Hoorzaken informatieblad voor actieve nvvs-ledenDovnload 129.5 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte129.5 Kb.

HOORZAKEN

Informatieblad voor actieve NVVS-leden2005

11e jaargang, nr. 2In deze voorjaarseditie van Hoorzaken…


Website vernieuwd – overzichtelijker, actueler, interactiever


De vernieuwde website www.nvvs.nl is vorige week operationeel geworden. Nog niet officieel, want er moeten nog de nodige zaken aan gebeuren. In Hoorzaken leest u nu al wat er veranderd is aan de site en wat u er nog te gebeuren staat.

…lees verder op pagina 2Contactpersonen tinnitus: voortaan onder regie commissie

De verantwoordelijkheid voor de tinnitus-contactpersonen is per 1 april jl. overgegaan van de afdelingen naar de Commissie Tinnitus en Hyperacusis.

…lees verder op pagina 4‘Gehoorgestoord’


Een ingezonden klacht aan de Volkskrant over de term ‘gehoorgestoord’ blijkt een confrontatie voor de NVVS zelf…

…lees verder op pagina 4En verder onder andere…


‘Toegankelijke insecten’ in Artis …lees verder op pagina 5

Hoorwijzer-stoppers voor u …lees verder op pagina 5

Privacy en nieuwe leden …lees verder op pagina 6

Kerktelefoon, bericht van LOK …lees verder op pagina 6

Voorlichting ouderenzorg …lees verder op pagina 6

Belronde kwartaalloterij …lees verder op pagina 7

Beleidsdag tolkentekort …lees verder op pagina 7

CVZ-richtlijn dankzij NVVS …lees verder op pagina 8

Aangepaste vormgeving korte berichten …lees verder op pagina 8

Vogelexcursie Staatsbosbeheer op 20 april …lees verder op pagina 8


Wie kunt u het beste vragen voor wat? …lees verder op pagina 9

De Bureau-agenda …lees verder op pagina 10 Nieuws van commissies en afdelingen …lees verder op pagina 11

Interne vacaturebank …lees verder op pagina 14

De activiteiten-agenda …lees verder op pagina 15

Ringleiding-keuringsrapporten …lees verder op pagina 17
Hoorzaken is het informatieblad voor actieve NVVS-leden en wordt verzonden naar 350 adressen. Hoorzaken verschijnt zes maal per jaar. Hoorzaken staat ook op internet: www.nvvs.nl – Wat doen wij voor u? – NVVS – Wat doet de NVVS? – voor NVVS-vrijwilligers

Website vernieuwd – overzichtelijker, actueler, interactieverDe vernieuwde website www.nvvs.nl is vorige week operationeel geworden. Nog niet officieel, want er moeten nog de nodige zaken aan gebeuren. De officiële lancering vindt plaats in het mei-nummer van HOREN. In Hoorzaken leest u nu al wat er veranderd is aan de site en wat u er, als commissie of afdeling, mee kunt doen.

Korte terugblik: de oude situatie


Laten we niet vergeten dat de NVVS één van de eerste patiëntenorganisaties in Nederland was die een eigen website gemaakt heeft! Sindsdien zijn de ontwikkelingen snel gegaan. Internet is in de afgelopen jaren als informatiebron steeds belangrijker geworden. En de techniek is ook voortgeschreden: nu kunnen websites op een zodanige manier gemaakt worden, dat je niet meer een techneut of programmeur hoeft te zijn om een website te kunnen beheren.

De ‘oude’ NVVS-website was dus een pionier die zeer veel bezoekers trok. In de loop der jaren bleek onze website de nodige nadelen te hebben: • de structuur van de website was te onduidelijk voor heldere navigatie, de aanwezige informatie was onvoldoende snel toegankelijk;

 • veel informatie was inmiddels verouderd;

 • het beheer was met de verouderde technische opbouw zeer arbeidsintensief; de technische opbouw maakte het niet mogelijk om inhoud en techniek te scheiden en te werken met inhoudelijk redacteuren;

 • informatie- en interactiemogelijkheden die de laatste jaren ontwikkeld zijn, konden niet of moeilijk geïntegreerd worden in de huidige website.

Met andere woorden: www.nvvs.nl was ooit een voorloper maar begon helaas achterop te raken. Tijd voor verandering, dus!
Wat is er nieuw aan www.nvvs.nl?

Onze website is inmiddels compleet vernieuwd. Als u er gaat kijken, zullen de volgende zaken opvallen: • De website is in een compleet nieuw jasje gestoken. De vormgeving is gemoderniseerd, nog steeds met gebruik van NVVS- en FOSS-kleuren. Op de nieuwe site kunnen nu ook foto’s geplaatst worden, wat het geheel (nog) aantrekkelijker(er) maakt om te zien.

 • De informatie is overzichtelijker geworden. Er is een nieuwe ‘navigatiestructuur’ gekomen, die het makkelijker maakt om het onderwerp van uw keuze te vinden. De NVVS heeft een immense hoeveelheid informatie te bieden; het is een hele klus om dat overzichtelijk te houden en te zorgen dat mensen door de bomen het bos nog kunnen zien. De nieuwe structuur en een overzichtelijker navigatie moeten zorgen dat men makkelijker en sneller de gewenste informatie kan vinden.

 • De informatie op de website is geactualiseerd. Alle tekst is opnieuw opgesteld, in nauw overleg met relevante NVVS-commissies. De teksten zijn beknopter gemaakt, dubbelingen zijn verwijderd.

 • U kunt zelf de lettergrootte van de website bepalen. Dat bevordert de leesbaarheid.


NVVS-FOSS-SITE

De vernieuwde website is, net als de oude versie, een gecombineerde site van NVVS en FOSS. Beide organisaties werken intensief samen bij deze vernieuwingsoperatie. Als websitebouwer is het bedrijf Mediamaal (www.mediamaal.nl) ingehuurd, die voor de NVVS ook www.hoorwijzer.nl heeft gebouwd.


De website is nog niet af. Wat kunt u nog verwachten de komende weken?


De website is nu al in de lucht maar nog niet alle onderdelen zijn ‘af’. Er zijn twee redenen geweest om de site toch al operationeel te maken:

 1. de periode tot half mei (wanneer de officiële lancering in HOREN plaatsvindt) zien we als een ‘proefperiode’. We nodigen elke bezoeker van de site uit om hun commentaar op de nieuwe site te geven. Op die manier halen we, voordat de site officieel is, alle ‘kinderziektes’ eruit.

 2. de vernieuwing van de website wordt gefinancierd door enkele fondsen. Die hadden als voorwaarde dat er voor 1 april 2005 een site ‘in de lucht’ zou zijn. Als de website nu niet operationeel zou zijn geworden, zou dat negatieve financiële consequenties kunnen hebben.

Welke onderdelen moeten nog ingevuld worden, de komende weken? De belangrijkste zijn:

 1. de afdelingspagina’s. Op de oude NVVS-site had elke afdeling een eigen pagina. Die mogelijkheid is uiteraard ook weer op de nieuwe site aanwezig. De komende weken zullen enkele afdelingspagina’s ingevuld worden in nauw overleg met enkele afdelingen.

 2. de commissie-pagina’s. Ook de commissies krijgen ieder een eigen webpagina op de nieuwe site. De komende weken zullen de commissiepagina’s ingevuld worden, uiteraard in overleg met de betrokken commissiebesturen.

 3. de discussieforums. Er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet van de discussieforums. De huidige Yahoo-forums blijken de nodige nadelen te hebben: los van alle ‘spam’ (onzin-mail) is het met de Yahoo-forums lastig om discussies na te lezen. Dat is jammer, omdat discussies heel informatief zijn én omdat sommige discussies nu telkens herhaald worden (soms tot irritatie van ervaren forumgebruikers). De Yahoo-forums zorgen ook voor veel mailtjes in de mailbox en de overzichtelijkheid van verschillende discussies raakt in het geding. Kortom: tijd voor een nieuwe, eigentijdse vormgeving van forumdiscussies. Enkele actieve deelnemers aan het drukste forum (het Ménière-forum) maken nu in overleg met het landelijk bureau en de websitebouwers een nieuwe opzet voor het forum.


Als de website af is… wat kunt U er dan mee?

Eén van de doelstellingen bij het maken van de nieuwe NVVS-website is dat we een site willen hebben waar afdelingen en commissies ook zelf een bijdrage aan kunnen leveren. Door moderne technieken toe te passen is het mogelijk dat u zelf, als afdeling of commissie, uw eigen pagina’s kunt ‘beheren’. Dat betekent dat u zelf uw berichten, informatie, bestuursleden e.d. kunt plaatsen op uw afdelings- of commissiepagina. Hiervoor is geen programmeerkennis nodig; als u met Word en internet op de computer kunt werken, weet u genoeg om een afdelings- of commissiepagina te beheren.

Het landelijk bureau neemt de komende weken contact op met alle commissies over het beheer van hun eigen pagina’s. Op de ALV van 21 mei a.s. wordt de nieuwe website gepresenteerd; daar worden de afdelingen uitgenodigd om hun eigen afdelingspagina’s te gaan beheren.
Kijk op de nieuwe www.nvvs.nl en geef uw opmerkingen door!

U kunt nu al meewerken aan onze nieuwe website. Kijk op www.nvvs.nl en geef aan ons door wat u er van vindt! Stuit u op onjuistheden, omissies, onhandigheden… of bent u tevreden of enthousiast over onderdelen… laat het ons weten. Zo kunnen wij de site tiptop in orde maken voor de officiële lancering rond half mei. Stuur uw reactie aan j.beelen@nvvs.nl.

Contactpersonen tinnitus: voortaan onder regie commissie

De verantwoordelijkheid voor de tinnitus-contactpersonen is per 1 april jl. overgegaan van de afdelingen naar de Commissie Tinnitus en Hyperacusis.


Diverse afdelingen kunnen geen geschikte contactpersoon vinden. Op het landelijk bureau is de voorlichtende taak ten aanzien van tinnitus met het vertrek van mevrouw Leber per 1 januari jl. grotendeels vervallen. De Commissie Tinnitus en Hyperacusis gaat dit jaar daarom de tinnituscontactpersonen steviger scholen en begeleiden. Er is behoefte aan kwalitatief sterke voorlichters/contactpersonen.

Bestuur en commissie willen de contactpersonen die bereid zijn hieraan mee te werken daarom extra scholing en begeleiding aanbieden. Mede daarom was het wenselijk de verantwoordelijkheid voor het organisatorische en financiële deel per 1 april onder te brengen bij de commissie. Afdelingen en tinnitus-contactpersonen zijn over deze nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden in een brief geïnformeerd.


Mocht u vragen over het bovenstaande hebben, neem dan contact op met Ruud Plomp, r.plomp@nvvs.nl of 030-6354001.


“Gehoorgestoord”

In zowel HP/De Tijd als de Volkskrant kwam het landelijk bureau de term ‘gehoorgestoord’ tegen om slechthorenden aan te duiden. Dat kwam beide bladen op een pinnige reactie van de NVVS te staan. Bijvoorbeeld:Kreupel, lam, gebrekkig. Tyfus- of teringlijder. Allemaal uitdrukkingen die tegenwoordig niet meer in zwang zijn om mensen met een handicap of chronische ziekte te omschrijven. Want de uitdrukkingen kreupel, lam etc. zijn kleinerend, beledigend en stigmatiserend.

Waarom dan wel de term ‘gehoorgestoord’ boven een artikel over de Sense-evenementen voor doven en slechthorenden? Mensen die niet of minder goed horen, zijn echt niet gestoord. Beste Volkskrant: duid ons voortaan gewoon aan als doof en/of slechthorend. En haal alstublieft niet de term doofstom van stal, om gehoorgestoord te vermijden!

Joop Beelen, beleidsmedewerker NVVS (en zelf ‘gehoorgestoord’)

De Volkskrant-journalist die reageerde, was zelf ook niet al te gelukkig met ‘gehoorgestoord’ in de kop (de kop boven een artikel wordt niet door de journalist zelf gemaakt). Maar wie schetst onze verbazing? De journalist had ook even op de (oude!) NVVS-website gekeken en was daar verscheidene malen de term ‘gehoorgestoord’ tegengekomen!

Tsja… wie de schoen past… op de nieuwe website zult u de term ‘gehoorgestoord’ niet meer tegenkomen. Mogen we met u afspreken dat u in uw voorlichting en NVVS-publicaties voor afdelingen en commissies ook nooit meer deze term zult gebruiken?
Reactie? Joop Beelen, j.beelen@nvvs.nl, 030 6354002.

KORTE BERICHTEN


‘Toegankelijke insecten’: de NVVS praat mee over Artis

Onlangs werkte de NVVS mee aan een bijeenkomst over de toegankelijkheid van het nieuwe Insectarium van Artis. Daar werd gesproken over hoe het Insectarium zodanig ingericht kan worden, dat verschillende groepen het optimaal kunnen ervaren: slechtzienden, blinden, slechthorenden, rolstoelers en verstandelijk gehandicapten.


Rennie van Moolenbroek was bij deze bijeenkomst aanwezig als vertegenwoordiger van de NVVS. Teveel geluidsprikkels tegelijkertijd is moeilijk voor slechthorenden, heeft zij daar onder andere gemeld. Het gehoorapparaat maakt geen onderscheid tussen alle verschillende geluiden. Daarom zullen ze Artis op drukke dagen liever niet bezoeken. Het is aantrekkelijk voor slechthorenden wanneer ze de geluiden van de dieren kunnen horen. Hiervoor zou een ringleiding (of infrarood of fm) kunnen worden aangebracht. Door het speciale teken op het grafische bord in de ruimte weet de slechthorende dan dat hij zijn gehoortoestel er op kan instellen. In het theater en in de insectensafari bij de filmpjes met vragen zal bijvoorbeeld een ringleiding kunnen worden aangelegd.
Artis beschikt al over de mogelijkheid om een gebarentolk aan te vragen voor een rondleiding.
LAATSTE NIEUWS: Artis heeft een sponsorbedrag van €10.000 beschikbaar gekregen om het nieuwe Insectarium zo optimaal mogelijk toegankelijk te maken.

Hoorwijzer-stoppers voor u!

De Hoorwijzerwebsite www.hoorwijzer.nl is sinds de publieke lancering in de Week van het Oor 2004 nu een kwartaal in de lucht. In die drie maanden hebben zo’n 7.000 mensen de site bezocht, goed voor zo’n 25.000 pageviews.


De publiciteit rond de Week van het Oor zorgde voor een grote toestroom naar de site. Ook medio januari, toen enkele Hoorwijzer-banners geplaatst zijn op drukbezochte sites, zagen we een toenemende drukte.
De NVVS blijft aandacht vragen voor de Hoorwijzer. Met subsidie van VWS wordt momenteel druk gelobbyd om stoppertjes, advertenties en banners te plaatsen in dag- en weekbladen en op websites. Deze lobby wordt het hele jaar 2005 voortgezet.
U kunt de Hoorwijzer-stoppertjes natuurlijk ook in uw afdelingsperiodiek plaatsen! U kunt de stoppertjes digitaal of op papier bij ons verkrijgen. Neem even contact op met Janny Spronk, j.spronk@nvvs.nl, 030 63 54 000.


Privacy en nieuwe leden

Nieuwe leden ergeren zich nog al eens aan het feit dat afdelingen soms hun adresgegevens publiceren in het afdelingsperiodiek. In de afdelingspublicaties kunt u regelmatig, onder het motto ‘welkom, nieuwe leden’, een lijst aantreffen met naam, adres, telefoonnummers en e-mailadressen.

Wij raden u sterk af om dit te doen. Ten eerste staat het publiceren van dergelijke gegevens op gespannen voet met de privacy-wetgeving. Ten tweede leidt het op deze manier publiceren van persoonlijke informatie tot irritatie en wrevel bij nieuwe leden.

Kerktelefoon

De Stichting SIKN heeft zich geprofileerd als een groep die deskundig is ten behoeve van de Landelijke Organisatie Kerktele-foon (LOK). De volgende mogelijkheden, die tijdens de LOK-vergadering van april jl. aan de orde zijn gekomen, zijn nu geconcretiseerd:

 1. Versturen van de kerkinformatie via intranet bijvoorkeur via isdn, omdat asdl alleen met hogere kosten data-interrupties kan werken.

 2. Versturen van de kerkinformatie via het centraal antenne-systeem binnen dat bereik van het cai-systeem (diverse systemen).
 1. Verbreiding via FM-kanalen in de 150 MHz-band van het voormalige ATF1-zendernet met een zendbereik tot 10 kilometer.

 2. Inbellen via 8, 16 of meer lijnen naar de kerk.

Verscheidende leveranciers hebben voor elk systeem mogelijkheden geboden tijdens deze LOK-dag. Kerktelefonie is hierdoor verzekerd gebleken. Reden van deze vier mogelijkheden zitten in het beperken van de kosten van de lijnkosten via de KPN wegens de OPTA-eisen.
Inlichtingen: www.lok.nl. Dit bericht is aangeleverd door dhr. J.S. Pothof van LOK.

Voorlichting ouderenzorg

Het landelijk bureau is in overleg met de FENAC (landelijke organisatie van Audiologische Centra) en de Nationale Hoorstichting over voorlichtingsmateriaal voor de ouderenzorg. Over deze doelgroep zijn o.a. vragen gesteld in één van de recent ALV’s.


NVVS en de twee genoemde organisaties constateren dat er geen praktisch voorlichtingsmateriaal is gericht op de ouderen en zorgverleners in verzorgings- en verpleeghuizen. Dergelijke materiaal moet de ‘basics’ van hoortoestelgebruik duidelijk maken, op een zeer praktische, eenvoudige wijze.

We hebben nu geïnventariseerd wat de ervaringen en behoeften zijn van

medewerkers in de ouderenzorg. Met die informatie gaan we kijken of we een samenwerkingsverband met organisaties van zorgverleners kunnen smeden.
Vragen? Joop Beelen, j.beelen@nvvs.nl, 030 6354002.

Twee maal per week

NOS-teletekstpagina 438/439:

1x doordeweeks

1x in het weekend

… dan mist u niets!


Teletekst verhuisde 1 januari jl. van 441/442 naar 438/439

Belronde kwartaalloterij
In het decembernummer van HOREN is een inschrijfkaart gesloten waarmee mensen zich konden opgeven voor de NVVS-kwartaalloterij. Deze loterij is een initiatief van de Support Actie. U weet inmiddels wat het idee is achter de loterij: deelnemers kunnen ‘het goede doel’ steunen en maken tegelijkertijd een kans op mooie prijzen. De NVVS ontvangt 80% van elk lot dat meedingt naar de prijzen.

De respons op de bijsluiter was redelijk: zo’n 80 loten. In januari/februari kwamen daar nog zo’n 10 loten bij - al met al een inkomstenbron van €400 per kwartaal. Maar bij veel andere verenigingen is er een grotere belangstelling voor zo’n soort loterij. Daarom zoeken we naar wegen om meer leden mee te laten spelen aan de kwartaalloterij.

Vooralsnog is niet gekozen voor een nieuwe inschrijfkaart in HOREN. We gaan het in april proberen via telefonische werving. De Support Actie heeft goede ervaringen met een dergelijke manier van werken. Veel leden van goede doelen storen zich niet aan telefonische werving en de respons is vaak hoger dan via een algemene mailing.
We realiseren ons dat telefonische werving onder een achterban van slechthorenden met elkaar in tegenspraak lijkt te zijn. Maar laten we ons realiseren dat veel NVVS-leden nog goed in staat zijn om (al dan niet met aanvullende apparatuur) telefoongesprekken te voeren. Die mensen willen we niet uitsluiten van de mogelijkheid om de NVVS extra te steunen door mee te spelen in de kwartaalloterij.
In de HOREN van mei a.s. zal beschreven worden wat de telefonische wervingsronde heeft opgeleverd. Heeft u vragen? Leg ze voor aan Joop Beelen, j.beelen@nvvs.nl, 030 6354002.Beleidsdag TolkentekortOp 3 maart jl. vond een beleidsdag plaats over tolkentekort. De NVVS bevond zich daar, met vertegenwoordiger Rennie van Moolenbroek, in het gezelschap van het Nederlands Gebaren Centrum, de landelijke organisatie van doofblinden, de Stichting Plotsdoven, de organisatie voor tolken en de doveninstituten.
De NVVS heeft in haar presentatie aangegeven dat zij met name belang hecht aan tolken Nederlands met ondersteunende gebaren (NmG) en aan schrijftolken. Met name de schrijftolken lijken vaak buiten het ‘gewone’ beleid ten aanzien van tolken te vallen…
Op de beleidsdag waren discussies over het verschil tussen NmG en NGT (Nederland-se Gebarentaal) de opleiding van deze tolken. Verder was de status van het bemiddelingsbureau Tolknet een hot item. Niet iedereen denkt overigens dat er echt een tolkentekort is. Dat is per regio nogal verschillend.

Er is nog steeds slechts een beperkt aantal schrijftolken. Als de NVVS zich sterker zou maken voor het profileren van deze mogelijkheden voor onze achterban, zou wel eens kunnen blijken dat er een fors tekort is aan deze tolken!

De NVVS heeft met het Nederlands Gebarencentrum gesproken over het belang van de opname van schrijftolken in het officiële register van tolken (zie www.stichtingrtg.nl). Dat maakt het zoeken en vinden van een schrijftolk wat makkelijker en deze beroepsgroep wordt dan ook door de overheid meer erkend.CVZ-richtlijn dankzij NVVS

Het College voor Zorgverzekeringen heeft een richtlijn opgesteld voor de verstrekking van hulpmiddelen. De NVVS heeft grote invloed gehad op hoe deze richtlijn er uiteindelijk is komen uit te zien.
In de CVZ-werkgroep heeft de NVVS sterk gepleit voor een ‘Hoorwijzer-achtige’ opzet van de richtlijn. Dat betekent dat de stappen in het hele proces van ‘nog geen hulpmiddel’ tot en met ‘tevreden gebruiker’ helder omschreven moeten worden.

Ook heeft de NVVS zich opgeworpen voor het ‘patiëntenperspectief’: de richtlijn moet duidelijk maken dat de patiënt/aankomend hulpmiddelgebruik degene is die bij elke stap besluit wat er moet gebeuren.

In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van industrie, leveranciers, voorschrijvers en patiëntenorganisaties. Op 22 maart heeft dit overleg haar werk gepresenteerd aan de breed samengestelde klankbordgroep, waarin ook vertegenwoordigers van zorgverzekeraars zitting hebben. De richtlijn is daar enthousiast ontvangen.
CVZ kan beroepsgroepen niet dwingen deze richtlijn te gebruiken maar verwacht dat velen het zullen gaan hanteren. De NVVS zal via het NOAH de richtlijn verspreiden onder audiciens, audiologische centra, KNO-artsen en industrie. Vragen? Joop Beelen, j.beelen@nvvs.nl, 030 6354002.
Aangepaste vormgeving korte berichten

Van lezers die de digitale Hoorzaken-versie gebruiken, kwamen klachten over de leesbaarheid van de kolommen van de korte berichten. Doordat de kolommen van boven tot onderaan de pagina doorlopen, moet je als digitale lezer te veel ‘scrollen’. Daarom zijn de korte berichten nu als meer als blok vormgegeven. Wij hopen dat daarmee de leesbaarheid vergroot wordt en het scrollen een stuk minder wordt. Laat ons even weten of dat zo is!Hoor de vogeltjes fluiten…

Op woensdag 20 april organiseert Staats-bosbeheer in samenwerking met Het Rode Kruis een speciale excursie voor doven en slechthorenden in de vogelrijke polder Ar-kemheen. De polder Arkemheen is bijzon-der rijk aan vele weidevogelsoorten die vanaf de dijk met kijkers goed te zien zijn.

De excursie start om 13.30 uur bij NS-station Nijkerk.


Inschrijven bij Rode Kruis unspeet,tel.0341 250128 of noordwestveluwe@redcross.nl. Vermeld of u met eigen vervoer komt en of u gebruik wilt maken van een tolk.


Wie kunt u het beste vragen voor wat?

Voor bepaalde vragen kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met een van de medewerkers op het bureau:

 • Voor vragen over de ledenadmini-stratie kunt u terecht bij Sandra Elsing, s.elsing@nvvs.nl, 030 63 54 004

 • Financieel-administratieve kwesties kunt u voorleggen aan Veronique Kuijper via finadmin@nvvs.nl.

 • Voor het kopiëren en verzenden van stukken en het bestellen van folders, brochures, visitekaartjes en ander materiaal is Lila Soerdjbali het beste aanspreekpunt, l.soerdjbali@nvvs.nl, 030 63 54 007

 • Voor allerlei zaken betreffende het blad HOREN: Joke van der Ley, j.vanderley@nvvs.nl, 030 63 54 003.

 • Voor het maken van afspraken voor vergaderingen / bijeenkomsten op het bureau, voor mutaties in de afdelings-/besturenlijst en voor afspraken met de directeur kunt u zich wenden tot Janny Spronk, j.spronk@nvvs.nl, 030 63 54 000. Ook voor zaken met betrekking tot Hoorzaken kunt u bij haar terecht.

 • Voor beleidsonderwerpen wendt u zich tot Joop Beelen, j.beelen@nvvs.nl, 030 63 54 002

 • Voor onderwerpen op bestuurlijk terrein en externe contacten, alsmede ondersteuning van de afdelingen en commissies kunt u terecht bij Ruud Plomp, r.plomp@nvvs.nl, 030 63 54 001

Bovenstaand overzicht is zeker niet uitputtend, maar geeft een globale verdeling van aandachtsgebieden aan.
Openingstijden bureau

Het landelijk bureau is geopend van

maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 en 13.15 tot 16.30 uur. Vrijdag gesloten.

U kunt ook buiten kantooruren vergaderen op het bureau. Overleg dan van tevoren met Janny Spronk, j.spronk@nvvs.nl,

030 63 54 000.Bureaumedewerkers rechtstreeks bereikbaar

De bureaumedewerkers zijn sinds kort rechtstreeks telefonisch bereikbaar via doorkiesnummers:

Janny Spronk 030 63 54 000

Ruud Plomp 030 63 54 001

Joop Beelen 030 63 54 002

Sandra Elsing 030 63 54 004

Joke van der Ley 030 63 54 005

Financiële administratie 030 63 54 006

Lila Soerdjbali 030 63 54 007Als u één van ons rechtstreeks nodig heeft, gebruik dan het doorkiesnummer!

De NVVS blijft bereikbaar onder de

vertrouwde nummers:

telefoon 030 261 76 16, fax 030 261 66 89, teksttelefoon 030 261 76 77.ALV in 2005

De Algemene Ledenvergaderingen vinden in 2005 plaats

op 21 mei en 19 november.


De Bureau-agenda
Met De Bureau-agenda willen we vanuit het landelijk bureau laten zien ‘waar we mee bezig zijn’: bij welke grote projecten en beleidsontwikkelingen wij vanuit het bureau betrokken zijn, met welke organisaties we samenwerken, welke doelen we proberen te bereiken. We willen dat inzichtelijk maken door u een kijkje te geven in onze agenda’s. We kijken daarbij één maand terug en blikken één maand vooruit. Zo laten we u zien, aan de hand van een selectie van de afspraken die we hebben gehad en die op stapel staan, waar we mee bezig zijn.

Deze keer een terugblik op maart/april en een vooruitblik naar (de rest van) april/mei.


1 – 6 maart
Tinnitus-CD, overleg met commissie Tinnitus & Hyperacusis
Meer aandacht voor Ménière, overleg met KNO-vereniging over samenwerking
Zorgverzekeraars, overleg met NOAH-platform
Tolkenvoorziening, presentatie NVVS op tolkenopleiding Utrechtse Hogeschool

Overleg vernieuwing website7 – 13 maart

Zorgverzekeraars, Week van het Oor,


overleg met werkgroep over projectplan
Overleg vernieuwing website
Overleg met de accountant, jaarcijfers 2004
Directieberaad NPCF
Overleg met de tolkenopleiding
14 – 20 maart
Overleg met NVVS- afdelingen Brabant
21 – 27 maart
Overleg Financiële Commissie

Richtsnoer Hulpmiddelen, overleg CVZMonitor hulpmiddelenverstrekking,

overleg met werkgroep NPCF


Overleg vernieuwing website
28 maart – 3 april
Overleg directie Sennheiser
SOAP!, overleg over ondertiteling DVD’s en bioscoopfilms
Audiologische Centra, studiedag FENAC bij AC Hoensbroek
Overleg vernieuwing website
4 – 10 april
Overleg Nederlands Gebaren Centrum
Bespreking directie diverse bedrijven
EFHOH, presentaties NVVS en SOAP! op de twee EFHOH-dagen in Den Haag
Overleg vernieuwing website
Vooruitblik april/mei

 • Werkgroep hulpmiddelen CG-raad

 • Diverse gesprekken met bedrijven

 • Overleg over sponsoring

 • Voorbereiding Week van het Oor

 • Evaluatie Meldpunt Medicijnen

 • Bijdrage aan werkconferentie Medicijnen en patiëntenvoorlichting

 • Overleg met FENAC over nieuwe Meldpunt Tinnitus

 • Overleg afdelingen regio Arnhem

 • Overleg met OC&W over ondertiteling

 • Overleg met FENAC en Hoorstichting over voorlichting voor ouderen

 • SOAP!-vergadering

 • 21 mei: ALVNieuws van commissies en afdelingen


De Middengroep… Mis het niet, ga mee!

… gaat op 28 mei naar Amersfoort


Zaterdag 28 mei organiseert de Middengroep een gezellige dag in de mooiste Keistad van Nederland. Voor de kenners onder ons, Amersfoort is een sfeervolle en intieme historische binnenstad. Met veel monumenten en musea waaronder de Koppelpoort maar ook leuke winkelstraten, pleinen met terrasjes, gezellige cafés en restaurants. Bovendien staat voor de echte ‘die’hards ook een fantastische toren die iedereen natuurlijk gaat beklimmen
Kom je ook? 10.00 uur verzamelen aan de voorkant van het Centraal Station Amersfoort. De deelnemersbijdrage voor de stadswandeling en de rondleiding in de bierbrouwerij is € 10,--. Het diner in restaurant La Scala is voor eigen rekening. Je kunt je aanmelden tot zaterdag 14 mei. Stuur een e-mail onder vermelding van je naam, adres en woonplaats naar Marcel

Bobeldijk: marbob32@hotmail.com of Karin Loendersloot: Kaat_30@hotmail.com . Maak het deelnemersbedrag van € 10,-- over naar rekening 8240485 onder vermelding

van Dag Amersfoort 28 mei ten name van de Middengroep NVVS te Boskoop.

Commissie Middengroep Zuid-HollandIn memoriam Ria de Zwaan

Op donderdag 10 februari 2005 is toch nog vrij onverwachts Ria de Zwaan overleden.

Ria kwam ongeveer zes jaar geleden onze commissie NVVS Middengroep Zuid- Holland versterken als penningmeester. Ze deed het voortreffelijk: Ria was accuraat. Ook hielp ze mij met het corrigeren van persberichten. Op deze manier hadden we heel veel plezier met elkaar.

Ook als commissie hadden we veel steun van Ria, omdat ze altijd voor iedereen klaarstond. Ze was zeer geliefd in de Middengroep en bij de NVVS-reizen. Dat weten velen van jullie!


Ongeveer twee jaar geleden ging het mis met haar gezondheid. Ria dacht in het begin dat ze verkouden was. Maar die verkoudheid hield veel te lang aan: was er soms iets niet pluis? Ze ging naar de huisarts en door naar de specialist. Het bleek een ongeneeslijke ziekte, longkanker, te zijn!

Onvoorstelbaar hoe ze, met haar ongeneeslijke ziekte, twee jaar of nog langer wist om te gaan, in positieve zin! Wij zijn Ria heel dankbaar voor de vele liefde, die ze ons allemaal heeft gegeven. We zullen haar heel erg missen!


Emma Bolle

WANDELEN: Zoetermeer – Buytenpark – 9 km op 16 april 2005


Verzamelen: Zoetermeer CS om 10.00 uur o.l.v. Kees. Deze keer maken we een afwisselende wandeling langs de stadsranden van Zoetermeer. De route gaat voornamelijk door groenstroken, plantsoenen en parken en waterpartijen. Het Buytenpark, dat op een voormalige stortplaats is ontwikkeld, heeft bijna het karakter van een duinlandschap. Tenslotte loop je langs de Zoetermeerse Meerpolder met uitzicht over weilanden.

Halverwege de wandeling is een restaurant, waar we een kopje koffie kunnen drinken en lunchen. Je kunt ook zelf voor het lunchpakket zorgen. Het kan allemaal! Informatie/opgave bij Kees zie e-mail of telefoonnummer hieronder.Fietsen rond Gouda – 38 km op 14 mei 2005

Verzamelen op het terras van het restaurant aan de voorkant van het NS station Gouda tussen 10.00 en 10.30 uur. De fietstocht staat onder leiding van Fredy en Gerrit Blom.

We gaan eerst in het restaurant een kopje koffie drinken. Daarna fietsen we naar de Markt, waar de fietsroute begint. Onderweg kunnen we 2x stoppen voor de lunch en theepauze. Als we genoeg tijd hebben, bezichtigen we het centrum van Oudewater. Aan het einde van de tocht gaan we ergens in het centrum van Gouda eten. Dit is niet verplicht. Fredy neemt een paar routebeschrijvingen mee voor degenen, die voor en achteraan fietsen.

Wij raden jullie aan eigen fiets mee te nemen, omdat in de fietsenstalling van NS

Gouda weinig fietsen zijn! Opgave/informatie bij Emma voor 12 mei.

Afsluiting van het seizoen


Gezellig samen zijn bij Kees thuis op 26 juni 2005. Iedereen is van harte welkom! Wat we gaan doen? Om 12.00 uur een gezellige brunch bij Kees en daarna -bij goed weer- een strand wandeling
Middengroepcommissie

Kees Twilt-voorzitter: (tekst)telefoon 070-3106500, emailadres: ctwilt@hotmail.com

Emma R. Bolle-Cohen: secretaresse/waarnemend penningmeester fax/teksttelefoon 015-2612468 emailadres: e.bolle@hetnet.nl

Afdeling Limburg Z.O.In Memoriam Dick Wheren


Op 22 maart ontvingen we het droevige bericht van het overlijden van ons lid Dick Wheren.

Hij is vele jaren secretaris en aanspreekpunt geweest van onze afdeling. Hij was voor vele mensen met hoorproblemen, een steun en toeverlaat. Bij hem kon iedereen terecht met soms wel moeilijke vragen waarop hij, als hij zelf niet het antwoord wist, altijd kon doorverwijzen naar de juiste persoon.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verlies van Dick.

Dick, nogmaals bedankt voor alles wat je hebt gedaan.
Commissie CIWandeling voor mensen met CI: zondag 17 april, Nijkerk


Kernmerken wandeling: afwisselende wandeling o.a. delen van het LAW Zuiderzeepad, stukken van de Gelders Vallei en hoevenlandschap (jaar 1900).Verzamelen voor de uitgang van het NS te Nijkerk om 11.00 uur. Lengte wandeling 14 km. Nijkerk is heel goed bereikbaar: vanuit Amersfoort en vanuit Zwolle gaat er om het half uur een trein die stopt in Nijkerk. Reistijd Amerfsoort - Nijkerk 10 min., Zwolle - Nijkerk 40 min. Met de auto totaal geen problemen met bereikbaarheid.

Begin- en eindpunt wandeling is Nijkerk. Raadzaam voor onderweg wel wat eigen fruit, broodjes en drinken mee te nemen. Na afloop bij voldoende zin, in overleg, gezamenlijk dineren mogelijk.

Maximaal aantal deelnemers 20 personen. Aanmelden bij Henk Holtjer, Dr.M. Noordewierstraat 40, 9953 SW Baflo, e-mail henkholtjer@hetnet.nl.
Kort nieuws van Liever Sportiever • Activiteitencommissie: LIEVER ANDERS Nog altijd zoekt Liever Anders mensen die mee willen helpen aan het organiseren van leuke uitjes. Liever Anders organiseert ongeveer 6 activiteiten per jaar voor gezinnen, volwassenen en jongeren. Wil je meer info? Mail naar: lieveranders@lieversportiever.nl
 • Nijmeegse Vierdaagse 2005 Liever Sportiever wil samenwandelingen voor de leden/belangstellenden proberen te regelen. Wil je meedoen met de Vierdaagse Nijmegen? Geef je dan op bij Bert Smale, vierdaagse@lieversportiever.nl. Wel vermelden hoeveel kilometers je wilt gaan lopen (30, 40 of 50 kilometers).


Wil jij graag op de hoogte blijven van de verhalen en het nieuws over Liever Sportiever? Er is ook een clubblad Groentje (3 keer per jaar). Als jij donateur van Liever Sportiever wordt, dan krijg jij ook dit clubblad thuisgestuurd. Het kost minimaal € 20,= per jaar. Je kunt je hiervoor opgeven bij Liever Sportiever, e-mail: info@lieversportiever.nl


Kort nieuws SlechtHorende Jongeren Organisatie afdeling ZwolleOnderzoek


‘Doorgaan voor normaal? Onderzoek naar de ervaringen en meningen van slechthorende jongeren’. Er wordt een groot onderzoek gedaan naar wat slechthorende jongeren nou eigenlijk zelf denken over slechthorendheid. Meestal wordt er geluisterd naar ouders en

specialisten, nu mag jij jou stem laten horen!

Kijk op www.shjozwolle.nl/ondezoek/index.html om deel te nemen aan het onderzoek!

Zweeds jongerenkamp


‘Different but equal’ is het thema voor een Zweeds jongerenkamp voor doven en slechthorenenden.Tijdens die week maak je kennis maken met Dove jongeren uit andere landen en samen doe je nieuwe ervaringen op en beleef je vele culturele dingen.

Pinksterkamp 2005


Op 14, 15 en 16 mei 2005 tijdens het Pinksterweekend organiseert de SHJO weer een pinksterkamp! Dit kamp vind plaats in het Sint Jorisborch Troephuis in Holten onder

het motto "samen sporten, bewegen en griezelen voor meer levensvreugde!"Lentevolleybal Arnhem online


Het verslag met de foto's van het Lentevolleybaltoernooi en het etentje daarna staan online!
Voor meer informatie kun je kijken op www.shjozwolle.nl !


4 juni: Workshop Beeldhouwen

Op zaterdag 4 juni 2005 wordt er een workshop beeldhouwen georganiseerd. Het uitgangspunt is vooral de schoonheid die een onbewerkte steen al heeft ontdekken en vandaar uit een eigen beeld/ vorm maken. Een dag is kort, dus een beetje bijtijds beginnen is wel een must: de workshop duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Er kunnen maximaal 7 tot 8 mensen meedoen. De workshop wordt gegeven door Ditty Bakker en vindt plaats in Vijfhuizen, bij Haarlem. Het materiaal is aanwezig. Wel graag meenemen een stofkapje, als je er een hebt: een veiligheidsbril en een oude lap (om uit te poetsen en het beeld mee te beschermen op weg naar huis). Trek vooral soepel vallende oude kleding aan; dat werkt lekker en verder komt er tijdens het werken veel stof vrij.

Kosten, inclusief een stuk speksteen, gebruik gereedschap en lunch, zijn € 50 per persoon (ter plekke betalen). Mensen die door bovenstaande uitleg geïnteresseerd zijn kunnen zich voor 20 mei opgeven bij Kees Twilt, Waldeck Pyrmontkade 449, 2518 KG Den Haag of mail naar ctwilt@hotmail.com
Interne vacaturebank

Regio Amsterdam zoekt met spoed een secretaris, een asp. voorzitter, technische mensen voor controle van ringleidingen en mensen die tot voorlichter willen worden opgeleid. Info: Dhr. G. Middeljans, Helene Mercierhof 25, 1902 NT Castricum. middelmech@hetnet.nl, tel/fax: 0251-670860

Afd. Delft e/o. zoekt een Voorzitter en een algemeen bestuurslid voor de afdeling.Zodoende kunt u iets betekenen voor de slechthorenden in de regio. Informatie bij de secretaris Drs. M. Th. Aarts, tel/fax:015-2578281, e-mail:m.t.aarts@noknok.nl

Afd. Midden Holland zoekt een voorzitter voor de afdeling. Kunt u wat met de computer omgaan en vindt u het leuk om ca. 6 x per jaar een vergadering bij te wonen en later te leiden en zodoende iets voor de slechthorenden in de regio te betekenen? Info: B. Koops, Han Hollanderweg 178, 2807 AK Gouda, tel: 0182-519343, e-mail b.koops@hetnet.nl

Afd. Utrecht zoekt met spoed een kandidaat voor: Voorzitter m/v en een Penningmeester en een Secretaris, bij voorkeur mensen die met een computer kunnen omgaan. Zodoende kunt u iets betekenen voor de slechthorenden in Utrecht en omgeving. Inlichtingen: dhr. R. Mobach, Sjanghaidreef 29, 3564 JN, Utrecht. tel: 030-2610465, 06-12751496, riesmobach@hetnet.nl en mw. I. Bosma, 030-2515845.
Heeft u vacante functies in uw afdeling of commissie? Geef dit door aan de vacaturebank! Vermeldt daarbij de naam van uw afdeling, commissie of werkgroep, en de functie met wellicht een korte omschrijving van de functie-inhoud. Potentiële kandidaten kunnen dan makkelijk nagaan of de functie/taak bij hem/haar past. Wilt u even melden wanneer de functie is vervuld?De vacaturebank: j.spronk@nvvs.nl.

Commissie Opleidingen

Van ‘informateur’ naar ‘voorlichter’


Wat zegt u nu? Bent u informateur? Komt er dan een nieuw kabinet?Uitlatingen met deze strekking horen wij veelvuldig wanneer wij ergens zijn om de NVVS te vertegenwoordigen.

Daarom is besloten de titel van Informateur te veranderen in Voorlichter. In alle volgende berichten van de commissie Opleidingen zult u voortaan dus het woord Voorlichter aantreffen.Activiteitenagenda

Alkmaar e/o

De 4e woensdag v/d maand Inloopspreekuur in het GIP, in bibliotheek ‘ De Mare’ van 14.00 – 16.00 uur

 • 21 april Lezing over medicijn gebruik i.v.m. slechthorendheid in ‘De Sociëteit’ aan het Varnebroek, Alkmaar, van 20.00 uur. Ringleiding aanwezig.
Amersfoort

 • De eerste woensdag v/d maand contactochtend,in’ De Leuning’, Oranjestraat 8, Baarn.

De laatste donderdag v/d maand Informatie-desk in het Audiologisch Centrum, Zangvogelweg 150 Amersfoort van 10.00 – 12.00 uur.
Amsterdam

 • Elke vrijdagmiddag13-15 uur inloopspreekuur, Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam, Louwesweg 1, ingang polikliniek Patiënten Service Bureau tel. tijdens spreekuur: 020-5125501

 • Elke dinsdag van 10.00 – 13.00 uur Inloopspreekuur, Stadhouderskade 89, 1073 AV Amsterdam, tel: 0206769216, teksttel:020-6701581
Breda

 • De eerste donderdag van de maand Inloopochtend, Amphia Ziekenhuis, 10 – 12 uurDelft

 • Inloopochtend Delft (zonder afspraak), iedere tweede vrijdag van de maand, m.u.v. juli en augustus, van 10 - 12 uur in het Reinier de Graaf Gasthuis, Gebouw H, Commissiekamer 3, Reinier de Graafweg, Delft.

 • Spreekuur Naaldwijk (allèèn volgens afspraak, via het Zorgloket voor Wonen, Zorg en Welzijn te Naaldwijk, tel. 0174 - 631 981 op werkdagen van 8.30 - 11.30 uur), 1e vrijdagmorgen (m.u.v. december), in een spreekkamer op de begane grond, van 10 -12 uur, in het Behandelcentrum Westland, Middel Broekweg 2 A, Naaldwijk.
Eindhoven

 • Informatie- en contactmorgen iedere 2de en 4de donderdag in de Aula van Sint Marie, Castiliëlaan 8 Blixembosch, Eindhoven. van 10- 12 uur, uitgezonderd de maanden juli en augustus. info: mw.A. Antonis 0499-371418 fax 0499-379211

Elke vrijdagmorgen Informatie desk in het Audiologisch Centrum, Castiliëlaan 8, Blixembosch,Eindhoven, van 10.00 – 12.00 uur, uitgezonderd de maanden juli, augustus en december.

 • Avond bijeenkomsten van de Middengroep NVVS – afd. Eindhoven. De 3e dinsdag van de maand, in ‘De Kroon’ Kronehoefstraat 21-29, Eindhoven. Aanvang 20.00 uur. Uitgezonderd de maanden juli en augustus. Informatie mw. J. Ploem, tel: 040-2218422.
Friesland

 • Informatie centrum Stichting F.C.D.S. ( Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden) Tjotterstraat 16, 8937 AS Leeuwarden. tel:058-2130537, fax: 058-2161432. Teksttel. 058-2990632. E-mail: info@fcds.nl , Internet: www.fcds.nl Open di. t/m vr. 9.00-17.00 uur.

Ringleidingspreekuur: de eerste dinsdag v/d maand van 10 – 12 uur.

Spreekuur technische hulpmiddelen: di. t/m do. op afspraak.
Gooi en Vechtstreek

 • Informatie post: de vierde woensdag van de maand in Bussum in ‘De Uitwijk’,Dr. Schaepmanlaan 10 van 11– 12 uur. In Weesp in het gebouw ‘Wonen en Welzijn’, van Houten Industriepark 21, van 13 – 14.30 uur.
Regio Den Haag

 • 1e dinsdagochtend van de maand Inloopspreekuur in het Audiologisch Centrum Effatha, Lange Lombardstraat 35-1 Den Haag, van 10- 11.30 uur m.u.v. juli en augustus. Info: 070-3872210, e-mail: m.c.a.vanjaarsveld@xs4all.nl
Haarlem e.o

 • De eerste woensdag van de maand van 10.00-12.00 uur, Inloopuur Zorgcentrum ‘NieuwDelftweide’, Herman Gorterstraat 1, Haarlem.Kop van N. Holland

 • De eerste donderdag van het kwartaal van 14.00- 15.00 uur Inloopspreekuur in het Dienstencentrum ‘ De Schooten’ Walvisvaardersweg 64, Den Helder

 • De eerste woensdag van het kwartaal van 14.00 – 15.00 uur, in Zorgcentrum ‘De Bron’ de Miede 1, Schagen.

 • 25 april Inloopspreekuur gebouw Welzijn Ouderen, Dorpstraat 265, Nieuwe Nieuwdorp. Van 14.00 – 15.00 uur

 • 27 april Inloopspreekuur Zorgcentrum ‘ Lelypark’, Lelypark 1, Wieringerwerf, Van 14.00 – 15.00 uur

 • 12 mei Inloopspreekuur Gebouw W. O T. ‘De Buureton’, Beatrixstraat 43, Den Burg / Texel, van 14.15 – 15.30 uur
Maastricht

 • 27 mei Tinnitus lotgenoten Contact in SRL. Zandbergweg 111, Hoensbroek, van 18.45 – 21.00 uur
Midden-Holland

 • De eerste woensdag v.d.maand m.u.v. juli / augustus Inloopspreekuur in het Groene Hart Ziekenhuis Locatie St. Jozef. Gouda Aanvang 14.00-16.00 uur.
Tilburg

 • 1e vrijdag van de maand Inloopuur in het Rode Kruisgebouw, L. van Vechelstraat 2, Tilburg, 10-12 uur. Info: tel: 013-5358385 E-mail b.jongen@home.nl
Twente

 • Inloopuur Hoorproblemen de eerste vrijdag van de maand (uitgezonderd januari). Audiologisch Centrum Twente, Geerdinksweg 139, 7550 AK,Hengelo, Van 14.00 –16.00 uur. tel: 074-2567755.
Utrecht

 • 10 mei Excursie naar Sterrenwacht ‘ Sonnenborgh’ , Zonnenburg 2, Utrecht, Aanvang 14.00 uur. Dia-voorstelling met ringleiding. Daarna kan men op eigen gelegenheid het museum en bastion bezoeken.
Zeeland

 • De derde donderdag v/d maand Inloopspreekuur in het Voorlichtings Centrum van Visio, Lijnbaan 34 Goes. van 19.00 – 20.30 uurIN HET 1e KWARTAAL 2005 ONTVANGEN RL KEURFORMULIEREN. vanaf 23-11-04

Goed

gebouw lokaal adres plaats RL/ IR

Flevoland


Zorgcentrum Archipel Restaurant "de ziel" Poeziestraat 166 Almere RL

Vrije Baptistengemeente kerkzaal Wilgenlaan 4 Emmeloord RL
Gelderland


PKN Barbarakerk Kerkruimte Grote Kerkstraat 23b Culemborg RL

Martinikerk kerkzaal Kerkstraat 4 Doesburg RL

Verzorgingshuis Sancta Maria Recreatiezaal Helmichstraat 22 Huissen RL


Groningen


Academische Ziekenhuis Groningen Rode zaal, geb. cmc 7, 2e verd. Hanzeplein 1 Groningen RL

Gemeentehuis Raadzaal Hoofdstraat west 1 Uithuizen RL
Noord Brabant


Universiteit Nijmegen College zaal 13 Toernooiveld 1 Nijmegen RL

Gemeentehuis Oirschot bali Deken Frankenstraat 3 Oirschot loketRL

Gemeentehuis Oirschot raadzaal Deken Frankenstraat 3 Oirschot RL

Gemeentehuis Oirschot spreekkamer Deken Frankenstraat 3 Oirschot RL

Gemeentehuis Oosterhout Raadzaal Slotjesveld 1 Oosterhout RL

Cultureelcentrum mariëndael Grote zaal Laan van Henkenshage 2 st. Oedenrode RL

Cultureelcentrum mariëndael Jongeren centrum Laan van Henkenshage 2 st. Oedenrode RL

Dorpshuis "De Steiger" Havenstraat 4 Stampersgat RL
Noord Holland


Stadhuis Alkmaar Raadzaal Breedstraat 50 Alkmaar RL

RAI Auditorium Europaplein 8 Amsterdam RL

Verzetsmuseum Projectiezaal Plantage Kerklaan 61 Amsterdam RL

Gereformeerde kerk Klein Trefpunt Dorpsstraat 41 Broek op Langedijk RL

Gereformeerde kerk Trefpunt Dorpsstraat 41 Broek op Langedijk RL

Appartementencomplex Torenduin Recreatiezaal Zeeweg 89 Egmond aan Zee RL

Zorgcentrum Agnes Kapel Rooseveltstraat 1 Egmond aan Zee RL

Heilige Familiekerk Kerkruimte Jan Glijnisweg 30 Heerhugowaard RL

GGZ Noord-Holland-Noord Kapel Kennemerstraatweg 464 Heiloo RL

Spaarneziekenhuis Auditorium Spaarnepoort 1 Hoofddorp RL

Spaarneziekenhuis Kerkzaal Spaarnepoort 1 Hoofddorp RL

Woonzorgcentrum Cameren Kapel Julianazusters Lage weide 3 Limmen RL

Gemeenschapsgebouw Kloosterhof Grote zaal Dorpsstraat 512 Noord Scharwoude RL

Gemeenschapsgebouw Kloosterhof Kapel Dorpsstraat 512 Noord Scharwoude RL

De Rusthoeve Verzorgingshuis De oude zaal 1e verdieping Wolthuissingel 1 Purmerend RL

De Rusthoeve Verzorgingshuis De Popelier beganegrond Wolthuissingel 1 Purmerend RL

Doopgezinde Broederschaphuis eetzaal +serre Oorsprongweg 3 Schoorl RL

Hervormde Kerk Kerkruimte Noordervaart 122 Stompetoren RL

H. Bavokerk Kerkruimte Noorddijkerweg 1 Ursem RL

Verpleeghuis Oostergouw Recreatiezaal Koningin Julianalaan 10 Zaandam RL
Utrecht


Dorpshuis De Schakel Grote zaal Raadhuisstraat 2 Leerbroek RL

Gem. begraafplaats Amersfoort Aula Dodeweg 31 Leusden RL

NPB Maarsen/ Breukelen kerkzaal Wilhelminaweg 7 Maarssen RL

PKN Tuindorpkerk kerk Prof. Suringalaan 1 Utrecht RL

Rabobank Nederland Auditorium Croeselaan 22a Utrecht RL


Zeeland


Zorgcentrum "Vremdieke" recr. zaal Irisstraat 30 Hoek RL


Zuid Holland


Soefi Stichting I.F.S. kerkzaal Anna Paulownastraat 78 Den Haag RL

Zorgcentrum Houthaghe multifunktioneleruimte Toon Dupuisstraat 10 Den Haag RL

H. Bonifaciuskerk kerkzaal van vredenburchweg 69 Rijswijk RL

totaal goed 44
niet goed

Gelderland


Stadhuis Apeldoorn Raadzaal Marktplein 1 Apeldoorn RL

Stadhuis Apeldoorn Vergaderzaal Z017 Marktplein 1 Apeldoorn RL
Noord Brabant


De Muzenval Grote zaal Dijk 7 Eersel RL

Patronaat Grote zaal, 2e zaal, foyer H. van Scherpenzeelweg 14 Mierlo RL

Universiteit Nijmegen College zaal 1 Toernooiveld 1 Nijmegen RL

Universiteit Nijmegen College zaal 12 Toernooiveld 1 Nijmegen RL

Gemeentehuis Oosterhout Kantine Slotjesveld 1 Oosterhout RL

Gemeentehuis Oosterhout Hal Slotjesveld 1 Oosterhout RL

Gemeentehuis Bergeyk Raadzaal Burg. v Magneestraat 1 p.o/box 10000 RL

Cultureelcentrum mariëndael Inloop zaal Laan van Henkenshage 2 st. Oedenrode RL

Cultureelcentrum mariëndael Ballet zaal Laan van Henkenshage 2 st. Oedenrode RL


Noord Holland


RAI Balkon Europaplein 8 Amsterdam RL


Utrecht


R.S.G.Broklede Aula Schepersweg 6a Breukelen IR

PKN Tuindorpkerk Blauwe zaal Prof. Suringalaan 1 Utrecht RL
Zuid Holland


Ministerie van VWS vergaderzaal 1.08 Anna van Hannoverstraat 4 Den Haag RL

Zorgcentrum Houthaghe Recreatiezaal Toon Dupuisstraat 10 Den Haag RL

Theater Camuz Gehele tribune Damlaan 44 Leidschendam-Voorburg RL

Dorpshuis "De Linde" De Linde zaal Lindelaan 1 Meerkerk RL

Dorpshuis Brandpunt grote zaal Torenstraat 2 Nieuwland RL

Gemeentehuis Leidschendam-Voorburg Raadzaal Herenstraat 72-74 Voorburg RL

Gebouw "De Uitkijk" Kerkzaal Broekwegzijde 196 Zoetermeer RL

niet goed 21

Totaal aantal gekeurd 65

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)


Bezoekadres : De Molen 89 a 3995 AW Houten

Postadres : Postbus 129 3990 DC Houten

Telefoon algemeen : 030-2617616

Teksttelefoon : 030-2617677

Fax : 030-2616689

Internet : www.nvvs.nl

E-mail : info@nvvs.nl
NVVS Gironummer : 66269

Gironummer Contributie : 2718504

NVVS Rabobanknummer : 326273948

Hoorfonds Rabobank nr. : 394760700

Hoorfonds Gironummer : 4341034


Bereikbaarheid medewerkers landelijk bureau

Het landelijk bureau is geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.

De medewerkers van het bureau houden lunchpauze van 12.30-uur tot 13.15 uur
Naam

Functie

Aanwezig

bereikbaar

Joop Beelen

Beleidsmedewerker

ma t/m do

j.beelen@nvvs.nl

030 63 54 002Sandra Elsing

Ledenadministratie

ma 8-12 uur

di 9-17.30 uur

do 9-13 uur


s.elsing@nvvs.nl

030 63 54 004Veronique Kuijpers

Financiële administratie

wisselende tijden

finadmin@nvvs.nl

030 63 54 006
Joke van der Ley

Redacteur Horen

di

j.vanderley@nvvs.nl

030 63 54 005Ruud Plomp

Directeur

ma t/m do

r.plomp@nvvs.nl

030 63 54 001Lila Soerdjbali

Bestellingen en info

ma t/m do

l.soerdjbali@nvvs.nl

030 63 54 007Janny Spronk

Secretaresse

ma t/m do

j.spronk@nvvs.nl

030 63 54 000

Kopij volgende Hoorzaken

Kopij voor het juni/juli nummer moet uiterlijk maandag 6 juni op de redactie zijn. Kopij bij voorkeur aanleveren per e-mail: hoorzaken@nvvs.nl

Elke andere vorm van aanleveren is uiteraard ook welkom.NOS-teletekstpagina 439

Heeft u tips voor nieuwsberichten met landelijke relevantie, die interessant zijn voor NOS-teletekstpagina 439, laat het ons dan weten: NVVS Postbus 129, 3990 DC Houten, teletekst@nvvs.nl. N.B. Per 1 januari 2005 verhuisden de pagina’s 441/442 naar 438/439.
Nederlandse Vereniging

voor Slechthorenden


Hoorzaken
Postbus 129

3990 DC Houten


DRUKWERK

Port Betaald

Houten

Informatie-uitgave voor alle

actieve leden, elfde jaargang nr. 2

april/ mei 2005
Hoorzaken april / mei 2005

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina