Haver formulier b beschrijvingDovnload 123.28 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte123.28 Kb.

HAVER - FORMULIER B - BESCHRIJVING

KWA/RL/

Vlaamse Overheid
Agentschap voor Landbouw en Visserij
Productkwaliteitsbeheer
Ellips, 4e verdieping
Koning Albert II laan 35, bus 41, 1030 Brussel
Tel : + 32 2 552.74.48 - Fax : + 32 2 552.74.01
mia.defrancq@lv.vlaanderen.be

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plant/rassen.html

In te vullen door de
behandelende afdeling


ontvangstdatum
dossiernummer

VG/


TECHNISCHE VRAGENLIJST
opgemaakt op basis van de richtlijnen van de TG/20 van de UPOV (1994)
Beschrijvend formulier in drievoud te verschaffen

bij de aanvraag voor inschrijving van een nieuw ras

in de Belgische rassencatalogus voor Landbouwgewassen
Nota: gelieve “Nihil” te vermelden in de leeg gelaten rubrieken.

1. Soort: Avena sativa L.

2. Naam en volledig adres van de kweker:

...


...

...


...  1. Voorgestelde benaming: ...

Referentie van de kweker: ...

4. Inlichtingen betreffende de oorsprong (kruising en datum), de instandhouding en de vermeerdering van het ras:

...


...

...


5. Fysiologische kenmerken en teeltkenmerken:
Weerstand tegen:

Koude: zwak, middelmatig, goed

Legeren : zwak, middelmatig, goed

Schot : zwak, middelmatig, goed

Korreluitval : zwak, middelmatig, goed
Uitstoelingsgraad: zwak, middelmatig, goed
Technologische waarde:

- Hectolitergewicht: zwak, middelmatig, goed

- 1000 korrelgewicht : zwak, middelmatig, goed

- Eiwitgehalte: zwak, middelmatig, goed

- Kerngehalte : zwak, middelmatig, goed

- Eventuele specifieke gebruiken: ...


Opbrengstvermogen: zwak, middelmatig, goed

6. Te vermelden raskenmerken (het cijfer tussen haakjes komt overeen met de kenmerken overeenstemmend met de richtlijnen van het onderzoek ; het sterretje wijst erop dat de beschrijving van deze kenmerken verplicht is:

Kenmerken


Stade
Voorbeelden


Note

(1)

Plant:

houding bij de uitstoeling


25-29


VG

opgericht

half opgericht

half opgericht tot half kruipend

half kruipend

kruipend

-

Alfred


Fringante ; Matre
-

-

1

3

5


7

9

(2)

Basisbladeren :

beharing van de bladscheden

25-29


VS

afwezig of zeer zwak

zwak

middelmatigsterk

zeer sterk


Fringante ; Adamo

Rosette ; Flocon

Image ; -

Lustre ; Alfred

-

1

3

57

9

(3)*

Schijf :


beharing van de boorden van het voorlaatste blad

40-45


VS

afwezig of zeer zwak

zwak

middelmatigsterk

zeer sterk


Angelica ; Rollo

Fringante ; Alfred

Rosette ; Leanda

- ; Melys

- ; Rhiannon


1

35

7

9


(4)

Plant: frequentie van de planten met het laatste blad terugvallend

47-51


VG

afwezig of zeer zwak

zwak

middelmatigsterk

zeer sterk


- ; Kantora

Aintree ; Adamo

Image ; Alfred

Lustre ; Dula

-

1

3

57

9Plant:


habitus van het laatste blad bij het in pluim komen


opgericht

half-opgericht

overhangend


(5)*

Tijdstip van pluimvorming (eerste aartje zichtbaar bij 50% van de pluimen)

50-52


VG

zeer vroeg

vroeg

middelmatiglaat

zeer laat


Mutine ; -

Aintree ; Flämingsnova

Fougueuse ; Alfred

- ; Lowi

- ; Rhiannon


1

35

7

9


(6)*

Stengel: beharing van de laatste knoop

60-65


VS

afwezig


aanwezig

Aintree ; Adamo

Argentina ; Alfred

1

9


(7)

Stengel: intensiteit van de beharing van de laatste knoop

60-65


VS

zeer zwak

zwak

middelmatigsterk

zeer sterk


Lidia ; -

- ; Ketty

Argentina ; Condor

Ombrone ; Petale

Lustre ; Melys


1

35

7

9


(8)

Pluim :

richting van de zijassen


70-75


VS

eenzijdig

half-eenzijdig

uitwijkend


- ; -


- ; Johanna

Aintree ; Alfred


1

23

(9)

Pluim :

houding van de zijassen


70-75


VG

opgericht

half-opgericht

horizontaal

overhangend

zeer overhangend


- ; -


Rosette ; Santana

Image ; Adamo

- ; -

- ; -1

3

57

9

(10)

Pluim :


houding van de aartjes

70-75


VG

opgericht

terugvallend

- ; -


Aintree ; Alfred

1

2


(11)

Kelkkafjes:

berijpheid


65-69


VG

afwezig of zeer zwak

zwak

middelmatigsterk

zeer sterk


- ; Bruno

Image ; -

Ava ; Dula

Rosette ; Panther

- ; -

1

3

57

9

(12)

Kelkkafjes :

lengte

70-75


VS

kort


middelmatig

lang

- ; -

Fringante ; AlfredLustre ; Karmela

3

57

(13)*

Eerste korrel: berijpheid van het onderste kroonkafje

70-75


VS

afwezig


aanwezig

Fringante ; Avesta

Aintree ; Dula

1

9


(14)*

Eerste korrel: intensiteit van de berijpheid van het onderste kroonkafje

70-75


VS

zeer zwak

zwak

middelmatigsterk

zeer sterk


Alfred


Aintree ; Wilma

Matra


Condor

-

1

3

57

9

(15)*

Plant:


lengte (stengel en pluim)

80-85


M

très courte

courte

moyenne


longue

très longue


-

AvestaAintree ; Lupus

Alfred


-

1

35

7

9


(16)

Pluim:

lengte80-85

M

zeer kort

kort


middelmatig

lang


zeer lang

-

AvestaImage ; Adamo

Lustre ; Rise

-

1

35

7

9


(17)*

Korrel:

kroonkafjes


92

VS


afwezig


aanwezig

Kynon ; Rhiannon

Aintree ; Adamo

1

9


(18)

Eerste korrel:

neiging tot vorming van naalden


92

VS


geen of zeer zwak

zwak

middelmatigsterk

zeer sterk


Image; Flämingsnova

Ava ; Alfred

Angelica ; Rollo

Argentina ; Adamo

Lorenz

1

3

57

9
(19)

Eerste korrel:

lengte van het onderste kroonkafje


92

VS


zeer kort

kort

middelmatiglang

zeer lang


-

FloconImage ; Adamo

Mirabel ; Lupus

-

1

35

7

9


(20)*

Korrel:

kleur van het onderste kroonkafje


92

VG


wit


geel

bruin


grijs

zwart

Image ; Silene

Mirabel ; Bojar

Argentina

-

Fringante ; Avesta


1

23

4

5


(21)

Eerste korrel: beharing van de rug van het onderste kroonkafje (met uitzondering van witte en gele haver)

92

VS


afwezig


aanwezig

Aintree ; Alfred

Fringante ; Creole

1

9


(22)

Eerste korrel:

beharing van de basis


92

VS


geen of zeer zwak

zwak

middelmatigsterk

zeer sterk


Image; Flämingsnova

Pirol

Fringante ; TombaRogar 8

-

1

3

57

9

(23)

Eerste korrel:

lengte van de haartjes van de basis

92

VS


kort


middelmatig

lang

Aintree ; Alfred

Fougueuse ; Panther

Argentina ;

3

57

(24)

Eerste korrel:

lengte van het steeltje


92

VS


kort


middelmatig

lang

Fringante ; Alfred

Image ; Dula

Kynon ; Rhiannon

3

57


7. Verwante rassen en verschillen i.v.m. deze rassen:

Benaming van het verwante ras


Kenmerk waardoor het verwante ras verschillend is )


Uitdrukkingsniveau voor het verwante ras


Uitdrukkingsniveau voor het kandidaat ras

) Als de uitdrukkingsniveaus van twee rassen identiek zijn, gelieve de omvang van het verschil aan te wijzen.8. Bijkomende inlichtingen die de bepaling van de kenmerken van het ras kunnen vergemakkelijken.:
8.1. Weerstand tegen parasieten en ziekten:
Meeldauw: zwak, middelmatig, goed

Naakte tuifbrand: zwak, middelmatig, goed

Kroonroest: zwak, middelmatig, goed

Helminthosporium: zwak, middelmatig, goed

Septoria: zwak, middelmatig, goed

8.2. Specifieke voorwaarden i.v.m. het onderzoek van het ras:


8.3. Andere inlichtingen:9. Toestemming van verspreiding:
a) Moet het ras een voorafgaande toestemming voor de verspreiding krijgen krachtens de wetgeving i.v.m. de bioveiligheid?
 Ja

 Nee
b) Zo ja, werd zo'n toestemming afgegeven?


 Ja

 Nee
Zo ja, gelieve een copie van de toestemming in te sluiten.


Wij verklaren dat bovenstaande beschrijving naar waarheid is opgemaakt................................., de ..................................
Handtekening van de aanvrager(s)

Haver /5

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina