Hfdst 1: ecologieDovnload 13.66 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte13.66 Kb.
HFDST 1:


 • ecologie: wet studie vd relatie tss het org en z omgev, wet studie vd interacties die de distributie en abundantie v organismen bepalen

 • proximale verkl: oorz id nabije omg, ultieme verkl: oorz id evolutionaire context

 • populatie: groep v conspecifieke indiv die samen voorkomen

 • gemeenschap: verz v popula die samen voorkomen

 • ecosysteem: verz v gemeenschappen & hun abiotische omg die samen een geheel vormen

 • ecologische modellen: vereenvoudigde weergave ve complex systeem


HFDST 2:


 • Common-garden exp: (doel: is er een genetische basis vr geobserveerde lokale adaptaties?) (verschillen tss populaties: 1) fenotypische respons op verschil lokaal milieu, 2) lokale adaptatie met genetische basis) (werkwijze: orga uit versch milieus samenbrengn in 1 milieu, blijven verschillen bestaan?)

 • Reciprocal transplat exp: in hoeverre z organismen gespecialiseerd om te leven in lokale omgeving? (werkwijze: vergelijk prestaties “thuis” en “op verplaatsing”)

 • factoren die een rol spelen bij h ontstaan v nieuwe soorten: 1) variatie in erfelijke eigsch 2)ruimtelijke isolatie 3)selectie

 • Convergente evolutie: onafh verwervn v gelijkende kenmerken in nt-verwante soorten onderhevig aan gelijkende selectiedruk (analoge structuren)

 • Divergente evolutie: ontstaan v verschillen tss nauwe verwanten tgv verschillende selectiedruk in versch omgeving (homologe structn)

 • Parallele evolutie: gelijkaardige evolutionaire of ecologische radiatie


HFDST 3:


 • Conditie: abiotische omgevingsfactor die varieert in tijd en ruimte (temp, pH)

 • Bron: elke stof of energie die dr organismen geconsumeerd w (voedsel, licht)

 • Responscurve: grafische voorstelling vd manier waarop de activiteiten ve organisme beinvloed w dr een conditie

 • acclimatisatie: fysiologische adaptatie die zich ontw bij eerste contact met veranderende condities

 • Monofagie: eten maar van één bepaald org, specialist ( tegengesteld v Polyfagie en generalist)

 • Ecologische niche: de ecol nic ve soort is een n-dimensionaal hypervolume waarbinnen de soort een leefbare populatie k onderhouden.


HFDST 4:


 • Unitair organisme: bepaald, voorspelbaar, basisbouw blijft gelijk over de tijd

 • Modulair organisme: onbepaald, onvoorspelbaar, samenstellende delen veranderen doorheen de tijd

 • Genet: start met zygote en eindigt met alle modules sterven

 • Module: start met uitgroei v andere module en eindigt met sterven speciale uitgroei

 • Mark and recapture-techniek: methode om populatie te tellen

 • iteropare soorten: nakomelingen w geproduc in jaarlijkse of seizoenale groepen

 • Semelpare soorten: alle nakomelingen w tegelijk in 1 keer geprod, meestal sterfte tot gevolg

 • Dormante stadia: 1 seizoen slapen, andere niet

 • Ephemerale plantengroei: slechts korte periode nt slapen

 • Levensgeschkenmerken:

 • r-soorten: vaak opportunistisch (kolonist, pionier), typisch habitat (verstoord biotoop, tijdelijk gunstige omstandighdn), groeien in nt-limiterende omstandighdn (exponentiele groei), semelpaar

K-soorten: leven vaak in situatie met intense copetitie en gelimiteerde bronnen, stabiel biotoop, populatiegrootte nabij draHFDST 6:


 • Interactietypes:

   1. concurrentie = competitie = -- interactie

   2. contramensalisme = predatie, begrazing, ziekte = +- interactie

 • Distributiepatronen v 2 concur soortn:

   1. grotere schaal: coexistentie

   2. kleinere schaal: exclusie

 • competitieve exclusie: waar soorten samen voorkomn (als er geen differentie is, of als dit onmogelijk is dr de aard vd omgeving)

 • niche differentiatie: elke soort h z eigen, specifieke milieubehoeften (resultaat: als 2 concurr soorten samen voorkomen in stabiele omgeving)

 • fluctuaties in bronnen en condities + veranderingen in competitieve balans = coëxistentie mogelijk

 • niche complementariteit: groepen zijn verschillend maar kunnen elkaar overlappen, zonder problemen (bv soorten hommels)


HFDST 8:


 • contramensalisme: negatief effect op overleven, groei en fecunditeit v prooi individu, grootte v populatie

 • Subtiliteiten” v predatie: gevaar over oversimplificatie

   1. interactie met andere factoren (begrazing en competitie)

   2. compensatie (snoeien v bloemen, meer bloemen dan) en verdediging (toxine vormen na begrazing) v indiv prooi

   3. effect op prooipopulate


HFDST 9:


 • voedselpiramide: aantallen, biomassa, energie-inhoud

 • Keystone species: sterke interactor in voedselweb, sterke controle op structuur v gemeensch, nt noodz abundant, wel belangrijke ecologische rol

 • Top down en predatie

 • Bottom up en competitie


HFDSTK 11:


 • primaire productie: synthese v biomassa dr autotrofe organismen

 • Secundaire productie: productie dr consumenten en reducenten

 • Netto productie: netto verandering in biomassa

 • Bruto productie: netto productie + ademhaling + andere verliezen

 • Consumptierendement: opgenomen voedsel / beschikbare voedsel

 • Assimilatierendement: geassimileerd voedsel / opgenomen voedsel

 • Netto productierendement: productie / geassimileerd voedsel

 • Bruto productierendement: productie / opgenomen voedsel

 • Ecologisch rendement (= trofische transfer efficiëntie): productie / beschikbare voedsel

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina