Jaarverslag 2012/2013 Ouderraad obs de vos, Locatie Ter Lips. LedenDovnload 12.71 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte12.71 Kb.
Jaarverslag 2012/2013 Ouderraad obs de VOS, Locatie Ter Lips.
Leden:

In het afgelopen schooljaar bestond de Ouderraad van de locatie Ter Lips uit de volgende leden:

Linda Meijer (voorzitter), Marco Plandsoen (penningmeester), Saskia Oskam (secretaris), Jeroen Warmerdam, Tosca Barendse, Eveline Lardee, Helen Niersman, Sandra Struik, Myrena Steinz-Laupman, Anja Postma, Jolanda Stierum, Marlies van der Ing (namens het team).
Aan het einde van schooljaar hebben we afscheid genomen van Helen Niersman, Sandra Struik, Anja Postma en Saskia Oskam. Als nieuwe leden hebben we Marjolein Deelen, Anneke Siera, Annemieke de Mooy en Erwin Wils mogen verwelkomen. Jolanda Stierum heeft voor het komende schooljaar de taak van secretaris op zich genomen.
Activiteiten:

In nauwe samenwerking met het team zijn het afgelopen schooljaar onder andere de volgende activiteiten en feesten georganiseerd:


Sinterklaas:

In de weken voorafgaande aan 5 december versierden alle kinderen speculaaspoppen. De kleuters hebben met twee zwarte pieten pietergym gehad met een heus Pietenparcours en aan het eind kregen ze een mandarijntje. De school heeft ‘s nachts bezoek gehad van de rommelpieten maar die hadden wel de schoentjes gevuld met een gave gum en ook voor de bovenbouw werd niet met de gummen overgeslagen. Op maandag 5 december bracht Sinterklaas met zijn pieten een bezoek aan onze school. Hij arriveerde in een mooie sportauto en de pieten in een bakfiets. Sinterklaas werd door Peter van Berkel welkom geheten in de aula. Vervolgens deed Sint een rondje door de school en bracht een bezoekje aan iedere klas. Voor de bovenbouw had hij een leuk klassencadeau bij zich. De onderbouw mocht ook dit jaar een pakje uitzoeken in de prachtige schatkamer die was ingericht in het kleine kamertje naast de aula. De bovenbouw had lootjes getrokken en vierden in de klas Sinterklaas met mooie surprises.


Project: “3 FM Serious Request”

Voor het project hebben we door allerlei activiteiten geld ingezameld voor “3FM Serious Request”

Zo is er o.a. een filmmiddag en een zumbamarathon georganiseerd. Er was een echte bioscoop gemaakt. De kinderen kregen een pakje drinken en een bakje popcorn terwijl ze naar een leuke film konden kijken. Voor de ouders zijn er ook verschillende activiteiten georganiseerd o.a. een EHBO-avond, een beauty-avond, een knip/kappers-avond. Er is ook een goed bezochte workshop “kerststuk maken” georganiseerd.

Ook de volledige opbrengst van de kerstmarkt is gegaan naar “3FM Serious Request”.

De totale opbrengst van beide locaties samen is door een delegatie van school (bestaande uit OR leden, kinderen, leerkrachten en MT leden) op een gesponsord “aanbiedbord” met logo van de Vos, overhandigd bij “Het glazen huis” in Leiden. Het eindbedrag is geworden € 11.000,--
Kerst:

Met een grote groep ouders is ook dit jaar op 8 december weer de hele school mooi versierd. De kinderen hebben weer flink geknutseld voor de kerstmarkt. De kinderen hebben op donderdagavond 22 december weer heerlijk gesmuld van een lekker kerstdiner. De tafels waren mooi gedekt en ze zagen er allemaal prachtig uit. Ook dit jaar was het eten door de ouders/kinderen zelf verzorgd. De kerstman kwam een bezoekje brengen in de klas en bracht een consumptiebonnetje mee voor de chocoladefontein. Aansluitend was er de kerstmarkt. Er waren gezellig kraampjes waar de knutselwerken van de kinderen werden verkocht er was ook weer een kraampje met Engelse boeken. Er konden tegen een kleine betaling allerlei leuke spelletjes worden gedaan. Ook dit jaar was er weer een chocoladefontein. De totale opbrengst ging dit jaar naar “3FM Serious Request”.Verkleedfeest:

Op vrijdag 17 februari vonden het verkleedfeest en de playbackshow plaats. S’ Middags kwamen alle kinderen verkleed naar school. Ze kregen een pakje drinken en iets lekkers. De winnaars van de klassikale voorronden mochten hun act tijdens de playbackshow laten zien. Er was een “deskundige jury”. De winnaars kregen een cadeaubon van de Bart Smit. Daarna was er nog een echte polonaise.


Pasen:

Op 5 april vierden we Pasen. De onderbouw had een gezellig paasontbijt en de bovenbouw voor het eerst een paasbrunch. Voor de brunch zijn de inkopen iets luxer geworden, n.l. verse croissantjes. De paashaas heeft een bezoekje gebracht aan alle klassen. Voor de bovenbouw bracht hij chocoladelolly’s mee om uit te delen en voor de onderbouw had zij ‘s middags de chocolade paaslolly’s verstopt in de speeltuin van Oostbosch. De bovenbouw speelde s’ middags een paasquiz en de winnaars kregen een leuke prijs. (Bon van Bart Smit)


Avond-4-Daagse:

De avondvierdaagse werd dit jaar gelopen van 5 t/m 8 juni. De ouderraden van beide locaties verzorgden gezamenlijk de inschrijvingen en iets lekkers voor onderweg. Op vrijdagavond werden de leerlingen feestelijk onthaald en konden ze bij hun eigen leerkracht hun medaille ophalen en kregen een lekker ijsje.


Spelletjesdag:

Helaas zat het weer niet mee op woensdagochtend 6 juni en is er besloten om de spelletjes binnen te spelen. Dit jaar voor het eerst alleen met de kleuters. Ze kregen iets te drinken en een plakje ontbijtkoek. Een rustmomentje was de poppenkast. We sloten ook dit jaar weer af met een pannenkoek. In een grote kring in de aula konden de kleuters lekker smullen.


Afscheid groep 8:

De laatste activiteit van dit schooljaar was op 4 juli de afscheidsavond van groep 8. De ouderraad regelde het aandenken van de school (een usb-stick met naam) en verzorgde de koffie en de borrel. Het was toevallig een prachtige avond, dus besloot de OR spontaan het bovenbouwplein wat te versieren en de borrel na de musical buiten te houden. Een geslaagde avond!Ouderbijdrage:

Alle activiteiten worden gefinancierd uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, die het afgelopen schooljaar 27,50 per leerling bedroeg. De gedetailleerde financiële informatie is terug te vinden in het financieel jaaroverzicht van de ouderraad.


De samenwerking met het en de ouders was ook het afgelopen schooljaar prima. We hebben veel hulp gehad van andere ouders bij alle activiteiten en we willen ze daarvoor nogmaals heel hartelijk bedanken. Ook in de schooljaar hopen we een beroep te kunnen doen op de enthousiaste medewerking omdat die onmisbaar is voor een leuke en gezellige schooltijd op “De Vos”.
Ouderraad Ter Lips

Oktober 2012.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina