Het project in vogelvlucht Oktober 2009 FeitenDovnload 25.76 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte25.76 Kb.

Oktober 2009

Feiten

 • Interreg IVB North Sea Programme project (www.northsearegion.eu)

 • Lead Partner: Provincie Fryslân (www.fryslan.nl)

 • 22 partners uit 6 Noordzeelanden (10 eilanden, kennisinstellingen, waterorganisaties)

 • looptijd: 1 januari 2009 tot medio 2012

 • totaal budget € 3,5 miljoen

 • project website: www.c2cIslands.org


Doel

Innovatieve duurzame oplossingen ontwikkelen voor de toekomstige behoeftes van eilanden op het gebied van water, energie en materialen.

Deze eilanden fungeren als proeftuin, waar onderzoeksinstellingen en bedrijven kunnen experimenten met nieuwe technologieën, zodat innovatie wordt versneld.

Oprichting van een netwerk, waarin overheid, kennisinstellingen, bedrijven en andere stakeholders kennis uitwisselen en samenwerken met het doel de ideeën en concepten in het project over langere termijn te verspreiden.Partners

Het partnerschap bestaat uit 10 eilanden (of groep eilanden): Ameland, Texel, Spiekeroog, Region Uthlande, Samsø, Tjörn, Anholt, Runde, Vagan en de Shetlands. Verder participeren de kennisinstellingen EPEA, Wetsus, TU Delft, de Universiteit Lund en het IRRI. Ook nemen de Hogeschool Zeeland, Wetterskip Fryslân en het Oldenburgisches-Ostfrieschisches Wasserverband OOWV deel.Aandachtsgebieden/resultaten

 • ontwikkeling van innovatieve pilot projecten en inspirerende showcases op eilanden op het gebied van water, energie en materialen;

 • ontwikkelen en toepassen van de Cradle to Cradle® methodiek voor eilanden;

 • in de ‘picture’ plaatsen van eilanden als mondiaal platform en showcase voor duurzame innovaties;

 • implementatie van de pilot projecten met participatie van bedrijfsleven;

 • aanwenden van additionele fondsen hiervoor.

 • kennisuitwisseling en netwerk met partners en andere stakeholders in het Noordzeegebied (en evtentueel daarbuiten);

 • brede acceptatie bij bestuurders, bewoners, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen;

 • opzet van een Research Centre voor Biopolymers voor o.a. het creëren van oplossingen voor het probleem van de wereldwijde plastic soep (plastic zwerfafval);

 • opzetten van zogenaamde incubator centra op de partner eilanden die het innovatieproces verder kunnen stimuleren;

Een aantal pilot projecten:
Water (trekker: Wetsus)

 • bereiding van zoet uit zout water;

 • sanitatie, scheiding, zuivering en hergebruik van huishoudelijk afvalwater;

 • buffering van regenwater;

 • samenvattend: het sluiten van kringlopen;

 • het sluiten energieketen op de Waddeneilanden, door onderzoek naar gebruik van warmte koude opslag.


Energie (trekker: TU-Delft/Aalborg University)

 • het ontwikkelen en testen van nieuwe producten die gebruik maken van zonne- energie;

 • pilot Blue Energy: door osmose energie uit verschil zoet-zout water opwekken;

 • het ontwikkelen en testen van elektrische scooters;

 • mogelijkheden van wind-, golf- en getijdenenergie onderzoeken;

 • energiemogelijkheden voor het Eternal Holiday House.


Materialen (trekker: EPEA, Michael Braungart)

 • het ontwikkelen en testen van een energieproducerend Eternal Zero Emission Holiday House (Cradle to Cradle®);

 • van plastic zwerfafval onschadelijke nieuwe polymeren maken; toeristische producten die in water oplossen zonder milieubelasting;

 • nieuwe producten uit algen.Aandachtspunten

 • transnationale samenwerking met project partners;

 • alle projectactiviteiten worden getoetst aan de Cradle to Cradle®-concept en waar nodig/mogelijk bijgestuurd;

 • alles 100% Cradle to Cradle® proof maken op korte termijn zal niet lukken; doelstelling dit in 2030 wel bereiken;

 • educatie (onderwijs, bewoners, alle stakeholders);

 • politieke betrokkenheid;

 • communicatie/promotie van resultaten: wereldwijd;

 • fondsenwerving voor investeringen;

 • participatie bedrijfsleven.


Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân • Hans van Meerendonk, telefoon (058) 292 5402, e-mail j.h.vanmeerendonk@fryslan.nl

 • Anne de Vries, telefoon (058) 292 51 27, e-mail a.j.devries@fryslan.nl

 • Brigitte Feenstra, telefoon (058) 292 51 32, e-mail b.t.feenstra@fryslan.nl

 • Albert Ruiter, telefoon (058) 292 52 83, e-mail a.ruiter@fryslan.nl

Partneroverzicht


Nederland
Provinsje Fryslân

De heer J.H. van Meerendonk

Delft University of Technology

De heer prof. J.C. Brezet

Wetsus Watertechnology

Mevrouw ir. H. Sombekke

Vitens

De heer A. Kok

Gemeente Ameland

Mevrouw J.N. Schoustra

Gemeente Texel

De heer R.J. Struick

Wetterskip Fryslân

De heer S. Gerbens

HZ University of Applied Sciences

Mevrouw ir. B.H.M. PomméeUnited Kingdom
PURE Energy Centre

Mevrouw E. Johnson

Shetland Islands Council

De heer S. Taylor

International Resources and Recycling Institute (IRRI)

De heer N. LythDuitsland
EPEA Internationale Umweltforschung GmbH

De heer M. Braungart

Mevrouw K. HansenMunicipality of Spiekeroog

Mevrouw B. Schade

Insel- und Halligkonferenz

Mevrouw A. Lübcke

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

Mevrouw S. BückerDenemarken
Aalborg University (AAU)

Mevrouw C. Smink

Samsø Energiakademi (SEA)

De heer S. Hermansen

Norddjurs Municipality

Mevrouw H. RosagerZweden
Lund University

De heer M. Backman

Municipality of Tjörn

Mevrouw M. RingiusNoorwegen
Runde Environmental Center

Mevrouw A. Chapman

Storvagen Environmental Center

De heer T.H. Karlsen
/

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina