Inhoudsopgave Voorwoord blDovnload 167.98 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte167.98 Kb.

Inhoudsopgave

Voorwoord blz. 3


Gespreksgroepen / kringen blz. 4
Thema avonden blz. 13
Twintigers en dertigers blz. 15
Jeugd en jongeren blz. 16
Activiteiten in de kernen
Maastricht blz. 20

Vaals – Gulpen blz. 21

Valkenburg – Meerssen blz. 23

Eijsden blz. 23


Vieringen in de Heuvellandgemeenten blz. 24
Data overzicht activiteiten V&T 2011 – 2012 blz. 25

Ons programma vindt u ook op de website van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland: www.maas-heuvelland.nl

Voor Eijsden vindt u ook informatie op: www.pkn-eijsden.nl

Voorwoord
Voor u ligt “In Gesprek”, het activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeenten Eijsden en Maas – Heuvelland voor het komende seizoen 2012 - 2013.
De samenwerking tussen de vier kernen maakt dat het een boeiend en gevarieerd programma is.

Het aanbod in de diverse kernen is heel gevarieerd, zodoende ook hopelijk voor elk wat wils.


De activiteiten zijn ingedeeld per thema en zoveel mogelijk op chronologische volgorde.

Alle activiteiten staan open voor alle leden uit het Heuvelland.


De bijeenkomsten zijn naast leerzaam en interessant, vooral ook leuk. Je leert weer nieuwe – mensen kennen en komt eens op een andere manier in contact. Zo ontdek je gelijkgestemdheid of gedeelde interesses waar je dat niet had verwacht. Dat maakt het ook zo boeiend om met elkaar in gesprek te gaan. Ook over de grenzen van de kernen heen.

Lees, maak een keuze, zet het in uw agenda, meld u, waar nodig, aan, en kom. U zult er geen spijt van hebben.

Contactpersonen voor Vorming en Toerusting zijn:
Eijsden Anke Meerburg - Bosma

 043 4083324  a.meerburg-bosma@planet.nlMaastricht Elly de Haan – Verduyn

 043 3624240  dehaan-verduyn@freeler.nlVaals-Gulpen Dick Knol

 045 5444539  d.knol@hetnet.nlValkenburg-Meerssen Jan de Roos

 043 3642219  rosaliende@online.nl


Extra exemplaren van dit programma zijn te verkrijgen in de kerk of bij bovengenoemde personen

GESPREKSGROEPEN / KRINGEN

In alle kernen worden gesprekgroepen en kringen georganiseerd. In verband met de voorbereidingen van deze groepen is het goed te weten of er voldoende belangstelling is. Daarom wordt bij diverse gespreksgroepen / kringen gevraagd om u vooraf aan te melden. Ook wanneer u wel graag wilt meedoen, maar de datum u niet schikt. Wanneer blijkt dat dit een probleem voor meerdere mensen is kan de datum eventueel verzet worden.

VERHALEN DIE RAKEN
Wat staat daar nou? Is dat niet vreemd? Wat moet je met zo’n verhaal? Is dat niet prachtig? Alsof het over mijn leven gaat, zo’n oud verhaal en zo springlevend en betekenisvol!
Bijbelse verhalen kunnen irriteren. Of verbazen. Of bemoedigen. Het zijn soms verhalen die je raken. Het kan een versregel zijn, een Psalmgebed, een gelijkenis, een onbegrijpelijke uitspraak. Daarover willen we met elkaar in gesprek. Het kan de aanleiding zijn tot het analyseren van wat er nu eigenlijk staat. Dan kijken we bijvoorbeeld naar de context van de Bijbel die zo heel anders is dan de onze. Of we kijken naar de woorden die in de grondtekst gebruikt worden. Het kan ook leiden tot een uitwisseling van gedachten en eigen ervaringen. Kortom: kom met uw eigen verhaal of de tekst waar u mee rondloopt, die vervreemdend lijkt, of die u zo treffend positief raakt. Dan gaan we samen aan de gang met Bijbelverhalen die vervreemden, verwonderen en inspireren.

U kunt zich (graag met uw verhaal) opgeven, het liefst via de e-mail, maar bellen kan ook. Er is alleen een begindatum, de vervolgdata spreken we dan gezamenlijk af.


Plaats: kerkelijk centrum Protestantse kerk Eijsden, Wilhelminastraat 1

Data: donderdag 20 september 2012

Tijd: 20.00 uur

Info / opgave: ruudfoppen@xs4all.nl of 043-3435972 of 06-22502028


GESPREKSGROEP OP DE DONDERDAGMIDDAG
De vrijdagmiddaggroep van ds. Hollemans ga ik voortzetten, maar wel op donderdagmiddag. Oud en vertrouwd in het Trefpunt, van 14.00-16.00uur.

Van harte welkom!Plaats: Trefpunt St.Jan, Aureliushof 150, Maastricht

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Data: donderdag 13 sept; 11 okt; 8 nov; 13 dec; 10 jan; 14 febr; 14 mrt en 11 april.

Opgave: bij ds. Piet van Reenen, via 06 23779094 of p.vanreenen@hotmail.com

Gesprek op de middag IN VAALS
In de afgelopen jaren leidde Ds Hollemans in Maastricht en in Vaals maandelijks een "gesprek op de middag". Nu Ds Hollemans daarmee stopt is onze nieuwe predikant Ds de Reus bereid om in dit nieuwe seizoen zijn rol als gespreksleider in Vaals over te nemen. U leest of hoort er nog over.


GESPREKSGROEP GELOOFSONTWIKKELING
De special van Kerkberichten over Geloofsopvoeding laat ook volwassenen aan het woord die hun geloofs-ontwikkeling beschrijven. Het geloof ontwikkelt mee met de mens, gaat mee van de ene levensfase naar de andere, en wordt daardoor gekleurd en gevormd. Hoe is het ons vergaan? Wat hebben we losgelaten, wat hebben we bewaard, hoe komen de ‘grote’ woorden van vroeger nu op ons af? Wat inspireert ons en houdt ons gaande op de weg van het geloof?

Een viertal donderdagmiddagen/avonden, thuis of in het Trefpunt, afhankelijk van opgave.


Opgave bij ds. Piet van Reenen, via 06 23779094 of p.vanreenen@hotmail.com


GESPREKSGROEP GELOOFSOPVOEDING VAN KINDEREN (0-12JAAR)
In een drietal avonden willen we met elkaar praten over geloofsopvoeding van kinderen tussen 0 en 12 jaar. In aansluiting bij de special van Kerkberichten over Geloofsopvoeding, mei dit jaar. Uitwisselen van ervaringen, eigen geloofs-groei, het is de moeite waard om dat met elkaar te delen. Inspirerend en motiverend, dat mag je ervan verwachten. Ouders krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging thuis met voorgestelde data.

Van harte aanbevolen, Piet van ReenenDe Feestrollen", vijf avonden in Vaals
Vraag het kinderen en je krijgt de leukste antwoorden. Wat zijn feestrollen?

Vraag het jezelf - wie weet dat het hier om vijf bijbelse boeken gaat die een speciale plaats hebben bij de joodse feesten? In het Jodendom zijn ze bekend en worden ze ieder jaar op vijf joodse feesten gelezen, maar deze rol is in de christelijke kerk verloren gegaan.

Dat die boeken een vaste plaats hebben, niet als theologische leerstukken in de eerste plaats, maar als een aanleiding tot beleven en vieren, maakt ze ook voor niet-joden interessant.

Wij kennen die boeken wel: Hooglied, Ruth, Prediker, Klaagliederen en Esther. Ze komen op zondagmorgen niet vaak aan de orde. Een reden te meer om erin te lezen en ze te bespreken.

Elke avond begint met een inleiding over de rol en het feest, dan lezen en luisteren we naar een gedeelte uit de tekst en laten onze gedachten gaan over de betekenis vroeger en nu.
Plaats: Oude Pastorie in Vaals, Kerkstraat 41. Leiding ds. Joen Drost.

Data: Donderdagen om 20 uur, 24 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart 2013 20-22.00 uur

NB De kring gaat alleen door bij voldoende belangstelling. U wordt daarom verzocht U z.s.m op te geven bij:

Dick Knol tel: 045-5444539 e-mail: d.knol@hetnet.nl

GESPREKSGROEP ZUID-OOST
Deze gespreksgroep bestaat al langer en de leden komen uit alle “windstreken.”

We praten naar aanleiding van een boek over geloof en/of samenleving en hoe wij daar mee omgaan.

Momenteel is dat een boekje wat geschreven is door Hans Tennekes “De Bierkaai en de Bron”. Het aankomende eerste half jaar geeft dat ons nog voldoende gespreksstof.

Het is steeds weer verrassend en fijn om met elkaar je ervaringen te kunnen delen.

De laatste avond van het seizoen sluiten we meestal op een leuke manier af met een hapje en een drankje. Dit jaar maken we eerst een wandeling door het Savelsbos.

Iedereen is van harte welkom, maar informeer, als u wilt komen, wanneer en waar de avond gehouden wordt.Plaats: bij een van de leden thuis, dit wordt per keer afgesproken.

Data: eens per maand.

Tijd: 20.00 uur

Info: Mw. Marjan Bouwsma  043 3614999 of  m.j.lugtigheid@planet.nl

DE ST.JANSSOCIËTEIT
De St.Janssociëteit is bedoeld voor mensen ouder dan 55 jaar. En niet alleen voor leden van de Maas-Heuvellandkerk en de kerk van Eijsden, maar ook voor andere geïnteresseerden.

Elke laatste vrijdag van de maand komen we bij elkaar, het programma is zeer gevarieerd. We hebben vaak een spreker over een bepaald onderwerp. Het is niet alleen interessant maar ook leerzaam. Met Pasen en Kerst hebben we een speciale middag.

Daarnaast organiseren we in de zomer een middagtocht. Tegen een gereduceerde prijs gaan we dan met een bus er op uit. Het is altijd heel gezellig!

We nodigen u uit om eens te komen kijken, neem gerust een kennis mee. Allemaal van harte welkom!


Plaats: Trefpunt St.Jan, Aureliushof 150 Maastricht (bus 5 of 6, halte Herculeshof)

Data: elke laatste vrijdag van de maand.

Tijd: 14.00 uur tot ± 16.00 uur.

Info: S.P. Vels  043 3477440 of mw. T. Snoeijer,  043 3470394

VROUWEN SCHRIJVEN

Op acht vrijdagochtenden schrijven we korte verhalen en gedichten.

Oefeningen helpen om de schrijfmogelijkheden te verkennen en uit te breiden.

Centraal staat: Plezier krijgen, hebben en houden in schrijven.

Ook zullen we elkaar de geschreven teksten voorlezen.
Info: Klari Boer, Henri Goovaertsweg 22, 6212 BX Maastricht,
 043 3210710 of  klarihenk@hetnet.nl
VIER AVONDEN TIEN GEBODEN
De tien geboden, o, die kennen we wel. Misschien zelfs uit je hoofd. Er zijn er die zeggen: als we volgens de tien geboden zouden leven, zag de wereld er beter uit. Zo wordt er ook gezegd; we moeten weer normen en waarden hebben, de tien geboden en zo.

Maar dan: waar gaat het om? Is dat echt de kern van het leven? Kunnen we ermee uit de voeten? Passen leefregels van zo lang geleden (4000 jaar?) nog wel in onze tijd?

Niet doden, niet stelen, dat snapt een kind. Maar de sabbath, de echtbreuk, geen beelden. Daar doet toch ieder wat goed is in zijn ogen.

In vier avonden gaan we aan de slag met deze vragen. Denk vast na: is er geen behoefte aan een elfde, of een twaalfde gebod?Leiding: ds. Joen Drost

Plaats: ’t Trefpunt St.Jan, Aureliushof 150 Maastricht

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Data: donderdag 11 en 25 oktober, 8 en 22 november 2012

Opgeven: Elly de Haan – Verduyn 043 3624240 of dehaan-verduyn@freeler.nl

Oecumenische Gesprekken aan tafel


Op veler verzoek gaan we weer met elkaar aan tafel voor een oecumenisch gesprek. Deze manier van met elkaar in gesprek gaan spreekt nog steeds goed aan. In een ontspannen sfeer tijdens een verzorgde maaltijd samen een goed gesprek hebben.

We streven naar groepen van ca. 7 gesprekspartners onder leiding van een gespreksleider. We nodigen iedereen uit van de Protestantse Gemeenten Eijsden en Maas-Heuvelland, Rooms-katholieke parochies, Oecumenische Basisgroep, Evangelisch Lutherse Kerk, Doopsgezinden en Remonstranten. En kent u mensen die graag deel zouden willen nemen, geef ons de namen door.

Dit keer gaan we met elkaar in gesprek over DE TOEKOMST
  1. OVER TOEN.

Op deze eerste bijeenkomst verkennen we onze eigen herinneringen en ons eigen toekomstbeeld. We hoeven niet meteen gelukzalige visioenen te openen, maar laten we dat wel proberen met onze jeugddromen. Waar droomden we van als kind? Hoe stelden wij ons toen ons verdere leven voor? Kwam dat misschien ook tot uiting in het spel? Welke rol vervulden we in het spelen? Waar kwam dat vandaan? Waren er ook helden? Welke waren dat? Van welke (Bijbel)verhalen hielden we? Heeft dat toen jouw toekomstdroom meebepaald? En waren er ook films of boeken die ons hielpen te dromen? Herinneren we ons nog ons eigen toekomstbeeld? Wat is er van terecht gekomen? Is het vervelend dat dat niet zo is? Is het fijn dat het wel zo is? Was het vechten om onze dromen te verwezenlijken of gebeurde het vanzelf?


  1. OVER NU.

Op onze tweede bijeenkomst stappen we naar het nu. De schrijver Camus zei dat we zonder dromen, zonder verwachting van de toekomst, eigenlijk al een beetje dood zijn. Voelt dat ook zo? Met andere woorden: als we vroeger konden dromen, is dat dan gebleven? Zijn we blijven dromen of kwam er toch een andere wending? Hoe zien we onze toekomst nu? Kunnen we eigenlijk wel zonder verwachting leven? Speelt geloof een rol in hoe je tegen de toekomst aankijkt? En is er dan ook een concreet beeld? Want toekomst gaat ook over de concrete werkelijkheid die jou voor ogen staat als je vooruit kijkt. Welke gedachten of zorgen zijn er voor jezelf in deze wereld? En voor je kinderen en of kleinkinderen? Veel hangt toch af van wat jij nu ervaart in jouw levenssituatie? Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt, de ontplooiing in de (wijde) wereld, de toekomst van Europa, je pensioen enzovoort?  Die zaken zijn toch medebepalend voor ieders persoonlijk toekomstbeeld? En gaat het dan ook niet om de kracht die je hebt of aan elkaar biedt om daar mee om te kunnen gaan?


  1. OVER DE ANDEREN.

Op onze derde bijeenkomst zoeken we naar verbreding. Tenslotte hangt onze toekomst niet alleen van onze eigen dromen af, maar ook van de ontwikkelingen in deze samenleving als geheel. Daar kunnen we soms hulp bij gebruiken. Dat kunnen mensen zijn die woorden spreken of visioenen oproepen waarin we onszelf herkennen. Bijvoorbeeld: de profeten lieten zien hoe het eigenlijk bedoeld was in de samenleving en in het leven van mensen. Zij waarschuwen dat we dat kwijt kunnen raken en er dan een potje van maken. Profeten zijn geen toekomstvoorspellers; zij herinneren eerder aan bevrijdende daden waardoor mensen weer mens worden. Het gaat om recht en gerechtigheid, een beloftevol land van melk en honing met vrije mensen. De angst en slavernij hebben afgedaan. Wat betekent dat voor ons? Welke helden of profeten zijn belangrijk voor ons? Door wie worden we tegenwoordig beïnvloed? Hebben we daar zelf ook grip op of overkomt het ons meer? Speelt het geloof een rol als het gaat om de toekomst? Zijn er ook Bijbelverhalen of visioenen die een rol spelen? Denk bijvoorbeeld aan het beeld van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde...
Dit jaar starten we weer met een gezamenlijke openingsavond als inleiding op de drie gesprekken aan tafel.

De slotavond is weer een gezamenlijke afronding van de gesprekken.
Bijeenkomsten en aanmelden

Startavond: woensdag 9 januari 2013

1ste gesprek: week van 21 – 24 januari 2013

2de gesprek: week van 18 – 21 februari 2013

3de gesprek: week van 18 – 21 maart 2013

Afsluiting: woensdag 17 april 2013


Drie maal komt elke groep samen rond een middaglunch of een avondmaaltijd (naar eigen keuze; exacte data worden later in overleg vastgesteld) op een particulier adres om over bovengenoemde items met elkaar in gesprek te gaan. Gastvrijheid en vertrouwdheid zijn de kenmerken van deze bijeenkomsten.

De gezamenlijke afronding van de gesprekken is op woensdag 17 april 2013 vanaf 18.00 tot ca. 21.00 uur met een maaltijd op het koor in de St.Jan.

Voorafgaand aan de gesprekken in kleine groep organiseren wij op woensdagavond 9 januari 2013 een gezamenlijke startavond in de St.Jan als inleiding op de gesprekken.
U kunt zich aanmelden (liefst per e-mail) en voor 16 december 2012 bij:

Elly de Haan,  dehaan-verduyn@freeler.nl of  043 3624240

Voor een tafel in Eijsden bij:

Ruud Foppen:  ruudfoppen@xs4all.nl of  043 3435972

Voor een tafel in Vaals – Gulpen bij:

Dick Knol  d.knol@hetnet.nl of  045 5444539

Voor een tafel in Valkenburg – Meerssen bij:

Cees den Dulk  keesdien@wxs.nl of  043 3624543


De gesprekken worden in principe gepland van maandag t/m donderdag. Wilt u ons i.v.m. die planning laten weten welke dag(en) in de week u beslist niet kunt en of u kiest voor een lunch (12–14 uur) of avondmaaltijd (19–21 uur)

Duits/Nederlandse Leeskring
De al jaren bestaande Duits/Nederlandse leeskring in de Oude Pastorie in Vaals is nog steeds springlevend en de opzet gericht op goede gesprekken in een sfeer van gezelligheid en respect is steeds ongewijzigd gebleven.

Op deze inspirerende avonden komen boeken aan de orde van Nederlandse of Duitse auteurs, die in het Duits of Nederlands zijn vertaald. De gelezen boeken leiden vaak tot intensieve gesprekken, waarbij soms ook de historie en de tegenstellingen tussen Duitsland en Nederland aan de orde komen. Iedereen kan zijn bijdrage naar keuze in het Nederlands of in het Duits leveren. Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was het bezoek van Marente de Moor aan de leeskring.

Ook in het nieuwe seizoen staan weer een aantal bijzondere boeken op het programma:

do 13 september "de Held" /"Der Sohn" van Jessica Durlacher

do 4 oktober “De dinsdagvrouwen”/"Die Dienstagsfrauen" van Monika Peetz

do 8 november " Sonny Boy " van Annejet van der Zijl

do 13 december “De verborgen geschiedenis van Courtillon”/"Johannistag" van Charles Lewinsky.

Mocht U mee willen doen: Nieuwe leden zijn van harte welkom!Plaats: Oude Pastorie in Vaals, Kerkstraat 41

Tijd: 20.00 uur

Voor de overige data: zie rooster in de kerkberichten.

Informatie: Babette Lemmer, tel: 043 306 0408 e-mail: b.lemmer@gmx.de


THEMA-BIJEENKOMSTEN
GELOOF EN KUNST, EEN ONTMOETING IN EXPRESSIE
Wat hebben geloof en kunst elkaar te bieden? Waar ontmoeten zij elkaar en waar inspireren zij elkaar? Welke sporen vinden wij in de geschiedenis over de wijze waarop God wordt beleefd of ervaren? Wat laten bijvoorbeeld de kunstuitingen in de “donkere middeleeuwen” zien in de zoektocht naar God? Welke invloed had het (katholieke) geloof op het werk van Caravaggio en waarin verschilt dat dan van de (protestantse) Rembrandt? Welke geloofsvisie van de grote Chagall kunnen we gewaarworden als we voor zijn glas-in-lood werken staan? En wat zeggen de nieuwere kunstuitingen over het zoeken naar de zin van het bestaan?
Aan de hand van een korte inleiding nemen kapelaan Marcus Vankan (Hoensbroek) en dominee Gerard Rinsma (Roermond) ons mee door enkele markante kruispunten in de geschiedenis en verkennen we enkele belangrijke perioden in de kunst. Daarbij zullen voorbeelden uit de eigen Limburgse kerken (onder meer St. Servaes, St. Jan) niet ontbreken.
Kapelaan Vankan en dominee Rinsma verzorgden oecumenische gesprekskringen over geloof en kunst en organiseerden eerder dit jaar enthousiaste excursies naar de kathedralen van Reims en Metz. Kapelaan Marcus Vankan is een kenner en liefhebber van moderne religieuze kunst (“een uit de hand gelopen hobby”). Hij bezocht dit jaar de hypermoderne kathedraal van Evry waar hij de architect Mario Botto ontmoette. Deze avond zou het begin kunnen zijn van een langer traject, waarbij telkens de inspiratiebronnen kerk, geloof en kunst centraal staan.
Plaats: St.Jan, Vrijthof Maastricht

Data: maandag 19 november 2012

Tijd: 20.00 uur

Leiding: ds. Piet van Reenen en ds. Ruud Foppen


STILLE NACHT…..KERSTMUZIEK DOOR DE EEUWEN HEEN

Inleiding door Christine Moraal
Kerst zou niet Kerst zijn zonder muziek. Voor velen is het de enige keer in het jaar dat er nog gezamenlijk gezongen word. Iedereen heeft zijn eigen lievelingslied of een geliefde compositie zonder welke het feest niet compleet zou zijn. De manier waarop Kerst gevierd wordt heeft in de loop der eeuwen aanzienlijke veranderingen ondergaan: Een sobere viering, voorafgegaan door een vastentijd; een midwinterfeest in christelijk jasje; een prachtig en uitbundig kerkelijk feest; een sfeervolle avond met kerststal en kerstboom. Telkens worden de verschillende culturele opvattingen van het kerstfeest weerspiegeld in muziek. Dat geldt zowel voor kerstliedjes als voor de grote klassische werken zoals Bachs Weihnachsoratorium, Händels Messiah of Brittens Ceremony of Carols. Aan de hand van bekende en onbekende kerstmuziek wordt een korte schets gegeven van verschillende manieren waarop muziek het kerstfeest met betekenis vult.
Plaats: Trefpunt St.Jan, Aureliushof 150 Maastricht

Data: dinsdag 11 december 2012

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Info: H.H. de Haan – Verduyn  043 3624240,  dehaan-verduyn@freeler.nl

Twintigers en dertigers
Gespreksgroep voor de midlife mens (30-50 jaar)

 

In onze drukke maatschappij komen we nauwelijks toe aan tijd voor reflectie. Waarom doen we de dingen die we doen, en waarom op deze of die manier?! En welke rol speelt de verbondenheid met een kerkgemeenschap en onze geloofsachtergrond daarin?! Onze gespreksgroep komt ongeveer 6 x per jaar samen, en is heel laagdrempelig. We komen thuis samen bij iemand uit onze groep, en spreken dan intensief en levendig zo’n anderhalf uur over een thema dat die avond door de gastvrouw of heer is bepaald. Zo hebben we onlangs gesproken over “geloof en stemgedrag”, en de voorafgaande keer over de functie van meditatie in ons dagelijks bestaan. Kort en goed, menselijke dingen en diepzinnigheid proberen wij in onze intieme gesprekgroep te combineren. Mocht je interesse hebben, schroom niet contact op te nemen met Sjoerd Boomsma in Meerssen   043 3642525   boomsmas@online.nlKRING “20ers & 30ers”
Elke drie weken komen we 's avonds vanaf acht uur bij elkaar, telkens bij iemand anders thuis. Locaties variëren momenteel van het glooiende landschap van Gulpen tot hartje Maastricht. We praten over ons geloof, over de antwoorden die we zoeken en de vragen die we hebben. De onderwerpen dragen we zelf aan en bereiden we zelf voor. We zijn nu met ongeveer acht man/vrouw sterk.

Lijkt het je leuk om andere jongvolwassenen binnen de gemeente Maas-Heuvelland te ontmoeten, en wil je graag een keer komen kijken? Neem dan gerust contact op met Femke de Fijter. De eerste kring zal in september plaatsvinden.

Voor details zie www.maas-heuvelland.nl.
Plaats: bij een van de deelnemers thuis

Data: eens in de drie weken in overleg

Tijd: 20.00 uur

Info/opgave:  0612762441  of · femkerook@hotmail.com

Jeugd en jongeren

Kindernevendienst (4-12 jaar) Sint Jan


Elke zondag is er kindernevendienst voor kinderen uit de groep 1 t/m 8 van de basisschool. Ook gast- en/of kleinkin-deren/neefjes/nichtjes van gemeenteleden zijn van harte welkom!

Tijdens de kindernevendienst horen de kinderen in hun ‘eigen taal’ en op hun eigen niveau verhalen uit de Bijbel. Er wordt geprobeerd het Bijbelverhaal zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de kinderen te brengen. Er wordt over gepraat en er is een verwerking van het verhaal: kleurplaten, knipsels of andere creatieve manieren, waarmee de kinderen de verhalen als het ware zelf beleven.


Eén keer in de 14 dagen is er een aparte kindernevendienst voor kinderen van 10 jaar en ouder, de Tienergroep. Onder leiding van Piet Rietveld en Riekje Ferwerda praten en werken kinderen van de bovenbouw dan op hun eigen niveau.
In de weken van Advent en Kerst en de 40-dagentijd en Pasen werken we aan de hand van een project. In de 40- dagentijd wordt er sinds drie jaar ook culturele activiteit gepland (voorstelling in het theater, excursie). Daarnaast gaan vanaf september aan de slag met eigen projecten door het jaar heen. In een cyclus van drie jaar willen we zo bekende maar ook minder bekende Bijbelverhalen (verhalen rond Abraham, Jacob, Jozef, Mozes, Ruth, Esther) en thema’s (doop, avondmaal) aan de orde stellen.

Verder is de dienst rond 12- jarigen in juni een bijzondere dienst, In deze dienst wordt er stilgestaan bij de kinderen die in groep 8 zitten en naar het voortgezet onderwijs gaan.

Ook vindt er wekelijks een collecte plaats voor Seva Sangam (een organisatie die kansarme meisjes in India door scholing zicht op een betere toekomst wil geven). Ook wordt er gecollecteerd voor het project van Mama Alice (straatkinderen in Brazilië),

Om te benadrukken dat de kindernevendienst een onderdeel is van de gehele dienst beginnen de kinderen de dienst in de kerk en nemen de kinderen het licht van de paaskaars mee naar hun eigen ruimte, en komen ze weer terug in de kerk voor de slotzang en de zegen.

Indien er nog vragen zijn over de KND kunt u contact opnemen met

Marika de Bruijn

Info KND  043-3671493  imandt.debruijn@planet.nl
Jody Martens

Info KND  043- 3619265  jd.martens@maastrichtuniversity.nl


KINDERNEVENDIENST IN VAALS - GULPEN
Elke zondag is er kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Na een gezamenlijk begin gaan de kinderen mee naar een eigen ruimte. We nemen een kaars mee, die aan de paaskaars wordt aangestoken.

Doel van de kindernevendienst is de kinderen kennis te laten maken met de verhalen uit de bijbel en hoe je de strekking van de verhalen kunt toepassen in je eigen leven.

De groep kinderen wisselt sterk van samenstelling en omvang. Meestal wordt gekozen voor een eenvoudige vertelling van het verhaal, zodat ieder het begrijpen kan. Na het verhaal is er een gesprekje en vaak is er nog tijd om iets creatiefs te doen.

Inlichtingen: Nel Boer  06 53435382


KINDERNEVENDIENST IN VALKENBURG-MEERSSEN
Het kinderaantal van de kindernevendienst neemt komend jaar verder af, er blijven nog 4 kinderen over. Met zo'n kleine groep kun je weinig opbouwends ondernemen, vandaar dat is gezocht naar een andere inkleding. Daarom is besloten om samen te gaan met Vaals/Gulpen, waar elke week kindernevendienst is. De kindervieringen worden als het ware "Heuvelland-breed".

Met andere woorden: kinderen blijven van harte welkom in de

Kloosterkerk, maar de praktijk zal zijn dat de wekelijkse kindernevendiensten vooral in Gulpen zijn. Foppe blijft aanspreekpunt voor Valkenburg met betrekking tot de kindervieringen of andere bijzondere diensten zijn waarbij ook kinderen uit de andere kernen kunnen worden verwacht.

Verdere informatie bij Foppe Jacobi  043 - 3616229  foppejacobi@gmail.comCreatief in de Kerk St.Jan
Elk jaar wordt twee keer een ‘creatief in de kerk’ middag voor kinderen van 4-12 jaar georganiseerd in de St.Jan. In kleine groepjes wordt geknutseld, gezongen en soms toneel gespeeld. Het programma is elke keer weer anders.

De middagen zijn dit seizoen:zaterdag 22 december 2012 is de kerstmiddag waarin we leuke kerstwerkjes maken en een kerstliedje leren. We sluiten de middag feestelijk af met de kinderen en hun ouders, opa's en oma's.

zaterdag 23 maart 2013, dit is de dag voor Palmpasen. We maken dan samen met de kinderen van de St.Servaas palmpasenstokken. Op palmzondag lopen we met onze versierde stokken mee in de palmpasenprocessie vanuit de Pandhof van de St.Servaas over het Vrijthof terug naar de St.Jan en St.Servaas.
De uitnodigingen worden ca. twee weken vooraf per post gestuurd en er wordt een berichtje geplaatst in Kerkberichten. Via de Suringarschool en de Emile Weslyschool wordt het ook bekend gemaakt. Je kunt je dan opgeven voor deze middag.

Als je het afgelopen jaar nog geen uitnodiging per post hebt gekregen, en je wilt wel graag meedoen, dan kun je dat doorgeven aan Alinda van Ankum. Zij verstuurt de uitnodigingen  043 3478820, of  avanankum@home.nl).DE CATECHESE EN SOOS IN MAASTRICHT, seizoen 2012 -2013.

Jongeren van 12 tot 17 jaar,


Ook voor jongeren uit de andere kernen!


Jullie zijn van harte welkom op de catechese en soos in Maastricht in het Sint Jans Trefpunt aan de Aureliushof 150.

Ons programma ziet er zo uit:

Zaterdagmiddag 25 augustus 2012 roeiles bij de Maastrichtse Watersport Club.

Vrijdag 14 september 2012 om 19.30 uur is de 1ste catechese avond, waar we ons voorbereiden op ons bezoek aan de “Toren Eben-Ezer” in Eben-Emael in België.

Tijdens de soos spelen we een kennismakingsspel. Om 22.00 uur gaan we huiswaarts.Zondag 16 september 2012 is de startzondag voor alle leden van onze Maas-Heuvellandgemeente met voor de jongeren een eigen workshop.

Zondagmorgen 30 september 2012 worden we om 11.00 uur verwacht in de toren Eben-Ezer. Tot 13.00 uur krijgen we daar een rondleiding van mevrouw Corrie Schoenmaekers.

We vertrekken om 10.30 uur vanaf het Sint Jans Trefpunt, Aureliushof 150 in Maastricht.Zondag 6 oktober 2012 Carrouseldag in Venlo voor alle jongeren uit heel Limburg.

Vrijdagavond 12 oktober 2012 praten we na over wat we hebben gezien en gehoord in de toren Eben-Ezer.

Vrijdagavond 26 oktober 2012. We bereiden ons voor op ons bezoek aan de Synagoge in Maastricht. Hoe belijden Joodse mensen hun geloof?

Vrijdagavond 9 november 2012. Wat is het verschil tussen het Joodse en het Christelijke geloof? We maken vragen voor de Rabbijn.

Zondagmiddag 11 november 2012 bezoeken we de synagoge in Maastricht.


Vrijdagavond 23 november 2012. Verhalen over de Joodse Messiasverwachting

Vrijdagavond 14 december 2012. We vieren het feest van de komst van Jezus op aarde.

In het 1ste seizoen van 2013 willen we een filmavond houden rond een thema. Tijdens de maaltijd vooraf bespreken we het onderwerp.

Voor wat we doen op de andere avonden, vragen we de jongeren om mee te denken.
De vrijdagavonden worden gehouden in het Sint Jans Trefpunt, Aureliushof 150 in Maastricht van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Je bent van harte welkom


Als je meer wilt weten kun je bellen of mailen met

Stijntje Noordijk,  043 3472696 of  sgnoordijk@gmail.com

Riekje Ferwerda,  043 3618364 of  hmfferwerda@hotmail.com

Marloes Vegt,  loesjevegt@hotmail.comActiviteiten in de kernen

Maastricht

Raad van Kerken MaastrichtSecretariaat: Peppelhoven 15 6225 GX Maastricht

 043 3624240  dehaan-verduyn@freeler.nl


VREDESWEEK 2012

Dit jaar organiseert de Raad van Kerken Maastricht in de Vredesweek een vesper gevolgd door een lezing over het thema:CHRISTENEN VAN EGYPTE EN SYRIË

EN DE GROTE POLITIEKE VERANDERINGEN

Velen vragen zich af of de zogeheten ‘Arabische Lente’, die rond begin 2011 in het Midden-Oosten ‘losbarstte’, wel een lente is. Er vinden hoe dan ook grote verschuivingen plaats, waarvan het afwachten is of ze uiteindelijk zullen leiden naar democratie, gerechtigheid en het handhaven van de mensenrechten. Een van de mensenrechten is godsdienstvrijheid. Hoe zit dat voor de religieuze minderheden, zoals de christenen, in het Midden-Oosten? Zij zijn al sinds het ontstaan van het christendom in deze regio aanwezig.

Christenen in Syrië werden beschermd door de Assad-dictatuur. In Egypte voelden de Kopten zich weliswaar ook al onder het oude Mubarak-regiem onbeschermd en gediscrimineerd, maar vragen zich af of de revolutie met haar grote overwinning voor de islamieten hun positie niet nog moeilijker heeft gemaakt.
Leo van Leijsen vertelt kort iets over de geschiedenis van het oosters christendom in het Midden-Oosten vanaf het allerprilste begin tot heden, om daarna dieper in te gaan op die huidige situatie. Voor welke problemen en uitdagingen staan deze christenen nu, met name in Egypte en Syrië?
Leo van Leijsen is theoloog en medewerker voor Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, gevestigd te Utrecht.
Plaats: St.Jan, Maastricht

Data: dinsdag 18 september 2012

Tijd: vesper om 19.30 uur daarna lezing van 20.00 – 22.00 uur

Info: H.H. de Haan – Verduyn  043 3624240,  dehaan-verduyn@freeler.nl

Ontmoeting Sint Jan – Sint Servaas
Twee vaste momenten in het jaar ontmoeten de gemeenten van St.Jan en de parochie van St.Servaas elkaar. Voorafgaand aan Advent houden we onze gezamenlijke avond. Vervolgens ontmoeten wij elkaar als gemeenteleden en parochianen rondom de afsluitende viering op de eerste adventszondag, dit jaar in de St. Jan.

Palmzondag wordt gezamenlijk de palmwijding gevierd in de Pandhof en aansluitend de processie gelopen. Onze kinderen hebben de zaterdagmiddag daaraan voorafgaand samen palmpasenstokken gemaakt die ze trots meenemen in de processie.Gezamenlijke thema-avond

De werkgroep St.Jan – St.Servaas organiseert dit najaar weer de traditionele thema-avond waarop we met elkaar in gesprek gaan over iets wat ons allemaal raakt. In Kerkberichten wordt u dit najaar nader geïnformeerd. U wordt van harte uitgenodigd om deze avond mee te praten.
Plaats: Kanunnikenkelder van de St.Servaas in Maastricht.

Datum: maandag 26 november 2012

Tijd: 20.00-22.00 uur (koffie en thee vanaf 19.40 uur)

Leiding: pastoor - deken mgr. M.J.M. Hanneman en
H.H. de Haan - Verduyn

Informatie: H.H. de Haan - Verduyn

 043 3624240 of  dehaan-verduyn@freeler.nl


VAALS - GULPEN
Willibrordzondag en zondag voor de Eenheid van de Christenen

Onze kern heeft al jaren goede banden met het Redemptoristen klooster in Wittem. Een belangrijke activiteit is de ‘kanselruil’ op Willibrordzondag, dit jaar in het weekend van 10/11 november en op de zondag in de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen (19/20 januari 2013). De diensten worden voorbereid door een oecumenische groep van gemeenteleden en parochianen. De thematiek van de zondag wordt besproken en dient als input voor de preek van de beide voorgangers. En leden van de groep werken mee aan de viering. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze voorbereidingsgroep.

Datum van de eerste bijeenkomst wordt bepaald in overleg met de deelnemers.
Inlichtingen: Dick Knol, tel: 045 5444539 of d.knol@hetnet.nl

Weihnachtschor

Voor de tweetalige kerstnachtdienst in Vaals (24 december, 21.00 uur) wordt een koor gevormd met deelnemers uit onze eigen gemeente en uit de Evangelische Gemeinde in Vaalserquartier. Voor de data van de repetities zie Kerkberichten.Inlichtingen: Margot Rickers tel: 004924185727

Adventsmiddag

Ook dit jaar wordt er een adventsmiddag voor de 65 plussers van onze kern Vaals-Gulpen georganiseerd. U ontvangt eind november een persoonlijke uitnodiging voor een samenkomst in de "Oude Pastorie" op dinsdag 18 december om 16.30 uur. Na een korte overdenking en het zingen van kerstliederen gebruiken we gezamenlijk een maaltijd en luisteren we naar muziek. Sluiting tussen 19.30 en 20.00 uur.

Wij zoeken ook nog mensen onder 65 jaar die het leuk vinden om te komen en mee willen helpen met afwassen of andere werkzaamheden .

Inlichtingen: Louise Vonk, tel.0032 87785446 of e-mail: ljvonk@skynet.be


Vespers in de Goede Week

Ook dit jaar zullen er in de ‘goede week’ voor Pasen weer korte vesperdiensten worden gehouden in een van onze kerken, voorbereid en geleid door eigen gemeenteleden.

Wilt U meedoen: U bent van harte welkom. Voor de voorbereidingsdata wordt verwezen naar Kerkberichten.

Inlichtingen: Dick Knol, tel: 045 5444539.

VALKENBURG – MEERSSEN
Komende activiteiten, waarvan de data nog niet bekend zijn worden in kerkberichten vermeld.
K

loosterkoffie in het GLAZENHUIS van de KLOOSTERKERK te

Valkenburg a/d Geul.

Speciaal voor de 60+ers van de drie kernen organiseren wij elke drie á vier maanden op vrijdagmiddag een GEZELLIGE KOFFIE-CONTACTMIDDAG in het Glazen Huis van de Kloosterkerk in Valkenburg a/d Geul.

Hier kunt u oude vriendschapsbanden aanhalen en nieuwe vriendschappen sluiten. Wij zullen voor de koffie, de cake en het amusement/programma zorgen, u hoeft slechts een goed humeur mee te brengen.
De datum voor de volgende KLOOSTERKOFFIE is vastgesteld op: VRIJDAGMIDDAG,

21 september 2012, inloop v.a. 14.00 uur*, programma v.a. 14.30 uur – 16.00 à 16.15 uur.

Het THEMA is nog niet definitief afgesproken, dus dat blijft nog even een VERRASSING.De volgende data vindt u steeds in Kerkberichten.)

Inlichtingen bij uw gastvrouwen: Jeanne M. Kuiper – Paans  043-3640127 en Cora M.S. Okhuizen – Zuurveld 043-4591766EIJSDEN
Komende activiteiten, waarvan de data nog niet bekend zijn worden in kerkberichten vermeld.

Kijk voor het programma van De Drie Ringen op www.dedrieringen.nl

Kijk voor klooster Wittem op www.kloosterwittem.nl

Vieringen in de Heuvellandgemeenten

(zie ook “Kerkberichten”)

Protestantse Gemeente Eijsden e.o.

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1 in Eijsden


Eredienst op zondagmorgen om 10.00 uur om de veertien dagen.

In de 40-dagentijd, van Pinksteren tot eind augustus en in de adventstijd: wekelijks.Protestantse Gemeente Maas – HeuvellandSt. Jan aan het Vrijthof in Maastricht,

Wekelijkse eredienst op zondagmorgen om 10.15 uur.

Ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl.


Kerk in het Ziekenhuis, info: ds. Hans Mos  043 3626207 of  HMOS@agev.azm.nl
Studentenvieringen: info: Oecumenische studentenecclesia Tafelstraat 13,  043 3215651  www.tafelstraat13.nl of info@tafelstraat13.nl
Toeristenkerk, Rosstraat 5 in Gulpen en

Protestantse Kerk, Kerkstraat 47 in Vaals

Op zondag afwisselend dienst in Vaals en Gulpen, steeds om 10.00 uur

Op een aantal zondagen in juli en augustus zomeravondzangdiensten om 20.00 uur in Gulpen
Kloosterkerk, Oosterweg 1 in Valkenburg

Wekelijkse eredienst op zondagmorgen om 10.00 uur.
Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid-Limburg:
De 1ste en 3de zondag van de maand Hondstraat 14 Maastricht om 10.30 uur

De 2de, 4de en event. 5de zondag van de maand Meezenbroekerweg 70 Heerlen om 10.30 uur.

Overzicht activiteiten vorming en toerusting 2012 - 2013


september

activiteit

plaats

tijd

Do. 13

Gesprek op de donderdagmiddag

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

Do. 13

Duits/Nederl. leeskring

Oude Pastorie Vaals

20.00 u

Di. 18

Christenen van Egypte en Syrië en de grote politieke veranderingen + Vesper

St.Jan

Vesper

19.30 u


Lezing 20.00 u

Do. 20

Verhalen die raken

Eijsden

20.00 u

Vr. 21

Kloosterkoffie

Kloosterkerk

14.00 u

Vr. 28

St.Janssociëteit

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

oktober


Do 4.

Duits/Nederl. leeskring

Oude Pastorie Vaals

20.00 u

Do.11

Gesprek op de middag

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

Do.11

Tien geboden

Trefpunt St.Jan

20.00 u

Do.25

Tien geboden

Trefpunt St.Jan

20.00 u

Vr. 26

St.Janssociëteit

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

november


Do.8

Duits/Nederl. leeskring

Oude Pastorie Vaals

20.00 u

Do. 8

Gesprek op de donderdagmiddag

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

Do. 8

Tien geboden

Trefpunt St.Jan

20.00 u

Ma.19

Geloof en kunst, een ontmoeting in expressie

St.Jan

20.00 u

Do. 22

Tien geboden

Trefpunt St.Jan

20.00 u

Ma. 26

Avond St.Jan / St.Servaas

Kanunnikenkelder St.Servaas

20 / 22u

Vr. 30

St.Janssociëteit

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

december


di.11

Kerstmuziek door de eeuwen heen

Trefpunt St.Jan

20.00 u

Do. 13

Gesprek op de donderdagmiddag

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

Do.13

Duits/Nederl. leeskring

Oude Pastorie Vaals

20.00 u

Vr. 21

St.Janssociëteit

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

Za. 22

Creatief in de kerk Kerst

St.Jan

14.00 u

januari


Woe. 9

Startavond tafelgesprekken

St.Jan

20.00 u

Do. 10

Gesprek op de donderdagmiddag

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

21 / 24

1e week tafelgesprekken

thuis
Do. 24

De feestrollen

Oude Pastorie Vaals

20.00 u

Vr. 25

St.Janssociëteit

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

februari


Do. 7

De feestrollen

Oude Pastorie Vaals

20.00 u

Do. 14

Gesprek op de donderdagmiddag

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

18 / 21

2de week tafelgesprekken

thuis
Do. 21

De feestrollen

Oude Pastorie Vaals

20.00 u

Vr. 22

St.Janssociëteit

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

maart


Do. 7

De feestrollen

Oude Pastorie Vaals

20.00 u

Do. 14

Gesprek op de donderdagmiddag

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

18 / 21

3de week tafelgesprekken

thuis
Do. 21

De feestrollen

Oude Pastorie Vaals

20.00 u

Za. 23

Palmpasenstokken maken

St.Jan

14.00u

Vr. 29

St.Janssociëteit

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

april


Do.11

Gesprek op de donderdagmiddag

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

Woe. 17

Afsluitende avond tafelgesprekken

St.Jan

18.00u

Vr. 26

St.Janssociëteit

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

mei


Vr. 24

St.Janssociëteit

Trefpunt St.Jan

14 / 16u

Uitgave van:


Werkgroep Vorming & Toerusting Maas – Heuvelland en Eijsden, augustus 2012

Eindredactie: Jan de Roos

Grafische vormgeving omslag: Ben Theunissen

Druk: drukkerij De HeegDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina