Info-Kuurne-IndexDovnload 0.75 Mb.
Pagina1/13
Datum23.07.2016
Grootte0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Blz1

146 bladzijden....... (disk.2)


Info-Kuurne-Index
1971 - 2002
Deze Info-Kuurne-Index is gebaseerd op een oudere index die rond 1990 eindigde. De oudere index werd een beetje aangepast en aangevuld. Deze index bestrijkt de periode van 1971 tot eind 2002. Deze index is het best te gebruiken met een zoekprogramma op een computer. Men heeft maar het te zoeken onderwerp in te tikken, als het onderwerp zich in de index bevindt dan wordt dat onmiddellijk gevonden.Het enige nadeel is dat het onderwerp zeer nauwkeurig dient ingetikt te worden. Om het tikwerk een beetje te sparen werden bv. in de afkortingen de puntjes weggelaten. Zo dient men bv. OCMW in te tikken i.p.v. O.C.M.W.

De mensen die geen computer hebben kunnen een uitprintsel gebruiken. Speciaal daarvoor is er vooraan in de index een kleine index voorzien van de verschillende onderwerpen. Deze kleine index verwijst naar de blz. waar men een bepaald onderwerp kan vinden.

De nieuwe index overspant een periode van 31 jaar. In die tijd is er nogal wat gebeurd te Kuurne en verscheen zo het één en ander in onze Info. Voor wie het zich interesseert zal deze index een welgekomen hulpmiddel zijn om iets terug te vinden.

Er is aan deze index veel werk besteed, maar dat wil niet zeggen dat er toch geen foutjes van allerlei aard kunnen ingeslopen zijn, ik hoop maar dat het er niet al te veel zijn. De computergebruikers zullen de fouten gemakkelijk zelf kunnen verbeteren. Dingen die niet goed zijn mogen gerust gemeld worden. We zullen trachten het nodige te doen.


Rudy Verbrugghe

Onderwerpen Blz.

______________________________________________________________

Blz2


A.A. groep 7

A.C.W 7


Alfabetisering 7
Bebloemingsprijskamp 8

Begraafplaats 9

Belgisch werk tegen kanker 9

Bibliotheek 10

Bond van grote en jonge gezinnen - BGJG 12

Boomplanting - Natuur 12

Bouwmaatschappij 13

Braderiekomitee 14

Brandweer 14
CMBV 15

CRM. 16


CSC 16
Dans 16

Davidsfonds 16


11.11.11. actie - Werkgroep ontwikkelingssamenw. 17
Feesten - leeftijdsgenoten 19

Figuren - Hulde aan personen 19

Figuren - In Memoriam 20

Figuren - Interview 21

Figuren - Op Rust 22

Fotoclub Retina 23


Gaselwest 23

Gehandicapten 24

Gemeente - Administratie 25

“ “ - Activiteiten 25

“ “ - Benoemingen 26

“ “ - Bestuur 26

“ “ - Bevolking 27

“ “ - Diensten en Dienstenregeling 28

“ “ - Financies 30

“ “ - Identiteitskaarten 31

“ “ - Lokalen 31

“ “ - Militie 31

“ “ - Personeel 32

“ “ - Gemeenteraad 32

“ “ - Technische Diensten 34

“ “ - Berichten aan de Bevolking 34

“ “ - Toelagen en Premies 41

Gepensioneerden - Senioren 42

Gezinsraad 43

Blz3


Groenbeleid 43
Handelssector 44

Heemkundige kring - Cuerna 45

Heulebeek 46

Hoeve Vandewalle - Hoeve happening 46

Huisvesting 46

Huisvuil - Gewoon huisvuil 47

“ - Grof huisvuil 48

“ - Containerdienst 49

Imog - Ovam 51Industriepark 51

Info 51
Jeugd - algemeen 52

“ - Jongens-chiro 54

- K.A.J. 54

“ - K.S.A. 54

“ - Meisjes-chiro 55

“ - ’t Molentje 55

- TAP 55

- K.S.J. 56

“ - Jeugdcentrum 56

“ - Jeugdraad 56

“ - Jeugdatelier 57

“ - Kinderfoor 58
Kaartersverenigingen 59

K.A.V. 59

Kermis 60

Kinderwelzijn 61

Koren - Chorus Familiarum 61

- De Blauwbloem 62

- Kuurns Gemengd Koor 62

- St. Cecilia Sente 62

- St. Pieters Zangkoor 62- De Zingende Moeders 63

- Scola Gregoriana 63

Kultuur - Expo en Allerlei 63

“ - Comité 64

Kunstkring Evariste Carpentier 65

Kureo 66


Kuurne 850 jaar en 875 66

Kuurne - familienamen 66

Kuurne - geschiedenis 67

Kuurne - gebouwen 67

Kuurne - herwaarderingsgebied 68

Kuurne - straten 68

Kuurne - structuurplan 68

KVLV 68


Blz4

KWB - St. Michiel 69

“ - St. Pieter 69

“ - Watermolen 69


Leie 70

Leiedal 70

Leieslagherdenking 70

Levensvreugde 71

Liberale vrouwen 71
Milac 72

Milieu - Natuur 72

“ - Bestrijding 72

- Netheid en Orde 73

Moeder ezel 75

Muziek - Jeugdmuziekschool 75

“ - Moed en Vlijt 76

“ - K.M.K.G. 76


Natuurwerkgroep 77

NCMV 77


Nieuwjaarswens van de burgemeester 78

Nieuwjaarsreceptie en Hulde Personeel 78


O.C.M.W. 80

Onderwijs - Algemeen 81

“ - Boudewijnschool 82

“ - Centrumschool 83

“ - V.L.S. 84

“ - R.B.S. 85

“ - St. Pieters Jongensschool 85

“ - Spes Nostra 86

Openbare verlichting 86

Openbaar vervoer 87

Openbare werken , Straten e.a. 87

Orde van de ezel 89

Oud-strijders 90
Parochienieuws 90

Pers 90


Politie 91

Posterijen 92

Radio - T.V. 92

Recepties - Diamanten Bruiloft 93

“ “ - Honderd Jarigen 94

“ “ - Gouden Bruiloft 94

“ “ - Leeftijdsgenoten 99

“ “ - Bijzondere Ontvangsten 100

“ “ - Verenigingen 100

Renbaan 103

Blz5

Rode Kruis 103Ruimtelijke ordening 104

RVA 104


Sint- Michielskerk 105

Sint-Pieterskerk 105

Sport - Algemeen 105

“ - Badminton 106

- Buren Sportdienst 106

“ - Biljartclubs 107

- Fietseling 107

- Hoevevissers 107

- Joggingclub 108

- Judoclub 109

- Recreatie Derde Leeftijd 109

- Schuttersverenigingen 110

“ - Sportraad 110

“ - Tennis 112

“ - Trofee Sportverdienst 112

“ - Turnkring 113

“ - Voetbal 113

“ - Vogels 115

“ - Volleybal 116

“ - Wandelen 116

“ - Wielrennen 117

“ - Zwemmen Nereus 118

“ - “ “ Albatros 118

“ - Sportpark Algemeen 119

“ - “ “ Gebouwen 120

“ - “ “ Materiaal 120

“ - Sporthal 120

“ - Sportkampen 121

“ - Sportmanifestaties 122

“ - Sportterreinen 122

“ - Zwembad 123

Staatsgedekoreerden 125

Stokerijmolen 125
Telefoon 126

Toneel 126


U vraagt het maar 127
Vakantiegenoegens 129

Vandalisme 129

Varia 129

Veiligheid 132

Verkeer 134

Vlas 135


Volwassenenatellier 136
Blz6

Wachtdiensten 136

Waterleiding 136

Waterzuivering 137

Wereldwinkel 137

Werkgroep Preventieve Gezondheidszorg 138

Werk voor volkstuinen 138

Wijknieuws Kouterkermis 139

“ “ Brouweriestrate 139

“ “ Leiehoek 139

“ “ Molenwijk 140

“ “ Oude Belgen 140

“ “ Seizoenwijk 141

“ “ St. Katrien 142

“ “ St. Pieter 142

“ “ Spijker en Schardauw 143

“ “ Watertorenwijk 143

Willemsfonds 143


Zelfstandigen 144

Ziekenzorg 145

Onderwerp Info-Jaar-Nr. Blz.7

______________________________________________________________________

A.A. Groep

_______________


Waarom alleen zijn ? 76-15 15

Wanneer en hoe in contact komen met AA 83-23 39

Doel en werking 85-1 20

Alcohol en alcoholisme - iets aan te doen 86-2 46

Dit is alsteen 87-2 22

Hulpmiddel voor een sober geluk 94-2 19

De druglijn 94-4 18

De druglijn 95-3 14

AA Kuurne 99-8 22
A.C.W.

________________


Rerum Novarum en 50 jaar CM 73-6 21

Vereremerkingen A.C.W. 78-3 34

Ontstaan en werking 79-3 6

Viering 65-jarig bestaan 85-1 21

ACW viert Rerum Novarum 87-2 33

Ingeborg etaleert haar kunnen in ‘Daarom is geen antwoord’ 92-2 29

Opstelwedstrijd Rerum Novarum 1992 92-4 11

Rerum Novarum 1993 93-2 33

Geert Hoste gast van ACW 93-2 34

Rerum novarum - Vakantiegen. Jan Bardi te gast 94-2 18

ACW bekroonde laureaten opstelwedstrijd 94-3 24

Opstelwedstrijd 5de en 6de leerjaar 96-5 15

Vierde ACW opstelwedstrijd voor 5de en zesde leerjaar 98-10 7

Alfabetisering

___________________
De eerste stap zetten 87-4 35

Centrum voor basiseducatie 91-1 29

Bijleren 93-3 28

Bijleren 94-3 30

Centrum voor basiseducatie 97-6 14

Beter leren lezen en schrijven - rekenen 98-10 12

Gratis cursussen voor volwassenen 00-3 12

De grote leerweek 02-6 9


Blz8


Bebloemingsprijskamp

______________________


Deelnemingsformulieren 1971 te bekomen 71-1 19

Uitslag 1972 72-4 28

Deelnemingsformulieren 1973 te bekomen 73-7 32

Deelnemingsformulieren 1974 te bekomen 74-9 24

Deelnemingsformulieren 1975 te bekomen 75-12 16

Deelnemingsformulieren 1977 te bekomen 77-3 33

Uitslag 1977 78-2 30

Deelnemingsformulieren 1978 te bekomen 78-3 27

Deelnemingsformulieren 1979 te bekomen 79-2 19

Uitslag 1978 79-2 35

Deelnemingsformulieren 1980 te bekomen 80-2 44

Uitslag 1979 80-2 47

Deelnemingsformulieren 1981 te bekomen 81-2 30

Uitslag 1980 81-2 43

Deelnemingsformulieren 1982 te bekomen 82-2 25

Uitslag 1981 82-2 35

Deelnemingsformulieren 1983 te bekomen 83-2 27

Uitslag 1982 83-2 39

Deelnemingsformulieren 1984 te bekomen 84-2 30

Uitslag 1983 84-2 43

Deelnemingsformulieren 1985 te bekomen 85-2 46

Uitslag 1984 85-2 55

Deelnemingsformulieren 1986 te bekomen 86-2 33

Laureaten gevel- en tuinversiering 1986 87-2 35

Laureaten gevel- en tuinversiering 88-1 54

Wedstrijd gevel- en tuinversiering 88-2 28

Bebloemingsprijskamp 89-2 69

Bebloemingsprijskamp 1989 89-5 177

Stichting en samenstelling 85-4 35

Tentoonstelling - overzicht 85-5 44

Laureaten 1990 91-2 45

Laureaten 1992 93-3 6

Bebloemingsprijskamp 1993 - laureaten 94-2 6

Inschrijving bebloemingswedstrijd 95-3 15

Uitslag wedstrijd 95-4 12

Prijsuitreiking + inschrijving 96-4 11

Bebloemingsprijskamp - uitslag en inschrijving 97-4 12

Bebloemingsprijskamp 1998 - reglement - inschrijving 98-3 14

Uitslag bebloemingsprijskamp 98-4 10

Inschrijving 1999 99-3 12

Uitslag wedstrijd 1998 99-5 10

Bebloemingsprijskamp 1999 00-3 10

Uitslag 1999 00-5 11

Bebloemingsprijskamp 2001 01-4 11

Bebloemingsprijskamp 2002 02-4 6

Bebloemingsprijskamp - uitslag 2001 reglement 2002 02-5 7

Blz9

Begraafplaats_________________
Grondvergunning - nadere uitleg 72-4 29

Oproep tot verwijderen onkruiden op graven 75-13 7

Nuttige inlichtingen 77-4 26

Nieuwe relementering vanaf 24-10-78 78-5 31

Retributie van grafkelderconcessie 79-4 10

Verbod tot bloemenverkoop op kerkhof 80-4 27

Stormschade op kerkhof 84-1 33

Toewijzing standplaatsen voor bloemenverkoop 81-4 33

Verbod tot bloemenverkoop - herinnering 81-4 34

Verbod tot bloemenverkoop - herinnering 82-4 36

Aanvragen standplaats voor bloemenverkoop 83-3 9

Verbod tot bloemenverkoop - herinnering 83-4 44

Aanvragen standplaats voor bloemenverkoop 84-3 33

Reglementering begraafplaats sedert 30-11-84 85-1 14

Aanvragen standplaats voor bloemenverkoop 85-3 29

Reglementering begraafplaats sedert 17-7-85 85-4 33

Grafconcessies - herinnering 86-1 34

Geen bloemenverkoop op kerkhof 86-4 26

Standplaatsen bloemenverkoop 89-4 136

Aanleg tweede gedeelte 90-1 9

Grondconcessies waarvan grond verstreken 90-4 150

Verkoop bloemen op Allerheiligen 90-4 153

Verstreken concessies 92-4 8

Oud-strijders en vervallen concessies 93-4 6

Aanleg erepark oud-strijders 94-4 5

Aanpassingswerken 95-2 7

Vergunningen, aanplantingen, bloemenverkoop enz. 95-6 12

Ontgravingen en concessies 96-1 11

Allerlei - concessieprijzen - naamplaatje zuilen asstrooiweide 96-3 6

Erepark oud-strijders 96-6 15

Naar Allerheiligen toe 96-7 14

Aanplantingen - Verwaarlozing - Aanleggen groenstroken 97-2 13

Stormschade 97-3 15

Standplaats bloemenverkoop 97-7 5

Begraafplaats - verstreken vergunningen (lijst namen) e.a. 98-7 9

Begraafplaats - verstreken vergunningen (list) 98-8 8

Heraanleggen erepark 99-4 13

Allerlei 99-8 18

Wijze van lijkbezorging 01-2 5

Crematie na overlijden 01-6 5

Belgisch werk tegen kanker - kom op tegen kanker

____________________________________________


Kankeronderzoek samen met kankerpreventie 86-2 29

Optreden van de nachtegalen van Scezecin 88-2 35

Afdeling Kuurne van Belgisch werk tegen kanker 89-2 76

Blz10


Kom op tegen kanker 89-3 93

De werkgroep nodigt uit 90-3 130

Vlaamse kankerliga 94-1 31

Kom op tegen kanker 95-2 132

Kom op tegen kanker 95-4 5

Groot plantjesweekend 95-5 5

Opbrengst gemeentelijke actie 95-7 6

Boek en concert voor kom op tegen kanker 97-3 1

Opsporing baarmoederhalskanker 97-4 5

Nationale plantenverkoop 97-7 1

Opbrengst benefietconcert 97-7 2

Opbrengst 99-4 12

Plantjesverkoop 99-6 13

Plantjesverkoop 99-7 11

Levenswijze en kanker 99-10 12

Preventiebericht 00-2 10

Preventiebericht 00-5 6

Preventiebericht - tips van de maand 00-6 6

Vroegtijdig opsporen van baarmoederhalskanker 00-8 17

Vroegtijdig opsporen van baarmoederhalskanker 00-9 12

Vroegtijdig opsporen van baarmoederhalskanker 00-10 6

Kom op tegen kanker 01-4 7

Plantjesverkoop 01-7 12

Kom op tegen kanker dankt Kuurne 01-9 4


Bibliotheek

_______________________
Voorlopig onderdak in atelier centrumschool 71-1 22

25000 boeken uitgeleend in 1972 73-6 25

Ontstaan, evolutie en werking 81-1 6

Overname door gemeente 82-1 24

Oproep tot vorming adviescommissie 83-3 12

Samenstelling adviescommissie 84-1 35

Wijziging uren en uitleengeld + boeken 85-1 40

Installatie adviescommissie 84-2 32

Gesprek met D. Rommens over adviescommissie 84-4 7

Enquête in augustus, september en oktober 84-4 46

Openingsuren, inschrijving en nieuwe boeken 84-4 48

Activiteiten + werkingsresultaten 1984 85-2 52

Posterkampagne, plaatsingstelsel + reglement 85-3 35

Enquête - eerste resultaten 85-4 42

Schoolenquete - resultaten 86-1 38

Werkingsresultaten 1985 86-2 44

Aanvulling adviescommissie - oproep kandidaten 86-3 11

Automatisering bib 87-2 26

Bouwen nieuwe bibliotheek 87-2 27

Plannen nieuwe bib krijgen vorm 87-4 20

De nieuwe bibliotheek 87-5 31

Blz11


De bib is erkend 88-1 45

Nieuwe personeelsformatie 88-1 46

Openbare bibliotheek Sint-Michiel 88-2 10

De bib in de lift 88-3 5

Kandidaten vaste kommissie advies (oproep) 88-5 27

Overzicht eerste jaar nieuwe adviescommissie 89-1 27

Openingsuren, jeugdboekenweek, nieuwe boeken 89-2 52

Openingsuren en werking januari-juni 1989 89-4 144

Openingsuren 89-5 182

Week van de bib 89-5 182

Informatieve boeken voor kinderen 89-5 183

John Ballegeer te gast in Kuurne 89-5 183

Opnieuw een flinke sprong voorwaarts 90-1 14

Jeugdboekenweek 16 tot 31 maart 90-2 73

Vincent van Gogh - week van de openbare bib 90-3 112

Werking juli - augustus 90-4 161

Week openbare bib (naklanken) 90-5 217

Diverse 91-1 14

Diverse 91-2 58

Diverse 91-3 92

Week van de Openbare Bibliotheek 91-4 138

Bibliotheek en jeugdboekenweek 92-1 14

Bibliotheekwerking in 1991 92-2 8

Jeugdboekenweek 92-2 9

Bibliotheek - diverse 92-3 25

Bibliotheek - diverse 93-1 18

Voorbije jeugdboekenweek 1993 93-2 223

Week van de bibliotheek - Eerste steenlegging nieuwe bib 93-4 14

Nieuwe bib groeit - werking 94-1 19

Bibliotheek - diverse - plattegrond 94-2 12

Bibliotheeknieuws 94-3 21

Kandidaten vaste kommissie van advies 95-1 14

Cijfers en selectie 95-2 11

Kunstwerken voor bib 95-2 14

Vaste kommissie van advies - samenstelling 95-3 5

Diverse 95-4 7

Zomer in de Bib 95-5 6

Kunstwerken voor bib 95-6 9

Diverse 95-7 10

Jeugdboekenweek 96-2 14

Bibliotheekweek 1996 96-7 13

Aanwerving bibliotheek 96-8 12

Programma jeugdboekenweek 97-2 10

Jeugdboekenweek, een terugblik - Jeugdschrijver B. Moeyaert 97-3 12

Jeugdboekenweek 98-1 10

Jeugdboekenweek 99-2 14

Uitslag wedstrijd jeugdboekenweek 99-3 15

10 goede redenen ... 99-7 7

Programma jeugdboekenweek 2000 00-2 11

Jeugdboekenweek 2000 - feest in flash back 00-4 1

Jeugdboekenweek 2000 - feest in flash back (foto’s) 00-4 7

Blz12


Ballonwedstrijd jeugdboekenweek 00-6 7

Jeugdboekenweek 00-10 14

Bib. ... Een huis vol dromen 01-1 12

Wie schrijft er in dit huisje 01-2 13

Jeugdboekenweek om van te dromen - foto 01-3 7

POB - warm aanbevolen 01-6 13

Bib. nieuws 01-8 12

Bib. nieuws 01-10 10

Bib. - allerlei 02-1 14

Bib. nieuws 02-2 14

Onder dak - een terugblik 02-3 12

Eerbetoon aan Astrid Lindgren - Bib. op internet 02-4 6

Warm aanbevolen - zomer 2002 02-6 18

Bib. nieuws 02-7 15

Hommage aan Clem Schouwenaars 1932 - 1993 02-8 15

Bib. nieuws 02-10 14


BGJG - Bond grote en jonge gezinnen

________________________________
50-jarig bestaan - driedaagse van het gezin 71-1 22

Ontstaan en werking 79-5 9

Kinderoppasdienst - werking 79-5 15

Wie doet wat in de bond 79-5 16

Verbruikersclub - even kennismaken 79-5 16

59ste feestvergadering 80-5 38

60-jarig bestaan - datum en programma 82-3 19

Gezinsport 82-4 40

Autoarme zondag 14-11-82 82-4 44

Huldiging verdienstelijke bestuursleden 85-3 41

Gordelen te Brussel 89-3 112

Lessenreeks bewegingsopvoeding 91-1 26

70 jaar Bond van grote en jonge gezinnen 91-6 201

Nieuw bestuur BGJG 93-2 32

75 jaar BGJG 96-10 15

Tweedehandsbeurs in kinderartikelen 97-3 10

Wie wil mee naar Night of the proms 00-5 7

Reuzenhuis 00-10 9


Natuur - Boomplanting

_____________________
Boomplanting 24-3-84, ingang voetbalveld 84-2 31

Boomplanting 30-3-85, centrumschool Sint-Pieter 85-3 29

Boomplanting 5-4-1986, schuttersgilde Sente 86-3 8

Plant een boom 87-3 28

37ste nationale meiboomplanting 88-1 43

Blz13


Boomplanting op 12 maart 1988 88-2 28

Boomplanting 1988 89-2 70

Boomplanting 17-3-90 90-2 17

De Koningsboom geplant op 15-11-90 90-5 211

Boomplantdag 25 maart 1995 95-1 10

Boomplantdag 18 november 1995 95-7 9

Dag van de natuur 95-8 5

Bermbloeiers in de Sint-Katriensteenweg 96-5 11

Enquête regenwaterputten 96-6 13

Aanwerving arbeider voor natuurbeheerswerken 96-9 12

Zie een zwaluw 97-4 11

Dag van de natuur 97-8 1

Dag van de natuur 98-8 19

Dag van de natuur - boomplanting 98-10 14

Cursus natuur-in-zicht 99-3 14

Boomplantdag op 27 november 1999 (foto’s) 99-10 14

Kuurne plant milleniumboom 00-9 10

Boomplantdag 00-9 11

Kuurne deed mee aan internationale boomplantdag 01-4 11

Dag van de natuur 01-10 8

Lenteschoonmaak van onze gemeente 02-2 11

Gezocht - jonge planters 02-3 5

Internationale boomplantdag 02-4 12

Dag van de natuur 16 november 2002 02-9 14


Bouwmaatschappij

___________________
Even kennismaken 71-2 13

Overzicht werken 72-4 22

Overzicht reeds gebouwde woningen 74-9 2

Praktische gegevens 74-9 4

Bouwen huis bejaarden + kantoor bouwmaatschappij 78-1 31

Overzicht werf : huisjes voor bejaarden 78-2 30

De bouwmaatschappij in nieuwe kantoren 78-5 33

Project Nevelstraat 79-1 31

Het ‘Erf’ - naklanken 79-4 6

Project Nevelstraat - start tweede bouwfase 79-4 7

Woonerf Rodekruisplein 79-5 18

SM Eigen gift eigen hulp - ontstaan + structuur 81-4 9

Huidig beheer van de bouwmaatschappij 81-4 12

Evolutie bouwactiviteiten door de jaren heen 81-4 13

De galerijbouw Nevelstraat 81-4 16

Administratieve werking 81-4 19

Nieuwe wijk krijgt de naam Grasveld 81-4 31

Project ‘ Ter Groenen Boomgaard ‘ - overzicht 85-4 12

Aankoop gronden in de Koning Boudewijnstraat 85-5 18

Renovatieprojekten in 1985 86-4 13

Eigen gift eigen hulp 87-1 26

Blz14


Wegeniswerken in nieuwe sociale verkaveling 87-4 22

Nieuwe sociale verkaveling Koning Boudewijnstraat 88-1 48


Braderiekomitee

_________________


Braderie Kuurne 1960 - 1987 87-5 11

Hoofdprijzen braderie uitgedeeld 87-5 41

Winnaars cheque-aktie braderie 1988 89-1 36

Paasaktie 1989 89-3 118

Donderdag 1 juni 1989 hebben wij Ezeltaart 89-3 123

Tweede Kersthappening 91-1 22

Culinair ezelsfestijn 92-5 28

Ezelskersthappening 1992 93-1 28

Kersthappening 94-1 32

Deelname aan Kersthappening 02-9 12


Brandweer

________________
Gewestelijk centrumkorps (Z-korps) overzicht 71-2 19

Bevorderingen 74-9 14

Bevorderingen + aanwerving nieuwe leden 74-11 27

Nieuwe brandweermannen + materiaal 75-13 13

Nieuwe autoladder 75-14 8

Aanwinst snelle hulpwagen 77-1 7

Snelle hulpwagen 77-2 27

Sint-Maartensfeest 12-11-77 77-5 29

Ontstaan brandweerkorps 78-3 6

Brandweer van oorlog tot oorlog 78-3 7

Brandweer na W.O. II 78-3 10

Wat te doen bij brand 78-3 12

Huidige werking van de brandweer 78-3 13

Viering 110-jarig bestaan 78-4 30

Sint-Maartensfeest 17-11-78 78-5 34

Brandweer opnieuw gewestelijk categorie 2 79-2 29

Aankoop ziekenwagen 79-4 10

Sint-Maartensfeest 1979 79-5 38

Overzicht hulpverlening 1979 79-5 38

Aanwerving aspirant-brandweermannen in 1980 80-1 38

Aankoop materiaal 80-4 26

Huldiging koning vuurvogelschieting 80-5 37

Sint-Maartensfeest : naklanken 81-5 39

Sint-Maartensfeest + jaarverslag 82-5 29

Aanwerving aspirant-brandweermannen 83-3 9

Blz15


Bevoorrading water en verwijderen TV-antennes 83-5 43

Kampioenhulde vuurvogelschieting 83-5 45

Sint-Maartensfeest 1983 83-5 49
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina