I iaën balken iamatologie acognosie, geneesmiddelkunde iatriceDovnload 0.63 Mb.
Pagina1/8
Datum22.07.2016
Grootte0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

--
I
iaën - balken

iamatologie - acognosie, geneesmiddelkunde

iatrice - iatrie, geneeskunde, geneeskunst

iatrie - iatrice, geneeskunde, geneeskunst

ibbel - kregel, misselijk, naar

Iberië   Georgië, Spanje

Iberiër - Spanjaard, Spanjool

Iberis - scheefbloem

Iberisch - Spaans

Iberisch gebergte   Pyreneeën

Iberisch Kaukasische taal - Abchaz, Georgisch

Iberisch randgebergte, top in het - Moncayo

Iberisch schiereiland   Spanje, Portugal

Ibidem   aldaar, ib, ibid

ibis   Nijlreiger

ibisachtigen - steltlopers

Ibiza, berg op - Atalayassa

Ibiza, eilandje behorende bij - Conejera, Tagomayo

Icel - Mersina

ichnogram - voetafdruk

ichthyisme - visvergiftiging

ichtyofaag - viseter

ichneumon - faraorat, spoorrat, spoorwezel

ichthyocol - vislijm

ichtyologie   viskunde, vissenkunde

ichtyosaurus   vishagedis

ichtyosis - visschubbenziekte

icon - afbeelding, heiligenbeeld, icoon, ikoon

iconoclasme - beeldenbrekerij

iconoclast   beeldenstormer

Iconoclasten, tegenstanders van de - Iconodulen

iconodulen - beeldenvereerders

iconografie   beeldbeschrijving

iconologie   beeldenleer

iconoscoop - opneembuis

iconostase - beeldengalerij, beeldenwand

icoon   afbeelding, beeld, heiligenbeeld, iko(o)n

icosaëder - twintigvlak

icterisch - geelzucht

icterus - geelzucht, geling

ictus   stoot

Idaho, hoofdstad van - Boise

ideaal   denkbeeldig, doel, droom, droombeeld, fantastisch, foutloos, gaaf, gedachtenvoorstelling, goddelijk, hartewens, heerlijk, ideëel, idool, illusie, modelbeeld, overheerlijk, perfect, plan, puntgaaf, utopie, verheven, verrukkelijk, volmaakt, voorstelling, wensbeeld, wensdroom

ideaal land - eldorado, Utopia

ideale levensbeschouwing - idealisme

ideale mens - Übermensch

ideale toestand - vrede

ideale wereld - paradijs

idealen   ambities, doeleinden, verlangens

idee - bedenksel, begrip, benul, besef, concept, denkbeeld, dunk, gedachte, ingeving, inval, inzicht, mening, notie, ontwerp, plan, suggestie, vermoeden, verstand, waan, zienswijze

ideëel   denkbeeldig

ideeënleer - ideologie

idee fixe - dwaalbegrip, dwangvoorstelling, monomanie

idem - almee, Id. dezelfde, dito, eender, eveneens, evenveel, evenzo, gelijk, hetzelfde, insgelijks, netzo

Idenburgrivier - Taritatu

identiek - dezelfde, eender, gelijk(waardig), hetzelfde

identificatie   vereenzelving, vereenzelviging

identificeren - achten, beseffen, blijken, houden, kennen, mededelen, rekenen, vereenzelven, vereenzelvigen, verstaan, waarnemen, weten, zien

identiteit - eenheid, eigenheid, gelijkheid, persoonsbeschrijving

identiteitsbewijs   identiteitskaart, legitimatiebewijs, pas, paspoort, persoonsbewijs, toeristenkaart

ideografie - beeldschrift

ideografisch schrift - beeldschrift

ideogram - begripteken, pictograaf

ideologie - denksysteem, filosofie, ideeënleer, leer, visie

ideologie v.d. Ind. staat - pantjasila

idiologische strijd - controverse, pennestrijd

ideomorf - automorf

idioom   dialect, taaleigen, tongval

idioot   absurd, achterlijk, bespottelijk, bezeten, bezopen, cretin (fig.), debiel, dol, dwaas, gek, getikt, grappig, imbeciel, knots, krankzinnig, kropmens, lazarus, maf, mal, malloot, mallotig, mofel, onnozel, onnozele (fig.), onzinnig, stapelgek, stom, stomkop (fig.), stompzinnig, stupide, waanzinnig, zot, zwakzinnig

idioot (Z.N.) - onnozelaar

idiootje   mongooltje

idioplasma - erfstof, kiemplasma

idiopsyche - zelfbewustzijn

idioterie   dwaasheid, malligheid, nonsens, onzinnigheld, stompzinnigheid

idioticon - dialectwoordenboek, idioomwoordenboek

idiotie   achterlijkheid, dwaasheid, malligheid, mongolisme, onzinnigheid, stompzinnigheid

idiotig - mallotig

Ido   wereldtaal

idolaat   afgodisch, verliefd, verzot, weg

idolatrie   aanbidding, afgodendienst, afgoderij, beeldendienst, eerbetoon, verering

idolisme - fetisjisme, partialisme, symbolisme

idool - aasngebedene, afgod, afgodsbeeld, favoriet

Idumea - Edomidylle   pastorale, sprookje

idyllisch   bekoorlijk, herderlijk, lieflijk, vreedzaam

iebeboom - taxis

ieder   allemaal, alleman, allen, elk, elkeen, iedereen, iegelijk, samen, tegelijk, tevens

ieder betreffend - algemeen

ieder de helft - delen, fiftyfifty

ieder ogenblik - haverklap

ieder voor zich - respectief, respectievelijk

ieder zijn deel geven - delen, partageren, verdelen

iedere - elke

iedere dag - daags

iedere dag dienstdoend - daags

iedere dag terugkerend - alledaags, daags, telkens

iedere dag voorkomend - dagelijks

iedereen   allehens, allen, allemaal, alleman, elk(een), ieder, iegelijk

iedereen bekend   openbaar, publiek, publiek geheim

iedere keer - aanhoudend, herhaaldelijk, telkens

iegelijk   ieder, elkiedere keer weer - aldoor, steeds

iedere week - wekelijks

iegelijk - elk, ieder

iel  bleek, broos, dun, doorschijnend, frêle, gering, ijl, klein, luchtig, luttel, mager, min, nietig, schriel, teer, tenger

iel en nauw - smal

iemand   individu, mens, persoon

iemand begrijpen -aanvoelen

iemand besmetten - aansteken

iemand de les lezen   berispen, kapittelen, vermanen,

iemand die aan alcohol is verslaafd   alcoholicus, alcoholist

iemand die aan morfine is verslaafd   morfinist

iemand die aan opium is verslaafd   opiumschuiver

iemand die aandelen plaatst voor nieuwe N.V.   promotor

iemand die aanspraak maakt - pretendent

iemand die afgestudeerd is   alum  nus

iemand die afkerig is van werk   leegloper, luiaard, luilak, luiwammes, nietsnut

iemand die alleen op instrumenten vliegt   blindvliegen

iemand die alleen plantaardig voedsel eet – vegetariër

iemand die alleen speelt – solist(e)

iemand die alleen waarde hecht aan het geestelijke - idealist

iemand die alleen waarde hecht aan het stoffelijke   materialist

iemand die alles van de beste zijde beziet   optimist

iemand die alles verdraagt - hals, stumper, sul

iemand die alles vergeet - vergeetal

iemand die alles weet - betweter, weetal

iemand die als liefhebberij een sport beoefent - amateur

iemand die als maar praat   filibuster

iemand die als twee druppels water op een ander lijkt   dubbelganger

iemand die altijd ja knikt - jabroer, knikker

iemand die altijd klaagt - querulant

iemand die altijd klaar staat voor anderen - altruïst

iemand die altijd op het land heeft gewoond - landrot

iemand die altijd tegenspreekt - betweter, tegenspeker

iemand die anderen leert - leermeester, leeraar. onderwijzer

iemand die anderen onder hypnose brengt - hypnotiseur

iemand die artikelen of boeken schrijft - auteur

iemand die auto's repareert - mecanicien, monteur

iemand die bedelt - bedelaar

iemand die bedrieglijk te werk gaat   bedrieger, falsaris, fraudeur, knoeier, zwendelaar

iemand die beide handen kan gebruiken - ambidexter

iemand die bemiddelt bij het kopen van een huis - makelaar

iemand die bevoegd is om als plaatsvervanger op te treden - gevolmachtigde

iemand die bewust langzaam werkt - remmer

iemand die bij de overheid werkt - ambtenaar

iemand die blij de radio hoort   omroeper
iemand die bij een kerk hoort - gelovige, koster

iemand die bij een lening uit is op een uitgeloofde premie - premiejager

iemand die bij herhaling misdrijven pleegt - recidivist

iemand die bijdraagt - contribuant, donateur

iemand die bijen houdt - imker

iemand die bij stakingen post - poster

iemand die bij transacties alleen zijn naam leent – stroman

iemand die bij zijn leven al zijn bezittingen aan een klooster schenkt   donaat

iemand die blauw bloed heeft - edele, edelman

iemand die bloed afstaat - donor

iemand die bloed spuwt - bloedspuwer

iemand die boemelt - boemelaar

iemand die de colleges aan een universiteit volgt - student

iemand die dieren opzet - preparateur, taxidermist

iemand die doof is - dove

iemand die door eigenstudie is gevormd - autodidact

iemand die door moed uitblinkt   held

iemand die door streling geneest - magnetiseur

iemand die dubbel gehuwd is - bigamist

iemand die een ambt bekleed - ambtenaar

iemand die een ander afperst   chanteur

iemand die een ander arglistig bedreigt   belager

iemand die een ambt of post bekleedt - ambtenaar, functionaris

iemand die een ander helpt - mededader, medeplichtige, handlanger

iemand die een bepaalde vrucht zoekt - bramenzoeker

iemand die een bepaald gedicht maakt - gelegenheidsdichter

iemand die een bepaald spel speelt   speler, schaker, kegelaar

iemand die een beweging volgt uit opportunisme - meeloper

iemand die een boot voortbeweegt   roeier, peddelaar, kanovaarder

iemand die een cursus volgt - cursist

iemand die een debat voert   debater

iemand die een doodvonnis voltrekt - beul

iemand die een eigen bedrijf heeft - ondernemer, zelfstandige

iemand die een examen aflegt   examinandus

iemand die een examen afneemt - examinator

iemand die een functie bekleedt   functionaris

iemand die een functie bekleedt in een vakbond - bons

iemand die een gebeurtenis heeft zien plaatsvinden - ooggetuige

iemand die een gebeurtenis van commentaar voorziet -

commentator, journalist, verslaggeveriemand die een gebod overtreedt   zondaar

iemand die een geldelijke verplichting heeft aangegaan - avalist

iemand die een geschil graag toespitst   scherpslijper

iemand die een girorekening heeft   girant

iemand die een herberg bezoekt - gast

iemand die een houten blaasinstrument bespeelt - houtblazer

iemand die een jubileum viert - jubilaris

iemand die een koperinstrument bespeelt - koperblazer

iemand die één kort been heeft - manke

iiemand die een ledemaat mist - eenarm

iemand die een last draagt - drager

iemand die een loket bedient   loketbeambte, lokettist(e)

iemand die een onaangename behandeling moet ondergaan - patiënt

iemand die een overdreven voorliefde voor iets heeft - maniak

iemand die een overtreding begaat - zondaar

iemand die een pennestrijd voert - polemicus

iemand die een optie heeft   optant

iemand die een studiebeurs heeft   bursaal

iemand die een verzoekschrift indient   suppliant

iemand die een ziekte voorwendt   simulant

iemand die eindexamen heeft gedaan – abituriënt

iemand die eist - eiser

iemand die erg hard is – spartaan

iemand die ergens van af weet - adept

iemand die ergens zeer in bedreven is - virtuoos

iemand die er is - arrivé

iemand die er zwart uitzet   roetmop, smeerpoets

iemand die examenstof repeteert   repetitor

iemand die femelt - femel

iemand die foto's maakt - fotograaf

iemand die gaat promoveren   promovendus

iemand die gecastreerd is - castraat

iemand die geld overmaakt - remittent

iemand die geld schuldig is - debiter, schuldenaar

iemand die geld tegoed heeft - crediteur, schuldeiser

iemand die gelooft aan contact met geesten   paragnost, spiritist

iemand die geniet - genieter

iemand die gesprekken afluistert - luistervink

iemand die gewoon is sterke drank te drinken - borrelaar

iemand die goed kan rekenen - rekenmeester

iemand die graaft - graver

iemand die graag een pennestrijd voert - polemicus

iemand die graag grappen vertelt - moppentapper

iemand die graag plaagt - plaaggeest

iemand die graag snoept - snoeper

iemand die graag wedt - gokker

iemand die grappige dingen zegt - droogkomiek

iemand die grondwerk voor verschansingen verricht   schanswerker

iemand die grote macht heeft - mogol

iemand die handel drijft - handelaar

iemand die hard werkt   pezer, ploeteraar, slover

iemand die heldendaden verricht in een zeeoorlog   zeeheld

iemand die hersenschimmen najaagt - utopist

iemand die het gezichtsvermogen mist - blinde

iemand die het gunstig inziet   optimist

iemand die het somber inziet   pessimist

iemand die het stelen niet laten kan - kleptomaan

iemand die het vee laat grazen - weider

iemand die het volle vertrouwen geniet - vertrouwensman

iemand die het werk doet van een staker - onderkruiper

iemand die het werk uit protest neerlegt - staker

iemand die hinkt - jacobsganger, kreupele

iemand die huis aan huis zijn waren slijt - colporteur

iemand die huizen afbreekt   sloper

iemand die idealen na streeft - idealist

iemand die iets aanbied - presentator

iemand die iets kent - kenner

iemand die in Indonesië rijk is geworden - nabob

iemand die in leen geeft - lener

iemand die in loondienst is - werknemer

iemand die je helpt - assistent, hulp(je)

iemand die kegelt - kegelaar

iemand die klanten verwerft - acquisiteur

iemand die kleding draagt van het andere geslacht   transvestiet

iemand die land huurt   pachter

iemand die lastert   roddelaar

iemand die leeft van aalmoezen   bedelaar

iemand die leeft van weldadigheid   arme, bedelaar

iemand die leent - lener

iemand die leest - lezer

iemand die lelijk is - lelijkerd

iemand die les geeft - docent, instrukteur, leraar, onderwijzer

iemand die let op de kleinigheden - pedant

iemand die letters vervaardigt - lettergieter

iemand die leuk is - grappenmaker, leukerd

iemand die licht struikelt - struikelaar

iemand die liefdadigheid verricht - filantroop

iemand die luistert - toehoorder

iemand die lijdt aan vallende ziekte   epilepticus

iemand die machines in elkaar zet - monteur

iemand die mank is - kreupele, manke

iemand die masseert - masseur

iemand die mee eet - meeëter

iemand die mensen besteelt - zakkenroller

iemand die mensen wekt - porder, wacht

iemand die met de vijand samen werkt - collaborateur

iemand die met een ander iets beleeft - deelgenoot

iemand die met een beurs studeert - beursstudent, stipendiast

iemand die met een bootje langs schepen vent - parlevinker

iemand die met geld geld heeft verdiend   bankier, woekeraar

iemand die met geld tot hard werken wordt aangespoord - loonslaaf

iemand die met geweld ontneemt - rover

iemand die met goede bollen naar de stek bolt - bolder

iemand die met lange tanden eet - kieskouw

iemand die met valken jaagt - valkenier

iemand die met zichzelf ingenomen is - ijdeltuit

iemand die modecreaties maakt - ontwerper

iemand die moderne talen bestudeert - neofiloloog

iemand die moeilijk te doorgronden is - sfinx

iemand die mogelijke kopers naar binnen lokt - stoepier, stoepière

iemand die monteert - monteur

iemand die mooi gekleed is - poen

iemand die morst - morser

iemand die muziek schrijft - componist

iemand die naar herzieningen streeft   revisionist

iemand die naast ons woont - buur

iemand die nergens voor deugt - luiaard, nietsnut, niksnut

iemand die net zo heet   naamgenoot

iemand die niet pienter is   domoor, ezel, sufferd

iemand die niets uitvoert   nietsnut, luiaard, luierik, luiwammes, rentenier

iemand die onderwijs geeft   docent, leraar, meester, onderwijzer

iemand die onrust brengt   onruststoker

iemand die op jacht gaat   jager

iemand die opkoopt - handelaar, opkoper

iemand die pelt - peller

iemand die peutert - peuteraar

iemand die piano’s op toon brengt   stemmer

iemand die plaagt - drein

iemand die plannen maakt   plannenmaker

iemand die polemieken schrijft   polemicus

iemand die poseert - poseur

iemand die postzegels verzamelt - filatelist

iemand die raast of tiert - bulderaar, bulderbast

iemand die recensies schrijft - criticus, recensist

iemand die revelt - revelaar

iemand die rode letters aanbrengt in codex   rubricator

iemand die sabotage pleegt - saboteur

iemand die samenwerkt mat de vijand   collaborant, collaborateur, verrader

iemand die schepen uitrust - reder

iemand die slecht behandeld wordt - uitbijter

iemand die slecht spreekt   stamelaar, stotteraar

iemand die slechte zaken doet - krotter

iemand die snoept - snoeper

iemand die speelt   speler

iemand die sport uit liefhebberij beoefent - amateur

iemand die spot - spotter

iemand die sprekend op een ander lijkt - dubbel, dubbelganger,

evenbeeld, spiegelbeeld,tweelingbroeriemand die stamelt - stamelaar

iemand die steeds brand sticht - pyromaan

iemand die steeds giechelt / grinnikt - ginnegapper, lachebek

iemand die steeds in verzet is - dwarskop

iemand die steeds praat - filibuster

iemand die steeds van alles leent - leentjebuur

iemand die steelt   dief, kleptomaan, rover

iemand die stemt - stemmer

iemand die sterker is dan dat hij er uit ziet - binnenvetter

iemand die stoffen scheikundig onderzoekt - chemicus, laborant

iemand die stottert - stamelaar

iemand die streeft naar een republiek - republikein

iemand die strooit - strooier

iemand die te voet op weg is - voetganger

iemand die tekeningen maakt - tekenaar

iemand die tanks schoonmaakt  classificeerder

iemand die tijdelijk ergens verblijf houdt   gast, logé

iemand die tijdens de operatie voor de verdoving zorgt   anesthesist, narcotiseur

iemand die tot bisschop is gekozen en nog niet is gewijd   elect

iemand die traag van begrip is   domme, domoor, ezel, sufferd

iemand die uitersten najaagt - extremist

iemand die vaak leent, zonder ooit terug te geven - bietser, klaploper

iemand die van de stun moet leven - steuntrekker

iemand die van de weldadigheid moet leven - clochard, bedelaar

iemand die van een oud pak een nieuw maakt   keerder

iemand die van vrouwelijke sekse is   dame, deern, meisje, vrouw

iemand die van weldadigheid leeft   bedelaar

iemand die van zijn geld leeft   rentenier

iemand die van zijn hart geen moordkuil maakt   flapuit

iemand die van zoetigheid houdt   snoeper

iemand die veel in cafés vertoeft   habitué, kelner, kroegloper, ober, stamgast,

iemand die veel talen spreekt   polyglot

iemand die veel met geld omgaat   kassier

iemand die veel ophef van alles maakt - druktemaker

iemand die veel opmerkingen maakt - bedilal

iemand die veel rookt - kettingroker

iemand die veel talen spreekt - polyglot  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina