Jaargang 4, nummer 4, 20 augustus 2016Dovnload 29.71 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte29.71 Kb.


Jaargang 4, nummer 4, 20 augustus 2016
Geloven

Geloven is een doe – woord, een opdracht die concreet gebeurt in het dagelijks leven.

Het is bouwen aan een groep waar mensen met elkaar verbonden zijn als ranken aan de wijnstok.
Waar de kleinen worden groot gemaakt en de armen zalig geprezen, waar zachte moed wordt geleerd, waar honger naar gerechtigheid levenskracht is en waar, vanuit het alledaagse samenleven, vrede wordt gemaakt.

Geloven is bouwen aan een groep waar het geknakte riet niet gebroken wordt, waar wie verlamd was weer kan opstaan, nieuwe kracht opdoet in handen en voeten om te leven voor anderen.

Geloven is oog krijgen voor mensen langs de weg en gaandeweg ontdekken dat wat voor de minsten is gedaan, aan Hem is gedaan.

Geloven is bouwen aan een groep die zout is in de wereld, licht in het donker, gist in het deeg.

Geloven is een doe - woord, een opdracht die nooit af is.
Het is doorgaan en volhouden, soms met velen, vaak ook alleen, tegen de hele wereld in, alleen met die zekerheid dat Iemand is voorgegaan, en ook nu met ons blijft meegaan.

Ik wens u allemaal hele fijne kerstdagen een gezond en gelukkig 2011.


Saskia van Berkel

(locatieleider Accent Amersfoort)

Personele zaken

Meneer Kees Boudewijn Haeck valt op dit moment in, dit heeft te maken met verlof, ziekte of nog niet ingevulde vacatures.

Meneer Haeck zal ook na de kerstvakantie op Accent blijven werken.
Met mevrouw Trapman gaat het helaas nog niet goed. Op dit moment wordt bekeken of er een operatie moet plaatsvinden.
Voor de zwangerschapsvervanging van mevrouw van Twillert (januari tot mei) hebben we vervanging gevonden. Meneer Silvester Koehoorn zal de vervanging op zich nemen. De ouders en verzorgers van klas 2 hebben hier reeds een brief over ontvangen.

Na de kerstvakantie begint mevrouw Jose Arbon als docent groentechniek. Zij zal tevens mentor worden van klas 2C.


Mevrouw Joke van Maris (schoolmaatschappelijk werkster) zal in het nieuwe kalenderjaar weer aan het werk gaan na een langdurige ziekteperiode. We zijn heel blij voor haar dat ze goed hersteld is. Helaas zal mevrouw van Maris niet meer op Accent aan het werk gaan. Ze heeft haar uren op het Prisma college kunnen uitbreiden en het geeft meer rust om na haar ziekte periode haar aandacht over 2 scholen (Prisma en de Emmaschool) te kunnen verdelen. We zullen haar aanwezigheid missen en horen binnenkort wie haar zal gaan vervangen.
Alize van Elteren zal onze administratie komen versterken, zij zal 2 dagen op Accent Amersfoort komen werken. We zijn blij dat mevrouw van der Wielen er niet meer alleen voor staat!
Kerstviering 16 december
We vieren kerst op donderdag 16 december, van 17.30 tot 19.15 met een uitloop naar 19.30 uur.

Het ziet er als volgt uit:


17.30 – 17.45: Ontvangst en opening in de aula

17.45 – 18.15: Eten. Leerlingen nemen hier zelf eten voor mee en in de keuken worden appelflappen en worstenbroodjes gemaakt. Dit wordt neergezet als een lopend buffet. Drinken wordt door school geregeld.

18.15 – 18.30: Kerstverhaal/-meditatie door mevrouw van Berkel

18.30 – 19.15: Kerstmarkt op het plein: Oliebollen-, poffertjes-, kerststukjes- en een chocolademelkkraam, op de foto met Kerstman Wouter, Home Alone (1,2, of 3) in de carcare-bios. Dit tegen de achtergrond van sfeervolle muziek en idem verlichting. De leerlingen kunnen poffertjes, oliebollen en chocomel halen tegen inlevering van een consumptiebon. De bonnen krijgen de mentoren volgende week, om van tevoren uit te delen aan de leerlingen.

19.15 – 19.30: Afsluiting met een presentje voor de leerlingen.
Groeten de kerstcommissie, Frank Mosterd, Albert Bogema, John Nap, Stephanie van Twillert en Jurgen van de Glind.
Het fietsenhok
Er is het een en ander veranderd in het fietsenhok.

Al een tijdje zijn de fietsenrekken het fietsenhok

verdwenen , dit omdat er veel fietsen beschadigden

vooral door het omvallen in de klemmen waardoor

de voorwielen krom werden .

Nu vallen de fietsen zonder deze klemmen nog eerder om, dus heb ik samen met de leerlingen beugels geplaatst waar je je fiets naast kunt zetten, op een stevige standaard blijft hij goed staan!!!

Heb je geen standaard? Dan kun je aan meneer de Graaf vragen of hij een standaard op je fiets wil zetten, dit kan tegen kostprijs, dat zal een paar euro’s zijn.

Ook wil ik iedereen er nogmaals op wijzen dat een camera de fietsenstalling bewaakt en dat wil zeggen alleen de fietsen die in beeld van de camera

staan. De fietsen die niet in het fietsenhok staan zullen dan ook verwijdert worden, door ons, conciërge en het ABC. Aan het einde van de dag kun je de fiets dan weer terug krijgen.

Ferry Serhalawan, concierge Accent Amersfoort


Kinderarts en GZ-Psycholoog over alcohol en jongeren
In september 2010 hebben Marijke Witteveen en Wim Zomer, beiden lid van het

oudercomité Amersfoort Fris, gesproken met dr. Paul Hogeman, kinderarts van het

Meander Medisch Centrum en Trudi van Bentum, GZ-Psycholoog van B-Open van de

instelling voor verslavingszorg Centrum Maliebaan.

Hogeman bevestigt dat overmatig alcohol- en drugsgebruik een groeiend probleem is: “Van

alle Europese landen telt Nederland het op één na hoogste percentage 15-jarigen dat

wekelijks alcohol drinkt”, schetst Hogeman. “Tegelijk zie je een toename van

alcoholvergiftiging bij jongeren. Dat blijkt ook uit een forse stijging van het aantal

ziekenhuisopnames in Nederland van jongeren met een alcoholvergiftiging. In het jaar 2007

waren dat er nog geen 300, in 2009 maar liefst 500. Daarvan zijn in 2009 twaalf jongeren in

Amersfoort op de spoedeisende hulp binnengebracht. De gemiddelde leeftijd van deze

jongeren was 15 jaar.Gevolgen van alcoholgebruik

Jongeren met een alcoholvergiftiging komen dan binnen in een comateuze toestand. Ze

hebben vaak een acuut ontstaan verminderd bewustzijn, zijn onderkoeld, braken en kunnen

niet meer op hun benen staan met in het bloed het risico van een te lage bloedsuikerspiegel

(hypo) en een te laag kalium met hartritmestoornissen als gevolg. Op jonge leeftijd starten

met alcoholgebruik kan desastreuze gevolgen hebben voor de ontwikkeling van jonge

hersenen, resulterend in hersenschade met blijvende negatieve gevolgen voor gedrag en IQ.

In het Meander Medisch Centrum volgt na iedere opname een gesprek met de kinderarts.

De jongere en ouders worden geïnformeerd over de ernst van de opname en over de

gevolgen van het alcoholgebruik. Bovendien volgt een verwijzing naar B-Open. B-Open biedt

zorg aan jongeren die problemen hebben door gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of

gokken.”


Oorzaken

Hogeman en Van Bentum noemen als oorzaken voor het overmatig alcoholgebruik onder

andere dat de jeugd vaak genoeg geld heeft om drank te kopen en de tolerantie van ouders

ten opzichte van alcoholgebruik bij jongeren de laatste jaren vergroot is. Uit een onderzoek

in 2009 in Amersfoort is gebleken dat het voor jongeren onder de 16 jaar geen enkel

probleem is om alcohol te kopen, ondanks het beleid dat supermarkten en horeca zeggen te

voeren. Dr. Hogeman voegt aan de lijst ook de alcoholreclame toe. Hogeman toont op zijn

PC een flitsende site van een mixdrankje. Dat bevat net nog geen 15% alcohol en kan

daarom gewoon in de supermarkten te koop worden aangeboden. De jeugd is er gek op. Op

het etiket staat een mixtip, maar de gebruiker wordt ook aangemoedigd met de tekst: delekkerste mixen maak je zelf door te experimenteren.

Adviezen

Ouders hebben volgens Hogeman en Van Bentum een belangrijke rol: “tot 16 jaar niet

drinken. Nog beter: tot 18 jaar niet! Wees daarin duidelijk naar je kind. Jongeren met een

nog niet ontwikkeld brein lopen extra risico’s op blijvende schade. Daarnaast: blijf erover ingesprek met je kind, toon begrip voor het feit dat het soms mis gaat. Blijf in contact!”
Medicijnen
Wij krijgen van leerlingen nog wel eens de vraag of we een aspirine voor ze hebben. Wij mogen als school pertinent geen medicijnen uitdelen. Mocht uw kind iets nodig hebben zullen ze dit zelf mee moeten nemen.
Klas 3B
In klas 3 gaan de leerlingen zo langzamerhand naar de Begeleide Stage. In de Begeleide Stage gaan leerlingen 1 dag in de week stage lopen bij een bedrijf. Meneer de Graaf begeleidt dit en komt op die dag langs bij de leerlingen om te bespreken hoe het gaat. Een aantal leerlingen is nog bezig met stage lopen op school in het ABC en 2 leerlingen mogen al Zelfstandige Stage lopen. Zo doen we wat het beste past bij een leerling. Hieronder volgt een impressie van de stage van leerlingen van klas 3B.

Mohammed M.
Ik loop stage bij het ABC op school. In het ABC moet ik koffie zetten, telefoon opnemen, de aula schoonmaken enzo. In januari mag ik Begeleide Stage doen.

Jousef
Ik loop stage Bij Garage Reflex. Wat moet ik daar allemaal doen: schoon maken, autobanden verwisselen, auto’s starten en sorteren. De mensen zijn daar vriendelijk. Er zijn veel dingen te doen daar. Je staat nooit stil!

Mark
Ik loop stage bij Albert Heijn. Elke donderdag moet ik om kwart over 8 beginnen tot 4 uur.
Bij Albert Heijn moet je andere dingen doen dan op school bij het ABC, zoals vakken vullen en artikelen uit vrachtwagens enzo.
Je leert wat ze daar allemaal doen en dat is voor als je zelf later bij AH wilt werken. Ik begin met kijken of artikelen over de datum zijn of het de datum van vandaag is. De oude datum moet ik eruit halen en de datum van vandaag moet ik het artikel scannen en een kortingskaartje opplakken.
ls dat klaar is, dan is het ongeveer kwart over 10. Dan mag ik een kwartiertje pauze houden en daarna moet ik meestal vakken vullen tot 12 uur. Dan mag ik een uur pauze tot 1 uur.
Vanaf 1 uur moet ik ook gewoon vakken vullen tot 4 uur en dan ben ik klaar met de stagedag.

Kamal
Ik loop stage bij het Corderius College. Ik ben op die school assistent van de conciërge. Ik vind het leuk om te doen. Ik moet de snoepautomaat vullen en ook op het plein wacht lopen. Ik heb leuke collega’s.

Luz
Ik heb eerst  stage gelopen in het ABC en toen mocht ik Begeleide Stage gaan doen.  Bij Albert Heijn loop ik nu stage. Ik heb daar schoon gemaakt en vakken gevuld. Het was wel leuk. Hierna zou ik heel  graag in kinderopvang willen stage lopen.

Cavit
Ik loop stage bij een garage. Ik heb op school les in autopoetsen, Car Care. Dat is handig want dat kan ik ook op mijn stage gebruiken. Ik verkoop en monteer winterbanden. De aoto’s worden bij ons ook APK gekeurd.

Rayshanira
Ik begon met Begeleide Stage bij verzorging, bij de Lichtenberg en dat was heel leuk. De mensen daar waren ook aardig het was ook leuk om stage daar te lopen. Nu mag ik Zelfstandig Stage lopen bij een kapsalon.

Martijn
Ik heb eerst op school bij het ABC stage gelopen.
Toen ik klaar was bij het ABC ging ik zelf Begeleide Stage lopen bij de kringloopwinkel. Daar ging
Ik met de auto mee spullen ophalen bij de mensen thuis en spullen bij mensen thuis bezorgen.
Toen ik bij de kringloopwinkel klaar was ging ik Zelfstandige Stage lopen bij van de Wolfshaar Grondverzet. Met mijn collega moet ik sleuven graven. Dan sta ik in de sleuf en moet dan goed opletten dat hij met de kraan niet de kabels kapot trekt. We graven ook nog tuinen uit achter een huis en uitbouw uit raven waar mensen een stuk gaan aanbouwen.Accent Amersfoort opent Vensters


In het project Vensters voor Verantwoording maken scholen in het voortgezet onderwijs afspraken op welke wijze zij de schoolprestaties via hun website presenteren en die vergelijken met andere scholen. Dit doen zij aan de hand van twintig indicatoren onderverdeeld bij: algemeen, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. Voor het praktijkonderwijs zijn speciale indicatoren toegevoegd.

Doel van het project is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en de mogelijkheid schoolresultaten met elkaar te vergelijken. Verticale verantwoording (o.a. inspectie) en horizontale verantwoording (o.a. ouders, basisscholen, gemeente) worden met elkaar verbonden. Het is de bedoeling dat in 2011 alle scholen hun gegevens openbaar beschikbaar hebben.

Accent Amersfoort is de eerste praktijkschool in de regio die zijn schoolvenster online zet.

Wij willen u graag laten zien waar wij mee bezig zijn en de website van Vensters voor Verantwoording is daar een mooi instrument voor. U kunt het venster van onze school vinden door op de link te klikken op onze website www.accentamersfoort.nl of door te surfen naar www.schoolvo.nl en Accent Amersfoort, Wiekslag 50 te vinden op de kaart van Nederland. (Let op! We zitten een beetje verstopt achter de Borgwal, dus zoom goed in!).

Meer informatie over Vensters voor Verantwoording is te vinden op: http://www.venstersvoorverantwoording.nl/
Belangrijke data  • 14 december Vuurwerkvoorlichting bureau Halt

  • 16 december Leerlingen om 14.05 uur vrij i.v.m. kerstviering, om 17.15 uur weer op school

aanwezig i.v.m. kerstviering.

  • 17 december 12.05 uur, start Kerstvakantie

  • 3 januari Weer naar school

  • 3 januari Nieuwjaarslunch voor leerlingen en docenten

  • 17 januari Accent Nieuws 5 verschijntDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina