Gereglementeerde informatie voor onmiddellijke publicatieDovnload 16.52 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte16.52 Kb. 

 

Published: 08:30 CET 20-11-2013 /Thomson Reuters /Source: TiGenix /XBRU: TIG /ISIN: BE0003864817

TiGenix : TiGenix Haalt 12 miljoen EUR op via een Private Plaatsing van Nieuwe Gewone Aandelen
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE

 

TiGenix Haalt 12 miljoen EUR op via een Private Plaatsing van Nieuwe Gewone Aandelen

 

Leuven, België - 20 november 2013, 8:30u - TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) kondigt vandaag aan dat het op 19 november 2013, na sluiting van de markt, 12 miljoen EUR heeft opgehaald door middel van een private plaatsing van 34.188.034 nieuwe gewone aandelen bij Gri-Cel S.A., een 100% dochtervennootschap van de wereldwijde healthcare onderneming Grifols S.A., aan een uitgifteprijs van 0,351 EUR per nieuw aandeel. De uitgifteprijs is minstens gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van TiGenix op NYSE Euronext Brussels gedurende de periode van dertig dagen voorafgaand aan de datum waarop de uitgifte van de nieuwe aandelen een aanvang nam (m.n. 19 november 2013).

 

De Raad van Bestuur heeft in het kader van deze kapitaalverhoging het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders opgeheven ten gunste van Gri-Cel. Tot de kapitaalverhoging werd besloten binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal in overeenstemming met artikel 6 van de statuten van TiGenix NV. TiGenix is niet voornemens om het resterende gedeelte van het toegestaan kapitaal na de uitgifte van voornoemde nieuwe aandelen aan te wenden om bijkomende aandelen uit te geven met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders behalve, in voorkomend geval, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitgifte van warrants. 

Naar verwachting zal de uitgifte van de nieuwe aandelen plaatsvinden op 22 november 2013 op voorwaarde dat TiGenix tijdig de opbrengsten van de private plaatsing heeft ontvangen van Gri-Cel. De notering van de nieuwe aandelen op NYSE Euronext Brussels zal worden aangevraagd. In dit verband zal TiGenix een prospectus opmaken in het kader van de toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen op NYSE Euronext Brussels en zal TiGenix dit prospectus, na goedkeuring door de FSMA, bekendmaken.

 

TiGenix is voornemens om de opbrengsten van de private plaatsing voornamelijk aan te wenden voor de voortzetting van de Fase III klinische studie van de Vennootschap in complexe peri-anale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn (Cx601) en voor het nastreven van de markttoegang en terugbetaling en voor de voortzetting van de commerciële lancering en "roll out" van ChondroCelect in bepaalde Europese markten. 

Naar verwachting zullen kort na de voltooiing van de verrichting twee bestuurders van TiGenix worden vervangen door twee bestuurders voorgesteld door Gri-Cel.

 

In de toekomst zal TiGenix aan Gri-Cel de mogelijkheid bieden om potentiële partnering opportuniteiten te evalueren en te onderhandelen met betrekking tot de ontwikkeling en de commercialisatie van TiGenix-producten andere dan ChondroCelect. 

Voor meer informatie

Eduardo Bravo                              Claudia D'Augusta                           Hans Herklots

Chief Executive Officer                  Chief Financial Officer                     hans.herklots@tigenix.com

eduardo.bravo@tigenix.com          claudia.daugusta@tigenix.com         +32 16 39 60 97

 

 Over TiGenix

TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) is een toonaangevend Europees celtherapiebedrijf met een commercieel product voor het kraakbeenherstel, ChondroCelect®, en een sterke pijplijn met klinische adulte stamcelproducten voor de behandeling van auto-immuunaandoeningen en ontstekingsziekten. Het hoofdkantoor van TiGenix bevindt zich in Leuven (België). Daarnaast heeft het bedrijf vestigingen in Madrid (Spanje) en Sittard-Geleen (Nederland). Ga voor meer informatie naar http://www.tigenix.com.

 

Over GrifolsGrifols is een wereldwijde healthcare onderneming met een geschiedenis van 70 jaar in het verbeteren van de gezondheid en het welzijn door de ontwikkeling van levensreddende plasma-medicatie, pharmaceutische producten voor ziekenhuizen en diagnostische technologie voor klinisch gebruik.

Als toonaangevende producent van plasma-medicatie is Grifols aanwezig in meer dan 100 landen en is het wereldwijde leider in het verzamelen van plasma, met 150 plasma donatiecentra verspreid over de V.S.  Grifols streeft ernaar de toegang van patiënten tot haar levensreddende plasma-medicatie te vergroten door middel van belangrijke productie-expansie en de ontwikkeling van nieuwe therapeutische toepassingen van plasma-proteïnes. Grifols heeft haar hoofdkantoor in Barcelona, Spanje en stelt wereldwijd meer dan 11.000 mensen te werk.

In 2012 behaalde Grifols een omzet van meer dan €2,62 miljard. Grifols' klasse A aandelen zijn genoteerd op de Spaanse beurs, waar ze deel uitmaken van de Ibex-35 (MCE:GRF).  Haar niet-stemgerechtigde klasse B aandelen zijn genoteerd op de Mercado Continuo (MCE:GRF.P) en op NASDAQ via ADRs (NASDAQ: GRFS). Ga voor meer informatie naar www.grifols.com.

 

Belangrijke informatie betreffende toekomstgerichte verklaringen

 Dit persbericht is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld, noch kan het worden opgevat als, een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van aandelen in het kapitaal van TiGenix NV (de "Vennootschap"). Deze mededeling gaat uit van en valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Vennootschap.

 

Bepaalde verklaringen in dit persbericht, alsook mondelinge verklaringen die zouden zijn afgelegd betreffende het onderwerp van dit persbericht door de Vennootschap of haar kaderleden, bestuurders of werknemers namens henzelf, kunnen als "toekomstgericht" worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en houden, bijgevolg, verscheidene risico's en onzekerheden in en worden daardoor beïnvloed. Toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van verwijzingen naar strategie, plannen, doelen, doelstellingen, toekomstige gebeurtenissen of voornemens.

 

Toekomstgerichte verklaringen houden een aantal gekende en ongekende risico's, onzekerheden en andere factoren in, waarvan vele moeilijk te voorspellen zijn en in het algemeen buiten de controle van de Vennootschap vallen. Toekomstgerichte verklaringen kunnen verschillen van en verschillen in werkelijkheid vaak wezenlijk van werkelijke resultaten. Om deze reden, kan de Vennootschap geen enkele garantie verstrekken dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen zich zullen materialiseren. Bijkomende informatie betreffende risico's en onzekerheden die de activiteiten beïnvloeden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van enige toekomstgerichte verklaring is opgenomen in het Jaarverslag van de Vennootschap. Toekomstgerichte verklaringen gelden enkel op de dag waarop ze zijn afgelegd. De Vennootschap wijst uitdrukkelijk iedere verplichting of verbintenis af om enige toekomstgerichte verklaring opgenomen in deze mededeling te actualiseren, herzien of verbeteren, zij het ten gevolge van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins.

 
: vfb -> Media -> Default -> archief pers -> tigenix
archief pers -> In november lanceerde Belgacom de eerste testfase van haar nieuwe dienst tv replay voor 10. 000 klanten in het noorden van het land. Belgacom had daarvoor overeenkomsten gesloten met de drie grootste Vlaamse mediagroepen vmma
archief pers -> Tv replay is een nieuwe exclusieve dienst van Belgacom waarmee Belgacom tv-klanten programma’s tot 36 uur na de uitzending kunnen bekijken op hun televisie, computer, tablet of smartphone. Belgacom start vandaag met een testfase voor 10
archief pers -> Brievenpost De postbestelling en buslichtingen
archief pers -> 11 oktober 2013 Proxistore maakt haar officiële opening in Frankrijk bekend en sluit een commerciële deal met de Geolid groep. Proxistore
archief pers -> Charles River Laboratories en Galapagos ronden transactie af Mechelen, Belgium; 1 april 2014 Galapagos nv (Euronext: glpg) bevestigt de afronding van de transactie
archief pers -> Charles River Laboratories koopt Galapagos' Argenta en BioFocus service activiteiten voor €134 miljoen
archief pers -> Published: 07: 30 cet 17-02-2014 /GlobeNewswire /Source: Galapagos nv /xbru: glpg /isin: be0003818359
archief pers -> Colruyt Group dient bouwaanvraag in voor logistiek distributiecentrum
archief pers -> Zetes produceert biometrisch visum voor Senegal en levert 66 vaste registratiestations
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina