Herkomst van de vraag: A. W. (Bertwin) van SettenDovnload 7.72 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte7.72 Kb.


LNB
10-03-2006


VRAAG 10


Herkomst van de vraag:
A.W. (Bertwin) van Setten

Veiligheidsconsultant Brandveiligheid

Brandweer Midden- en West-Brabant

Bureau Veiligheid

Afdeling Pro-actie & Preventie

Postbus 3208, 5003 DE TILBURG

Tramsingel 71, 4814 AC BREDA

T: 076 529 66 73

E: b.vsetten@brandweermwb.nl


De vraag luidt als volgt:
In Bijlage 5 (Brandbeveiligingsinstallaties: kenmerken en parameters) van PGS 15 staat in paragraaf 3 'Automatische blusgasinstallatie', onder het kopje 'Parameters voor het vaststellen van de bluswateropvangcapaciteit' de zinsnede: "De standtijd moet ten minste 30 minuten bedragen in verband met de aanrijtijd van de brandweer."
Volgens NFPA 2001 (Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 2000 Edition) die als ontwerpnorm in Bijlage 6 van PGS 15 genoemd wordt, zou (als ik het goed lees) de standtijd 10 minuten mogen bedragen.
Kunnen jullie aangegeven welke waarde(n) jullie hanteren?


De vraag heeft betrekking op de volgende voorschriften in de PGS 15:
Bijlage 5


Het antwoord:
10 min standtijd bij blusgasinstallaties is een zeer gebruikelijk criterium om één reden: deze wordt in de (diverse) normen genoemd, niet alleen in NFPA 2001 maar ook in ISO 14520. De 30 min standtijd moet ook gezien worden in relatie met het fenomeen kernbranden in de zin ervoor; alleen bij gerede kans op herontsteking na 10 min (althans na 10 min begint de blusgasconcentratie langzaam weg te zakken, overigens van boven naar beneden, op vloerniveau zal nog geruime tijd aan de concentratie-eis worden voldaan) is het zinvol de standtijd te verhogen. De normen beschrijven dat ook als alternatief voor de 10 min. Er moet dus wel een reden voor zijn die aan de goederen is gerelateerd. De standtijd koppelen aan uitsluitend de aanrijtijd van de brandweer wordt niet door normen gestaafd. Het is overigens een zware eis, met name als de eis ook geldt voor boven in de ruimte moet worden gehaald. In veel gevallen zal het uitsluitend kunnen worden gerealiseerd door continu wat blusgas bij te suppleren.

Kortom: een langere standtijd is bij kernbranden zinvol, anders niet.
Motivatie van het antwoord:
De in de PGS opgenomen 30 min is waarschijnlijk gebaseerd op het motto: laten we maar ruim gaan zitten. We Kunnen beter aansluiting kunnen zoeken bij de al bestaande eis van 20 minuten, temeer daar 30 min qua uitvoering een lastige eis is.

We zullen dit onderde aandacht brengen van Hennie Holtman van infomil zodat dit bij de eerstvolgende herziening van de PGS kan worden aangepast.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina