Hefboomfondsen: Van Jones tot vandaag, met een focus op de Belgische marktDovnload 495.56 Kb.
Pagina10/15
Datum20.08.2016
Grootte495.56 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

4Focus op…

In dit deel focussen we evenzeer op een niet weg te denken fenomeen in de sector, de “funds of hedge funds”, als dat we Belgische fondsen gaan belichten. Uiteraard laten we ook Amerikaanse tegenhangers aanrukken. Dit hele verhaal natuurlijk gelardeerd met de nodige praktijkvoorbeelden.
4.1Funds of hedge funds
4.1.1Waarom funds of funds?

Funds of hedge funds, de naam zegt het eigenlijk al, zijn fondsen die beleggen in andere fondsen, meer bepaald hefboomfondsen. Bedoeling is om een zo gediversifieerd mogelijk portfolio van hefboomfondsen samen te stellen. De diversiteit is vanzelfsprekend groter (en het risico kleiner) voor de investeerder bij een dergelijk fonds van fondsen, ook wel dakfonds genoemd, dan bij een investering in één enkel hefboomfonds. 121

Kenmerkend voor dakfondsen is dat ze een stabielere return bieden dan gewone fondsen, er wordt immers omzichtiger omgesprongen met . Dit gaat natuurlijk wel ten koste van rendement, want aan hedging zijn kosten verbonden, net zoals bij een individueel fonds. Ook de diversificatie kan een verlies aan rendement betekenen ten opzichte van één enkel fonds.

Een stabielere return, minder correlatie met de markt en minder risico dan met één enkel fonds, dat zijn dakfondsen in een notendop.122


Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderstaande grafiek dat funds of funds het in de periode tussen januari 2000 en juni 2003 veel beter hebben gedaan dan de S&P 500. Dit omdat ze natuurlijk beter gewapend zijn tegen de marktbewegingen, net door hun hedging, dan de markt zelf. Een individueel fonds kan natuurlijk nog hogere toppen scheren, zoals ook blijkt uit de grafiek, maar daar gaat het hier nu niet om.

Grafiek 9: Een stabieler rendement met dakfondsenBron: http://www.hedgefundresearch.com


Door de uitgebreide due diligence van het fondsmanagement kan dus het individuele fondsrisico sterk verminderd worden. Dakfondsen maken het voor de investeerders gemakkelijker om te beleggen in hefboomfondsen, het ‘zware’ veldwerk wordt immers gedaan door de dakfondsmanagers.

Ook de lock-up die bij individuele hefboomfondsen gewoonlijk is, is er niet bij dakfondsen, waardoor de liquiditeit voor de belegger toeneemt. Tevens is de gewenste inleg kleiner omdat funds of funds over een véél grotere investeringspool beschikken. In zeker zin dragen dakfondsen zo bij tot een democratisering van de sector. Doordat er minder grote instapbedragen mee gemoeid zijn, kunnen ook minder kapitaalkrachtige beleggers in het hedge fund universum binnentreden. Dakfondsen zijn dus ongelooflijk nuttige tools binnen een gediversifieerde portefeuille. 123


Toch is er ook een keerzijde. Hoewel de liquiditeit groter is dan bij een hefboomfonds, is die nog altijd kleiner dan bij gewone fondsen die normaliter noteren en verhandeld worden op een secundaire markt.

Een tweede nadeel is de kostenstructuur, er wordt immers met dubbel krijt geschreven. Niet alleen vraagt de individuele fondsmanager om performance- en management fees, maar ook het dakfondsmanagement. Hoewel die laatsten niet noodzakelijk altijd performance fees aanrekenen, toch is het een factor om rekening mee te houden.124
4.1.2Een dakfonds in de praktijk

Het Magnum Bull & Bear Fund is een typisch dakfonds, actief sinds October 1999, met de Nederlandse Antillen als uitvalsbasis. Het fonds probeert, de naam zegt het al, maximaal te profiteren van bull markets terwijl het zich tegelijkertijd indekt tegen bear markets. Het is dus een fonds met een lage volatiliteit voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele(re) rendementen met een lage marktcorrelatie.


Het MB&BF is gediversifieerd over 6 verschillende strategieën, hieronder weergegeven, en over meer dan 25 verschillende individuele hefboomfondsen. En dit al naar gelang de marktomstandigheden. 12 van de hefboomfondsen waarin belegd wordt zijn gesloten voor bijkomende investeerders. Wat dus wil zeggen dat de enige manier om er nog bij te komen, het beleggen in dit dakfonds is.
Grafiek 10: Asset allocation per beleggingsstrategie bij het Magnum Bull & Bear dakfonds

Bron: http://www.magnum.com/offshore/funds/mbbf/mbbfbrochure.pdf


Uit de grafiek blijkt dat het leeuwendeel van de gealloceerde portefeuille naar strategieën gaat met een lage of helemaal geen marktcorrelatie. En dat zie je aan de return! Sinds 1999 heeft het MB&BF jaarlijks gemiddeld 7,93% opgebracht met een standaarddeviatie (de volatiliteit) van 5,23%. De markt, hier weergegeven door de MSCI World en de S&P 500 hadden in dezelfde periode een volatiliteit die meer dan 3 keer zo hoog was dan het MB&BF en een negatieve gemiddelde jaarlijkse return.

Deze cijfers bewijzen dat het Magnum Bull & Bear Fund zijn doelstellingen van stabielere returns in elke marktomgeving meer dan waar maakt! Weer een bewijs dat fund of funds en hefboomfondsen op zich een valabele bestaansreden hebben.


Tabel 8: De risk-adjusted return van het Magnum Bull & Bear dakfonds

Sinds 1999

Totale return

Gemiddelde jaarlijkse return

Standaard deviatie

Sharpe

S&P 500

-7,91%

-1,53%

16,29%

-0,20

MSCI World

-6,28%

-1,21%

15,73%

-0,19

MB&BF

49,26%

7,93%

5,23%

0,92

Bron: http://www.magnum.com/offshore/shareholderreports/mbbfsrq404.pdf
Nog zo’n argument voor de bestaansredenen van dakfondsen is dat je met een lager instapbedrag een enorme diversificatie kan bereiken, wat ook hier het geval is. Voor een minimum inleg van $100.000 kan je bij Magnum terecht.

De lock-in periode is hier één maand, wat dus ook een grotere liquiditeit betekent dan bij de meeste individuele hefboomfondsen.

Natuurlijk is er bij een dakfonds ook altijd sprake van een dubbele kostenstructuur. Zowel fees voor het individuele fonds, als voor het dakfonds Toch ziet men bij Magnum af een bijkomende performance fee, wat de performance na kosten voor de belegger enkel ten goede komt.
Deze casestudy is volledig gebaseerd op gegevens van de Magnum Group.125
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina