Industrieel Onderzoeksfonds auhl aanvraagformulier lang iof-project Oproep 2013Dovnload 66.45 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte66.45 Kb.
Industrieel Onderzoeksfonds AUHL
aanvraagformulier LANG IOF-project
Oproep 2013Promotor

     

Titel van het project

     

Startdatum project
Einddatum project
Aantal bijlagen:

     
□ parallelle aanvragen
eigen bijlagen

Handtekening promotor


(datum)

Handtekening co-promotor


(datum)

Indiendatum aanvraag

(datumstempel Tech Transfer Office)


Gelieve dit aanvraagdossier (in 2 exemplaren) in te dienen bij de Tech Transfer Office (TTO, Universiteit Hasselt, Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, BE-3500 Hasselt) en een elektronische versie door te sturen naar techtransfer@uhasselt.be

Deel 1: Algemene gegevens

1. Promotor

Naam

Voornaam


Functie

Instelling AUHL

Onderzoeksgroep/instituut

Tel.


Fax

E-mailDe promotor is verantwoordelijk voor de projectopvolging en is contactpersoon voor de TTO.2. Co-promotor(s) (max. 2)

Co-promotor 1Co-promotor 2

Naam

Voornaam


Functie

Instelling AUHL

Onderzoeksgroep/instituut

Tel.


Fax

E-mail

3. Andere betrokken onderzoeksgroep(en)


Onderzoeksgroep/instituut

Instelling AUHL

Naam contactpersoon

Tel.


Fax

E-mail4. Onderzoeksgroep/instituut waar het project zal worden uitgevoerd


5. Team en valorisatie


Geef aan welke ervaring m.b.t. valorisatie aanwezig is bij de onderzoeksgroep en de mensen die het project zullen uitvoeren (eerdere valorisatietrajecten, industriële ervaring, …).

Part II – Projectinhoud en –resultaten (max. 3 blz.)
1. Kader van het project


Dit lang IOF-project wordt ingediend in het kader van het oprichten van een SPIN-OFF:

 • Maximum projectbedrag van 200.000 euro;

 • Maximale looptijd van 2 jaar;

 • Tussentijdse evaluatie na een budgetbesteding van 100.000 euro of na 1 jaar.

Deadlines: • Aanmelding bij de TTO: 31/08/2013;

 • Indiening finale aanvraag: 30/09/2013;

 • Verdediging voor de IOF-raad: oktober 2013.


2. Beschrijving van het project (max. 2 blz.)

Geef een beschrijving van het IOF-project in het kader van de oprichting van een spin-off.


Evaluatiecriteria:

 • Een project waar er gedurende een beperkte periode nog gesleuteld moet worden aan reeds bestaand toegepast onderzoek om te komen tot een ‘marktrijp’ product of service, uitgevoerd in combinatie met marktonderzoek.

 • Het project dient vooraf aangemeld te zijn bij de TTO om in aanmerking te komen voor IOF-financiering.

 • De projectaanvraag omvat:

  • een korte projectbeschrijving;

  • duidelijke valorisatiemogelijkheden en impact op de IOF-parameters met focus op de parameter spin-off;

  • definitie van tussentijdse mijlpalen: indien deze mijlpalen niet gehaald worden, kan het project gestopt worden.

 • Het finale projectresultaat omvat bij voorkeur:

  • een bewezen proof of concept voor een nieuw product/dienst;

  • de eerste aanzet voor een business plan van een mogelijke spin-off;

  • de interne of externe key personen die effectief in de spin-off zullen stappen.

3. Resultaten en planning


Beschrijf in onderstaande tabel het projectresultaat alsook de belangrijkste tussentijdse resultaten van uw project. Geef hierbij, onder het luik planning, de nodige argumenten die aantonen dat het resultaat haalbaar is binnen de gestelde termijn (max. 2 jaar).


     
Beoogd resultaat

Planning (wanneer, wat, hoeveel)

1.

     

     

2.

     

     4. Eigendomsrechten


Beschrijf de situatie op het vlak van eigendomsrechten:


 1. op het ogenblik van de aanvraag;

 2. op het einde van het IOF-project. Wijs hierbij op de stappen die u zal ondernemen tijdens het project ter bescherming van de door u ontwikkelde kennis/technologie.

Deel III. BudgetPersoneel

€      

Werking

€      

Totaal:

     
Max. 200.000 euro – max. 2 jaar1. Overzicht van de gevraagde personeelskredieten


Korte beschrijving van de personeelskost

jaar 1

jaar 2

totaal

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totaal

     

     

     
Motivering van de gevraagde personeelskredieten:
2. Overzicht van de gevraagde werkingskredieten


Korte beschrijving van de werkingskost

jaar 1

jaar 2

totaal

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totaal

     

     

     

     

Motivering van de gevraagde werkingskredieten:
Industrieel Onderzoeksfonds AUHL – IOF-project lange type – Oproep 2013 - confidentieel


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina