Geschiedenis van de Nederlanden, boek van Blom. H1: Een lange aanvangsperiode


Kunstenaars in dienst van Kerk en StaatDovnload 271.38 Kb.
Pagina9/13
Datum16.08.2016
Grootte271.38 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Kunstenaars in dienst van Kerk en Staat


Kerkelijke bestellingen: barok en gaven religieuze en artistieke uitstraling. Er was buitenlandse en binnenlandse invloed.

Wereldlijke overheidsbestellingen: met als doel de waardigheid te vestigen.

2de helft 17de eeuw: de bestellingen daalden en de kunstenaars gingen naar het buitenland.

1700: ° Muntgebouw: het duurde zo lang omdat Brussel nog een provinciaal karakter had.

2de helft 18de eeuw: opnieuw een opbloei van het hofleven

De Franse cultuur was in Brussel toonaangevend. De Franse stijl ziet men ook in het urbanisme en in de architectuur.

Geen taalbeleid


De kerk en de wereldse overheid hadden respect voor de landstaal.

1/ in contacten met overheid en tss overheden onderling.

2/ F II en opvolgers: a) Consejo de Estado: in het Spaans

b) Secretaria de Estado y Guerra: in het Spaans.

3/ administratieve afhandeling van dossiers ivm binnenlands bestuur v/d Nederlanden: in

het Frans.

4/ Oostenrijks bewind: Het Spaans verdwijnt ten voordele van het Frans.

5/ binnenlandse aangelegenheden: de landvoogd (grote autonomie) + collaterale raden:Frans.
De bevolking was meertalig (vb door Franse onderwijs)

Het gebruik v/h Frans steeg als gevolg van doelbewust overheidsbeleid.

In de Habsburgse Nederlanden was dit niet mogelijk door decentralisatie. Ook werd er door godsdienstige en culturele tegenstelling geen gemeenschappelijke cultuurtaal gevormd.
Verenigde Provinciën en de Habsburgse Nederlanden waren niet zo verschillend:

a) politiek: confederaal karakter; het bestuur gebeurde door renteniers


economie: het Zuiden liep achterstand in

taal: lage verfransing, wel ° er een taalkundige vervreemding tss Noorden en Zuiden

religieus: intolerantie

b) de fasering in beide landen verliep wel verschillend

c) daarna: protectionisme (wordt gefnuikt door andere mogendheden in Z-Nederlanden.
intellectueel leven: cartesiaanse filosofie

de bevolking steeg opnieuw door het verdwijnen van epidemieën en door een

diversificatie van het voedsel.

De economische en militaire bevoogding verdween

Er komt ook een ommekeer in de verhouding tss kerk en staat: de staat

verspreidde de ideeën van de Verlichting.H.6 Revolutie in Noord en Zuid (1780-1830)


 1. Het Noorden 1780-1813

De Patriottenstrijd


1780: Vierde Engels-Staatse oorlog was voor de Republiek dramatisch.

De gevolgen waren ingrijpend en onvoorstelbaar:

1/ ° proces van politisering: achtergrond v/d verlichting (een autochtone variant)

geen sociale revolutie

wel: ° idee dat de maatschappij maakbaar was.

Het verval en de verlichting waren met elkaar verbonden: ° v/e ‘Verlichte

Vaderlandscultus’.

2/ economische achteruitgang: kwalitatief verval en de kloof tss arm en rijk

groeide.

3/ grote gezagscrisis: er ontstond een groot en agressief nationalisme

= PATRIOTTISME (lokale en verbrokkelde beweging)

in 1780, streefden naar: 1. regeneratie Republiek

 2. binnenlandse politiek: tegen de stadhouder

 3. internationaal: tegen Engeland

 4. wilden inspraak en medezeggenschap i/h lokale bestuur

Programma: a) macht

b) medezeggenschap

c) morele herbewapening: “grondwettige herstelling”

Gebeurde geleidelijk (!) en was geen sociale revolutie.

TEGEN: Orangisten

Er waren verschillende actiemiddelen en actievormen. Ook verliep het verloop

van de verschillende bewegingen verschillend.

EIND: inval van Pruisen (boden hulp aan de stadhouder) => ° Oranjerestauratie

Was betrekkelijk: a) kunstmatig overeind gehouden

b) geen eigen hervormingen

c) het patriottisme ging ondergronds, namen de Fr Revolutie als

voorbeeld

1795: Fluwelen Revolutie

Bataafse revolutie


Dit was het spiegelbeeld van de restauratie van 1787. De Franse legers hadden een kalmerende invloed.

WAT?: De Bataven bevrijden zichzelf om geen schijn te hebben v/e Franse verovering

MAAR: De Bataafse Republiek was: > een satelliet van Frankrijk

< er was een schijn van gelijkheid.

Er komt een hervorming van het staatsbestel: • unitarissen

 • federalisten

 • moderaten

ook: verschillen tussen revolutionairen en moderaten

echter: de grondwet was een compromis en deze wordt verworpen.

=> 1798: een nieuwe staatsgreep door de radicalen

° Staatsregeling (=grondwet): unitarisch maar niet nationaal

=> 2de coup: behouden grondwet maar wordt nationaal

Maar: het economisch verval werd alsmaar groter.Nationale verzoening


1801: opnieuw vond een staatsgreep plaats:

 • verandering van personeel

 • hervormingen staatsstructuur: weinig democratisch, weinig centralistisch.

Frankrijk: a) gedroegen zich meer en meer als bezetters => ° opnieuw nationalistisch

gevoel. Dit was cultureel bepaald.

b) eigen in 1805 opnieuw een verandering: concentratie macht in een soort

president (Schimmelpenninck). Hij zou moeten worden bijgestaan door

een bekwame minister.

c) 1806: Nederland wordt een monarchie o.l.v. Louis Bonaparte (broer van)

d) 1810: Ze worden ingelijfd bij het Franse keizerrijk.

Ondertussen werd de Franse bezetting steeds drukkender => nationaal-culturele identiteitsbesef steeg enorm.
 1. Het Zuiden 1780-1814

Jozef II of revolutie van bovenaf


Jozef II wou eerst Z-Ned inruilen voor Beieren, dit opzet mislukte maar hij kon wel verkrijgen dat het Barrièretractaat werd opgezegd én dat de Bataafse garnizoenen de Z-Ned moesten verlaten. Op binnenlands vlak zorgde hij snel voor de welvaart in het geheel. Maar hier waren hervormingen voor nodig:

In het begin waren ze niet talrijk. Er ° wel een burgerlijke tolerantie (dit was eerder symbolisch. In 1784 kwamen er grote hervormingen: 1. eco: voorzichtige maatregelen

 2. sociaal was hij vernieuwend: 1/ grote spreiding v/d welvaart
  2/ armenzorg
  3/ hygiëne en volksgezondheid
  4/ ° inspectie en ° normaalscholen

 3. kerkelijk: instellen van het burgerlijk huwelijk
  ° seminarie-generaal => opstand

 4. bestuurlijk en gerechtelijk (zullen de kerk steunen):
  1/ Algemene Regerings Raad met als voorzitter een gevolmachtigd minister
  2/ het land werd verdeeld in 9 kringen olv een intendant
  3/ de bestendige deputatie v/d provinciale staten wordt vervangen door één
  afgevaardigde
  4/ de rechtbanken worden vervangen door uniform gerechtelijk systeem
  5/ 1 soevereine Raad van Justitie in Brussel; 2 beroepshoven; ongeveer
  40 rechtbanken van 1ste aanleg.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina