Groepsopdracht 7S-model McKinseyDovnload 12.53 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte12.53 Kb.
Groepsopdracht 7S-model McKinsey
Een groep van zo mogelijk 7 studenten analyseert een onderneming aan de hand van het 7S-model van McKinsey. Elk groepslid lost hierbij individueel de deeltaken op van één van de 7 dimensies van het McKinsey-model (Uitzondering: twee i.g.v. keuze staff & skills). Vervolgens worden in teamverband onderlinge relaties gelegd tussen de verschillende dimensies van het model. Alle onderdelen van de teamopdracht worden bijeengebracht in een paper, die door de teamleden mondeling gepresenteerd wordt.
De individuele opdrachten worden hierna kort voorgesteld. Het gaat telkens om 2 à 3 deeltaken per dimensie van het 7S-model, telkens aangevuld met 1 à 2 alternatieve opdrachten.
1. Analyse-opdrachten voor ‘structure’

 • De student bespreekt het organogram van de onderneming.

 • De student bespreekt één lijn-, resp. staf- en functionele taak.

 • De student beschrijft een project- of matrixorganisatie.

Alternatieve opdracht – ‘structure’ • De student beschrijft een tijdelijke structuurverandering in de sleutel-onderneming, aan de hand van de vragen ‘wie’, ‘waarom’ en ‘hoe’ en geeft aan of de beoogde verandering een succes was.2. Analyse-opdrachten voor ‘strategy’

 • De student maakt een analyse van het ‘mission statement’. Hierbij wordt de aanwezigheid van een aantal componenten in het mission statement getoetst, waaronder de component ‘duurzaamheid’.

 • De student legt uit op welke wijze de overheid de strategie kan beïnvloeden en geeft de grootste problemen aan die de onderneming moet aanpakken, wil ze op de strategische termijn overleven.

Alternatieve opdracht – ‘strategy’ • De student bespreekt of de onderzochte onderneming in zijn strategische denkprocessen aan integratie heeft gedaan van aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen.


3. Analyse-opdrachten gedeelte ‘systems’

 • De student beschrijft en evalueert een selectieproces en een prestatie-beoordelingssysteem via in het HR-gedeelte genoemde criteria.

 • De student bespreekt de wijze waarop de onderneming de trainingsbehoeften van haar medewerkers opspoort en vergelijkt met de in het HR-gedeelte genoemde criteria.

Alternatieve opdracht – ‘systems’ • De student preciseert op welke wijze de onderneming conflicten hanteert en oplost.

 • De student bespreekt hoe de onderneming procedures vastlegt en gaat voor één procedure de borging ervan na.


4. Analyse-opdrachten gedeelte ‘style’

 • De student bevraagt ten minste twee leidinggevenden op hun basisaannamen inzake motivatie en laat zich daarbij inspireren door de ‘motivatietheorie’

 • De student bespreekt de ‘constellatie van Fiedler’ voor een bedrijfseenheid naar keuze en vergelijkt met de stijl van een van de voornoemde leidinggevenden.

Alternatieve opdracht – ‘style’ • De student bevraagt of er in de betrokken onderneming een leider in staat is gebleken om een onderdeel van het bedrijf door een ingrijpende transformatie te leiden.

 • Welke belangrijke karaktereigenschappen, vaardigheden of kennis waren volgens deze leider nodig voor succes terzake?


5. Analyse-opdrachten gedeelte ‘staff’

Voor alternatieve opdrachten zie gedeelte ‘skills’ hierna


6. Analyse-opdrachten gedeelte ‘skills’

 • De vorige jobanalyse wordt aangevuld met een jobanalyse van een persoon die in de onderneming een functionele bevoegdheid heeft en/of een bijzondere vaardigheid bezit.

 • De student onderzoekt daarbij ook mogelijke relaties met het mission statement.

Alternatieve opdracht – ‘staff & skills’ • De student geeft aan of en hoe er in de sleutelonderneming sprake is van een ‘lerende organisatie’.

 • Worden nieuwe kennis en vaardigheden op een systematische wijze geïntegreerd en doorgegeven?

7. Analyse-opdrachten gedeelte ‘shared values’

 • De student situeert het onderzochte bedrijf binnen de 4 fasen van ‘growing environmental awareness’.

 • De student beschrijft en analyseert op welke wijze de onderneming belang hecht aan kwaliteit en laat zich daarbij inspireren door de gedeelten ‘kwaliteit’ en ‘operationeel management’.

Alternatieve opdracht ‘shared values’ • De student gaat na of de sleutelonderneming afweet van de waarden, overtuigingen, aspiraties en grote doelen van concurrenten.

 • Worden deze op een systematische en regelmatige wijze geïnventariseerd?

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina