Inhoudsopgave Profiel faculteit 3Dovnload 470.07 Kb.
Pagina7/17
Datum28.08.2016
Grootte470.07 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Docenten en secretariaat


 • prof. dr. E.H.L. Brugmans, mw. drs. J. Hermens, mr. D. Coskun, mr. drs. D. Venema,

 • secretaresse : mw. W.F.A.M. van den Broek, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.18, tel. 024-(36)12185, e-mail: rechtsfilosofie@jur.ru.nlLiteratuur:


 • Tekstenbundel ‘Vrijheid, Gelijkheid en Rechtvaardigheid. Een rechtsfilosofische inleiding’

 • Werkboek ‘Vrijheid, Gelijkheid en Rechtvaardigheid’.

 • De tekstenbundel en het bijbehorende werkboek zijn verkrijgbaar bij de dictatencentrale.


Activiteiten TBR

Cursusprijs


€ 105,-

Periode


Periode 1, 2 en 4
Het vak activiteiten TBR bestaat uit drie zelfstandige onderdelen: tutoraat, bibliotheekinstructie en een strafrechtelijke rota.
De drie activiteiten houden het volgende in:

 • Het tutoraat wordt verzorgd door docent-en studenttutoren en vindt hoofdzakelijk plaats in periode 1 en 2. De tutorbijeenkomsten hebben vooral een sociale functie. Er zullen geen grote opdrachten worden verstrekt.

 • De bibliotheekinstructie wordt verzorgd door medewerkers van de bibliotheek in periode 3 en 4. Het betreft een eerste kennismaking met de bibliotheek en met computergestuurde zoeksystemen. Het gaat om een bijeenkomst waar niet veel voorbereidingstijd voor nodig is.

 • De strafrechtelijke rota speelt zich af in periode 3 en 4 en wordt verzorgd door de sectie strafrecht. Het betreft een eerste eenvoudige oefenrechtbank. Het gaat om ongeveer acht contacturen en twaalf uren voorbereiding.

Zie de studiegids bacheloropleidingen voor meer informatie.


Schriftelijke vaardigheden en argumentatie (SVA)

Cursusprijs


€ 210,-

Periode


Periode 3 en 4

Doelstellingen/inhoud


De cursus Schriftelijke vaardigheden en argumentatie beoogt de propedeusestudenten op te leiden tot goede communicatieve partners. Voor juristen is dit van het grootste belang. In welke werkkring zij ook terechtkomen, aan hen zullen altijd de hoogste communicatieve eisen gesteld worden.

Wie de cursus met een voldoende heeft afgesloten, is in staat zijn gedachten in een acceptabele stijl, goed gestructureerd en correct gespeld op papier te zetten. Zij/hij is voorts in staat zijn eigen argumentatie en die van anderen aan een nauwkeurige analyse te onderwerpen en daarbij echte argumentatie te onderscheiden van drogredenen.

Na het derde college schrijven de studenten een viertal essays over juridische casussen die alle door de docenten beoordeeld worden op het Nederlands. De eerste drie essays schrijven de studenten thuis, het vierde tijdens het zevende college. Dit laatste essay wordt ook juridisch beoordeeld.

Inrichting van het onderwijs


De cursus wordt gegeven in het tweede semester (periode 3 en 4), in de vorm van in totaal zeven hoorcolleges (van 2 uur), die in principe eenmaal in de veertien dagen gegeven worden.

Docenten


 • mr. M. Klein-Visscher (vakcoördinator) en medewerkers van Tekstbureau Accent’, via e-mail kan een afspraak worden gemaakt. E-mailadres: tekstbureau.accent@planet.nl.Literatuur:


 • M. Klein & M. Klein-Visscher (2004) Praktische cursus spelling. 4e druk. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 • Reader Schriftelijke vaardigheden en argumentatie voor juristen. Vanaf januari 2006 verkrijgbaar bij de dictatencentrale.


Vakken uit het B2- en B3-jaarStaatsrecht

Cursusprijs


€ 490,-

Periode


1e en 2e semester


Doelstelling/inhoud


Het verschaffen van een algemeen inzicht in de inrichting en de werking van het constitutionele recht van Nederland en een aantal lidstaten van de Europese Unie.

Inrichting van het onderwijs


Hoorcolleges, in het eerste semester over politiek staatsrecht, in het tweede semester over het staatsrecht van landen van de EU door prof.mr. Bovend’Eert.

Werkgroepen in het eerste en tweede semester over wetgeving, rechtspraak en grondrechten. Actieve deelname van de studenten aan de werkgroepen is verplicht.

Er worden dit jaar zowel avondcolleges voor deeltijdstudenten als colleges overdag voor “reguliere”studenten gegeven.

Docenten en secretariaat


 • prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert, mr. D.E. Bunschoten , mr. J.W.A. Fleuren (coördinator), mw.mr. M.A.D.W. de Jong, mw. mr. A.H.E. van de Klift, mr. W.R. Möhlmann, mw.mr. L.G. Russo, mr. R.J.B. Schutgens.

 • secretaresses: mw. W.J. van Boven / mw. M. Noorderwerf , Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.45, tel. 024-(36)12092, e-mail : staatsrecht@jur.ru.nl.Literatuur


 • C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, 5e druk, Deventer: Kluwer 2005

 • L. Prakke & C.A.J.M. Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie, 6e druk, Deventer: Kluwer 2004

 • P.P.T. Bovend’Eert & H.R.B.M. Kummeling, Het Nederlandse Parlement, 10e druk, Deventer: Kluwer 2004

 • A.M.M.M. Bots e.a., Staats- en bestuursrecht: jurisprudentie 1849-2003, 2e druk, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2003

Bestuurs(proces)recht I en II

Cursusprijs


Bestuursrecht I: € 245,-

Bestuursrecht II: € 210,-Periode


Bestuursrecht I: 1e semester

Bestuursrrecht II: 2e semesterDoelstellingen/inhoud


Beoogd wordt inzicht te geven in de bestuurlijke organisatie en in de belangrijkste leerstukken van het algemene bestuursrecht:

 • de grondslagen van het bestuursrecht

 • de soorten bestuurshandelingen die bestuursorganen kunnen verrichten

 • de rechtsnormen voor het bestuurshandelen

 • de handhaving van het bestuursrecht

 • het stelsel van rechtsbescherming en het bestuursprocesrecht

 • schadevergoeding bij onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad.

Het algemene bestuursrecht wordt voornamelijk behandeld aan de hand van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij wordt ingegaan op het verband met het bijzondere bestuursrecht.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina