Fruitbomen langs de wegenDovnload 7.57 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte7.57 Kb.
Fruitbomen langs de wegen
Het is nazomer en prachtig weer. U besluit een fietstocht te maken door het mooie land­-schap van de gemeente Hel­lendoorn.

U geniet met volle teugen van het heerlijke weer en de prachtige omgeving. Een verfrissing onder weg zou u goed doen, maar u hebt niets bij u en een gelegen­heid om wat te drinken is niet in de buurt. Plotseling ziet u fruitbo­men langs de weg staan waar heerlijke appels aan hangen U be­denkt zich geen moment en plukt een appel. Ze hangen er per slot van rekening voor en de appels smaken heerlijk. U weet ook dat ze onbespoten zijn, daarom kunt u ze gerust eten.


Is het bovenstaande toekomst­muziek? Misschien kent u een dergelijke situatie wel uit het bui­tenland maar kunt u zich niet voorstellen dat het ook in de ge­meente Hellendoorn kan. Op dit moment kan het ook nog niet, hoewel er op diverse locaties in de gemeente al fruitbomen staan. Ze zijn echter dit jaar als jonge boompjes geplant en u zult nog een aantal jaar moeten wachten alvorens u een rijke oogst aan de bomen kunt zien hangen.
Milieuraad

In het jaar 2000 bestaat de Mi­lieuraad voor de gemeente Hel­lendoorn 25 jaar. Dit jaar worden er ook allerlei activiteiten ont­plooid in het kader van het mil­lennium.

De jubilerende Milieur­aad wilde ook wat doen in het ka­der van het millennium en kwam op het idee om de gemeenschap een aantal bomen te schenken waar iedereen in de toekomst van zou kunnen profiteren. Tweeduizend fruitbomen was wat erg veel, maar met subsidie van het rijk, de provincie en de ge­meente heeft men er tweehonderd kunnen kopen. Het moesten geen gewone fruitbomen worden van hedendaagse rassen. Men wilde allerlei oude rassen aanplanten. Op die manier zou men ook nog meewerken aan het in stand houden van die oude ras­sen. Men kan voor dergelijke bo­men alleen terecht bij speciale kwekers. Bij de heer Hendrik ten Elsen in Neede vond men wat men zocht. Oude hoogstamras­sen die door hem op een biologi­sche manier worden gekweekt. Men heeft onder meer de volgen­de soorten gekocht: appels, peren, Bellefleur (dubbele), Comtesse de Paris, Groninger kroon, Conferen­ce, Lemsenappel, Kleipeer, Winter­jan, Notarisappel, Suikerpeer, Rode herfst, Caville en Sterappel.

Locaties

Aan de subsidie zat wel een voor­waarde vast. De bomen moesten geplant worden in het waardevol­le cultuurlandschap van het Vecht/Regge gebied in de gemeente Hellendoorn. Het heeft nogal wat zoeken gekost om de juiste locaties te vinden. Want lang niet elke berm is geschikt om zo maar wat boompjes neer te zetten. Er moet voldoende ruimte zijn in de berm, er mogen geen leidingen in de bodem zitten, naast gelegen weilanden mogen geen hinder van de bomen onder­vinden enz. Uiteindelijk is het toch gelukt en heeft men in sa­menwerking met de gemeente Hellendoorn en aan­wonenden een aantal locaties gevonden.


Op 23 maart tijdens de Boom­feestdag zijn de eerste 45 bomen geplant langs de Hellendoornse Weg en de Schuilenburgerweg door leerlingen van basisschool De Marliaantjes uit Marle. Met hulp van leden van de gemeente­raad werden de bomen geplant. Misschien hebt u ze al wel zien staan in het grasveld bij de pick­nickplaatsen.
In het najaar wor­den de resterende 155 bomen ge­plant. Waarschijnlijk wordt dat eind november/begin december. De precieze datum hangt af van het weer en het feit dat het blad van de bomen moet zijn. Op dit

moment worden de nodige voorbereidingen getroffen om de bomen gemakkelijk te kun­nen planten. De plantgaten wor­den al gemaakt. Onderin het plantgat komt de nodige voeding te liggen en de palen die de bo­men de eerste tijd stevigheid moe­ten geven zijn al klaar. Naast de al genoemde locaties komen er bo­men te staan langs de Katenhorst­weg en de Hancateweg.Zoals al is gezegd zal het nog wel even duren voor de bomen rijke­lijk vrucht dragen. Maar als ze in het komend seizoen goed aanslaan en over een paar jaren vrucht dragen aan het eind van de zomer en in het najaar heeft de gemeente er een mooie natuurlijke attractie bij.
Waar­schijnlijk kunnen u en ik nog wel meemaken dat we onderweg wer­kelijk appels of peren langs de weg kunnen plukken.
november 2000

Johan Alferink
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina