiteiten binnenstad’ op de website van Venloverwelkomt.

 • Er werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in de nieuwsrubriek van Omroep Venlo aankondigingen van speciale filmactiviteiten te plaatsen.

 • Er is een filmflyer verstuurd aan CKV-docenten en een filmflyer met films in het thema ‘Jeugd en Maatschappij’ aan instellingen die betrokken zijn bij de opvoeding.

 • In Magazine UIT in Noord- en Midden-Limburg wordt de filmtitels maandelijkse opgenomen.


Programmamarketing en -communicatie

 • Er waren contacten met filmdistributeurs (o.a. op de maandelijkse filmbeurs in de Verkadefabriek in Den Bosch).


Samenwerkingspartners 4de kwartaal in prestatieveld 1

Probus Venlo Mercator, Stichtingen Noemidia, Stichting Wachm, Provinciaal Platform Minderheden, Openbare Bibliotheek Venlo, Gehandicaptenraad Venlo, gemeente Venlo, Grenswerk, Domani, Lempkesfestival Kloosterkwartier, Valuas College, Cita Verde College Horst, VenloPartners.Prestatieveld 2: filmeducatieve programma’s/cultuureducatie

Conform het gestelde in het beleids- en activiteitenplan 2014 – 2018 wordt met betrekking tot educatie onderscheid gemaakt in educatieve en vormende activiteiten voor jeugd en jongeren (tot 16 jaar), voor studenten Mbo- en Hbo beroepsonderwijs (vanaf 16 jaar), voor medewerkers van organisaties en bedrijven en voor volwassen deelnemers aan educatieve activiteiten van andere instellingen.

In het 4de kwartaal vonden de volgende activiteiten plaats:


vertoning van de onderwijsdocumentaire Alphabet. Op 3 december vond vertoning plaats voor 35 Pabo-studenten

 • Venloos KinderboekenFE(E)STival

In oktober hadden kinderen de gelegenheid om zelf gemaakte animatieflims te vertonen in DNS. De films werden gemaakt in Museum Van Bommel Van Dam onder begeleiding van Kunst uit het Vuistje werd in het kader van het Venloos KinderboekenFE(E)STival de film Mijn avonturen door V.Swchwrm vertoond Op 3 november vond de evaluatie van de Kinderboekenweek plaats. De participanten hebben aangegeven dat deze samenwerking wordt voortgezet in 2015.
Samenwerkingspartners 4de kwartaal in prestatieveld 2

Museum Van Bommel Van Dam, Openbare Bibliotheek Venlo, Kunst uit het Vuistje, Hogeschool Kind & Educatie, afdeling Pabo Venlo


Prestatieveld 3: nieuwe samenwerkingsvormen en aanhaking bestaande evenementen.

In het vierde kwartaal vonden de volgende ontwikkelingen plaats. • Platform voor filmmakers

In het 4de kwartaal was er een platform voor Hester Overmars (Rotterdam), regisseur

Verboden Vlucht. Moderator bij deze vertoning was Ragdy van der Hoek. Op 19 november werd de documentaire Who the fuck is Jett Rebel vertoond waar Venlonaar Freek Huis bij aanwezig was die als sounddesigner meewerkte aan de documentaire. Op 30 november werd Aanmodderfakker in aanwezigheid van regisseur Michiel te Horn uit Horst vertoond, moderator was Willem Kurstjens. De film won een Gouden Kalf in 2014. In het voorprogramma werd Das Wad van regisseur Rob Lucker uit Tegelen vertoond. Das Wad was in 2014 Gouden Kalfwinnaar in de categorie ‘korte film’. Op 10 oktober vond overleg plaats met Ruud Lenssen (Horst): een eerste kennismaking met zijn eerdere documentairewerk en de aanstaande documentaire FC Polska over Poolse arbeidsmigranten (gereed najaar 2015). Kevin Toma (Volkskrantjournalist) vertelde op 21 november over de mogelijkheden van filmconcerten. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden krijgen deze concerten in de loop van 2015 een plaats in het DNS-programma.

 • Voortgezet onderwijs

Aan diverse uitnodigingen aan CKV-docenten werd geen gehoor gegeven. Gepoogd wordt om in januari vervolgoverleg te hebben.

 • Platform Mondial Venlo en FAIRliefd Venlo.

Er vond overleg plaats met Platform Mondial Venlo en FAIRliefd Venlo ter voorbereiding op het Wereldfilmfestival ‘Ubuntu’ in januari 2015.

 • OCE Young Professionals

Het op 11 november geplande overleg vond geen doorgang. OCE gaf te kennen vooralsnog geen gebruik te maken van het aanbod van DNS. Met OCE is afgesproken om de mogelijkheden voor de 2de helft van 2015 opnieuw te bekijken.

 • Antidiscriminatie Voorziening Limburg

Op december vond een eerste overleg plaat met directeur/bestuurder Peter van Loon van de Antidiscriminatie Voorziening Limburg. De eerste ideeën kwamen op tafel voor de organisatie van een filmevenement in het thema antidiscriminatie periode najaar 2015

 • Vereniging van Blinden en Slechtzienden Noord Limburg

Peter Michels, voorzitter van de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Noord Limburg was op 2 december voor overleg in DNS over vertoning van films met audiodescriptie voor mensen met een visuele handicap. De mogelijkheid worden onderzocht en krijgt wellicht vervolg in 2015.

 • Vrouwen in Venlo

Op 4 december vond overleg plaats met Naziiha Ouassak (o.a. docente/interculturele contacten Blariacumcollege over de mogelijkheden van een filmaanbod voor autochtone en allochtone vrouwen in Venlo. Ook dit thema krijgt vervolg in 2015

 • Kunstencentrum Venlo/Cultuurpad

27 oktober vond overleg plaats met het Kunstencentrum (Ellen Ursulman) over participatie van DNS in het project Venlo Bevrijd 2015 voor Venlose basisscholen. De mogelijkheden daartoe zullen in januari 2015 door het Kunstencentrum met basisscholen worden bekeken.

Op 18 december was er overleg DNS – Kunstencentrum (Eric Lamers) over mogelijkheden tot samenwerking. In januari 2015 zal vervolgoverleg plaatsvinden. • Werkplaatsoverleg culturele instellingen

Op 11 december was een werkplaatsoverleg voor culturele instellingen Venlo over mogelijke initiatieven t.b.v. het basisonderwijs in Venlo. DNS zat aan tafel met het Venlo´s Archief, Museum van Bommel van Dam, de Openbare Bibliotheek, het Kunstencentrum onder gespreksleiding van Hanneke Suilen (Cultuurcoördinator Fortior).

 • Platform voor kunst- en cultuureducatie

23 december vond overleg plaats met Regentag (Rob Benders), een platform voor kunst- en cultuureducatie en het inzetten van workshops bij speciale filmthema’s. Rob Benders doet een aanbod waar in 2015 mogelijk van gebruik gemaakt gaat worden.
Samenwerkingspartners 4de kwartaal in prestatieveld 3

Platform Mondial Venlo en FAIRliefd Venlo, Antidiscriminatie Voorziening Limburg, Vereniging van Blinden en Slechtzienden Noord Limburg, Venlose Vrouwenorganisatie, Kunstencentrum, Werkplaatsoverleg culturele instellingen Venlo, Regentag (platform voor kunst- en cultuureducatie).


Prestatieveld: versterking DNS (vrijwillige) medewerkers

Ambitie:

Filmtheater De Nieuwe Scene  is een vrijwilligersorganisatie: het theater wordt bestuurd door

vrijwilligers, de uitvoering gebeurt door (werkgroepen van) vrijwilligers. De ambitie is dat gemotiveerde vrijwilligers, naar ieders mogelijkheden, ingezet willen worden voor de diverse functies en taken.

Ontwikkelingen 4de kwartaal 2014

Met de komst van nieuwe medewerkers en de inzet van bestaande vrijwilligers worden op korte termijn de diverse functies en taken verder versterkt en ontwikkeld. • De volgende taken werden door vrijwilligers met verve uitgevoerd: kassa, bar, operateur,

programmering, film-pr, beheer website, financiële en kwartaalrapportages, organisatie educatie en speciale projecten, vormgeving en verspreiding van programmaboekjes en nieuwsbrieven, vormgeven van arrangementen en specials.

 • In totaal hebben zich 6 nieuwe vrijwilligers gemeld. Dit gebeurde via de Vrijwilligerscentrale

Venlo, mond op mondreclame en de website van DNS. 3 vrijwilligers zijn daadwerkelijk actief.

 • 2 vrijwilligers namen afscheid van DNS.

 • Er vonden 2 vrijwilligersbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten zijn nieuwe

ontwikkelingen en organisatorische aspecten besproken.
Samenwerkingspartners

Vrijwilligerscentrale Venlo, Meneer De Wit (vormgeving programmaboekje)


februari ’15
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina