Hoofdstuk 1 – centralisatie en reformatie intropagina’s (pagina 8-9)Dovnload 14.59 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte14.59 Kb.
HOOFDSTUK 1 – CENTRALISATIE EN REFORMATIE

Intropagina’s (pagina 8-9)
1 Wat stond centraal in het geloof van de wederdopers?

2 Waarom verzamelden zoveel wederdopers zich in de stad Münster?

3 Welke maatregelen nam Johan Beukelszoon nadat hij zich in Münster tot koning had laten uitroepen?

4 Hoe eindigde de ‘opstand’ van de wederdopers?


Oriëntatiekennis (pagina 10-11)
1 Welk verband is er tussen de reformatie en de toenemende macht van de koningen in Europa?

2 Wie was in de 16e eeuw de machtigste vorst in Europa (en waardoor)?

3 De meeste Nederlandse gewesten waren vanouds min of meer zelfstandige staatjes. Hoe en wanneer werden ze verenigd?    1. De koningen van Engeland en Frankrijk (pagina 12-13)


Centralisatie
1 Noem vier maatregelen die de nieuwe Engelse koning Hendrik VII nam om zijn positie te verstevigen.

2 Waaruit blijkt dat het Engelse parlement een sterke tegenkracht vormde voor de macht van de vorst?

3 Noem twee overeenkomsten en één verschil tussen de positie van de koning van Engeland en de koning van Frankrijk.
Worstelen met de reformatie
4 Hoe reageerden koningen op de reformatie?

5 Waarom veranderde Hendrik VIII van trouwe katholiek tot stichter van een ‘eigen’ Anglicaanse kerk?

6 Hendrik VIII nam maar een deel van de ideeën van de reformatie over. Welke twee maatregelen die hij nam pasten bij de reformatie?

7 Welke ideeën van de reformatie werden overgenomen onder Hendriks zoon Eduard?

8 Waardoor veranderde de Franse koning Frans I van gematigd katholiek in een fel vervolger van protestanten?    1. De Nederlanden onder de Bourgondiërs en de Habsburgers (pagina 14-15)


Bourgondiërs en Habsburgers
1 Wat was in de Middeleeuwen de staatkundige toestand van de Nederlanden?

2 Leg uit hoe de Bourgondische vorsten een zekere mate van eenheid in de Nederlanden probeerden te krijgen.

3 Hoe kwamen de Nederlanden onder het huis van Habsburg?
Karel V
4 Welke ‘titels’ had Karel V? En aan welke daarvan ontleende hij weinig en welke daarvan juist veel macht?

5 Leg uit hoe Karel V de centralisatiepolitiek in de Nederlanden voortzette.

6 Wat was de oorsprong van de functies van landvoogd en stadhouder?

7 Waarom voerde Karel V in de Nederlandse nieuwe belastingen (zoals de Tiende Penning) in?

8 Leg uit hoe Karel V de zeventien Nederlands gewesten tot één staatkundige eenheid maakte.    1. Karel V en de reformatie (pagina 16-17)


Reformatie in Duitsland
1 Leg uit dat de reformatie van Luther niet ‘uit de lucht kwam vallen’.

2 Wat was voor Luther aanleiding om de leer en praktijken van de kerk aan te vallen?

3 Over welke punten waren de (meeste) kerkhervormers het eens?

4 Waarom namen in Duitsland Duitse vorsten de leiding bij de kerkhervorming?

5 Hoe reageerde Karel V op de reformatie?
Onderdrukking in de Nederlanden
6 Hoe reageerde Karel V op de reformatie in de Nederlanden?

7 Hoe is te verklaren dat het aantal terechtgestelde protestanten in de Nederlanden relatief laag was?

8 Hoe stond de reformatie in de Nederlanden ervoor toen Karel V in 1555 aftrad?

9 Noem vier kenmerken van de calvinistische leer.

    1. Economie en maatschappij in de Nederlanden (pagina 18-19)


Vlaanderen en Brabant
1 Leg uit dat Vlaanderen en Brabant rond 1500 de rijkste en economisch meest ontwikkelde gewesten waren.

2 Waaraan dankte Antwerpen zijn positie als centrum van de wereldhandel?


Holland
3 Waardoor was Holland in de 14e en 15e eeuw zo verstedelijkt?

4 Wat wordt bedoeld met ‘moedernegotie’ en hoe is het ontstaan van die moedernegotie te verklaren?

5 Hoe profiteerde Amsterdam van de groei van de Hollandse handel?

6 Leg uit hoe het ontbreken van een sterke feodale traditie de commercialisering van de landbouw in Holland mogelijk maakte.

7 Waardoor wist Holland een grote mate van autonomie af te dwingen?


© Noordhoff Uitgevers B.V.Geschiedeniswerkplaats / De Republiek in een tijd van vorsten / vwo / hulpvragen / hoofdstuk 1

: sites -> brc -> schoolvakken -> geschiedenis -> 6%20Atheneum -> Republiek%20tussen%20Vorsten -> Hulpvragen%20en%20Antwoorden
Hulpvragen%20en%20Antwoorden -> Hoofdstuk 4 – de republiek verliest haar voorsprong (1648-1702) Intropagina’s
schoolvakken -> 4. 1 Automaten 1 Het eerste onderdeel is de snelheidsmeter, deze meet de snelheid van het voertuig. Als deze te hoog is geeft hij een signaal af naar de foto­camera. De fotocamera is het tweede onderdeel, deze fotografeert het voertuig
Hulpvragen%20en%20Antwoorden -> Hoofdstuk 1 – centralisatie en reformatie intropagina’s (pagina 8-9)
Hulpvragen%20en%20Antwoorden -> Hoofdstuk 4 – de republiek verliest haar voorsprong (1648-1702) Intropagina’s
geschiedenis -> In de film wordt de invloed van Luther op de drie verschillende lagen in de samenleving behandeld
geschiedenis -> Antwoorden Feniks vwo Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld Oriëntatie Opdracht 1
geschiedenis -> Antwoorden Feniks vwo Hoofdstuk 7 Stoffige pruiken, bruisende ideeën Oriëntatie Opdracht 1
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina