IntentieverklaringDovnload 5.64 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte5.64 Kb.


INTENTIEVERKLARING

De deelnemende organisaties aan het programma Special Heroes, een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs

Partij 1 :

Projectorganisatie Special Heroes, vertegenwoordigd door mevrouw Erna Mannen, (manager)

Partij 2:

Naam school, vertegenwoordigd door directeur
NAW gegevens school:

Adres:


Postcode/Plaats:

Cluster:


Aantal leerlingen school:

Overwegende dat zij de sportbeoefening van de leerlingen willen bevorderen en een optimale samenwerking tussen de partijen daarvoor van essentieel belang achten.Spreken de navolgende intenties naar elkaar uit:

  • de school voornemens is om het sportstimuleringsproject Special Heroes op haar school te gaan implementeren;

  • Special Heroes zal zorg dragen voor de begeleiding en ondersteuning van dit sportstimuleringsproject op de school;

  • dat er een goed informatie- en communicatietraject wordt nagestreefd tussen partijen gedurende de implementatiefase;

  • partijen zich maximaal inzetten voor het tot stand komen van het project; tot een samenwerkingsovereenkomst te komen waarin ondermeer is opgenomen: een plan van aanpak, een begroting, doelstelling, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de samenwerkende partijen;

  • de school in het 2e projectjaar (schooljaar 2014-2015) een bijdrage in de projectkosten betaalt van € 400,00.

Ondertekening

Special Heroes …… naam school

Mevrouw Erna Mannen ……. naam directeur

Manager Directeur
Special Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs

Een samenwerking van de PO-Raad, Stichting Onbeperkt Sportief en NOC*NSF

: sites -> default -> files -> documents -> info projectleiders
info projectleiders -> Samenwerkingsovereenkomst voor de samenwerking rond het programma special heroes
documents -> Sint-Donatus op Stelten 15 mei 2009
documents ->   nr.  met betrekking tot  Uw offerte van 
documents -> Kennisgeving van de beslissing om af te zien van het plaatsen van de opdracht
documents -> Gemotiveerde selectiebeslissing Aanbestedende overheid
documents -> De duurzame ontwikkeling in de overheidsopdrachten moraal en sociale ethiek
documents -> Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via
documents -> Duurzame ontwikkeling bij overheidsopdrachten opname van ecologische criteria
documents -> Zelfstandige stage
documents -> 27 maart 2009. Koninklijk besluit betreffende de verwarmingstoelage toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina