Informatieboekje Korfbalclub “de hoeve“ seizoen 2013 – 2014 wat is korfbal?Dovnload 82.89 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte82.89 Kb.


Informatieboekje

Korfbalclub

“DE HOEVE“
seizoen 2013 – 2014WAT IS KORFBAL?

Korfbal is een sport voor jongens en meisjes en voor mannen en vrouwen. Korfbal is uniek, omdat het de enige gemengde balsport ter wereld is. Korfbalsport is een gezellige sport voor iedereen en voor elke leeftijd. Korfbal bestaat al heel lang, in Nederland werd voor het eerst gekorfbald in 1902. Op dit moment wordt er in meer dan 50 landen over de gehele wereld korfbal gespeeld. Er zijn in Nederland zo’n 580 verenigingen en één daarvan is korfbalclub De Hoeve. Ook in De Hoeve wordt al heel lang gekorfbald. Meester Oosterhoff, hoofd van de basisschool was de initiatiefnemer. Korfbalclub De Hoeve is opgericht op 22 augustus 1939 en sinds die tijd wordt er onafgebroken gekorfbald in De Hoeve.

Korfbal is een unieke sport, niet alleen door het gemengde karakter (mannen en vrouwen), maar ook doordat het een typische gezinssport is. De Hoeve is daar een sprekend voorbeeld van.

Het betekent één of twee keer per week trainen, een wedstrijd spelen in het weekend of jeugdleider of scheidsrechter zijn.

Korfbal betekent gezelligheid, contact en saamhorigheid.

Korfbal is niet alleen korfbal spelen, maar het is veel meer. Er worden heel veel nevenactiviteiten georganiseerd in en rond het clubgebouw. Korfbal heeft een sociale functie in ons dorp.

Een veelzijdige sport voor jong en oud!

Korfbal wordt dus al vanaf 1939 in De Hoeve bedreven en dat gebeurt met veel succes op hoog niveau voor zo'n kleine maar hechte gemeenschap.
BESTUUR EN COMMISSIES:

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van onze vereniging. Één keer per jaar belegt het bestuur een algemene ledenvergadering, waar onderwerpen als beleid, begroting, rekening en verantwoording aan de orde komen.


Bestuurssamenstelling:

Voorzitter en PR-functionaris:

Marten Vonk, Oosterstreek 51, 8388 NB Oosterstreek.

tel. 431963


Secretaris, contactpersoon jeugdcommissie, kaderzaken:

Jannie Olijslager, Jokweg 77, 8394 VN De Hoeve, tel. 432694
Penningmeester:

Ruben de Boer, Jokweg 68, 8394 VN De Hoeve, tel. 433102


Wedstrijdsecretaris Senioren,

Contactpersoon Materialen- en Terreincommissie:

Wim Logtenberg, Vinkegavaartweg 4a, 8394 TC De Hoeve.

tel. 432888
Bestuurslid algemene zaken, representatie en kleding:

Jannie de Vries, Jokweg 30, 8394 VM De Hoeve, tel. 431782


Bestuurslid algemene zaken:

Sjoukje Wouda, IJkenweg 42, 8391 TN Noordwolde, tel. 433408


Bestuurslid Horeca,materialen-,terrein- en sponsorcommissie:

Joan Horbeek, Jokweg 20, 8394 VL De Hoeve, tel. 433344Wedstrijdsecretaris pupillen t/m junioren,

Jannie Olijslager, Jokweg 77, 8394 VN De Hoeve, tel. 432694COMMISSIES:
Jeugdcommissie:

Annigje van de Berg tel. 433770

Wijanne Hoogeveen tel. 615756

Laura Logtenberg tel. 0622475135

Jannie Olyslager tel. 432694

Femke Krol tel. 0630274510


Kantinecommissie:

Nico Bakker tel. 432300

Cobie de Boer tel. 433102

Roelofje Bos tel. 432763

Fokke Geertsma tel. 617775

Rianne Verkuil tel. 432323

Joan Horbeek tel. 433344
Materialen- en Terreincommissie:

Nico Bakker tel. 432300

Wim Logtenberg tel. 432888
Kaartcommissie:

Frank Olijslager tel. 432694

Harm ten Grotenhuis

Midweek,

Cobie de Boer tel. 433102Sponsorcommissie:

Joan Horbeek tel. 433344

Jan Slager tel. 431368

Jantina Venema tel. 611588ORGANISATIE:

Accommodatie:

Onze vereniging beschikt over een sportveld, eigendom van Plaatselijk Belang. De kleedkamers en kantine zijn vestigd in het Dorpshuis Het Hokkien

Het telefoonnummer van 't Hokkien is 433027.

De veldwedstrijden worden op de eigen accommodatie gespeeld.

De zaalwedstrijden worden gespeeld in sporthal “De Duker” te Noordwolde, tel. 432423. De kantine van de sporthal is te

bereiken onder tel.nr. 430551.


Kantine- en schoonmaakdiensten:

Voor de kantine- en schoonmaakdiensten worden gedurende het hele seizoen alle leden, ouders van jeugdleden en de oudste

jeugd­leden ingeschakeld.

Het rooster voor de diensten is te vinden op de wedstrijdwijzer. Afzeggen is in principe niet mogelijk, ruilen natuurlijk wel. Onder het motto “vele handen maken licht werk ”, gaan we er van

uit dat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt.
Wedstrijdwijzer:

Wekelijks wordt een digitale wedstrijdwijzer uitgegeven, waarin alle

wedstrijden, samenstelling van de teams, vertrektijden, uitslagen, trainingstijden, schoonmaak- en kantinediensten staan vermeld. Wanneer u een e-mailadres heeft , dan vernemen wij dat graag van u.

Heeft u informatie voor de wedstrijdwijzer, dan kunt u dit doorgeven aan ons secretariaat : Jannie Olijslager, tel. 432694 of mailen naar : dehoeve@knkv.nl


Website/e-mailadressen:

Onze uitgebreide website is te vinden onder: www.kcdehoeve.nl

Ons e-mailadres: dehoeve@knkv.nl

Webmaster is Ron de Lang, tel. 615756. Fabian Feijen en Ruben de Boer zijn de andere redactieleden.

E-mailadres website: website.kcdehoeve@gmail.com

Enkele links naar andere websites: www.knkv.nl en www.noord.knkv.nl.Dorpskrant de Ooster Wester:

Leden van buiten De Hoeve kunnen voor de prijs van € 10,- de Ooster Wester ontvangen, waarin korfbalnieuws is opgenomen. De Ooster Wester is te bestellen bij Wim Logtenberg, tel. 432888.

Kopij kan gemaild worden naar: oosterwester@hotmail.com
Training:

De selectie wordt getraind door een geschoolde korfbaltrainer, dit seizoen is dit Sake Koelma en Ronald Wessels. Leden van de selectie brengen als kaderlid hun kennis weer over op de jeugdleden. Senioren 3 worden getraind door Christiaan Boers en Menno de Vries.

De jeugdteams worden getraind door de "eigen" selectie, leden of ouders. Er worden geregeld cursussen georganiseerd voor bijscholing van onze jeugdtrainers. Alle jeugdteams worden getraind en begeleid door mensen uit de eigen vereniging. In principe zijn er per team twee begeleiders. De jeugdteams kunnen op het veld twee keer per week trainen. In de zaal wordt er één of twee maal per week getraind.

DEELNAME AAN DE COMPETITIE:

Clubtenue:

Het traditionele shirt is groen met een verticale rode baan en een rode rok of broek en witte sportsokken. Shirts worden per team aangeschaft en zijn voorzien van een sponsornaam. Elk team heeft zijn eigen kledingsponsor.

Contactpersoon voor de kleding is Jannie de Vries, Jokweg 30, (tel. 431782).
Veldkorfbal:

De veldcompetitie duurt van september tot en met oktober en van maart tot en met mei.

De Hoeve speelt met 9 teams in de competitie:
senioren teams (leeftijd 19 jaar en ouder)

midweekteam (leeftijd 19 jaar en ouder)

aspiranten B (leeftijd 12 - 14 jaar)

aspiranten C (leeftijd 10 - 12 jaar)

pupillen D (leeftijd 9 - 10 jaar)

pupillen E (leeftijd 7 - 8 jaar)Zaalkorfbal:

Aan de zaalcompetitie, van november tot en met maart, nemen dezelfde groepen deel.


Haldiensten:

Tijdens de zaalcompetitie is onze vereniging verplicht om samen met de andere verenigingen, die gebruik maken van De Duker, tijdens de competitiewedstrijden zaalwacht te verrichten (bijhouden scorebord, schotklok, kaartverkoop en toezicht).

Dit betekent dat de oudste jeugdleden en seniorenleden, die geen bijzondere taak verrichten voor de vereniging, twee maal per winterseizoen enkele uren haldienst draaien.

De opbrengst van de kaartverkoop komt ten gunste van de korfbalvereniging.


JEUGD:
Jeugdcommissie:

De Jeugdcommissie heeft onder verantwoordelijkheid van het bestuur de zorg voor het jeugdbeleid binnen de vereniging.

De jeugdcommissie zorgt in overleg met de trainers voor de teamindeling, voorziet de teams van trainers/begeleiders. Voor ieder jeugdteam is er een contactpersoon vanuit de jeugdcommissie. De jeugdcommissie organiseert trainers-, jeugdwedstrijdleiders- en ouderbijeenkomsten.
Kangeroes

De kangeroegroep, bestaande uit kinderen van 4½ tot ongeveer 6 jaar, neemt nog niet deel aan de competitie. De training van de welpen bevat veel spelelementen.De kangeroes doen wel mee aan de door het District Noord georganiseerde welpenevenementen (spelle­tjesochtenden) en monokorfbaltoernooien (wedstrijdjes van 4 tegen 4)


Vervoer training/wedstrijden:

Namens de jeugdcommissie wordt er een schema gemaakt voor het vervoer naar de wedstrijden en de zaaltrainingen in Noordwolde. Dit vervoerschema staat vermeld op de wedstrijdwijzer. Daarbij wordt uitgegaan van vier personen per auto. Er wordt nagestreefd om iedereen hetzelfde aantal keren te laten rijden. Bij eventuele verhindering vragen wij u zelf voor vervanging zorg te dragen.

Voor het vervoer naar de trainingen en de thuiswedstrijden in de zaal wordt geen vergoeding gegeven.

Weetjes”


  • Na de trainingen en de wedstrijden gaan alle kinderen douchen.  • Bij welpenevenementen en monokorfbaltoernooien douchen we niet, omdat er dan te veel kinderen in een kleedkamer zijn.  • Neem naar de wedstrijden en trainingen geen geld mee, maar zorg zelf voor een pakje drinken, fruit of iets dergelijks.Jeugdraad

De junioren A en de aspiranten B en C teams hebben ieder twee vertegenwoordigers in de jeugdraad. De jeugdraad heeft enkele malen per jaar overleg met de jeugdcommissie betreffende de gang van zaken.


Ouderoverleg
Vertegenwoordigers van de jeugdcommissie en het bestuur hebben een keer in het jaar overleg met de ouders van de jeugdploegen
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Biljarten

In de wintermaanden wordt er elke maandagavond gebiljart.


Volleybal-oliebollen-toernooi:

Aan het eind van het jaar tussen kerst & oud en nieuw wordt een volleybal toernooi georganiseerd in sporthal De Duker.


Kaartavonden:

In de maanden oktober tot en met april wordt er in 't Hokkien elke drie weken een kaartavond georganiseerd door de kaartcommissie.


Nieuwjaarsreceptie:

In samenwerking met Plaatselijk Belang wordt in het eerste weekend van januari een nieuwjaarsreceptie gehouden in ‘t Hokkien voor alle leden, donateurs, aandeelhouders, sponsoren, ouders van jeugdleden, inwoners van De Hoeve.


Toneelavond:

De plaatselijke toneelvereniging verzorgt jaarlijks een toneelavond. Deze avond wordt in samenwerking met de MZR, OR en personeel van de openbare basisschool De Klaeter georganiseerd.


Diverse activiteiten:

Voor de jeugd worden er ook nevenactiviteiten georganiseerd. Zowel per team als gezamenlijk. Voorbeelden zijn: Sinterklaasviering voor de jongste jeugd, zwemmen, een kampeerweekend, kanoën etc.

Voor de senioren, biljarters en tafeltennissers is er elk jaar een seizoenafsluiting, die bij toerbeurt wordt georganiseerd en telkens op een andere manier wordt ingevuld.

Voor de vrijwilligers wordt er ook regelmatig een avond georganiseerd
FINANCIËN:


Contributie

Leden en donateurs van korfbalclub De Hoeve betalen contributie. Bij gebruik van het wedstrijdtenue en het trainingspak van de vereniging is ook een kledingbijdrage verschuldigd. Contributie en kledingbijdrage worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.


Voor het seizoen 2013-2014 is de contributie:

Leeftijd

Contributie per maand

Senioren

geboren voor 1-10-1994

€ 15,00

Junioren

geboren tussen 1-10-1994 en 30-9-1997

€ 11,75

Aspiranten

geboren tussen 1-10-1997 en 30-9-2001

€ 9,50

Pupillen

geboren tussen 1-10-2001 en 30-9-2006

€ 8,00

Welpen

geboren na 30 september 2006

€ 3,75

Leden (niet spelend)
€ 6,00

Donateurs
€ 6,00

Biljart en tafeltennis
€ 25,00 (per jaar!)


Voor het seizoen 2013-2014 is de kledingbijdrage:


Teams

Bijdrage per jaar

Wedstrijdtenue (shirt en broek/rok)

1, 2, 3, 4, MW, A1, A2, C1, C2, E1, E2, F1

€ 12,50

Trainingspak

1, 2, A1, A2

€ 12,00


Reiskostenvergoeding

Bij uitwedstrijden wordt een autokostenvergoeding gegeven van € 0,09 per kilometer.Belangrijk om te weten:


  1. Het lidmaatschap van de vereniging loopt van juli tot en met juni. Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 mei te zijn gedaan. Opzeggen na 1 mei betekent dat de contributie voor het hele seizoen moet worden betaald, dit omdat ook onze afdracht aan de bond is vastgesteld voor een geheel seizoen.
  1. De contributie wordt tweejaarlijks (december en juni) voldaan met een nota. Indien u wilt betalen met een periodieke overboeking kunt u dit aangeven bij de penningmeester.
  1. Bij uitwedstrijden kunnen de autokosten worden vergoed (€ 0,09 per kilometer). Indien u geen waarde hecht aan de vergoeding en deze wilt schenken aan de vereniging, kunt u dit aangeven bij de penningmeester.
  1. Nieuwe leden mogen een maand lang gratis meetrainen.

Het bankrekeningnummer van kc De Hoeve is 2998.19.353


Inkomsten uit overige activiteiten:

Om de uitgaven, bestaande uit KNKV-afdrachten, wedstrijdkosten, training, zaalhuur, onderhoud accommodatie e.d. te kunnen betalen, zijn er naast de contributie nog andere inkomsten noodzakelijk.

Deze worden verkregen uit de volgende activiteiten:
Lotto: U kunt de vereniging steunen door abonneelotto te

gaan spelen. Informatie bij Ruben de Boer, telefoon 432331.


Grote Clubactie: Een jaarlijks terugkerende loterij, waarbij

van elk verkocht lot € 2,40 ten bate van de vereniging komt.


 Rommelmarkt: Jaarlijks wordt in samenwerking met de openbare basisschool een overdekte rommelmarkt gehouden in De Ho


DE VOLGENDE BEDRIJVEN/ORGANISATIES ZIJN SPONSOR EN/OF ADVERTEERDER VAN KC DE HOEVE:
Bouwbedrijf R.M. Slager-Zonen, Wolvega-De Hoeve

Omny de Vries Advocaten, Wolvega

Schelhaas Technisch Installatiebedrijf, Steggerda

Bungalowpark Het Bosmeer, Noordwolde

L.A. van Roozendaal Grondverzet machines, Wolvega

Abe Dijkstra bv Makelaardij, Oldemarkt – De Hoeve

Timmerbedrijf Hoekstra, Oldeholtpade

R. Hoekstra Installatietechniek, Oldeholtpade

Univé Reest Aa en Linde, Meppel, Steenwijk,Wolvega, Zuidwolde

Maatschap voor Fysio- en Manuele therapie, Wolvega

De Bouwhoeve groentekwekerij en zorgboerderij, De Hoeve

Hout- en bouwmaterialenhandel Mendel, Wolvega

Dames- herenkapsalon, zonnestudio Willie Oord, Noordwolde

Restaurant de Boemerang, Noordwolde

C 1000 de Jong, Noordwolde

Automobielbedrijf Erma, Wilhelminaoord

Novy de Jong, Noordwolde

Regts professional

Accountantskantoor Acera, Heerenveen

Geke Dijkstra onderwijs met LEV, De Hoeve

Automatiek IJsbuffet “De Brug”, Noordwolde

Salaris & Adviesbureau Anema, Reduzum

Sporthal, Café/Restaurant De Duker, Noordwolde

Fixet, Noordwolde

Feestkledingverhuur Swellesturt, Noordwolde
Demmink Mechanisatie, Blesdijke-Elsloo

Installatietechniek Noordwolde bv, Noordwolde

Loonbedrijf Hornstra, Steggerda

Stocks Freewear, Noordwolde

Veehandel Jan Bosma, De Hoeve

Kranendonk Schilders, Noordwolde, Den Haag

Autoservice West, Noordwolde

Meubelmakerij de Esdoorn bv, Wolvega

Hoveniersbedrijf/tuincentrum Klaas Nieuwenhuis, Oosterstreek

Lugtenberg Mechanisatiebedrijf, Vinkega

Wermink Lijm- en metselwerken, Noordwolde

Super de Boer, Wolvega

Kanoverhuur H. Dedden, Oldeholtpade

Van Heck bv, Noordwolde

Coen van Welij, sportmassage,sporthersteltraining, De Hoeve

Schildersbedrijf De Swelvers, De Blesse

R. Bosma Groenprojecten, Vinkega

Vermilion, Harlingen

On and Offshore Agency bv, Den Helder

Redback Drilling Tools Ltd

Gyrodata Ltd

VAREL Europe

Franks International bv, Den Helder

Wij zijn de Hoelifans!

De supportersvereniging van KC De Hoeve. In de afgelopen jaren is het supportersschap tot een heus beroep uitgegroeid in de Hoeve. Door het sterke groepsgevoel van de leden is er een 'harde kern' ontstaan binnen de vereniging. Er werd steeds meer moeite gedaan om een leuke wedstrijd te verzorgen, en om het met elkaar gezelliger te maken. Enkele voorbeelden zijn het Nederlands Kampioenschap voor A Junioren in IJsselstein in de Zomer van 2007 en de boerenwedstrijd in 2007 tegen Hoogkerk. Deze actitviteiten brachten een geweldige sfeer met zich mee. Dit heeft ons aan het denken gezet. Uiteindelijk hebben we in januari 2008 de koppen bij elkaar gestoken en besloten om een heuse supportersvereniging op te zetten. (De Supportersvereniging blijft een onderdeel van KC De Hoeve.) Hierbij behoren natuurlijk de Rood/Groene boeren outfit en de mascotte, de Hoelifant!

Inmiddels zijn we goed op weg en staat er regelmatig een 'legioen' aan de lijn, om De Hoeve naar de overwinning te helpen. Ook worden er leuke activiteiten voor het jongere publiek georganiseerd.

De Supportersvereniging richt zich op jong en oud, dus waar wacht je op?


Wordt vandaag nog lid of donateur en raak betrokken bij de mooiste Korfbalvereniging van Friesland!

Ronald Wessels 06-42745420Info: www.hoelifans.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina