Hervormde Gemeente StellendamDovnload 12.51 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte12.51 Kb.

Hervormde Gemeente Stellendam

Zondag 8 december

10.00 uur ds. D. Hoolwerf Stellendam

Bediening Heilig Avondmaal

17.00 uur ds. D. Hoolwerf StellendamDankzegging Heilig Avondmaal

Predikant: ds. D. Hoolwerf

Bosschieterstraat 2, 3251 AB Stellendam Tel.: 0187-701007 / 701008

E-mail: d.hoolwerf@kliksafe.nl

Kerkvoogdij: bankrekeningnr. NL96RABO0361301308 en NL35RABO0314144692,

Postbank NL76INGB0000651074

Diaconie bankrekeningnummer. NL04RABO0361302576www.hervormdstellendam.nl

Kinderoppas: in de morgendienst: Nelleke van Kempen en Britt van Oostenbrugge

Kerkauto: Fam. J. Bolle (tel.:492197)

Collecten: 1. St. Kom Over En Help 2. College van kerkrentmeesters 3. Predikantsplaats


Collecte Avondmaalstafel: Woord en Daad
Meeleven

Broeder Blokland is waarschijnlijk als u deze Zaaier krijgt, weer thuis. Groot is de verwondering en de blijdschap dat het herstel zo voorspoedig is verlopen, dat de artsen toestemming gaven om thuis verder aan te sterken. Broeder van Oudenaarden kreeg goede berichten van de arts. Er is geen verdere behandeling nodig na de operatie. De Heere heeft grote dingen gedaan. Zo mogen we ons verblijden met deze beide broeders en met hun vrouwen en verdere geliefden, die hen omringen. Zuster Korteland heeft inmiddels de derde chemokuur gekregen. We dragen haar op aan Hem, die gezegd heeft: Komt allen tot Mij die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven.


Schakelclub

Komende zaterdag 7 december zal er geen Schakelclub zijn. D.V. zaterdag 14 december hopen we weer de volgende Schakelclub te houden.


Heilig Avondmaal

Aanstaande zondag mag in het midden van de gemeente het Heilig Avondmaal bediend worden. Het is een gedachtenismaal. We denken aan Hem, onze Heere Jezus Christus, die Zijn leven voor ons gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We kunnen het voor onze ogen zien gebeuren, het verbroken lichaam en het vergoten bloed. We kunnen ook proeven en smaken dat de Heere goed is. Het is komen en al het onze achter laten en leven van Zijn volkomen werk. De nodiging mag uitgaan: “Komt want alle dingen zijn gereed”.Follow Me

Jongelui, deze week een opdracht om eens even goed over na te denken, en wel de volgende: Niet iedereen kan voor jou een vriend of vriendin voor het leven zijn met wie je zou willen trouwen. Schrijf drie voorwaarden op waaraan zo’n vriend of vriendin in elk geval moet voldoen. Tot maandag! Evelien, Marianne, René en Ina


Kerstpostactie

Ook dit jaar houden we weer een kerstpostactie waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de instandhouding van de kerkelijke gebouwen. U kunt hieraan meedoen door op woensdag 18 december tussen 14.00 en 16.00 uur en ’s avonds tussen 18.30 en 19.30 uur uw kerst- en nieuwjaarswensen voor het eiland in te leveren in De Rank. Voor € 0,40 per kaart worden deze voor of op zaterdag 21 december bezorgd. A.u.b. geen postbusnummers gebruiken. Ook bedrijven kunnen hun kalenders e.d. tegen een nader te bepalen tarief laten bezorgen. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met B. Keijzer, tel. 492570Kerstmaaltijd

Als diaconie van de Hervormde Gemeente organiseren we een aantal keren per seizoen een gemeentemaaltijd. We eten dan in De Rank samen wat een ieder heeft klaargemaakt/mee heeft gebracht. Dit in de vorm van een buffet. Het leek ons echter goed/leuk om vlak voor de Kerst een gezamenlijke maaltijd te organiseren, waarbij we als gemeenteleden van de drie kerken van ons dorp samen eten (vanzelfsprekend zijn ook gasten die geen lid zijn van een van de kerken van harte welkom). Als datum hiervoor hebben we 20 december a.s. gepland. Vanaf 17.30 uur is de Rank open en we willen zo omstreeks 18.00 uur aan tafel gaan. Zeker in de donkere dagen voor Kerst is het goed (én gezellig) om samen te eten, en met elkaar mee te leven. We nodigen een ieder dan ook van harte uit om aanwezig te zijn. Binnenkort zullen aanmeldingsformulieren beschikbaar komen. Tevens is het een mooie gelegenheid om eens in uw omgeving mensen uit te nodigen!Inleveren kopij kerstzaaier

Volgende week zal er nog eenmaal een gewone zaaier verschijnen. De kopij voor dit nummer moet uiterlijk zaterdag 7 december worden ingeleverd. Het daaropvolgende nummer zal de kerstzaaier zijn. De kopij voor deze uitgave dient uiterlijk maandag 9 december ingeleverd te worden bij G. Keijzer (gerrit.keijzer@filternet.nl)


Verantwoording

In de maand november brachten de collecten het volgende op: diaconie € 1219,- college van kerkrentmeesters € 1085,05 predikantsplaats € 403,16 en zendingsbussen bij de uitgang €70,10Een hartelijke groet van de kerkenraad
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina