Hebt u haar ware schoonheid al ontdekt? Dr. Naji Ibrahim ArfajDovnload 312.22 Kb.
Pagina1/4
Datum26.08.2016
Grootte312.22 Kb.
  1   2   3   4
HEBT U HAAR WARE

SCHOONHEID

AL ONTDEKT?

Dr. Naji Ibrahim Arfaj

C) Naji Ibrahim Arfaj, 2007

K.F. National Library

Cataloging-in-publication Data

Arfaj, Naji Ibrahim

Have you discovered its Real Beauty?

Naji I.Arfaj/2007

Hebt U haar ware schoonheid al ontdekt?

Nederlandse vertaling: Malak Faris/2009
93 p. 19 cm.

ISBN: 9960-56-904-7


210 dc 1427/6893
Legal deposit No. 1427/6893

ISBN: 9960-9345-0-0


Vijfde editie 2008
Alle rechten voorbehouden.

Om dit boek te herdrukken, heeft men

toestemming nodig van de auteur.

Inhoudsopgave:
2 Deel een: 25 De Vijf Pilaren

Slechts het Topje van de IJsberg6 Essentiële definities 38 Deel 3:

De schoonheid en Puurheid

8 Deel 2: van de Glorieuze Koran

Antwoorden op menselijk kritische

Vragen 40 Prachtige Koran verzen
9 Wat is de Waarheid? 40 Vergiffenis en verlossing
16 Wie is de Ware God? 42 Rechtvaardigheid
18 Hebt u deze geheimen al ontdekt? 47 Gelijkheid
19 Hoe gemoedsrust, kalmte en tevredenheid 50 Algemeenheid en eenheid

te verkrijgen? Van de Boodschap


22 De zes Artikelen 52 Andere prachtige verzen om over na te denken

52 Allah en Zijn Boodschapper

64 De grote persoonlijkheid

53 Rust en het Paradijs van de profeet Mohamed

54 Mannen en vrouwen

66 Mohamed in de

55 Briljante lessen Wereldschriften

56 Wat te doen en wat niet te doen

73 Fragmenten van wat er zoal

56 Gedenken en rust gezegd is over de

58 Deel vier: Profeet Mohamed

Een onderbreking

Een Mooie Bijdrage 78 Prachtige Profetische

Gezegden


62 Deel vijf:

De Waarheid over de Laatste 84 Deel zes:

Profeet Prachtige namen en eigenschappen van God

88 Deel zeven:

Conclusies


91 Referenties en bronnen
93 Publicaties van de auteurSlechts het topje van de ijsberg

Deel 1.

SLECHTS HET TOPJE VAN DE IJSBERG

Dit boek presenteert slechts een paar voorbeelden van Haar Schoonheid en

Grootsheid.


 • Het inspireert ons goede intenties, een positief gedrag en vriendelijke gevoelens te hebben voor anderen.

 • Het leert ons vergeven en te wensen voor anderen wat we voor onszelf wensen.

 • Het spoort ons aan oprecht te glimlachen en vriendelijk te zijn voor anderen.

 • Het instrueert ons om ons welgemanierd te gedragen.

 • Het beveelt ons een goed en respectvol gedrag te tonen.

 • Het leert ons zachtaardig te zijn naar mensen, dieren, vogels en het milieu.

 • Het instrueert ons, onze ouders en ouderen te respecteren en goed te behandelen; om goed te zijn voor familie, man, vrouw en kinderen.

 • Het moedigt ons aan de zwakkeren, armen, behoeftige en invaliden te steunen.

 • Het spoort aan tot nadenken, overwegen, redeneren en stelt ons oordeel op proef.

Hebt u ontdekt wat “HET” is?2.

Hebt u Haar Ware Schoonheid al ontdekt?

Vóór ik het geheim verklap, wil ik erop wijzen dat «HET»..........

 • Ons leert dat álle mensen gelijk zijn, ongeacht ras, kleur of nationaliteit.

 • Ons instrueert anderen geen pijn te doen, te haten, te schenden, te vernederen of te minachten.

 • Ons duidelijk verteld waarom we hier zijn en wie ons hier bracht, waar we zijn geplaatst en wat onze uiteindelijke bestemming is.

 • Ons instrueert in vrede te leven en in goede relatie met God, onszelf en anderen.

 • Duidelijk onze belangrijke, kritische vragen beantwoord.

Jazeker, “HET” leidt tot de ultieme waarheid en succes, gemoedsrust, geluk, genade en het eeuwige leven.

KUNT U GELOVEN DAT DEZEPRACHTIGE ONTDEKKING.

3.

Slechts het topje van de ijsberg

.DE ISLAM IS?Als onze geesten gevangen worden door vooroordelen en vooringenomenheid, zullen we nooit de schoonheid of waarheid van iets inzien.

Misschien hebt u een vooropgezette mening en negatieve ideeën over de Islam. Misschien hebt u het alleen gezien zoals het afgebeeld wordt in de media als zij berichtgeven over bv. terrorisme –deze terroristen zouden toch wel terroristen zijn, ongeacht hun religie. Misschien hebt u gehoord of gelezen over de Islam in niet-originele of bevooroordeelde bronnen. Daarom nodig ik u uit om dit boek te lezen, lees het met een ‘open mind’ en ondervindt de schoonheid, duidelijkheid en simpelheid van de Islam.

Als voorbeeld van Haar duidelijkheid en schoonheid, volgen nu wat karaktereigenschappen van de Islam:
4.

 • De Islam geeft duidelijkheid over de schepping van het universum • De Islam geeft duidelijkheid over onze schepping • De Islam geeft duidelijkheid over spiritualiteit • De Islam geeft duidelijkheid in de zuiverheid van het concept van God • De Islam geeft duidelijkheid in het concept van aanbidding • De Islam geeft duidelijkheid in het doel van het leven

 • De Islam geeft duidelijkheid over onze laatste bestemming

(Paradijs of Hel)

 • De Islam geeft duidelijkheid over de weg naar het echte geluk en ultiem genoegen.5.

Slechts het topje van de ijsberg

Voor we gaan beginnen, zullen we de essentiële definities van de Islam bespreken:

ALLAH: ·

In het Arabisch is: “ALLAH” de naam van de enige echte God, de Schepper. De Islam leert ons dat Allah de ware God is van de gehele mensheid. Joodse en Christelijke Arabieren gebruiken deze naam (Allah) ook om te refereren aan God.MOHAMED: Dit is de laatste Profeet van de enige echte God (Allah); gezonden naar de mensheid. (Moge Allah’s zegeningen en vrede tot hem komen).

ISLAM: Dit betekent onderwerping naar de Wil van de enige echte God (Allah).

MOSLIM: Dit is degene die zich onderwerpt aan de Wil van de enige echte God (Allah).

DE GLORIEUZE QOR’AN: Dit is het laatste Woord van de enige echte God (Allah) geopenbaard aan de Profeet Mohamed.

6.

Hebt u Haar Ware Schoonheid al ontdekt?7.

Antwoord op menselijke, kritische vragen

DEEL 2.

ANTWOORDEN OP

MENSELIJKE, KRITISCHE VRAGEN

De Islam beantwoordt de meest menselijk kritische en belangrijke vragen, zoals:

 • Wat is de Waarheid?

 • Wie heeft ons geschapen?

 • Wie is onze echte God?

 • Wie was Gods laatste Profeet?

 • Wie moeten wij aanbidden?

 • Wie zijn wij?

 • Waarom zijn wij hier?

 • Wat komt er na de dood?

 • Hoe ziet het volgende leven eruit?

 • Wat is onze laatste bestemming (Paradijs of Hellevuur)?

 • Hoe kunnen we gemoedsrust, succes en echt geluk bereiken?

 • Hoe kunnen we het eeuwige leven winnen?


Met het hart en de geest aangespoord op de waarheid, alstublieft, gelieve eerlijk te lezen en te oordelen.


8.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

WAT IS DE WAARHEID?

In de Islam heeft de enige echte God (Allah) de gehele schepping gecreëerd. Het is alleen deze Nobele God (Allah) die alle mensen en dieren geschapen heeft en ook de aarde, de bergen, de oceanen, de rivieren, de planten en de bossen, de zon en de maan, de Melkweg en de kringlopen, de dagen en de nachten. Alle andere objecten die we kennen of die we nog niet ontdekt hebben, zijn allen aspecten van Zijn oneindige creatie.Voorbeeld van Gods mooie creatie.9.


Antwoord op menselijke, kritische vragen
10.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Allah heeft al het leven op aarde en het hele universum geschapen inclusief tijd, ruimte, energie en materie. Allah ondersteunt ook het universum, alles wat zich daarbinnen bevind en controleert wat er gebeurt in het universum. Hoe dan ook, sommige mensen zullen hun bestaan toeschrijven aan ‘toeval’ of enkel aan ‘de natuur’. Laten we, wetenschappelijk gezien, definiëren waar zij over spreken: NATUUR! Wat is ‘ de natuur’?

Bent u het niet met me eens dat de natuur deze inhoud: planten en planeten, kringlopen en sterrenstelsels, bergen en dalen, oceanen en rivieren, de aarde, de zon en de maan, sterren en andere objecten. Hebben deze dingen zichzelf gecreëerd of de mensen gecreëerd?

11.


Antwoord op menselijke, kritische vragen

De Glorieuze Koran verteld ons prachtig:

O gij mensen, aanbidt uw Heer, die u en degenen die vóór u waren, schiep –op- dat gij behouden zult worden.” (2:21)

Hij (God) schiep de Hemelen en Aarde in Waarheid.” (39:5)

En Hij is het, Die de nacht en de dag schiep. Ook de zon en de maan, elk hunner beweegt zich langs een (vaste) baan.” (21:33)

Bovendien, zij die geloven in de natuur argumenteren dat zij niet in God geloven omdat zij simpelweg Hem niet kunnen zien of kunnen uitproberen! Een paar jaar geleden bezocht mijn buurman in Oregon USA, mij thuis. We spraken over verschillende dingen, o.a. over het concept van God. Mijn buurman, een oude man, ontkende het bestaan van God, hij klopte emotioneel op de tafel en zei: “ Ik geloof in deze tafel omdat ik hem kan aanraken en kan voelen!” Redenerend met hem,

wees ik naar de lamp en zei: “ Geloof je in de kracht van elektriciteit?” Hij antwoordde: “ Zeker.” Ik vroeg: “ Kun je die kracht van de energie zien die het licht opwekt?” Hij antwoordde: “ Nee.”12.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Verder vroeg ik hem dit:


 • Heb je ooit met je eigen ogen de lucht gezien die we inademen?

 • Heb je gevoelens? Wat zijn hun kleuren, vormen en afmetingen?

 • Wat is de slaap? Wat is haar kleur of gewicht?

 • Dus in hoeveel dingen geloven we, die we niet kunnen zien?

Bij een andere gelegenheid, ontmoette ik een jonge man, genaamd Chris, met zijn vrouw in een hotel in Oslo, Noorwegen. Gedurende een vriendelijke discussie met hen vroeg ik Chris: “ Dus, wat is het doel van het leven?” Ik werd nieuwsgierig en hij antwoordde: “ Dit is de eerste keer dat mij deze vraag wordt gesteld!” En voegde toe: “ Ik denk dat er geen doel is in mijn leven.” Hij concludeerde: “ Ik geloof in geen enkele God.” Ik vroeg Chris: “ Waarom?” Hij antwoordde: “ Ik heb het nog niet gezien.” Commentaar gevend op zijn antwoord, vroeg ik hem glimlachend:

 • Hou je van je vrouw?

 • Kun je deze liefde fysiek zien?

 • Wat is de kleur van je liefde?

 • Hoeveel weegt je liefde?

Wat was de reactie van Chris en zijn vrouw? Probeer het u voor te stellen! Dus, het niet in staat zijn om concreet abstracte liefde te kunnen zien of af te kunnen meten, leidt niet tot het ontkennen van de waarheid en het bestaan van deze liefde.

13.


Antwoord op menselijke, kritische vragen

In dezelfde analogie; als we God niet kunnen zien in dit leven door onze gelimiteerde verstandelijke vermogens en zintuigen die Zijne Grootheid niet kunnen bevatten, wil dat niet zeggen dat we het bestaan van God mogen ontkennen.

Gods bestaan is gemakkelijk en duidelijk te traceren in ongelimiteerde signalen en bewijzen gemanifesteerd in de creatie van talloze atomen, cellen, stoffen en spieren, mensen en alles wat er geschapen is.

Duizenden van Gods Profeten en biljoenen van hun volgelingen hebben door de hele geschiedenis van de mensheid het bestaan van God bevestigd. Is het rationeel en logisch om de getuigenis van talloze mensen te negeren en de tekenen van ‘wetenschap’, wanneer in feite wetenschappelijke theorieën alleen het universum beschrijven en men zich niet afvraagt wat-of-wie het universum heeft geschapen op de manier zoals het bestaat? In feite, het wetenschappelijk bewijs geeft aan dat de kans dat ons universum uit ‘toeval’ is verrezen, ontzettend klein is. Alleen ‘toeval’ is de enige uitleg die atheïsten kunnen geven voor het bestaan van het universum en de natuur. Volgens hen, ‘is het toevallig zo gegaan’. Met deze gegevens moet u overwegen welk idee logischer is......een geloof dat blind alles regeert of geloven dat het universum bestaat omdat het geschapen is -en bestuurd wordt door God.


Enige vragen om over na te denken:
Is het universum de schepping van een intelligente Schepper, of is het ontstaan uit toeval?

Weerlegt de ‘wetenschap’ of de ‘evolutietheorie’ het bestaan van God?

14.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Dit is de waarheid in de Islam. Er bestaat één God: de Schepper en Drager van het universum. We moeten niet overwegen iemand naast Hem of boven Hem te plaatsen of iets of iemand gelijk te stellen aan Hem. De enige God (Allah) heeft ons geschapen om Hem te leren kennen en te aanbidden, en Hem alleen. Degenen die Hem oprecht aanbidden en zijn bevelen opvolgen zullen worden toegelaten tot het Paradijs, het eeuwige leven. Aan de andere kant, degenen die niet gehoorzamen aan God en hun zondige lusten volgen, zullen naar de...............wat verwacht u?WAT IS DE WAARHEID ?

ONZE GOD

IS SLECHTS EEN!


Men kan waar geluk en gemoedsrust bereiken door te geloven en door overgave

en onderwerping aan de enige echte God (Allah).15.


Antwoord op menselijke, kritische vragen

WIE IS DE WARE GOD?

De Islam beantwoord duidelijk en mooi deze kritische, belangrijke vraag. Het onthult ons vele details over de enige echte God en Zijn unieke aard en kwaliteiten. De Glorieuze Koran zegt:

Zeg: “ Allah is de enige. Allah is zichzelf genoeg. Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.” (112:1-4)

Dit is een compleet hoofdstuk van de Glorieuze Koran. Dit prachtige hoofdstuk verteld ons kort en beknopt de ultieme waarheid over de enige echte God (Allah) en Zijn ware aard. Het beantwoord duidelijk de kritische en veelbetekenende vragen waar miljoenen mensen zich het hoofd over breken.16.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Sommige van de kwaliteiten die deze ware God (Allah) onderscheiden van anderen die claimen God te zijn, volgen hieronder: • Deze ware God is een schepper, is zelf niet geschapen.

 • Deze ware God is EEN, niet meer! Hij heeft geen partners of gelijken.

 • Deze ware God is onzichtbaar; niemand kan Hem zien in dit leven.

Hij is niet fysiek gemanifesteerd of geïncarneerd in andere vormen.

 • Deze ware God is eeuwig; Hij sterft niet en veranderd niet.

 • Deze ware God heeft niemand nodig, zoals bv. een moeder, een vrouw of een zoon; of dingen zoals voedsel, drinken of hulp. Maar anderen hebben Hem nodig.

 • Deze ware God is uniek in Zijn eigenschappen; niemand is zoals Hem. 1)16.


Antwoord op menselijke, kritische vragen


HEBT U DEZE GEHEIMEN ONTDEKT?

Zeker, de Islam verwezenlijkt en spreekt tot onze aangeboren natuur. De Islam spreekt tegen onze ziel, onze spirituele en intellectuele behoeften en neigingen. Allah, die de zielen, geesten en harten kent, toont ons de sleutels om rust en tevredenheid te bereiken.

18.


Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

HOE KUNNEN WE GEMOEDSRUST, KALMTE EN TEVREDENHEID BEREIKEN?

Sleutel 1: Ken uw enige ware god

Sleutel 2: Geloof in Hem alleen

Sleutel 3: Volg Zijn Wil

Sleutel 4: Geloof in Zijn Profeten (inclusief Profeet Mohamed)

Sleutel 5: Gedenk God

Sleutel 6: Zoek Gods vergiffenis

Sleutel 7: Aanbidt alleen Hem

Sleutel 8: Wens voor een ander wat u voor uzelf wenst

Sleutel 9: Wees gul naar anderen en probeer hen gelukkig te maken

Sleutel 10: Wees oprecht en vroom

In het kort, de top tien van de geheime sleutels waarmee we gemoedsrust en tevredenheid kunnen bereiken, alswel spirituele en sociale wereldvrede; ook deze bevinden zich tussen de kostbaarheden van de Glorieuze Koran en de Profetische gezegden.


19.


Antwoord op menselijke, kritische vragen
  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina