Gedragsproblemen ervaren en dan…Dovnload 10.58 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte10.58 Kb.
Agenda verdiepingsbijeenkomst 2
Gedragsproblemen ervaren en dan…..
Dinsdag 27 januari 2009

Start 13.30 uur

Einde 16.30 uur

Locatie WSNS Vught.

  1. Opening en welkom
  1. terugblik 1e bijeenkomst.

Probleem of belemmering en de waarde van classificeren (benoemen van gedrag als stoornis). 3 stellingen met bewustwording van patronen van interacteren met leerlingen en de tijdsbesteding. Zelfbeelden, imago’s en groepsrollen. Daarnaast hebben we het gehad over de beinvloedingsfactoren vanuit GLOOT en Adaptief model. Als laatste hebben we het gehad over de labels ADHD en Autistische stoornissen en wat daaraan te doen.

Opdracht: Wissel met elkaar aan de tafel de ervaringen uit die u heeft gezien in positieve en negatieve zin. Wat heb je er mee gedaan? Wat wil je er mee doen?

Noot: En wat voor de leerkracht – leerling relatie geldt, geldt ook voor de relatie directie/IB-er – leerkracht.
  1. Niet alleen kijken en signaleren, maar ook onderzoeken en handelen.

In een korte theoretische toelichting neem ik jullie nog even mee door de stappen die gemaakt (moeten) worden in het proces van signaal tot handelen. Met name wil ik daar even stilstaan bij de observeren als cruciaal moment en instrument om informatie te verzamelen en gedachten te toetsen.

Opdracht: bedenk voor u zelf waar in jullie zorgstructuur nog wat puntjes op de i kunnen worden gezet.


  1. de rol van de leerkracht in interactie met de leerling waar zij/hij problemen ervaart. Hier staat de interactiewijzer van Verstegen en Lodewijks centraal. Dit instrument stelt ons in staat om in beeld te brengen hoe onze interactie doorgaans is tussen leerkracht en groep. Maar ook tussen leerkracht en een specifieke leerling. Daar waar de interactie niet het gewenste resultaat heeft dat de leerkracht beoogd, zien we vaak dat er een andere stijl van leidinggeven herkenbaar is/wordt. Verstegen en Lodewijks spreken van symmetrische en complementaire patronen.

Opdracht: Welke vaardigheden moet de leerkracht/school bij kinderen ontwikkelen in elk van de 8 onderscheiden segmenten? Bespreek dat met uw groep. Zie volgende blad


  1. Eventuele andere stoornissen. Ik heb geen andere vragen gekregen. Motivatie en concentratie en agressie stonden nog open. Voor zover de tijd het toe laat kan ik dar iets over vertellen. In het cursusmateriaal is daar geen rekening mee gehouden. Eventuele nadere info kan worden nagestuurd.

Ik zie uit naar net zo’n heerlijke dag als de dag in november


Groet
Jan van Veen.

Sociale vaardigheden van kinderen
BS: Leiding en advies geven
SB: Zorgen
SO: Volgen
OS: Afwachten
OT: Zich terugtrekken (vluchten)
TO: zich afzetten tegen, weerstand bieden (weerbaar zijn)
TB: Strijden (verzet bieden, autoriteitsproblemen)
BT: Winnen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina