Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2009-2010 InleidingDovnload 33.85 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte33.85 Kb.
Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2009-2010


Inleiding


Jaarlijks wordt verslag gedaan van de activiteiten van wijkvereniging Dierdonk. Het verenigings-jaar liep van 1 juli 2009 t/m 30 juni 2010. De vereniging is opgericht op 19 november 1998 en is bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nr. 17109595. Er worden tal van activiteiten georganiseerd. Dit gebeurt door heel veel vrijwilligers die wij dankbaar zijn voor hun inzet. De vereniging is financieel gezond. Ook in dit verenigingsjaar zijn er weer nieuwe activiteiten gestart nl. de schildersclub, de tourfietsclub en kunst in Dierdonk.
Bestuur

Het bestuur bestond uit Gerard Bosmans (wnd. voorzitter), Jan van Duren (secretaris), Jeroen Schoonen (penningmeester) en Heidi Swinkels. Fred de Locht heeft de ledenadministratie verzorgd. Behalve de gebruikelijke activiteiten die nodig zijn voor het laten draaien van een vereniging zoals bv. de leden-administratie, financieel beheer, jaarvergadering etc. zien wij als bestuur onze taak vooral in het initiëren, bedenken en ondersteunen van activiteiten en evenementen en daarbij actief communiceren naar leden, vrijwilligers en andere organisaties in de wijk. Uiteraard speelt daarin de Gazet als onderdeel van de wijkvereniging een belangrijke rol.


Ledenadministratie

In Dierdonk kennen wij een hoge graad van lidmaatschap van de wijkvereniging; uiteraard zijn we daar bijzonder blij mee. Het jaar begonnen we met 445 leden. In het verenigingsjaar zijn er nieuwe leden genoteerd terwijl er ook leden hebben opgezegd, meestal door verhuizing. Op dit moment hebben we 439 leden. De contributie is al jaren ongewijzigd: € 13,50 per gezin of € 6,75 voor een alleenwonende. Een kwart van de leden betalen de contributie pas na aanmaning en een aantal leden (ca. 30) betalen helemaal niet. Aan het einde van het verenigingsjaar is er overleg geweest om deze notoire wanbetalers uit het bestand te verwijderen waardoor het ledental volgend jaar wat lager zal zijn. Tevens is er nog een aantal vrijwilligers die geen contributie betalen. Het bestuur wil deze (oude) afspraak herzien en alle leden contributieplichtig maken. De vrijwilligers zullen hierover een schrijven ontvangen. We denken na over een procedure om nieuwe bewoners van de wijk welkom te heten. Als er ideeën zijn dan zijn die van harte welkom.


Plannen en activiteiten

In 2009/2010 zijn er weer een heleboel activiteiten ondernomen. Het betreft de continuering van de bestaande maar ook de opstart van een aantal nieuwe. Op de diverse activiteiten wordt hieronder verder ingegaan.


Feestavond vrijwilligers

Voor alle vrijwilligers die ons op enigerlei wijze hebben geholpen hebben wij een feestavond gehouden op 21 november 2009. We hebben dit in samenwerking met Parzicht en de wijkraad Dierdonk georganiseerd. We hebben een leuke avond gehad in De Pandoer in Asten. Het was gezellig druk. Ook in het nieuwe verenigingsjaar zullen we weer een vrijwilligersavond organiseren.


Bruisend Dierdonk

In navolging op het 10-jarig bestaan D-Day heeft een kernteam de taak op zich genomen om ook in 2010 weer een groots wijkfeest te organiseren. Gebruikmakend van onderdelen die bij D-day goed zijn bevallen aangevuld met nieuwe activiteiten bruiste het enorm in Dierdonk op 28 en 29 mei. Er werd een programma samengesteld genaamd Bruisend Dierdonk. Met vrijdag de nadruk op ouderen en zaterdag op jeugd en jongeren. Vrijdag was een optreden van harmonie/drumband Amicitia, met in de pauze de zingende broertjes Ries en Fer Spaan. Verder vertolkte vanaf 22.00 uur het koor Viva La Musica diverse opera- en musicalstukken. Voor de jeugd was er een draaimolen, suikerspin en springkussen. Op zaterdag werd bij prachtig weer het Dierdonkpark ingenomen door attracties en activiteiten. Voor de jongsten was er weer de draaimolen, springkussens, knutselen, hardlopen, waveboarden, kruiwagenrace, verkeersplein etc. De jongeren konden aan de slag met graffiti, klimtoren, survivalbaan, levend tafelvoetbal en sumoworstelen. Verder was er een open podium, muziek van het opleidingsorkest van HMC en demonstraties hockey en basketbal. Het St. Catharina Schutsgilde was aanwezig, zij hebben een jeugdkoning van Dierdonk uitgeschoten in een eerlijke schietwedstrijd. Publiekstrekker was zeker de politiehondendemonstratie. Bij het begin van het avondprogramma, de discomuziek, begon het helaas te regenen waardoor dit niet meer uit de verf kwam. Al met al een zeer geslaagd weekend. De kern van het organisatieteam heeft aangegeven ook in 2011 weer een “Bruisend Dierdonk” te willen organiseren. Wil je hier ook bij zijn of over meedenken, meld je dan aan bij wijkfeest@dierdonk.eu


Jaarvergadering

De jaarvergadering voor de leden van wijkvereniging Dierdonk heeft plaatsgevonden op maandag 16 november 2009 om 20.30 uur in Parkzicht. Het verslag van die vergadering is gepubliceerd in de Gazet.


Gazet

Afgelopen jaar is Jos vd Eijnden toegetreden tot de redactie van de Gazet. Een welkome aanvulling op het gebied van de lay-out. Deze jaargang mag met recht "de jaargang van de kleur" worden genoemd. Samen met Frank Smits en Jeroen de Kort is met veel hulp van Jos de lay-out van zwart wit naar kleur getransformeerd. In de loop van het jaar zijn diverse lay-out veranderingen de revue gepasseerd. Mede door input uit het lezerspubliek is een vorm ontstaan die de Gazet bijna een ware glossy doet lijken. Na het vertrek van Rob Kraaijeveld heeft Jos v.d. Eijnden zich meer gestort op de lay-out en heeft Jeroen de Kort de eindredactie op zich genomen. Frank Smits is vooruitstrevend bezig enerzijds om elke kleurenuitgave van de Gazet tegen een goede prijs bij de drukker geregeld te krijgen en anderzijds om de advertentieruimte tegen een prima bedrag te "verkopen" zodat in ieder geval de kleurendruk kostenneutraal uitvalt. Volgend jaar gaat ook Irma van Nieuwenhuijsen afscheid nemen van de redactie. Erg raar kan het dan ook niet klinken als we wederom een oproep doen voor nieuwe redactieleden. Wie zich geroepen voelt is welkom, heb je kennis van lay-out of simpelweg zin in het samenwerken met een enthousiast team, dan is een mail naar de redactie zeer welkom. Een kleine waarschuwing is op zijn plaats, m.n. dat als de redactie niet wordt uitgebreid wellicht een knellende situatie gaat ontstaan omdat het samenstellen van ons prachtige wijkblad met slechts 3 personen toch wel erg veel werk is en we nu nog niet in kunnen schatten of we dit erg lang volhouden.


Website

De website www.dierdonk.eu is inmiddels niet meer weg te denken als middel om wijkbewoners te informeren over activiteiten in Dierdonk. De website wordt beheerd door HD Computerbeheer en de inhoud wordt gevuld door de wijkraad en de wijkvereniging. In 2010 is de vormgeving aangepast en is veel aandacht besteed aan het bekend maken van de website via de Gazet. Het actueel houden van de website verliep stroef omdat aanpassingen over teveel schijven liepen. In juni 2010 is een start gemaakt met het ombouwen van de website tot een versie waarbij de wijkraad en wijkvereniging zelf de teksten kunnen aanpassen.Jeugddisco


Het was weer een geslaagd disco-jaar disco voor de jeugd. Met ondersteuning van een groot aantal vrijwilliggers hebben we het afgelopen jaar weer maandelijks een disco georganiseerd voor de kinderen. We kijken daar met zijn allen, ook de DJ’s Menno en Jeroen, weer met veel plezier op terug. Er is een goede doorstroom van vrijwilligers die met de kinderen meegroeien en dat betekende dat we een nieuwe werving hebben gedaan voor de avonden van de kleintjes. We hadden dit jaar een leuk thema namelijk een tropical disco. We hadden de zaal versierd, drankjes gemaakt en gegrimeerd. Dit is goed bevallen. Ook dit jaar was het werken met gescheiden groepen een succes. Het wordt steeds drukker in beide groepen. Ook de vrijdagavond tijdens het Dierdonk-weekend was wederom een succes. Cindy Klap en Helga Wolfhagen, die jarenlang gezicht hebben gegeven aan de disco, hebben de coördinatie in het nieuwe verenigingsjaar overgedragen aan een drietal nieuwe enthousiastelingen t.w. Judith de Koning, Heidi Swinkels en Charles van Eemeren.

Youth-party


Op 23 januari is, in samenwerking met SWH, weer een keer een Youth Party georganiseeerd. Een disco speciaal voor de jeugd van 12 jaar en ouder. Er waren 2 DJ-’s en er werd een heus pokerkampioenschap gehouden. De animo was redelijk waarbij opvallend was dat ook veel jeugd uit andere wijken de party bezocht. Ruim 100 kinderen hebben genoten van de muziek en het pokeren. De Youth Party was een alcoholvrij feest wat er helaas toe leidde dat veel jeugd drank kocht bij Albert Heijn en voor overlast zorgde buiten Parkzicht. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat we niet elk jaar een Youth Party willen organiseren. Met name het alcoholprobleem speelt daarbij een belangrijke rol.
Moet Niks

Ook het afgelopen jaar is er weer een groot aantal aktiviteiten geweest, die goed werden bezocht. Het is jammer dat er weinig nieuwe deelnemende leden komen, het aantal jonge senioren in onze wijk neemt toe, maar bij Moet Niks merken we er weinig van.

Op de woensdagochtenden van oktober tot mei werd er Koersbal gespeeld in Wijkcentrum Parkzicht, met steeds 15 tot 20 deelnemers. Op 16 december was er een drukbezochte Kerstbijeenkomst met een spellencircuit.

De donderdagochtenden was er vrije inloop, met gelegenheid voor kaarten, biljarten of zomaar wat buurten. Ook was het computercafé geopend. We zijn in deze periode twee keer met ongeveer 20 personen naar de 50-plus bios geweest. De excursies naar het DAF-museum en het Jan Visser-museum waren toppers. In januari bezoch-ten we met veel wijkbewoners een lunchpauze-concert in Eindhoven. Zoals ieder jaar waren er ook weer veel deelnemers bij de winterwandelingen. In de zomer werd er elke woensdagochtend Jeu de Boules gespeeld op de banen bij Parkzicht met als ultieme krachtmeting het Jeu de Boules Toernooi met veel deelnemers en aansluitend de jaarlijkse barbecue. Er stonden ook weer fietstochten op het programma. Van de dagfietstocht naar de Stabrechtse Heide en nadien een etentje op de Helmondse Markt hebben dertig mensen genoten. Op 7 september staat midgetgolf met daarna een bezoek aan theetuin De Wilde Framboos op het programma.


Bustocht

De dagbustocht naar Diest op 18 mei was een gouden greep. De deelnemers waren weer zeer tevreden. Zoals het verslag in de Gazet aangaf zijn er voor een geslaagd uitstapje drie dingen noodzakelijk: een leuke groep mensen, een goed plan en prima weer. Aan alledrie deze voorwaarden werd voldaan. Dus hopen we dat de organisatoren komend seizoen namens de wijkvereniging weer zo’n prachtige reis organiseren.Knutselclub

Op donderdagavond wordt er geknutseld door een groep kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De knutselclub heeft een gezellig jaar gehad en er zijn leuke dingen gemaakt, zoals een bonte haan, een lieveheersbeestje, halloweenspookjes en nog veel meer. De kinderen hebben er weer van genoten. Ook de ouders hebben weer hun handjes uit de mouwen gestoken en goed meegeholpen. Volgend jaar gaan we dan ook weer op dezelfde voet verder met veel nieuwe kinderen.Toneelgroep Maskerade

Na de 6 zeer succesvolle voorstellingen in 2009 van het stuk Kroongetuigen van auteur Liesbeth Jansen is Toneelgroep Maskerade na een aantal speltrainingen eind mei 2009, wederom o.l.v. regisseur Dirk van der Pol, gestart met de repetities voor een nieuwe productie: A streetcar named Desire. Het stuk is in 1947 geschreven door de beroemde Amerikaanse schrijver Tennessee Williams. Het stuk is een echte theaterklassieker en behoort tot de absolute top van het wereldrepertoire. Vanaf juni 2009 t/m februari 2010 werd door 11 enthousiaste acteurs elke dinsdagavond in Parkzicht gerepeteerd voor dit toneelstuk. Voor de muzikale ondersteuning tekende componist Michael de Jong die speciaal voor deze voorstelling de muziek heeft gemaakt. Daarnaast werden door Michel Ligtenbarg prachtige filmopnames gemaakt voor deze productie. Het stuk werd in maart 2010 maar liefst 7 keer met groot succes opgevoerd in het Annatheater in Helmond. Alle avonden waren uitverkocht en het stuk trok meer dan 700 enthousiaste toeschouwers en werd door de pers bijzonder goed ontvangen. Onder leiding van Dirk van der Pol is Toneelgroep Maskerade direct na de zomervakantie gestart met de repetities voor een nieuwe productie: Lang en Gelukkig. De première zal zijn op vrijdag 25 maart 2011 in het Annatheater in Helmond, de overige voorstellingen zijn op 26, 30, 31 maart, 1 en 2 april 2011.Koor Didoko.

Op dit moment bestaat het koor uit 33 enthousiaste leden waar altijd nog ruimte is voor nieuwe leden. Dit geldt met name voor de groep alten en de heren. In juli 2009 hebben we een optreden verzorgd in het Caratpaviljoen met prachtig weer en veel publiek, we hebben het seizoen afgesloten met een gezellige zomerborrel georganiseerd door de feestcommissie. Het koor is met veel plezier aan de slag gegaan met een nieuwe piano die door onder andere de Wijkvereniging en Parkzicht, is aangeschaft en waar het koor erg blij mee is.

Op 14 maart 2010 gaven we in ons eigen Parkzicht een optreden met medewerking van het Pabo-Junior koor, een succes met wederom veel publiek. Hierna zijn we weer volop aan het repeteren gegaan met nieuwe nummers voor ons geplande optreden in de Fonkel op 31 oktober 2010. Voor het seizoen 2010-2011 is er al weer een flink aantal concerten ingepland. Ook heeft een aantal koorleden zich tijdens de Dierdonkdagen op 12 september gewaagd aan een partijtje volleybal in de “fun-klasse”.
Country-line dance

"The Silver Valley Countryline Dancers" dansen voor het negende jaar in Parkzicht. Harry en Annie Geurts hebben er nog steeds veel zin in om nieuwe line-dansen te leren aan de groep enthousiaste dansers, variërend van beginners tot gevorderden. Elke vrijdagavond wordt er gedanst, behalve als er kinderdisco is. Er worden meestal twee nieuwe countrydansen per maand geleerd, maar ook de oudere dansen worden herhaald. Er worden zowel line-dansen geleerd, waarbij men in lijnen staat, als koppeldansen, die je met zijn tweeën danst. Het is altijd erg gezellig op de vrijdagavond. Kom gerust eens kijken (en/of meedoen). Het is op die vrijdagavond altijd erg gezellig.

 

Kookclub

Dit jaar zijn er door een te drukke agenda van de chefkok helaas geen kooklessen geweest. Het bestuur is momenteel bezig om in overleg met hem en mogelijk in samenwerking met andere partners te zoeken naar alternatieve mogelijkheden zodat we in het nieuwe verenigingsjaar weer iets aan de leden kunnen aanbieden.Voortuinenwedstrijd


Voor het 1e lustrum hadden zich 10 enthousiaste deelnemers aangemeld. Het nieuwe jurylid Conroy Griffioen werd met groot genoegen ontvangen. Zijn kennis van planten en beplanting bleek van grote waarde. Ontwerp, beplantingskeuze, kleurgebruik, onderhoud, creativiteit en de algemene indruk waren de punten waarop de tuinen werden beoordeeld. Wederom mooie, creatieve en gezellige tuinen. Door de verschillende smaken bij de jury-leden kon het dan ook gebeuren dat de ene tuin wat meer punten voor kleur kreeg en een andere wat minder voor onderhoud. Wat de jury opviel was de rijkdom aan planten, veel en gevarieerd. In mei, juni en augustus werden de beoordelingsrondes gedaan. Fotograaf Bob Hoppenbrouwers heeft alle tuinen op magnifieke wijze vastgelegd. Iedereen heeft wederom een deskundig juryrapport gekregen. Met een zo objectief mogelijke beoordeling en enkele praktische en nuttige tips heeft de jury ernaar gestreefd dat elke deelnemer zijn tuin in het rapport zou herkennen. Ook deze keer was het weer niet overduidelijk wie de winnaar zou worden want de verschillen waren miniem. Tijdens de prijsuitreiking mochten de nrs. 1 t/m 3 een cadeaubon in ontvangst nemen en kregen zij en de andere deelnemers een leuke tuingieter uitgereikt. Een bigshopper met een aardigheidje van de sponsor was een leuke toegift.
Groei en Bloei

Evenals vorig jaar hebben wij met het bestuur van Groei en Bloei Helmond e.o. kunnen afspreken dat leden van de wijkvereniging met € 10,- korting konden deelnemen aan de bloemschikcursus maar helaas waren er dit jaar geen deelnemende leden.Dartteam

In juli 2007 is dartteam Parkzicht ’07 opgericht. Het team bestaat uit 7 leden en heeft zich inmiddels stevig in de 2e divisie van de dartcompetitie van de Peelland Dartbond gevestigd. Het team speelt elk jaar 26 dartwedstrijden. De thuiswedstrijden vinden plaats in wijkcentrum Parkzicht op donderdagavond. Ook afgelopen jaar is het niet gelukt om de 2e editie van de Dierdonk Dart Dagen te organiseren. Het lijkt er meer en meer op dat het een eenmalige activiteit zal blijven. De organisatie vergt veel tijd en we missen helaas de vrijwilligers om dit te doen.Fotoclub Fotodier

Inmiddels is Fotodier een actieve club binnen de wijkvereniging, de groep bestaat uit een 20-tal leden. Gedurende het jaar zijn er enkele mensen vertrokken maar er is ook weer voldoende aanvulling zodat we kunnen spreken van een leuke groep. Naast de maandelijkse bijeenkomst in Parkzicht zijn ook de maandelijkse praktijkoefeningen (de clubuitjes) een welkome aanvulling op onze activiteiten. Er heeft dit seizoen geen expositie plaatsgevonden maar er is wel de basis gelegd voor een expositie in 2011.Fotodier heeft dit seizoen haar promotionele activiteiten uitgebreid tot buiten de wijk. Met prachtige bodywarmers, gesponsord door Take-It in Helmond, zijn we als fotografenploeg actief geweest op Artimond. Onze foto's worden volgend jaar bij de promotie van dit Helmondse evenement gebruikt. Hiernaast heeft Nico de Jongh, deelgenomen aan Kunst in Dierdonk. Na het vertrek van de BSO naar een nieuwe locatie kunnen wij volledig gebruik maken van de vergaderzaal in Parkzicht hetgeen prima functioneert. Er is een Full-HD beamer aangeschaft die de kwaliteit en het genot van het bekijken van foto's heeft opgekrikt. Workshops van bv. Photoshop of Lightroom is nu ook perfect te doen. Inmiddels is er ook een grotere kast waardoor we meer spullen kunnen opslaan w.o. een groot presentatiescherm. Het bestuur van de fotoclub is nog steeds enthousiast en loopt over van ideeën om de groep nog actiever te krijgen in de fotografiewereld. Met Jeroen de Kort als voorzitter en bestuursleden Louis vd Werff, Nico de Jongh en Bob Hoppenbrouwers kan de club de komende jaren rekenen op voldoende ervaring en enthousiasme.
Spooktocht

De eerste Dierdonk spooktocht stond gepland op 26 februari 2010. Alles was geregeld. In de Bakelse Bossen was een route uitgezet met vele schrikmomenten. Er hadden zich 14 groepen aangemeld en alles leek goed te komen. Het weer bleek echter roet in het eten te gooien. Het was te slecht weer en de spooktocht werd verzet naar 5 maart. Helaas bleken toen de spoken ons in de steek te laten en moest de spooktocht weer verzet worden. De nieuwe datum is 5 november 2010. Kortom, een leuke, nieuwe activiteit in Dierdonk die helaas afgelopen verenigingsjaar niet door kon gaan.
Kunst in Dierdonk

Dit verenigingsjaar zijn de voorbereidingen getroffen voor een kunstroute in onze wijk. De bedoeling is om een route te maken waar kunstenaars in hun woning of tuin hun kunst exposeren. François Lier heeft hiervan, aangemoedigd door het bestuur, de opzet en organisatie voor zijn rekening genomen. In de loop van het verenigingsjaar kreeg het initiatitief steeds verder gestalte. Zo werd door middel van een prijsvraag zowel de naam “Kunst in Dierdonk” als het logo bekend terwijl de datum van de expositie bepaald werd op 10-10-10. Het event zal op 9 adressen in Dierdonk plaatsvinden.Schilderclub


Eind 2009 is gestart met de schilderclub onder leiding van schilder Edie van Elshout. Omdat de locatie niet voldeed aan de wensen is dit na een aantal lessen beëindigd maar wel met de bedoeling om op een later tijdstip weer te starten, maar dan in de knutselruimte van Parkzicht waar gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige werktafels en opslagruimte. Men is in het verenigingsjaar 2010-2011 inderdaad weer gestart met een nieuwe cursus met een 5-tal cursisten.
Tourfietsclub

In juni dit jaar is een tourfietsclubje van start gegaan onder coördinatie van Alex van Erning. Een aantal deelnemers (inmiddels een harde kern van 6 personen) die op zondagochtend 9.00 uur en donderdagavond om 19.30 uur gezamenlijk de wekelijkse calorieën wegwerken. De renners verzamelen bij AH in Dierdonk en leggen per keer een afstand af van zo’n 50 km anders gezegd zo’n twee uurtjes fietsen.


1 oktober 2010

Secretaris wijkvereniging Dierdonk,Jan van Duren
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina