IP/02/1453 Brussel, 10 october 2002 Ambitieus stadsvervoerbeleid: start van het civitas forumDovnload 14.84 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte14.84 Kb.


IP/02/1453

Brussel, 10 october 2002Ambitieus stadsvervoerbeleid: start van het CIVITAS Forum

De Europese Commissie start vandaag het CIVITAS Forum, een platform voor alle Europese steden die voor een ambitieus stadsvervoerbeleid met nieuwe technologieën hebben gekozen. « de Europese Commissie steunt en feliciteert de officiële vertegenwoordigers van de 19 steden die vanmorgen officieel de CIVITAS Forum Declaration hebben ondertekend. Ik ben verheugd te mogen aankondigen, dat in 2003 een nieuwe oproep tot inschrijving voor CIVITAS zullen openen in het kader van het zesde kaderprogramma voor OTO", aldus Loyola de Palacio, vice-voorzitter en commissaris voor energie en vervoer

Het “CIVITAS Initiatief” is gericht op ambitieuze steden die met gewaagde innovatieve maatregelen het stadsvervoer radicaal willen verbeteren. Doelstelling is een ingrijpende wijziging van de modal split teweeg te brengen ten gunste van duurzame vervoerwijzen. De CIVITAS-steden willen hun doel bereiken met een ambitieuze en coherente aanpak van hun energie-en stadsvervoerbeleid.

Bij wijze van eerste stap draagt de Europese Commissie voor 50 miljoen euro bij in medefinancieringsprojecten in 19 Europese steden (Aalborg, Barcelona, Berlijn, Bremen, Bristol, Boekarest, Cork, Gydnia, Göteborg, Graz, Kaunas, Lille, Nantes, Pécs, Praag, Rome, Rotterdam, Stockholm and Winchester). Deze projecten zijn begin 2002 gestart en lopen vier jaar. De Commissie wil deze financiële steun volgend jaar ook aan andere Europese steden geven in het kader van het komende zesde kaderprogramma voor OTO.

Het “CIVITAS Forum” is een essentieel onderdeel van het “CIVITAS Initiatief”. Het Forum is een platform voor uitwisseling van ideeën en ervaringen. Steden die lid zijn van het CIVITAS Forum, zullen profiteren van de ervaringen van andere geestverwante steden die koploper zijn op het gebied van de introductie van schone voertuigen, alternatieve brandstoffen en innovatieve beleidsmaatregelen ter verbetering van het stadsvervoer.

Het “CIVITAS Initiatief” past in de strategie van de Commissie om tegen het jaar 2020 20 procent van het diesel en benzineverbruik in het wegvervoer te hebben vervangen door andere brandstoffen. In het Witboek voor vervoer van de Commissie worden biobrandstoffen, aardgas, waterstof en brandstofcellen aangemerkt als de krachtbronnen waarmee in 2020 meer dan 5 procent van het totale brandstofverbruik in het vervoer gedekt zal kunnen worden.

Nadere informatie over het “CIVITAS Initiatief” en het “CIVITAS Forum” is te vinden op:http://www.civitas-initiative.org/

ANNEXE

Voorbeelden van door de gekozen steden geplande CIVITAS-maatregelen

Bristol

Deze stad heeft maatregelen gepland op alle CIVITAS gebieden. Bijzondere aandacht verdienen de volgende maatregelen: T • Ontwikkeling van een strategie voor het regelen van de toegang tot autovrije zones;

 • Mobiliteitsplannen voor bedrijven, marketing-en bewustmakingscampagnes op mobiliteitsgebied ;

 • Invoering van rekeningrijden ter regulering van het verkeersaanbod;

 • Gecontroleerde parkeerzones.

Bremen

Deze stad heeft maatregelen gepland op alle CIVITAS gebieden. Bijzondere aandacht verdienen de volgende maatregelen: • Integratie van openbaar vervoer en "autodelen";

 • Marketing- en bewustmakingscampagnes op mobiliteitsgebied die lopen en fietsen integreren;

 • Passagiersinformatie over en reservatie voor multimodale trajecten .

Rotterdam

Deze stad heeft maatregelen gepland op alle CIVITAS-gebieden. Bijzondere aandacht verdienen de volgende maatregelen: • Bevordering van het gebruik van schone voertuigen door regulering van het bedrijfsverkeer in het stadscentrum en uitbreiding van de tijdvensters waarbinnen het centrum toegankelijk is voor schone voertuigen;

 • verhoging van de kwaliteit van het openbaar vervoer door grootschalig gebruik van schone en stille voertuigen (60 nieuwe LPG-bussen en een nieuw tankstation, 148 tot EURO IV omgebouwde bussen)

 • Instelling van een nieuwe openbaarvervoerverbinding over water.

Stockholm

 • Innovatieve maatregelen voor vrachtvervoer in de stad, met onder meer de oprichting van een logistiek centrum voor coördinatie van de leveranties van bouwmaterialen voor een nieuwe woonwijk van 8000 nieuwe appartementen. Verwacht wordt dat dankzij deze maatregel het zware vrachtverkeer in dit gebied met minstens 50 procent zal verminderen. Zonder het centrum zou dat waarschijnlijk 700 vrachtwagens per dag zijn.

Graz

 • Alle stadsbussen en 60 procent van de taxis worden omgebouwd om op biodiesel te rijden;

 • Invoering van milieugerichte parkeertarieven; verontreinigende voertuigen betalen hogere parkeertarieven.

Rome

 • Instelling van het grootste operationele gebied met toegangsregeling in Europa;

 • Bevordering van het gebruik van elektrische scooters met oplaadmogelijkheden langs de weg;

 • Verbetering van het verkeerslichtenbeheer ter vermindering van verontreiniging in de binnenstad;

 • Ontwikkeling van mobiliteitsplannen voor bedrijven .

Winchester

 • Ontwikkeling van een milieugerichte beperking van de toegankelijkheid van het stadscentrum voor het verkeer, gekoppeld aan heffing van parkeergelden;

 • Inrichting van busbanen in combinatie met Park Ride voorzieningen.

Nantes

 • Opbouw van een nieuwe milieu- en passagiersvriendelijke vloot van 155 op CNG rijdende lage vloer-bussen;

 • Opzet van grootschalige bewustmakingscampagnes op mobiliteitsgebied en mobiliteitsplannen voor bedrijven in samenwerking met het bedrijfsleven;

 • Invoering van een geavanceerd real-time passagiersinformatiesysteem bij bushaltes en op Internet.

Berlijn

 • Introductie van op gas rijdende voertuigen voor het regionale vrachtvervoer;

 • Nieuw concept car sharing-systeem: Bedrijfswagens staan in het weekend ter bechikking van particulieren.

 • Invoering van geïndividualiseerd plaatselijk vervoer. In de buitenwijken kunnen de mensen gebruik maken van "gedeelde taxis" en gedeelde particuliere auto's.

Aalborg

 • Schepping van een aantrekkelijk openbaar vervoersysteem door radicale overschakeling van het huidige stervormige net op een geïntegreerd netwerk.

Barcelona

 • Uibreiding van de bestaande autovrije gebieden met beperkte toegang;

 • Inzet van op gas rijdende bussen op routes door autovrije gebieden, en van EURO IV-voertuigen voor vrachtvervoer.

Cork

 • Uitbreiding van de mogelijkheden om met de fiets of te voet te gaan: 40% meer fietsroutes en fietsenstalvoorzieningen.

Göteborg

 • Invoering van een innovatief systeem van toegankelijkheidsbeperking en stedelijk vrachtvervoer. Het systeem bevoordeelt vrachtwagens die voor meer dan 60% geladen zijn met voor de binnenstad bestemde goederen.

Lille

 • Uibreiding van het biogasbussenbestand tot 80% van de totale vloot in 2004.

 • Uitvoering van een mobiliteitsplan voor stadsbeambten.

Gydnia

 • Beperking van het motorvoertuigverkeer in het stadscentrum;

 • Uitstippeling van nieuwe fietsroutes in het stadscentrum.

Boekarest

 • Invoering van een op contactloze smart cards gebaseerd nieuw vervoersbewijzensysteem.

Kaunas

 • Verbetering van het openbaar vervoer door middel van nieuwe organisatie-, financierings- en managementsystemen.

Praag

 • Bevordering van het openbaar vervoer.

Pecs

 • Instelling van een autovrije zone, beperking van de toegankelijkheid van het stadscentrum voor auto's.


: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina