Formules & Constanten mrt 2016Dovnload 0.6 Mb.
Pagina1/3
Datum24.07.2016
Grootte0.6 Mb.
  1   2   3

Formules &

Constanten

mrt 2016

Voorwoord

(Bij de 11e uitgave)
De verwerking van de uitslagen van atletiekwedstrijden gebeurt in bijna alle gevallen met de computer. Dit vouwblad geeft al over een reeks van jaren een overzicht van de constanten voor de te gebruiken formules.
In deze elfde uitgave staan de constanten van de tellingen voor alle wedstrijdonderdelen, die op dit moment hetzij in een competitie, hetzij in een of andere meerkampvorm bij (neo-) senioren, junioren, pupillen of masters kunnen worden verwerkt.
Ten opzichte van de 10e uitgave zijn de formules voor het verwerken van Athletics Champs wedstrijden voor pupillen toegevoegd.

LET OP
In artikel 200 lid 11, artikel 312 lid 8, artikel 324 lid 6, artikel 345 en artikel 417 van het wedstrijdreglement wordt aangegeven welke puntentelling bij welk type wedstrijd moet worden gebruikt. Overtuig u ervan dat u steeds de juiste telling gebruikt.

De in dit vouwblad opgenomen formules en constanten zijn geldig met ingang van 1 januari 2004 en voor de pupillen (Athletics Champs) en masters met ingang van 1 januari 2015. Met het verschijnen van deze uitgave zijn alle voorgaande uitgaven komen te vervallen.


Wij houden ons zoals steeds aanbevolen voor nuttige suggesties

Maart 2016


Afdeling wedstrijdatletiek

Aanwijzingen voor de berekening met de computer
1. Let op de verschillende formules voor de loop-, spring- en werponderdelen.
2. De "INT" functie in de formules geeft aan dat het berekende puntenaantal moet worden afgekapt en niet afgerond. Bijv. 627.4315 punten moet worden 627 punten; 955.9814 punten moet worden 955 punten. De naam van de afkapfunctie kan in de vele in gebruik zijnde programmeertalen en pakketten verschillend zijn. Let erop de juiste functienaam te gebruiken, daar anders een verkeerd puntenaantal wordt berekend (meestal 1 punt teveel).
3. De constanten zijn gebaseerd op prestaties in seconden (en fracties daarvan) voor de looponderdelen en in meters (en fracties daarvan) voor de spring- en werponderdelen.

Denk daar vooral aan bij de looponderdelen vanaf 400 meter, die normaliter niet in aantallen seconden worden opgegeven, maar in "minuten.seconden.fracties van seconden". Bijv. 1.02.2 op een 400 meter moet worden 62.2 sec.; 13.40.3 op een 5000 meter moet worden 820.3 sec.


4. De constanten voor alle looponderdelen zijn gebaseerd op elektronische tijden m.u.v. Athletics Champs voor pupillen. Denk er voor de berekening van de punten aan de handtijden zonodig te corrigeren:

  • Voor afstanden tot en met 300 meter (inclusief de hordeonderdelen over die afstanden) en estafettes tot en met 4 x 80 meter moet er 0,24 sec. bij de handtijd worden opgeteld. Dit zijn die looponderdelen, waarbij de start niet op dezelfde plaats is als de finish. Bijv. handtijd 11.2 sec. op een 100 meter moet worden 11.44 sec.

  • Voor de 400 meter, de 400 meter horden en de 4 x 100 meter moet er 0,14 sec. bij de handtijd worden opgeteld. Dit zijn die looponderdelen, waarbij de start op dezelfde plaats is als de finish. Bijv. handtijd 49.1 sec op een 400 meter moet worden 49.24 sec.

  • Voor de andere looponderdelen is geen correctie van de handtijden nodig.

5. Het wordt aanbevolen de omzettingen en correcties, zoals onder 3. en 4. genoemd, door de computer te laten uitvoeren. De invoer kan dan direct vanaf de jurylijsten gebeuren. Dit verkleint de kans op fouten.


6. Voor een juiste berekening is het noodzakelijk in tenminste 9 cijfers te rekenen. Zonodig moet in dubbele precisie worden gewerkt.
7. Controleer uw programma's uitgebreid en niet met een enkele steekproef, dit in verband met mogelijke afrondingsfouten.

Formules en constanten, behorend bij de IAAF scoring tables

(meerkampen voor (neo-)senioren, junioren A/B en masters volgens art. 200 en art. 312 van het wedstrijdreglement)


Voor de looponderdelen is de formule:

AANTAL PUNTEN = INT (A * ((B   tijd) ^ C))


Mannen/jongens

A

B

C

60 meter

58.01500
11.5
1.810

100 meter

25.43470
18.0
1.810

200 meter

5.84250
38.0
1.810

400 meter

1.53775
82.0
1.810

1000 meter

0.08713
305.5
1.850

1500 meter

0.03768
480.0
1.850

60 meter horden

20.51730
15.5
1.920

110 meter horden

5.74352
28.5
1.920
Vrouwen/meisjes

A

B

C

60 meter

46.08490
13.0

1.810

100 meter

17.85700
21.0

1.810

200 meter

4.99087
42.5
1.810

400 meter

1.34285
91.7
1.810

800 meter

0.11193
254.0
1.880

1000 meter

0.07068
337.0
1.880

1500 meter

0.02883
535.0
1.880

60 meter horden

20.04790
17.0
1.835

100 meter horden

9.23076
26.7
1.835

Voor de springonderdelen is de formule:AANTAL PUNTEN = INT (A * ((100 * (afstand   B)) ^ C))


Mannen/jongens

A

B

C

Hoogspringen

0.846500

0.75

1.42

Polsstokhoogspringen

0.279700

1.00

1.35

Verspringen

0.143540

2.20

1.40
Vrouwen/meisjes

A

B

C

Hoogspringen

1.845230

0.75

1.348

Polsstokhoogspringen

0.441250

1.00

1.350

Verspringen

0.188807

2.10

1.410

Voor de werponderdelen is de formule:


AANTAL PUNTEN = INT (A * ((afstand   B) ^ C))


Mannen/jongens

A

B

C

Kogelstoten

51.3900

1.5

1.05

Discuswerpen

12.9100

4.0

1.10

Kogelslingeren*)

13.0449

7.0

1.05

Speerwerpen

10.1400

7.0

1.08

Gewichtwerpen*)

47.8338

1.5

1.05
Vrouwen/meisjes

A

B

C

Kogelstoten

56.0211

1.5

1.05

Discuswerpen

12.3311

3.0

1.10

Kogelslingeren*)

17.5458

6.0

1.05

Speerwerpen

15.9803

3.8

1.04

Gewichtwerpen*)

52.1403

1.5

1.05

*) alleen voor masters tijdens de werpvijfkamp

Atletiekunie puntentelling voor (neo-)senioren, junioren A/B en

masters

(competities en andere meerkampen dan genoemd in art. 200 en art. 312 van het wedstrijdreglement)


Voor de looponderdelen is de formule:
AANTAL PUNTEN = INT (A / tijd   B)


Mannen/jongens

A

B

35 meter

12020.6
1813.60
40 meter

13826.6
1860.50
50 meter

16844.4
1927.10
60 meter

19942.4
1983.80
100 meter

29550.0
1881.50
150 meter

38003.1
1486.00
200 meter

52611.4
1547.10
300 meter

81710.5
1473.60
400 meter

111960.0
1433.50
600 meter

181894.7
1341.00
800 meter

248544.0
1323.20
1000 meter

317523.3
1285.00
1500 meter

489971.4
1224.70
3000 meter

1077300.0
1234.90
5000 meter

1786833.9
1145.00
3000 meter hindernis

1048695.7
1008.9050 meter horden

16606.5
1504.50
60 meter horden

22564.2
1795.00
110 meter horden

23955.3
747.90
400 meter horden

96830.9
912.804 * 100 meter

118175.1
1880.65
4 * 200 meter

210287.2
1545.10
4 * 400 meter

446880.0
1429.25
Zweedse estafette

247800.0
1126.00Voor de spring- en werponderdelen is de formule:AANTAL PUNTEN = INT (A * SQRT(afstand)   B)


Mannen/jongens

A

B

Hoogspringen

2440.0
2593.5
Polsstokhoogspringen

1040.0
1272.5
Verspringen

1094.4
2075.3
Hink-stapspringen

762.9
2074.5Kogelstoten

462.5
1001.8
Discuswerpen

249.8
893.5
Kogelslingeren

197.3
591.8
Speerwerpen

190.2
711.3
Gewichtwerpen*)

333.5
539.0
*) alleen voor masters

Voor de looponderdelen is de formule:


AANTAL PUNTEN = INT (A / tijd   B)


Vrouwen/meisjes

A

B

35 meter

11844.40
1684.00
40 meter

13289.00
1592.50
50 meter

16234.10
1623.70
60 meter

19268.70
1631.80
100 meter

30672.00
1682.50
150 meter

40288.40
1330.00
200 meter

54720.00
1342.00
300 meter

90616.40
1307.00
400 meter

111720.00
1084.50
600 meter

175609.80
964.10
800 meter

247200.00
975.50
1000 meter

335842.30
1034.40
1500 meter

557448.00
1181.50
3000 meter

1197450.00
1176.00
3000 meter hindernis

1161602.60
926.2050 meter horden

15999.80
1211.00
60 meter horden

18477.90
1161.00
100 meter horden

24672.00
895.50
400 meter horden

112752.00
925.704 * 100 meter

122328.00
1677.75
4 * 200 meter

218613.30
1340.60
4 * 400 meter

446803.85
1084.35
Zweedse estafette

261981.50
865.00
Voor de spring- en werponderdelen is de formule:
AANTAL PUNTEN = INT (A * SQRT(afstand)   B)


Vrouwen/meisjes

A

B

Hoogspringen

 1.40 m

3039.8
2981.5> 1.40 m

2635.6
2501.5
Polsstokhoogspringen

1225.8
1500.2
Verspringen

1076.3
1729.4
Hink-stapspringen

750.3
1730.6Kogelstoten

429.5
768.3
Discuswerpen

224.8
686.5
Kogelslingeren

183.5
415.7
Speerwerpen

197.5
482.5
Gewichtwerpen*)

309.4
440.0
*) alleen voor masters

Atletiekunie puntentelling voor junioren C/D

(meerkampen en competities)


AANTAL PUNTEN = INT (A / tijd   B)


Jongens/meisjes

A

B

30 meter

8532.0
1035.00
35 meter

9710.0
1073.00
40 meter

10834.0
1096.00
50 meter

13090.0
1141.50
60 meter

15365.0
1158.00
80 meter

19933.0
1193.00
100 meter

24450.0
1212.00
150 meter

36380.0
1200.00
300 meter

78286.0
1204.00
600 meter

160470.5
911.35
800 meter

216604.8
884.50
1000 meter

276912.0
838.50
1500 meter

425682.0
788.5050 meter horden

76,2 cm

4 horden

11985.0
790.50
60 meter horden

76,2 cm

6 horden*)

14050.0
795.50
80 meter horden

76,2 cm

8 horden

18100.0
804.50
300 meter horden

76,2 cm

7 horden

70800.0
872.50
50 meter horden

84 cm

4 horden

11780.0
712.50
60 meter horden

84 cm

5 horden

13820.0
714.50
100 meter horden

84 cm

10 horden

21800.0
727.00
*) bij indoor 5 horden
4 * 40 meter

41050.0
1053.00
4 * 60 meter

59225.0
1130.00
4 * 80 meter

77325.0
1168.00
4 * 100 meter

95150.0
1189.50Voor de spring- en werponderdelen is de formule:


AANTAL PUNTEN = INT (A * SQRT(afstand) – B)


Jongens/meisjes

A

B

Hoogspringen

> 1,35 meter

1977.53
1798.51,35 meter

gebruik de formule:

AANTAL PUNTEN = INT ((afstand   0.67) * 733.33333 + 0.7)


Polsstokhoogspringen

795.66
686.5

Verspringen

> 4,41 meter

887.99
1364.54,41 meter

gebruik de formule:

AANTAL PUNTEN = INT ((afstand   1.91) * 200 + 0.5)


Kogelstoten

303.73
437.5
Discuswerpen

166.79
438.5
Speerwerpen

170.39
437.5
Atletiekunie puntentelling voor pupillen ‘klassiek’

(meerkampen en competities, met uitzondering van Athletics Champs)


Voor de looponderdelen is de formule:
AANTAL PUNTEN = INT (A / tijd – B)


Jongens/meisjes

A

B

30 meter

8532.0
935.00
35 meter

9710.0
973.00
40 meter

10834.0
996.00
50 meter

13090.0
1041.50
60 meter

15365.0
1058.00600 meter

160470.5
811.35
1000 meter

276912.0
738.504 * 40 meter

41050.0
953.00
4 * 60 meter

59225.0
1030.00Voor de spring- en werponderdelen is de formule:AANTAL PUNTEN = INT (A * SQRT(afstand) – B)


Jongens/meisjes

A

B

Hoogspringen

> 1,35 meter

1977.53
1698.51,35 meter

gebruik de formule:

AANTAL PUNTEN = INT ((afstand – 0.67) * 733.33333 + 100.7)Verspringen

> 4,41 meter

887.99
1264.54,41 meter

gebruik de formule:

AANTAL PUNTEN = INT ((afstand – 1.91) * 200 + 100.5)


Kogelstoten

303.73
337.5
Balwerpen

126.00
245.5
Atletiekunie puntentelling voor pupillen ‘Athletics Champs’

: sites -> default -> files -> userfiles -> thema -> wedstrijdzaken -> documenten
documenten -> Mutatieformulier Junioren cd
documenten -> Mutatieformulier Junioren ab
documenten -> Mutatieformulier Senioren
documenten -> Mutatieformulier Senioren
documenten -> Mutatieformulier Junioren
thema -> Athletics Champs Plan van aanpak voor de organisatie van een kennismakingswedstrijd Inleiding: Athletics Champs
userfiles -> Overschrijvingen Van 1 september tot en met 31 oktober 2015 Nr. Naam Lidnr. Van vereniging Naar vereniging
userfiles -> Afvoeringen In 2015 kunnen de afvoeringen uiterlijk verwerkt worden tot en met de post van 01 december 2015
userfiles -> Overschrijvingen Van 1 maart tot en met 31 maart 2015 Nr. Naam Lidnr. Van vereniging Naar vereniging
userfiles -> Overschrijvingen Van 1 november tot en met 30 november 2015 Nr. Naam Lidnr. Van vereniging Naar vereniging


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina