Gevolgen van de afstamming Hierna komen aan bodDovnload 339.12 Kb.
Pagina1/8
Datum25.07.2016
Grootte339.12 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Gevolgen van de afstamming

Hierna komen aan bod:

 • Algemene regel + enkele specifieke uitzonderingen i.v.m. de overspelige afstamming

 • Familienaam

 • Erfrecht

 • Alimentatie

 • Recht op persoonlijk contact

Principe = gelijke gevolgen

wederkerige gelijkheidsregel in

art. 334 B.W.

ongeacht de wijze van vaststelling van de afstamming, hebben kinderen t.o.v. ouders en vice versa dezelfde rechten en verplichtingen

Uitzonderingen m.b.t. de overspelige afstamming

Diverse wetsbepalingen beperk(t)en de rechten van overspelige kinderen en ouders

Afschaffing van de beperkingen ten nadele van de kinderen door de Wet van 1 juli 2006
art. 335 § 3 (oud) tweede lid B.W. is opgeheven

- een overspelig kind kon enkel in de echtelijke verblijfplaats worden opgevoed mits de toestemming van de echtgeno(o)t(e)

art. 334bis B.W. is opgeheven

- het overspelig kind kon de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot niet vragen

art. 745quater § 1 tweede lid B.W. is opgeheven

- een overspelig kind kon van de verdeling in natura worden uitgesloten door de overlevende echtgenoot en de huwelijkse kinderen

art. 837 B.W. is opgeheven

 • de overspelige ouder verliest automatisch de voordelen door de echtgenoot toegestaan bij huwelijkscontract en schenkingen in het huwelijkscontract gedaan

(art. 334ter eerste en vierde lid B.W.)

Welke voordelen verdwijnen?

Huwelijksvoordelen:

 • bedingen van vooruitmaking

 • bedingen van ongelijke verdeling

 • verblijvingsbedingen

Bedingen van inbreng vervallen NIET.

Schenkingen bij huwelijkscontract:

Correcties:

- Handhaving van huwelijksvoordelen en schenkingen is mogelijk door de bedrogen echtgenoot bij notariële akte

(art. 334ter eerste lid in fine B.W.)

 • Verval doet geen afbreuk aan de rechten van derden te goeder trouw (art. 334ter tweede lid B.W.)

 • de overspelige ouder kan geheel of gedeeltelijk worden onterfd door zijn mede-echtgenoot,

met uitzondering van het vruchtgebruik op de gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad

(art. 334ter derde lid B.W.)
Familienaam

Overzicht:

 • diverse regels in art. 335 B.W.

 • vordering tot naamsbetwisting

- naamsverandering

- naamsverbetering

Diverse regels ex art. 335 B.W.

1. enkel vaderschap staat vast

 naam vader (art. 335 § 1 B.W.)

2. enkel moederschap staat vast

 naam moeder (art. 335 § 2 B.W.)

3. vaderschap en moederschap staan tegelijk vast

 naam vader (art. 335 § 1 B.W.)

Wordt de vrouw gediscrimineerd door deze verplichte patrilineaire naamsverkrijging?

Arbitragehof 6 november 2002

4. moederschap komt vast te staan na vaderschap

 naam vader blijft

(impliciet maar zeker, nu art. 335 B.W. geen modaliteiten tot naamswijziging in dit geval bevat)

5. vaderschap komt vast te staan na moederschap

 naam moeder blijft, maar…

ouders kunnen samen verklaring tot naamswijziging afleggen voor ABS (art. 335 § 3 eerste lid B.W.)

Deze verklaring tot naamswijziging moet worden afgelegd:

 • binnen het jaar na het vernemen van de vaststelling van de afstamming en

 • vóór de meerderjarigheid of ontvoogding

Bij erkenning van een overspelig kind a patre begint de termijn van één jaar te lopen op de dag die volgt op de in art. 319bis tweede lid B.W. bedoelde kennisgeving of betekening

(aanvulling van art. 335 § 3 tweede lid in fine B.W.)

6. Indien de afstamming van een kind wordt gewijzigd wanneer het de meerderjarige leeftijd heeft bereikt, mag er zonder zijn akkoord geen enkele verandering aan zijn naam worden aangebracht.”

(art. 335 § 4 B.W.)

Familienaam – gelijkheid

Het vroegere absolute vetorecht van de echtgenote tegen de naamswijziging van een overspelig kind a patre is discriminatoir bevonden:

Arbitragehof 19 mei 1993

en afgeschaft door de Wet van 1 juli 2006

(opheffing van art. 335 § 3 (oud) tweede lid B.W.)

Worden buitenhuwelijkse kinderen gediscrimineerd door de mogelijkheid voor de moeder haar toestemming tot de erkenning te weigeren?

Arbitragehof 28 november 1995

Worden buitenhuwelijkse kinderen gediscrimineerd doordat bij onenigheid tussen vader en moeder hun naam onveranderd blijft?

Arbitragehof 7 november 1996 en 6 november 1997

Worden buitenhuwelijkse kinderen gediscrimineerd nu hun naamswijziging niet meer mogelijk is doordat de moeder weigert de verklaring af te leggen, hoewel zij eerder heeft toegestemd tot de erkenning?

Arbitragehof nr. 82/2004, 12 mei 2004

Curiosum:

de naam van de vondeling (art. 58 B.W.)

wordt gegeven door de ABS aan wie het kind werd afgegeven

Gewoonlijk krijgt de vondeling twee of meer voornamen, waarvan één als familienaam dient

Een familienaam, afgeleid uit de omstandigheden waarin het kind gevonden werd, of met inachtneming van de feitelijke gegevens, komt eveneens voor.
Naamsbetwisting

= een mogelijkheid die voortvloeit uit het

Decreet 6 Fructidor jaar II (23 augustus 1794)
  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina