Inhoudsvolgorde Algemeen en Arbeid 6 Stichting Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten 7Dovnload 0.81 Mb.
Pagina1/40
Datum23.08.2016
Grootte0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Inhoudsvolgorde Algemeen en Arbeid 6

Stichting Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten 7

Informatievoorziening 7

Gemeente Rijssen afd. onderwijs (Holten) 8

Toezicht op de leerplichtwet 8

Kans project Rijssen-Holten 9

Kans project integraal lokaal jeugdbeleid 9

Politie Twente afd. Rijssen 10

Jeugdagent 10

Speel-o-theek ‘de Boshut’ 11

Uitleen van speelgoed 11

React Twente 12

Reïntegratiebedrijf 12

Inhoudsvolgorde Hulpverlening 13

Advies en Meldpunt Kindermishandeling 14

Advies en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel 14

Bureau Jeugdzorg Overijssel 15

Ambulante jeugdzorg 15

Bureau Jeugdzorg Overijssel,afdeling Jeugdreclassering,vestiging Hengelo en Enschede 15

Toezicht en begeleiding door jeugdreclassering 16

Bureau Jeugdzorg Overijssel, afdeling jeugdreclassering 16

Toezicht en begeleiding door jeugdreclassering 17

Bureau Jeugdzorg Overijssel, vestiging Almelo 17

Twentse Omslag/Harde Kern Aanpak 18

Bureau Jeugdzorg Overijssel 18

ITB-Criem / Item 19

Bureau Jeugdzorg Overijssel, vestiging Almelo 20

Toezicht en begeleiding door jeugdreclassering. 20

Bureau Jeugdzorg Overijssel afd. jeugdreclassering 21

Toezicht en begeleiding door jeugdreclassering 21

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (GGD Regio Twente) 22

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4- 19 jarigen in Twente. 22

Halt Twente 23

Alternatieve straffen, signalering, preventie en voorlichting. 23

Jeugdzorginstelling St. Geref. Jeugdzorg 24

Intensieve ambulante zorg, pleegzorg, residentiële zorg, jeugdbescherming, logeeropvang en gezinsbegeleiding lvg. 24

Gespecialiseerde Verzorging van Reggeland Thuiszorg 25

Activerende- en ondersteunende begeleiding 25

Maatschappelijk werk Noord West Twente 26

Algemeen maatschappelijk werk 26

Maatschappelijk werk/Thuiszorg Noord West Twente 27

Algemeen maatschappelijk werk 27

Limpers pedagogisch advies en begeleiding. 28

Individuele begeleiding van kinderen en ouderbegeleiding. Ook sociale vaardigheidstraining en weerbaarheidstraining. 28

Raad voor de Kinderbescherming Almelo 29

Raadsonderzoek 29

IJsselgroep 29

Diagnostiek en behandeling bij leerproblemen, 30

Diagnostiek bij gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen, 30

Advies voor vervolgonderwijs, 30

(Her)indiceringsonderzoek. 30

St. gereformeerde geestelijke gezondheidszorg Eleos 31

Geestelijke gezondheidszorg 31

Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers 32

Stoppen met gokken. 32

Telefonische Hulp- en Dienstverlening Oost-Nederland 33

SOS Telefonische Hulpdienst 33

Telefonische Hulp- en Dienstverlening Oost-Nederland 34

Allochtone Vrouwen Telefoon 34

Telefonische Hulp- en Dienstverlening Oost Nederland 35

Luister Eens 35

Telefonische Hulp- en Dienstverlening Oost Nederland 35

Ouderentelefoon 36

Telefonische Hulp- en Dienstverlening Oost Nederland 37

Telefonische Hulpdienst Agrariërs 37

Thuiszorg Noord West Twente 38

Preventieve gezondheidszorg / jeugdgezondheidszorg 38

Carinova 39

Preventieve gezondheidszorg / Jeugdgezondheidszorg 39

Tactus, instelling voor verslavingszorg 40

Project Kinderen van verslaafde ouders (KVO). 40

Tactus, instelling voor verslavingszorg 40

Middelen en Delict 41

Tactus, instelling voor verslavingszorg 41

Op tijd voorbereid: Digitaal project voor leerlingen 42

Tactus, instelling voor verslavingszorg 42

Preventieprogramma Jeugdhulpverlening 43

Tactus, instelling voor verslavingszorg 44

"De gezonde school en genotmiddelen". 44

Tactus, instelling voor verslavingszorg 45

"Maak er geen gewoonte van". 45

Inhoudsvolgorde Jeugd- en jongerenwerk 46

Prot. Chr. Stichting “de Fakkeldrager” 47

Jongerenwerk 47

Straathoekwerker Peter Even 48

Straathoekwerk 48

Specifiek Jongerenwerk Pand 11 48

Specifiek Jongerenwerk 49

Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten 50

Ontmoetingsavonden 16 jaar en ouder 50

Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten 50

Ontmoetingsavond 14 t/m 16 jaar 51

Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten 52

Tienersoos ‘So What?’ 52

Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten 53

Diverse kinderclubs 53

Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten 54

Meidenwerk 54

Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten 55

Kindervakantieweek 55

Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten 56

Roefeldag 56

Inhoudsvolgorde Kinderopvang 56

Peuterspeelzaal Roezemoes 58

Peuterspeelzaal 58

Peuterspeelzaal ’t Knötterheukske 59

Peuterspeelzaal 59

Peuterspeelzaal ’t Kruimeltje Rijssen 60

Peuterspeelzaal 60

Peuterspeelzaal ‘Kruimeltje’ Holten 61

Peuterspeelzaal 61

Peuterspeelzaal ‘Dribbel’ 62

Peuterspeelzaal 62

Peuterspeelzaal ‘de Speeldoos’ 63

Peuterspeelzaal 63

Gastouderbureau Holten 64

1.Locatie dorpshuis ‘de Boschkamp’ 64

2.Locatie wijkcentrum ‘de Paraplu’ 64

Gastouderbureau Holten 64

Stichting Kinderopvang West-Twente 65

Groepsopvang voor 0-13 jarigen 65

Gastouderopvang voor kinderen van 0-13 jaar 65

Inhoudsvolgorde Basisonderwijs 66

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen IJsselgroep/Expertis 67

Onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen 67

Vereniging PCPO 67

Basisonderwijs 68

PC Samenwerkingsverband Weer Samen naar School Rijssen e.o. 69

Samenwerkingsverband Weer Samen naar School 69

Expertis Onderwijsadviseurs 70

Onderwijsinnovatie, Leerlingzorg, Coaching, Management en Organisatie 70

Schoolbegeleidingsdienst LPC SBD Centraal Nederland 71

Schoolbegeleiding 71

Stichting ROOS 72

Openbaar basisonderwijs 72

Klim-op 73

Rooms-Katholiek Basisonderwijs 73

Overes 74

Openbaar Basisonderwijs 74

Haarschool Holten 75

Openbaar Basisonderwijs 75

Constantijnschool 76

Protestants Christelijk Basisonderwijs 76

De Regenboog 76

Protestants Christelijk Basisonderwijs 77

Johan Frisoschool 77

Protestants Christelijk Basisonderwijs 78

Julianaschool 79

Protestants Christelijk Basisonderwijs 79

Wilhelminaschool 80

Protestants Christelijk Basisonderwijs 80

Willem Alexanderschool 81

Protestants Christelijk Basisonderwijs 81

Banisschool 82

Reformatorisch Basisonderwijs 82

Brekeldschool 83

Reformatorisch Basisonderwijs 83

Haarschool Rijssen 84

Reformatorisch Basisonderwijs 84

In den Climtuin 85

Reformatorisch Basisonderwijs 85

Speciaal Basisonderwijs Elimschool 86

Speciaal Basis Onderwijs 86

Reformatorisch Basisonderwijs Rijssen 86

Reformatorisch Basisonderwijs 87

Inhoudsvolgorde Voorgezet onderwijs 88

Driestar educatief 89

Leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs (VO) 89

Stichting Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs 90

Leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs (VO) 90

Expertiseteam OPDC ‘t Nijrees 91

Orthopedagogisch en didactisch centrum voor het samenwerkingsverband (SWV) VO-SVO 91

Scholengemeenschap Jacobus Fruytier 92

Voortgezet onderwijs 92

Pius X College 93

Voortgezet onderwijs 93

CSG Scholengemeenschap Reggesteijn 94

Voortgezet onderwijs 94

St. Openbaar Voortgezet Onderwijs De Waerdenborch 95

Counseling 95

Educatief centrum Rijssen 96

Educatieve cursussen voor volwassenen: 96

VOV: 96

Servicepunt Vrijwilligers: 96ROC Copy Centrum: 96

ROC Twente 97

Beroepsbegeleidend onderwijs 97


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina