Help zoeken naar zwaluwen in onze omgevingDovnload 8.02 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte8.02 Kb.
Help zoeken naar zwaluwen in onze omgeving
Als vogelwerkgroep van de IVN-afdeling Hellen­doorn-Nijverdal willen wij graag meer weten over het voorkomen en broeden van zwaluwen in onze omgeving. Wij vragen daarbij uw hulp. Zwaluwen zijn zogenaamde zomergasten, ze komen in ons land om te broeden. Vanaf april komen ze terug, met uitzondering van de Gierzwaluw, die pas in mei arriveert. Het zijn behendige vliegers met lange, spitse vleugels en een grote mondopening die met een snelle, wendbare vlucht jagen op in de lucht vliegende insecten.
Vier soorten zwaluwen

Boerenzwaluwen, die makkelijk te herkennen zijn aan de lange, diep gevorkte staart, komen voor in open, agrarische gebieden. Hun nest is een open kom van opgedroogde modder, verstevigd met plantaardig materiaal, meestal gebouwd tegen balken of op een richeltje in schuren en stallen.

Huiszwaluwen zijn herkenbaar aan hun witte stuit en hun korte, licht gevorkte staart. Ze bouwen hun nest vooral onder dakgoten aan boerderijen en woonhuizen. Dit nest is een gesloten, bolle kom gemaakt van modder, met een kleine opening waar de vogels door naar binnen vliegen. Huiszwaluwen zijn luidruchtige vogels, net als Boerenzwaluwen. Vrijwel onophoudelijk klinkt hun gekwetter, een aangenaam geluid.

Belangrijk voor deze twee soorten zwaluwen is de aanwezigheid van geschikt bouwmateriaal: kleiachtige, lemige modder waarmee het nest kunstig gemetseld wordt.Oeverzwaluwen graven een 60 tot 120 cm diep nest in steile, onbegroeide zand-, leem- of kleiwanden langs beken en rivieren, maar ook in zandafgravingen of gronddepots op industrieterreinen. Ze broeden in kolonies van enkele tot wel honderden paren. Ze jagen in groepen op insecten laag boven het water. Oeverzwaluwen hebben een dof grijsbruine bovenzijde en een witte onderzijde met een duidelijk afgetekende grijsbruine band over de borst. De staart is klein en gevorkt.

Gierzwaluwen (eigenlijk geen ’echte’ zwaluwen) zijn van oorsprong bewoners van rotsen en kliffen, maar bij ons bewonen ze de kunstmatige rotsen van de bebouwing: ze broeden onder dakpannen en dakgoten en gebruiken ook speciaal aangebrachte nestkasten. Gierzwaluwen zijn het grootste deel van hun leven in de lucht; ze kunnen in de lucht paren en zelfs vliegend slapen! Alleen om te broeden zoeken ze onze daken op. Vooral tijdens lange slechtweer­periodes vliegen ze honderden kilometers om voedsel voor hun jongen te verzamelen.

Al deze zwaluwen trekken in het najaar naar hun overwinteringsgebieden in Afrika; de Gierzwaluwen al in augustus, de overige zwaluwen vertrekken in oktober.Afname

Het lijkt erop dat het aantal zwaluwen afneemt. De oorzaken zijn niet helemaal duidelijk. Goed bouwmateriaal voor de nesten wordt schaarser naarmate boerenerven steeds netter worden bestraat of geasfalteerd. Ook veranderingen in landbouw en veeteelt hebben gevolgen: open mestvaalten met voor zwaluwen lekker veel insecten zijn nu verboden en ook het verplichte gebruik van insecticiden in de stallen is nadelig. Nestelgelegenheid neemt af door een andere manier van bouwen van onze woningen. En tenslotte komen veel vogels om tijdens de trek naar Afrika en in hun overwinteringsgebieden.

Doelgerichte bescherming en verbeterde nestmogelijkheden kunnen van groot belang zijn om zwaluwen voor onze omgeving te behouden. Om dergelijke activiteiten met succes te kunnen realiseren, is het noodzakelijk een beter inzicht te hebben in het voorkomen en broeden van deze vogels in onze omgeving. Dat willen wij dit jaar in kaart brengen. Wij vragen daarvoor uw hulp.

Waarnemingsformulier

Wij hebben een waarnemingformulier gemaakt waarop u uw gegevens kunt invullen. Hierop staan de vogels ook afgebeeld, zodat u ze duidelijk kunt herkennen. Deze formulieren zijn de komende weken verkrijgbaar bij de bibliotheken in Hellendoorn, Nijverdal, Haarle, Daarle en Daarlerveen en bij onderstaande contactpersonen. U kunt bij hen ook hulp inroepen om uw waarnemingen te bevestigen en het formulier in te vullen. Wij vragen u het formulier uiterlijk 15 augustus terug te sturen of af te geven bij de onderstaande contactpersonen.

N
Het waarnemings­formulier vindt u op de website via: werkgroepen - vogels
a afloop van de telling zullen wij bekend maken hoe het gesteld is met de zwaluwen in onze omgeving.

Hartelijk dank voor uw hulp.


mei 2004

Annemiek van Baren

Contactpersonen:

Anny Alferink, Frederik Hendrikstraat 27, 7443 ZJ Nijverdal; tel. 0548-610237


Albert Stevens, Notenhoek 26, 7447 XP Hellendoorn; tel. 0548-655553
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina