Het gebruik van reader en ander studiemateriaal is niet toegestaan!Dovnload 6.19 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte6.19 Kb.
Hertentamen TA-INF

(vakcode 162314)


22 augustus 2001
Het gebruik van reader en ander studiemateriaal is niet toegestaan!

In totaal kun je 40 punten krijgen, wat correspondeert met een tentamencijfer 10. Achter elk onderdeel staat het aantal punten dat je er voor krijgt bij een goede beantwoording

  1. Leg uit welke wederzijdse verbanden zijn aan te geven tussen enerzijds het variatie- en selectiemodel dat resulteert in een bepaald technologisch traject (zie figuur) en anderzijds het in het leerboek beschreven terugkoppelingsmodel van technologieontwikkeling. [2pt]

  2. Noem enkele (tenminste twee) selectiemechanismen die een rol kunnen spelen bij de maatschappelijke inbedding van een technologisch product nadat dit is ontwikkeld. Illustreer elk met een voorbeeld. [4pt]

  3. Wat wordt bedoeld met padafhankelijkheid? [2pt]

  4. Geef twee oorzaken voor het ontstaan van padafhankelijkheid. [2pt]
  1. Wat is een marktniche. Welke rol spelen marktniches in het technologie­ontwikkelingsmodel uit het leerboek? Illustreer dit met een voorbeeld. [5pt]

  2. Wat is een technologische niche en welke rol speelt deze in technologieontwikkelingsprocessen? Illustreer dit met een voorbeeld. [5pt]
  1. Leg uit wat men verstaat onder het script van een technologisch artefact. [3pt]

  2. Wanneer is er sprake van een genderscript in een artefact? Geef een voorbeeld van een artefact met een genderscript en laat zien op welke wijze de genderkarakteristieken daarin tot uitdrukking komen. [3pt]

  3. Komt het script van een artefact tot stand
   - doordat de ontwerper zowel bewust als onbewust een script kan inbouwen in een artefact?
   -alleen maar doordat de ontwerper bewust een script kan inbouwen in een artefact?
   - alleen maar doordat de ontwerper onbewust een script kan inbouwen in een artefact?
   Licht je antwoord toe. [2pt]

  4. Wat zijn in maatschappelijk opzicht de gevolgen van het aanwezig zijn van genderscripts in technologische artefacten? [2pt]
 1. In de naoorlogse tijd (1945-heden) worden drie perioden onderscheiden in de houding van de maatschappij ten aanzien van wetenschap en technologie.


 1. Localiseer deze perioden globaal in de tijd en beschrijf de kenmerken van elk van deze drie perioden [4pt].

 2. In welke periode is Technology Assessment tot ontwikkeling gekomen. Geef hiervoor een verklaring. [2pt].

 3. Wat wordt bedoeld met ‘vermaatschappelijking’ van de besluitvorming over technologie? Beschrijf daarbij de twee hoofdkenmerken van dit verschijnsel? In welke periode vond dit plaats. Geef hiervoor een verklaring. [4pt]


Succes!


De docenten: E.C.J. van Oost en W.A. Smit
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina