Gids: Pim. Onder tropische weersomstandigheden, warm en een hoge luchtvochtigheidsgraad, ontmoette ik Dick bij de bushalte langs de Zandvoortselaan teDovnload 15.79 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte15.79 Kb.
12 juli 2014: Excursie Amsterdamse Waterleidingduinen

Gids: Pim.

Onder tropische weersomstandigheden, warm en een hoge luchtvochtigheidsgraad, ontmoette ik Dick bij de bushalte langs de Zandvoortselaan te Zandvoort. Hij dronk nog even met vijf andere excursiedeelnemers een bak leut bij het pannenkoekenrestaurant “De Duinrand” alvorens de Amsterdamse Waterleidingduinen te betreden. Dit gebied van ongeveer 3400 hectare groot ligt tussen Zandvoort en de Langevelderslag. Het is in beheer bij Waternet en heeft de status van beschermd natuurmonument.

Vanaf een hoge brug zagen we in de verte de duinvilla’s van Zandvoort liggen. Een kuifeend had een hele sliert donkere pulletjes achter zich aan zwemmen, dit moest wel een hele kraamkamer zijn. De ijsvogels gaven helaas niet thuis, maar ik kom hier later op terug. We hoorden een zwartkop met zijn melodieuze zang. In de Renbaanplas, inderdaad een voormalige renbaan, zagen we veel aalscholvers, kuif-en tafeleenden.

We volgden globaal het Barnaartkanaal richting het Duizendmeterpad. Steeds als er een dammetje was gluurden we langs het water. Twee witgatjes lieten zich fraai bewonderen. In vlucht was hun naamgeving direct duidelijk. Er vlogen wat kneutjes rond, hun Engelse naam luidt “common linnet” waarnaar de succesvolle Nederlandse inbreng op het Eurosongfestival is vernoemt.

Bij een schuilhut, een soort verzamelplaats van fotografen met kattenbrokjes in de hand, nuttigden we onze uitgebreide lunch. Deze plaats heeft een grote aantrekkingskracht op amateurnatuurfotografen, maar er is geen sprake van fair play, een vos in de wilde natuur moet je namelijk niet gaan voeren. Over de lunch kan ik nog vermelden dat deze bestond uit enkele broodjes, gekookt ei (waarbij niet onvermeld moet blijven dat de eierplakjessnijder ook mee was), een salade met zongedroogde tomaatjes e.a. ingrediënten, cherrytomaatjes, brie, komkommer, kaas en nog wat andere zaken.

Vos - Amsterdamse Waterleidingduinen.

Reintje (de vos) kwam ook nog even langs, maar kreeg nul op rekest. Door opkomende zeemist die de temperatuur erg liet zakken besloten we de route aan te passen om niet bibberend ter aarde te storten .Iets verderop was een fraai stukje duin met enkele struiken. We aanschouwden hier een hele familie roodborsttapuit, boompiepers met jongen en als uitsmijter een paartje grauwe klauwier. Deze laatstgenoemde soort is zeldzaam binnen het gebied en voor de excursieleider zelfs de eerste waarneming binnen de Amsterdamse Waterleidingduinen (in vele honderden bezoeken). Vooral het mannetje met boevenmasker is een lust voor het oog. Een drietal boomleeuweriken vloog op voor onze voeten.Grauwe klauwier (man) – Amsterdamse Waterleidingduinen.

Bij de waterinlaat van een infiltratiekanaal lag een snoek in hinderlaag. De veelvuldig aanwezige ruisvoorns waren zich van geen kwaad bewust. Iets verderop was een minstens zo indrukwekkende snoek te zien. Langs een kanaal met natuurlijke oevers met o.a. watermunt, moeras-vergeet-me-nietje en andere vegetatie stopten we voor een kop thee of koffie met koek.We hoorden een roep die bleek van een groene specht die bij de eerste strofe bleef steken, later liet hij zich in zijn golvende vlucht aanschouwen. In een perceel naaldbos bracht een havik voer naar zijn jongen. Tenslotte na ruim vier uur wandelen waren we weer op de hoge brug alwaar een paartje ijsvogel een fraaie show weggaf. De vogels moesten wel een nest hebben in een nabijgelegen omgevallen boom. Missie geslaagd!Amsterdamse Waterleidingduinen – 12 juli 2014.

Fuut

Aalscholver

Blauwe Reiger

Knobbelzwaan

Grauwe Gans

Grote Canadese Gans

Nijlgans

Wilde eend

Krakeend

Tafeleend

Kuifeend

Havik

Buizerd

Boomvalk

Meerkoet

Scholekster

Kievit

Witgat

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Kleine Mantelmeeuw

Visdief

Houtduif

Gierzwaluw

Boerenzwaluw

Groene Specht

Grote Bonte Specht

Boomleeuwerik

Boompieper

Witte Kwikstaart

Winterkoning

Heggenmus

Roodborst

Gekraagde Roodstaart

Roodborsttapuit

Merel

Zanglijster

Kleine Karekiet

Rietzanger

Grasmus

Zwartkop

Fitis

Tjiftjaf

Pimpelmees

Koolmees

Staartmees

Grauwe Klauwier

Spreeuw

Gaai

Zwarte Kraai

Huismus

Vink

Putter

Kneu
Damhert

Vos

Aantal vogelsoorten: 54De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina