Hoofdstuk 1: De economische omgeving 1 de conjunctuurDovnload 8.75 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte8.75 Kb.
Handelvijf : Oplossing
Hoofdstuk 1: De economische omgeving

1.1 de conjunctuur

5 Inflatie

1 Lees eerst het volgende krantenartikel uit augustus 2009: Spaarboekje brengt minder op dan ooit. De titel van het krantenartikel “Spaarboekje brengt minder op dan ooit” zegt dat de opbrengst uit een spaarboekje nog nooit zo laag is geweest. Klopt dit als je dit vergelijkt met een artikel dat een jaar eerder verscheen: Fortis slaat terug in oorlog om spaarder


Ja, want vorig jaar kreeg je bij de meeste banken 4% + getrouwheidspremie en of aangroeipremie. Nu krijg je ongeveer 1% + getrouwheidspremie
2 In augustus 2009 kun je in de krant lezen dat er op dat moment een bijzonder laag inflatiepercentage is: Inflatie bereikt laagste peil in 54 jaar
Terwijl een jaar eerder de situatie totaal anders was: Belgische inflatie stijgt fors stuk boven rest van Europa uit
Is de titel “Spaarboekje brengt minder op dan ooit” eigenlijk dan nog steeds juist? Beargumenteer je antwoord met cijfers:
In 2008 krijg je 4 tot 4,5 % rente terwijl de inflatie oploopt tot meer dan 5,5%. Dat wil dus zeggen dat je met je kapitaal op je spaarboekje plus de ontvangen intresten ongeveer een 1% tot 1,5% minder goederen en diensten kan kopen dan in het begin van het jaar.
In 2009 krijg je maar 1% rente terwijl de inflatie zelfs negatief is ongeveer een 1,5%. Dat wil dus zeggen dat je met je kapitaal op je spaarboekje plus de ontvangen intresten ongeveer een 2,5% meer goederen en diensten kan kopen dan in het begin van het jaar.
3 De overheid heeft ook de (gevaarlijke) concurrentieslag bij spaarboekjes aan banden willen leggen. Sinds 1 april 2009 is er een nieuwe wet van kracht. Beantwoord de volgende vragen met behulp van het volgende krantenartikel: Spaarrekeningen in het nieuw
a) Wat is de (normale) maximale basisrente?

3%
b) Wat is de maximale aangroeipremie?De aangroeipremie werd afgeschaft.
c) Wat is de minimale en wat is de maximale getrouwheidspremie?

De getrouwheidspremie moet minimaal een kwart bedragen van de basisrente en maximaal de helft van de basisrente.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina