Hele werkwoord past simple volt deelw. Nederlands komt voor inDovnload 110.29 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte110.29 Kb.
[k0]Onregelmatige werkwoorden
In deze lijst staan alle onregelmatige werkwoorden uit de Discovery-lessons van de delen 1 en 2. Achter de woorden van deel 2 staat ook vermeld in welke les ze voor het eerst voorkomen.
hele werkwoord past simple volt. deelw. Nederlands komt voor in:

to be was/were been zijn 2/17

to bet bet bet wedden 2/21

to become became become worden 2/23

to bite bit bitten bijten 2/16

to blow blew blown waaien 2/07

to break broke broken breken 2/02

to bring brought brought brengen 1

to build built built bouwen 2/18

to burn burnt burnt branden 1

to buy bought bought kopen 2/21

to catch caught caught vangen 1

to choose chose chosen kiezen 2/03

to come came come komen 2/01

to cost cost cost kosten 2/12

to creep crept crept sluipen 2/02

to dig dug dug opgraven 1

to do did done doen 2/33

to drink drank drunk drinken 2/13

to drive drove driven rijden 2/16

to eat ate eaten eten 2/26

to fall fell fallen vallen 2/26

to feed fed fed voeren 2/31

to feel felt felt (zich) voelen 2/18

to forget forgot forgotten vergeten 2/36

to fight fought fought ruziemaken 2/38

to find found found vinden 2/32

to fly flew flown vliegen 2/16

to get away got away got away ontvluchten 2/06

to give gave given geven 2/16

to go went gone langsgaan 2/22

to grow up grew up grown up opgroeien 2/17

to hang up hung up hung up hangen 2/33

to have had had hebben 2/17

to hear heard heard horen 2/13

to hide hid hidden verstoppen 2/22

to hit hit hit raken 1

to keep kept kept doorgaan; (vast)houden 2/31

to know knew known weten; kennen 2/33

to learn learnt learnt leren 2/17

to leave left left vertrekken 2/16

to lend lent lent lenen 2/28

to let let let laten 2/03

to lie lay lain liggen 2/26

to light lit lit aansteken 1

to lose lost lost verliezen 2/08

to make made made maken 2/16

to mean meant meant bedoelen 2/23

to meet met met ontmoeten 2/21

to overtake overtook overtaken inhalen 1

to pay paid paid betalen 2/12

to put put put aanzetten 2/06

to read read read lezen 2/27

to ring up rang up rung up opbellen 2/01

to run ran run weglopen 2/22

to say said said zeggen 2/02

to see saw seen zien 2/16

to sell sold sold verkopen 2/12

to send sent sent verzenden, sturen 2/21

to shoot shot shot schieten; filmen 2/33

to shut shut shut sluiten 2/08

to sit sat sat zitten 2/06

to sleep slept slept slapen 2/02

to speak spoke spoken spreken 2/17

to spend spent spent doorbrengen; besteden 2/31

to stand stood stood staan 2/08

to steal stole stolen stelen 2/13

to swear swore sworn vloeken 1

to swim swam swum zwemmen 2/18

to take took taken nemen 2/33

to teach taught taught leren, onderwijzen 2/27

to tear tore torn scheuren 1

to tell told told vertellen 2/17

to think thought thought denken 2/32

to throw threw thrown werpen 2/03

to understand understood understood begrijpen 1

to upset upset upset van streek maken 2/08

to wake woke woken wakker worden 2/02

to wear wore worn dragen 2/08
[k0]Alfabetische woordenlijst
In deze woordenlijst staan alle woorden van de Discovery-lessons die nieuw voor je zijn. Achter het woord staat het nummer van de lesson waar het woord voor het eerst voorkomt.
[opmaken in 3 kolommen; zie ook oude boek. Totaal gecalculeerd: 7 pagina's voor de woordenlijst]

a breath of fresh air 07 wat frisse lucht

a pair (of) 36 een paar

a.m. 01 v.m. (‘s morgens)

abandoned 17 verlaten

absolutely 33 absoluut!

act (to …) 22 handelen, optreden

act your age (to …) 07 je gedragen naar je leeftijd

ad 37 reclame

admirer 21 bewonderaar

admit (to …) 23 toegeven

advertise (to …) 36 adverteren

advertisement 37 reclame

advertising 36 reclame

aerobics gear 13 aerobicskleding

afterwards 38 later, daarna

alarming 08 angstaanjagend; eng

all sorts of 18 allerlei

all the same 31 toch; evengoed

and so on 13 en zo

angel 28 engel

anywhere else 17 ergens anders

appalling 06 afschuwelijk

apparently 26 blijkbaar

aroma 38 aroma, geur

arrange (to …) 22 regelen, arrangeren

artist 31 kunstenaar

artistic 12 artistiek

arts 32 kunst

as a matter of fact 28 trouwens, feitelijk

as well 27 ook

Asian 12 Aziatisch

at first 13 eerst

automatic doors 37 automatische deuren

average 33 gemiddeld; doorsnee

awake 02 wakker

awkward 23 lastig; ongemakkelijk

bag 26 tas

balanced 28 uitgebalanceerd, evenwichtig

barbies 32 barbecues

bare feet 36 blote voeten

basil 38 basilicum

BBC 36 British Broadcasting Corporation

be (to ...) – was/were – been 17 zijn

be allowed (to …) 07 mogen

be born (to …) 22 geboren zijn / worden

be in a state of shock (to …) 22 overstuur zijn

be littered with (to …) 23 bezaaid zijn met

be short of (to …) 12 tekort komen

be similar to (to …) 17 lijken op

be up to (to …) 38 uit zijn op, iets in de zin hebben

beach bum 32 iemand die de hele dag op het strand ligt

bean 28 boon

become (to …) 23 worden

bicker (to …) 28 ruzieën, bekvechten

bitch 12 kreng, kat

bite (to …) – bit – bitten 16 bijten

blame (to …) 31 kwalijk nemen

blame (to …) 37 de schuld geven

blanket 32 deken

blasted 08 verrekte

blazer 22 jasje, colbert

blood 27 bloed

blow (to …) 07 waaien; blazen

blue jeans 08 spijkerbroek

boat 07 boot

boat trip 08 bootreisje

boiled 27 gekookt

book (to …) 16 reserveren

boomerang 31 boemerang

boot 01 laars

botanic 33 botanisch

bounce (to…) 37 stuiteren

Boxing Day 31 Tweede Kerstdag

boyfriend 23 vriendje

branch 02 tak

brand 38 merk

brave 13 dapper

breathe (to …) 16 ademhalen

brilliant 33 geweldig

bring (to ...) – brought – brought 22 brengen

bring up (to …) 22 opvoeden

broken-hearted 03 ontroostbaar

buffalo 17 buffel(s)

build (to …) 18 bouwen

bully 12 pestkop

bully (to …) 12 pesten, tiranniseren

bunk beds 07 stapelbed

bush fire 31 bosbrand

butcher 26 slager

by himself 31 alleen

by themselves 23 alleen

calf – calves 27 kalf, kalveren

call 32 gesprek

call out (to …) 08 oproepen

camp 17 kamp

camp (to …) 06 kamperen

candle 02 kaars

candlelight 02 kaarslicht

caravan 08 caravan

care for (to …) 22 geven om

castle 01 kasteel

cast-off 36 afdankertje

casual clothes 13 vrijetijdskleding

catch 18 haakje

cereals 38 ontbijtgranen

chair 12 stoel

chalet 17 chalet (huisje)

chalkboard 27 schoolbord

chance 21 kans

change (to …) 01 zich verkleden

character 33 personage

charge (to …) 12 vragen (entreegeld)

cheek 23 brutaliteit

cheese and onion 07 kaas en uien (smaak)

chef 28 (chef)kok

chin 17 kin

choose (to …) – chose 03 kiezen

clear away (to …) 01 afruimen

coach station 23 busstation

coastal area 06 kustgebied

coastguard 08 kustwacht

coffee machine 21 koffieautomaat

collection 33 verzameling

come clean (to …) 23 open kaart spelen

come on out 13 kom er eens uit

complain (to …) 08 klagen

confused 22 in de war

contribution 28 bijdrage

control (to …) 27 bedienen

convenience food 28 kant-en-klaar maaltijd(en)

cookery book 28 kookboek

cool 16 koel

cool 17 gaaf, cool

cost (to …) – cost 12 kosten – kostte(n)

coward 11 lafaard

cracker 38 toastje

crank 28 zonderling, halve gare

crate 27 krat, kist

cream cheese 38 roomkaas

creature 18 hier: beest (schepsel)

creep around (to …) 02 rondsluipen

crocodile 16 krokodil

cross (to …) 06 kruisen

curry 38 kerrie

cutie 32 schatje

cycling shorts 13 wielrenbroek

damp 02 vochtig

date of birth 01 geboortedatum

dear 28 duur

decide (to ...) 26 besluiten

deck 18 dek

decorator 31 huisschilder

deer 17 hert(en)

deer-like 17 hertachtig

defensive 28 in de verdediging

degrees 06 graden

deliver (to …) 21 bezorgen

design (to …) 37 ontwerpen

detective 23 rechercheur

diet 28 dieet

disagree (to …) 12 niet mee eens zijn

do (to ...) – did – done 33 doen

doorway 17 deuropening

drag out (to …) 32 naar buiten slepen

drama 32 toneel

draught 08 tocht

dreadful 07 vreselijk

drive (to …) 16 rijden

drop (to …) 06 zakken; dalen

drop of (a …) 27 een beetje, een druppel

drop-out 23 iemand die zijn school niet heeft afgemaakt

drug addict 23 drugsverslaafde

drunk 23 dronkelap

dry-looking 27 er droog uitzien

during 36 tijdens

dutiful 23 gehoorzaam

earlier 01 al eerder

early 26 vroeg

education 17 opleiding

educational 27 educatief, leerzaam

elephant 17 olifant

embarrassed 21 verlegen; opgelaten

enemy 12 vijand

enjoy oneself (to …) 33 zich vermaken

entertainment 32 vermaak

especially 07 vooral

exchange (to …) 37 ruilen

excited 16 opgewonden

exciting 16 spannend

exhaust fumes 16 uitlaatgassen

exhibition 32 tentoonstelling

expect (to …) 01 verwachten

exploitation 36 uitbuiting

export (to …) 27 exporteren

extinct 18 uitgestorven

factory worker 27 fabrieksarbeider

fallen in 26 binnengevallen

fancy (to …) 18 zin hebben in

fancy (to …) 21 een oogje hebben op

far (too hot) 32 veel (te heet)

far away 22 ver weg

far too much 28 veel te veel

farmhouse 01 boerderij

fashion 37 … die in de mode zijn

Fashion Show 11 modeshow

fast food 28 snacks

fatten (to …) 27 vetmesten

favourite 11 favoriete

feast 28 feest(maal)

featuring 36 waarin … voorkomt

feed (to …) 31 voeren

feel (to …) – felt – felt 18 voelen

fellow 28 kerel

ferry 06 veerboot

festival 32 feest, festival

fight (to …) 38 ruziemaken

film set 01 filmdecor

find out (to …) – found out 11 (ergens) achterkomen

fine-looking 28 goed-uitziend

fire-fighter 31 brandweerman

first break 21 eerste pauze

first language 17 moedertaal

first of all 13 in de eerste plaats

fit (to ..) 36 passen

flood (to …) 18 hier: onder water zetten

fly (to …) – flew – flown 16 vliegen

food-processing factory 26 voedselverwerkingsfabriek

food-tech 26 voedingstechniek, koken (vak op school)

for 16 door, vanwege

forget (to ...) – forgot – forgotten 36 vergeten

force-feed (to …) 27 overvoederen

frankly 31 eerlijk gezegd

freshen (to …) 06 aanwakkeren

friendless 23 zonder vrienden

fuss 37 gedoe; drukte

gale 08 storm

gale force 06 stormkracht

games 36 gym(nastiek)

get (to …) 32 opnemen (telefoon)

get away from (to …) 06 ontsnappen aan; ontvluchten

get hooked on (to …) 38 verslaafd raken aan

get on with (to …) 33 opschieten met

get on somebody’s nerves (to …) 26 op iemands zenuwen werken

get the hang of st. (to …) 33 iets leren

get to the bottom (to …) 12 tot op de bodem uitzoeken

get your own way (to …) 07 je zin krijgen

ghost 02 geest

gimmicky 36 trendy

give (to …) – gave 12 geven

give somebody a chance (to …) 26 iemand een kans geven

give up (to …) 26 opgeven

glamorous 21 aantrekkelijk

go away (to …) 13 weggaan

go out (to …) 03 uitgaan

go round (to …) 22 langs gaan

go walkabout (to …) 31 erop uit trekken

good luck 22 sterkte, succes

good-looking 03 knap

gracious me 07 mijn hemel

gravy 27 jus

grow out of something (to …) 36 ergens uitgroeien

grow up (to …) – grew up – grown up 17 opgroeien

grown-up 07 volwassen; 'groot'

guess (to …) 21 raden

guess (to …) 22 veronderstellen, raden

guide book 32 reisgids

hack off (to …) 18 afhakken

half-way 32 halverwege

hand over (to …) 37 geven; overhandigen

hang (to …) 01 ophangen

hang oneself (to …) 03 zich ophangen

hang out (to …) 33 rondhangen

harbour 08 haven

hardly 08 nauwelijks

hassle 06 gezeur; gedoe

haunt (to …) 03 rondspoken

have (to ...) – had – had 17 hebben

have a bit of a cold (to …) 11 een beetje verkouden zijn

have a hold on (to ...) 12 in haar macht hebben

Head 13 directeur

healthy 27 gezond

heart attack 03 hartaanval

heat 18 hitte

heater 07 verwarming; kachel

heel 36 hak

height 31 hoogte

help yourself to (to …) 32 nemen; pakken

herd 17 kudde

hide (to …) – hid – hidden 22 verstoppen

hide (to…) 08 zich verstoppen

hill 01 heuvel

Hindu 22 hindoe

homeless 23 dakloos

honest 31 eerlijk

horn 18 hoorn

hot 32 warm, heet

husband 37 echtgenoot

if 11 als

ignorant 28 achterlijk

ill 27 ziek

illegal 13 verboden, illegaal

imagine (to …) 01 zich voorstellen

impression 33 indruk

in (five years) 27 over (vijf jaar)

in love 03 verliefd

in order 01 in orde

in school time 12 onder schooltijd

in the back 06 achterin

in the end 03 uiteindelijk

in the front 06 voorin

increase (to …) 06 toenemen

indoor market 26 overdekte markt

interval 12 pauze

island 06 eiland

it freaks me out 02 ik krijg er de zenuwen van

it’s a shame 26 het is jammer

ivory 18 ivoor

jacaranda tree 32 palissanderboom

jacket 13 (kort) jasje

jaunt 27 uitstapje

jet lag 32 last van het tijdsverschil

jewellery 18 juwelen

joke (to …) 38 een grapje maken

josh with (to …) 31 voor de gek houden

journey 07 reis

jumper 13 trui

kangaroo 31 kangoeroe

keep (to …) 31 doorgaan, aan de gang blijven

kettle 26 ketel

kind 32 soort

knocking 02 geklop

koala bear 31 koalabeer

lad 08 jongen; knul

lager (half a) 07 een pilsje

land ... in trouble (to …) 11 in de problemen raken

land-owner 03 landheer

landscape 18 landschap

lassie 08 'meissie'

latest 37 nieuwste

launch (to …) 08 te water laten

laundry 01 washok

laundry basket 22 wasmand

lead miner 03 mijnwerker die in een loodmijn werkt

leather 13 leren

leave (to …) – left – left 16 vertrekken

leave alone (to …) 13 met rust laten

left hand lane 16 linker rijstrook

lemon 07 citroen

lend (to ...) – lent – lent 28 lenen

lend to (to …) 28 lenen aan

lentil 28 linze

leopard 17 luipaard

leotard 13 aerobicspakje

less 26 minder

let (to …) 03 laten

let somebody down (to …) 23 iemand in de steek laten

let’s 01 laten we

lie 06 leugen

lifeboat 08 redingsboot

life-style 28 levensstijl

lion 17 leeuw

list 16 lijst

live animals 27 levende dieren

loads of 28 een heleboel

locked 01 op slot

lonely 23 eenzaam

lord 03 (adellijke) heer

lorry 16 vrachtwagen

loud 36 hard; luid

lovely 16 mooi, leuk

Lower School 11 onderbouw

machine 27 machine

make (to …) 16 maken

manor 01 herenboerderij

masses 33 een heleboel

meat-pie 26 (vlees)pasteitje

meet (to ...) – met – met 32 ontmoeten

mega 33 gigantisch

mid-thirties 27 midden dertig

might 02 zou kunnen, ‘misschien’

mild 32 mild, zacht

mine (coal mine e.g.) 03 mijn

missing 08 vermist

mix up (to …) 37 door elkaar gooien

mix-up 17 foutje, vergissing

mobile 22 mobiel, mobiele telefoon

model (to …) 11 showen

monkey 17 aap

mood 38 bui; humeur

mostly 36 meestal

mountain 31 berg

movie buff 33 filmfanaat

muddled up 37 door elkaar gegooid

mumbo-jumbo 27 onzin, flauwekul

naturally 03 vanzelfsprekend

necessarily 28 noodzakelijk, per se

need a hand (to …) 37 hulp nodig hebben

next door 31 hiernaast

nicely 11 vriendelijk, aardig

no smoking 01 niet roken

no way 13 absoluut niet

noise 06 lawaai; herrie

nor 11 ook niet

not be supposed to (to …) 21 niet mogen

note 22 briefje

notice (to …) 13 merken

nurse 22 verpleegster

nut 38 noot

nutloaf 28 notenbrood

offend (to …) 33 beledigen; kwetsen

offer (to …) 33 aanbieden

office 22 administratie, secretariaat

once 31 eens; ooit

open-air 33 openlucht

opinion 27 mening

or else 11 of anders

organise (to …) 12 organiseren

organiser 32 organisator

originally 17 oorspronkelijk

ornament 18 versiersel, sieraad

out of the way 26 uit de weg

outback (the …) 31 het binnenland, de rimboe

outdoor type 31 buitenmens

outlook 06 de vooruitzichten

over 13 voorbij

p.m. 01 n.m. (’s middags /’s avonds)

packaging 28 verpakking

paint (to …) 31 schilderen

painter 31 schilder

panoramic 31 weids, panoramisch

parched 26 uitgedroogd

part of 22 een deel van

pasta sauce 38 pastasaus

paste 38 puree

pasty 26 pastei

pathetic 21 zielig, slijmerig

paw 17 poot (met klauw)

pay (to …) 12 betalen
pea 27 doperwt

peel (to …) 26 schillen

peg 26 (kapstok)haakje

pen 27 hok

perfumed 21 geparfumeerd

personally 13 persoonlijk, zelf

pessimistic 06 pessimistisch

phone (to …) 22 opbellen

physiotherapist 22 fysiotherapeut

piano key 18 pianotoets

pick up (to …) 16 ophalen

piled high 21 hoog opgestapeld

pink 21 rose

pitch black 02 aardedonker

plain-clothes 23 in burger

plan (to …) 11 organiseren, plannen

pleasant 32 leuk, aardig

pleasure 07 genoegen

poacher 18 stroper

Pom 31 Engelsman (Australisch)

poster 12 poster

postman 21 postbode

potato – potatoes 26 aardappel, aardappels

pour (to …) 06 plenzen

practically 07 praktisch; bijna

pretend (to …) 21 doen alsof

pride (… of lions) 17 troep

prime-time 36 uitzenduren met de grootste kijkdichtheid

primitive 22 primitief

problem 06 probleem

promise 11 belofte

protected 18 beschermd

protein 28 eiwit

proud 33 trots

pudding 28 pudding; toetje

puffin 07 papegaaiduiker

pull up (to …) 32 aanschuiven

pure 36 pure; ‘je reinste’

purple 08 paars

push down (to …) 18 omlaag duwen

push off (to …) 23 wegwezen, ophoepelen

put on (to …) 06 aanzetten; aandoen

question 01 vraag

quick 06 vlug; snel

quite a bit 31 nogal wat

rain 06 regen

raincoat 08 regenjas

reach (to …) 06 bereiken

realise (to …) 36 zich realiseren; beseffen

receipt 37 kassabon

receive (to …) 21 ontvangen

recently 37 kortgeleden; onlangs

recipe 28 recept

refuse (to …) 22 weigeren

region 06 regio; gebied

reject (to ...) 38 afkeuren

relative 17 familielid

relax (to …) 27 zich ontspannen

remember (to …) 07 zich herinneren

rental 16 huur-

replace (to …) 27 vervangen

reservation 16 reservering

responsible 08 verantwoordelijk

revolting 26 walgelijk

rhino 18 neushoorn

ribbon 21 lint

rich 01 rijk

right-o 01 doen we, OK

ring up (to …) – rang up 01 opbellen

river 18 rivier

road sign 16 bord

room 16 plaats

round here 07 hier ergens

royal 33 koninklijk

sad 21 zielig, triest

safe 02 veilig

sail (to …) 06 varen

salmon 38 zalm

sanctuary 31 reservaat

satisfied 37 tevreden

sausage meat 27 worstvlees

scared to death 08 doodsbang

scary 31 (dood)eng

scented 21 geparfumeerd

school hall 12 aula

scratching 02 gekras

sea 08 zee

search (to …) 08 doorzoeken

search and rescue 08 reddingsactie

seat 18 zitplaats

secretly 03 in het geheim

see (to …) – saw – seen 16 zien

sell (to …) 12 verkopen
sensible 16 verstandig

serve (to …) 07 serveren

severe 06 hard

shade 32 schaduw

shame 23 schande

share (to …) 01 delen

sharp (ten o'clock) 01 precies (om tien uur)

sheep farmer 01 schapenboer, schapenfokker

shoot (to …) 18 (dood)schieten

shoot (to …) – shot – shot 33 filmen; opnemen

18 (dood)schieten

shop (to …) 36 winkelen; boodschappen doen

shoplifting 38 winkeldiefstal

shopping 38 winkelen

shore 07 kust

show around (to …) 31 de omgeving laten zien

show-off 13 opschepper

shudder (to …) 08 schudden

shut (to …) 08 sluiten; dicht doen

shy 12 verlegen

sick (to be …) 06 overgeven

sick (to feel …) 06 misselijk zijn

sickening 26 walgelijk, weerzinwekkend

signal (to …) 16 aangeven

silky 12 zijdeachtig

simple 01 eenvoudig, simpel

simply 28 gewoonweg

sit back (to …) 27 achterover leunen

size 36 maat

slaughter (to …) 27 slachten

sleeping bag 02 slaapzak

slim 12 slank

slimy 18 slijmerig

slip (to …) 21 schuiven

smell 26 stank, lucht

smelly 16 vies, stinkend

so far 17 tot nu toe

society 28 vereniging

soft drink 12 frisdrank

somehow 18 op de een of andere manier

sort (to …) 37 sorteren

sort out (to …) 07 regelen; uitzoeken

species 18 soort

speed limit 16 maximum snelheid

spell (to …) 13 spellen

spend (to …) 31 doorbrengen

spend on (to …) 13 uitgeven aan

spoilt brat 08 verwend mormel

spookyish 33 eng; griezelig

sportswear 13 sportkleding

staircase 01 trap

stairs 01 trap

stand (to …) 12 tegen kunnen

steady 38 kalm

step 17 drempel

stereotyping 33 ‘in hokjes stoppen’

still 07 nog steeds

stinking 16 stinkend

stinky 36 stinkende

store-room 13 bergruimte

storm 07 storm

story 02 verhaal

strange 02 vreemd

stressed out 38 ‘overspannen’

stroke (to …) 17 aaien

stuff 21 spul, dingen

suburb 32 voorstad

suggest (to …) 33 voorstellen

suit 13 pak (kostuum)

suit yourself 31 doe waar je zin hebt

sulk (to …) 26 mokken

sunset 18 zonsondergang

supper 01 avondeten

support 22 steun

sure 31 zeker

surfing 32 surfen

suspicious 23 wantrouwig

sweaty 36 zweterig

swim (to …) – swam – swum 18 zwemmen

swoopy 06 hobbelig

tap (to …) 02 tikken, kloppen

take (to ...) – took 03 (mee)nemen

tasty 28 smakelijk, lekker

tax-payer 27 belastingbetaler

teach (to …) 27 lesgeven

tease (to …) 06 plagen; jennen

teenage girl 23 tiener(meisje)

temperature 06 temperatuur

tell (to ...) – told – told 17 vertellen

tent 07 tent

term 11 periode (deel van een schooljaar)

the Bible 18 de bijbel

the cooking 01 het koken

the weather 06 het weer

theatre 32 theater

thingeys 12 dingetjes

think (to ...) – thought – thought 32 denken

though 18 maar

through 01 door

throw (to ...) – threw 03 werpen

throw up (to …) – threw up 07 overgeven

ticket 12 kaartje

tights 13 strakke broek, maillot

till 13 kassa

to look after (to …) 08 zorgen voor; passen op

tonight 01 vanavond

too late 01 te laat

top bunk 07 bovenste bed

torch 02 zaklamp

totally 38 totaal, helemaal

touristy stuff 31 toeristisch gedoe

tower 03 toren

train (to …) to be 22 leren voor, een opleiding volgen voor

trainer 36 sportschoen

tremendous 17 geweldig, enorm

truly 16 echt, werkelijk

try 37 poging

tunic 12 tuniek (lange blouse)

turn up (to …) 23 komen opdagen

tusk 18 slagtand

TV company 36 tv maatschappij

TV soap 32 soap serie

ugly-looking 18 lelijk uitziende

unbelievable 32 ongelofelijk

uncanny 23 griezelig

under canvas 07 in een tent

undercharge (to …) 12 te weinig berekenen

undersell (to …) 12 tegen een lagere prijs verkopen

unless 18 tenzij

unpleasant 16 onaangenaam, akelig

unreal 33 te gek!

uppers 37 bovenwerk (van schoenen)

upset (to …) 08 ongerust maken

upstream 18 stroomopwaarts

used to 36 vroeger … altijd

valentine card 21 valentijnskaart

valuable 18 kostbaar

value 37 waarde

vanish (to …) 08 verdwijnen

veal 27 kalfsvlees

veg 38 groente

vegetarian 26 vegetariër

vehicle 16 voertuig

view 31 uitzicht

visit (to …) 16 bezoeken

waistline 38 taille, hier: ‘de lijn’

wake (to …) 02 wakker maken, wakker worden

wake (up) (to …) 02 wakker worden

wander about (to …) 08 ronddwalen

warn (to …) 11 waarschuwen

wash up (to …) 01 afwassen

wave (to …) 16 zwaaien

wear (to …) 08 dragen (kleding)

weather forecast 06 weerbericht

wedding 03 bruiloft

wedding finery 13 mooie trouwkleding

wee thing 07 hier: kleine meid

weirdo 27 gek mens

wellies 08 kaplaarzen

what a cheek 23 wat een brutaliteit; wat brutaal

what a shame 23 wat jammer; wat een schande

wheelbarrow 21 kruiwagen

where else 17 waar ... nog meer

which 16 welke

who 11 die

whose 26 wiens, van wie

wicked 31 geweldig, fantastisch

wild 08 wild; woest

wild 22 wild

wildlife 17 wilde dieren

wind 06 wind

windswept 06 winderig

windy 03 winderig

wish (to …) 27 (zouden) willen, wensen

wonder (to …) 11 zich afvragen

wrinkly 18 rimpelig

Yacht Race 31 zeilwedstrijd

yoga 27 yogaYouth Hostel 01 jeugdherberg

Zimbabwean 17 inwoner van Zimbabwe
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina