Gemeentelijk havenbedrijf antwerpenDovnload 12.01 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte12.01 Kb.


GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN

HAVENHUIS ENTREPOTKAAI 1 B-2000 ANTWERPEN TEL 32-3-205 20 11 FAX 32-3-205 20 28 BTW BE 248 399 380
BEVRAGING - PROJECTFICHE
Terrein van ca. 6.520m² aan de Antwerpsebaan – Haven 650Locatie terrein:

Gelegen aan de Antwerpsebaan, Haven 650 – voormalige grensinspectiepost rechteroever


Kadastrale ligging:

Antwerpen, 18de afd., sectie B nrs. 0162-c2


Oppervlakte:

Ca. 6.520m²
Specificaties:

H – - het betreft een driehoekig perceel met asfaltverharding. Aan westzijde gelegen langs de Antwerpsebaan tegenover de ingang van MSC Home Terminal aan kaai 612 en aan de noord en oostzijde ingesloten door 2 goederenspoorlijnen;


 • Het terrein is toegankelijk via de Antwerpsebaan via een elektrisch bediende schuifpoort van ca. 15m;
 • Op het terrein is een kantoorgebouw en magazijn aanwezig, eigendom van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, welke dienst deden als keuringscentrum van het “Inter Veterinair Keuringscenter” (IVK)/Grensinspectie post Rechteroever waar de diensten van het Federaal Voedselagentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hun keuringen uitvoerden. De bebouwde oppervlakte omvat ca. 720m²:
 • het kantoorgebouw beslaat een grondoppervlakte van ca. 271m² (lengte ca. 25m en breedte ca. 10m), bestaande uit 2 bouwlagen en onderverdeeld in verschillende lokalen:

  • het gelijkvloers bevat sanitair voor personeel en bezoekers, een kleedkamer, een refter, 3 burelen en een trap;

  • de 1ste verdieping bevat sanitair, een refter en 4 burelen.
 • het magazijn heeft een grondoppervlakte van ca. 449m² (lengte ca. 45m en breedte ca. 10m) en bevat:

  • 6 laadkades met elektrische sectionaalpoorten waarvan 1 poort met beweegbare laadbrug. De hoogte van de laadkades is ca. 1m20 en zijn half in het terrein ingewerkt;
  • 1 toegangspoort op vloerhoogte van het magazijn voor toegang met o.a. vorkheftrruck;

  • 2 koelcellen en 1 vriescel;

  • 2 labo’s of keukens.Technische voorwaarden:

- de kandidaat-concessionaris dient er rekening mee te houden dat bijkomende voorwaarden opgelegd kunnen/zullen worden indien activiteiten worden voorgesteld welke zich toespitsen op scheepsherstelling/-onderhoud, bunkeractiviteiten of opslag van brandbare of gevaarlijke stoffen;

- de ontsluiting van de concessie dient te gebeuren via de bestaande inrit. Er mag geen andere/bijkomende inrit worden voorzien;

- de firma aanvaardt het terrein in de toestand waarin het zich bevindt;

- de kandidaat-concessionaris dient alle nodige maatregelen te nemen om te vermijden dat buiten de grenzen van de concessie wordt geparkeerd of gestationeerd door voor de kantoren of de concessie bestemd verkeer. Indien het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen toch vaststelt dat dit gebeurt, behoudt zij zich het recht voor op kosten en risico van de aanvrager tot het nemen van maatregelen over te gaan om parkeren ongedaan of onmogelijk te maken.
Bijlage(n):

concessieschets + plan magazijn en kantoorgebouw + luchtfoto + foto’s terrein en gebouwen + bodemattest.
Dienst Patrimoniumbeheer, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina