Het huwelijk zet aan tot betere gedragscodeDovnload 16.83 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte16.83 Kb.

Nederlands Vertaald

Huwelijk

Huwelijk
Het huwelijk zet aan tot betere gedragscode
Het huwelijk kan dienen ter verbetering van het gedrag van een gehuwd paar indien zij beiden over een goed gedrag beschikken of tenminste één van hen met zijn goede gedragscode invloed kan uitoefenen op de wederhelft.

Dat het huwelijk binnen de Islam een zedenschool is, wordt duidelijk gemaakt in verscheidene overleveringen waarin opgeroepen wordt de vrouw niet te slaan, uit te schelden of te grieven.

De Profeet Salallahu Alayhi wa Salaam (vrede zij met hem) zei zelfs: “Laat een gelovige man geen afschuw hebben van (zijn) gelovige vrouw, en als hij één van haar gedragingen niet kan uitstaan, laat hem dan tevreden zijn met één van haar andere (goede) gedragingen.”            

 (Moeslim)

Ook zegt de Profeet Salallahu Alayhi wa Salaam (vrede zij met hem): “Degene onder de gelovigen met het meest volledige geloof is degene met de beste gedragscode. En de beste onder jullie is degene die zich het beste gedraagt tegenover zijn vrouwen.”                                         

(Aboe Dawoed en At-Tirmidhi)


Verder overlevert Aa’ishah (moge Allah tevreden zijn met haar): “De Boodschapper van Allah heeft nooit ofte nimmer iets met zijn hand geslagen, nog een vrouw, nog een bediende…”                                                                                                             (Moeslim en Ibnoe Maadjah)


Ook zei de Profeet Salallahu Alayhi wa Salaam (vrede zij met hem) tegen Moecaawiyah ibnoe Haydah toen hij naar de rechten van de vrouw informeerde: “Sla haar niet!”


                (Aboe Dawoed, Ibnoe Maadjah en Sahih verklaard door al-Albaanie)

Het hebben van een goede gedragscode is een tweerichtingsverkeer, zowel de man als de vrouw dienen zich correct te gedragen tegenover elkaar.

Dus gescheld, getier en geweld moeten vermeden worden binnen een relatie.

En de mannen die hun vrouwen slecht behandelen zijn zich kennelijk niet bewust van de gunst die Allah hen heeft geschonken.

En hetgeen wat ons het meeste stoort is dat sommige mannen zich zeer vriendelijk en welgezind opstellen tegenover hun vrienden, buren en collega’s, maar thuis schijnen zij in een meedogenloos monster te veranderen en het leven van hun vrouwen ondraaglijk te maken.

Tegen dit soort mensen wil wij zeggen: “Het zijn jouw vrouw en kinderen die de voorkeur genieten op jouw goede gezindheid, beminnelijkheid, begrip, gezelligheid, kalmte en glimlach.” De Salallahu Alayhi wa Salaam Profeet (vrede zij met hem) zegt namelijk: “En de beste onder jullie is degene die zich het beste gedraagt tegenover zijn vrouwen.”                                                                   

(Aboe Dawoed en At-Tirmidhi)


Hoe kan het zijn dat de Profeet Salallahu Alayhi wa Salaam (vrede zij met hem) op een hoffelijke wijze omging met zijn vrouwen en hen altijd aansprak op een zoete, liefkozende toon.

Terwijl de meeste mannen van tegenwoordig hun vrouwen als grofvuil behandelen. Het wordt tijd dat de moslimmannen bij zichzelf te rade gaan en aan hun gedrag beginnen te werken.


Een man kwam eens bij de leider der gelovigen; Omar ibnoe al-Khattaab, om beklag te doen over zijn eigen vrouw.

De man wachtte voor de deur totdat Omar naar buiten zou komen, maar hij hoorde dat de vrouw van Omar haar man een grote mond gaf en hem tegensprak, terwijl Omar stil was en niets terug zei.

De man vertrok daarop en zei: “Als dit de toestand is van Omar met al zijn kracht en felheid, wat heb ik dan nog te zeggen.” Daarna kwam Omar naar buiten en zag de man weglopen, hij zei: “Waarmee kan ik je van dienst zijn?” De man zei: “O leider der gelovigen, ik ben gekomen om mijn beklag te doen over mijn vrouw en haar grote mond.

Toen ik bij je voor de deur stond, hoorde ik jouw vrouw zo tekeer gaan tegen je en ik zei tegen mijzelf: ,,Als dit de toestand is van Omar met al zijn kracht en felheid, wat heb ik dan nog te zeggen.” Hierop zei Omar: “O broeder, ik verdraag het vanwege de rechten die zij op mij heeft. Zij bereidt mijn eten, bakt mijn brood, wast mijn kleren en borstvoedt mijn kind, terwijl zij niet verplicht is dit allemaal te doen! En zij weerhoudt mij van het begaan van haraam (hiermee wordt bedoeld het neerslaan van de blik en het begaan van overspel).” De man zei: “O leider der gelovigen, dit geldt ook voor mijn vrouw.”

Hierop zei Omar: “Verdraag haar dan.”
20 tips om de kwaliteit van het huwelijk te verhogen.
1. Het uitwisselen van geschenken.
2. Samen tijd doorbrengen.
3. ‘The look of Love’.
4. Elkaar met warmte begroeten.
5. Complimenteer elkaar.
6. Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het huishouden.
7. Spreek lovende woorden.
8. Samen tijd buitenshuis doorbrengen.
9. Vreedzame bijeenkomsten.
10. Gebalanceerd zijn met je antwoorden (ja/nee).
11. Toon interesse, steun en zorg.
12. Verander de routine.
13. Vertroetel elkaar.
14. Verberg je gevoelens niet.
15. Noem elkaar bij prachtige namen.
16. Spreek niet over problemen alvorens te gaan slapen.
17. Laat zien dat je dankbaar bent.
18. Verontschuldig je indien nodig.
19. R-E-S-P-E-C-T.
20. Bestudeer de Seerah (biografie van de Profeet)

Moge Allah ons leiden en vergeven.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina