Job-Aid bij de werkvormen in het boek: Het gaat steeds beter!Dovnload 59.03 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte59.03 Kb.
Job-Aid bij de werkvormen in het boek: Het gaat steeds beter!

ervaren

reflecteren

toepassen

conceptualiseren


ervaren

3. ABC


19. Breinbrekers


ervaren

reflecteren

toepassen

conceptualiseren


reflecteren:

59. Jubelmuur en klaagmuur

113. Stickerparadeervaren

reflecteren

toepassen

conceptualiseren


conceptualiseren:

33. Demonstratie

67. Leergesprek

92. Presenteren
ervaren

reflecteren

toepassen

conceptualiseren


toepassen:

4. Actieplan

8. Afvalrace

12. Begrippen aanstrepen

28. Column

40. Film


43. Ganzenbord

56. Invuloefening

64. Kruiswoordpuzzel

65. Kwartet

66. Kwartetten in groepen

75. Memorie

76. Mens erger je niet

93. Puzzel

94. Quiz

95. Rad van kennis

97. Ren je rot

106. Spelen met teksten

110. Sprookje

115. Taboe

118. Top tien

119. Twee voor twaalf

124. Volksuniversiteit

125. Voor- en nadelen

126. Vragen formuleren

ervaren

reflecteren

toepassen

conceptualiseren


ervaren / reflecteren

1. Aanname

2. Aanvuloefening

6. Actualiteit

7. Advertentie

10. Autobiografische reflectie

11. Beeldhouwen

14. Biogram

15. Black box

16. Blunders

18. Brainstormen

22. Cartoonanalyse

23. Casus

25. Citaat

26. Coachen

27. Collage

29. Conceptmapping

30. Contrastanalyse

31. Cijfers

32. Debat

34. Dilemma's

35. Dilemmadiscussie

36. Eilanden

37. Engel en duivel

38. Ergernissen

42. Forumdiscussie

44. Gebroken vierkanten

45. Gedicht maken

46. Gedicht voordragen

47. Geleide fantasie

48. Goed nieuws

52. Inlevingsoefening

57. Ja, Leuk!

60. Kaartjes

62. Kort geding

70. Levensloop

71. Loesje

72. Logboek

73. Luciferspel

74. Luisteren

77. Metafoor

78. Metaplan

80. Motivatie

81. Muurkrant

82. Muurtje

83. Muziek

84. Non-verbale communicatie

85. Observeren

86. Paspoort

87. Portfolio

88. Portret van de toekomst

89. Positief


ervaren

reflecteren

toepassen

conceptualiseren

90. Practicum

91. Praktijktest

96. Reclame

99. Saai

100. Schema’s

101. Schrijfoefening

104. Sorteermethode

107. Spiegelen

109. Spreken met één stem

111. Statistiek

112. Stellingdiscussie

116. Tekenen

117. Tips voor oplossingen

120. Verbatim

121. Verhalen

123. Visualiseren van modellen

127. Waarden onderzoek

128. Waarom, waarom

129. Woordenwisseling
ervaren

reflecteren

toepassen

conceptualiseren


ervaren / reflecteren / conceptualiseren

79. Mindmappen

114. Stille wanddiscussie


ervaren

reflecteren

toepassen

conceptualiseren


conceptualiseren / toepassen

53. Internetopdracht
ervaren

reflecteren

toepassen

conceptualiserenalle fasen:

5. Action learning

20. Buzzgroep

39. Feedback

41. Flapdiscussie

51. Incidentmethode

58. Job Aid

69. Levend ganzenbord

98. Rollenspel

102. Slecht nieuws


ijsbrekers

spelvormen

discussievormen

werkopdrachten

docent

gecentreerde

werkvormen

1. Activerende opening

6. Actualiteit *

22. Cartoonanalyse *

25. Citaat*

46. Gedicht voordragen*

48. Goed nieuws*

71. Loesje*

77. Metafoor*

83. Muziek ***

96. Reclame*

111. Statistiek*
2. Kennismaking

9. Ansichtkaarten*

13. Bingo*

17. Bolletje touw*

49. Groeperingsspel*

50. Horen, zien en voelen ***

54. Interview **

55. Introductie op letter*

63. Krantenslag*

61. Knowing me, knowing you *

68. Leugendetector*

130.You! ***


3. Groepen indelen

24. Celebration*

105. Spaghetti*

108. Spreekwoorden*


4. ‘Eye-opener’

19. Breinbrekers**6. Afsluiter

21. Cadeautje ***

103. Smakelijk eten*

122. Vier vragen**
A. dramaspelen

11. Beeldhouwen ***

57. Ja, Leuk! ***

89. Positief ***

99. Saai ***

107. Spiegelen ***

109. Spreken met één stem ***

129. Woordenwisseling ***


B. Rollenspelen

98. Rollenspel **

102. Slecht nieuws**
C. Simulatiespelen

52. Inlevingsoefening **


D. Gezelschaps- of tv-spelen

8. Afvalrace **

15. Black box ***

36. Eilanden *

43. Ganzenbord **

64. Kruiswoordpuzzel **

65. Kwartet **

69. Levend ganzenbord **

75. Memorie *

76. Mens erger je niet **

93. Puzzel *

94. Quiz **

95. Rad van kennis **

97. Ren je rot **

104. Sorteermethode *

115. Taboe *

119. Twee voor twaalf **

124. Volksuniversiteit **
1. Aanname **

2. Aanvuloefening *

5. Action learning ***

16. Blunders **

18. Brainstormen **

26. Coachen ***

32. Debat **

34. Dilemma's **

35. Dilemmadiscussie **

37. Engel en duivel **

41. Flapdiscussie ***

42. Forumdiscussie ***

51. Incidentmethode ***

60. Kaartjes *

62. Kort geding ***

73. Luciferspel **

78. Metaplan *

79. Mindmappen*

80. Motivatie ***

81. Muurkrant **

82. Muurtje ***

112. Stellingdiscussie *

114. Stille wanddiscussie*

128. Waarom, waarom **
3. ABC*

4. Actieplan **

7. Advertentie **

10. Autobiografische reflectie ***

12. Begrippen aanstrepen*

14. Biogram ***

23. Casus **

27. Collage **

28. Column ***

29. Conceptmapping ***

30. Contrastanalyse **

31. Cijfers *

38. Ergernissen*

39. Feedback **

40. Film*

44. Gebroken vierkanten **

45. Gedicht maken ***

47. Geleide fantasie **

53. Internetopdracht*

56. Invuloefening*

58. Job Aid ***

59. Jubelmuur en klaagmuur*

66. Kwartetten in groepen **

70. Levensloop ***

72. Logboek **

74. Luisteren **

84. Non-verbale communicatie **

85. Observeren **

86. Paspoort*

87. Portfolio ***

88. Portret van de toekomst ***

89. Positief **

90. Practicum*

91. Praktijktest*

100. Schema’s*

101. Schrijfoefening **

106. Spelen met teksten ***

110. Sprookje ***

113. Stickerparade*

116. Tekenen ***

117. Tips voor oplossingen **

118. Top tien*

120. Verbatim **

121. Verhalen ***

123. Visualiseren van modellen ***

125. Voor- en nadelen*

126. Vragen formuleren **

127. Waarden onderzoek ***
20. Buzzgroep ***

33. Demonstratie*

67. Leergesprek*

92. Presenteren*Picto Moeilijkheidsgraad

* is voor beginnende docenten,

** is voor taakgerichte docenten,

*** is voor groepsgerichte docenten.p
icto groepsgroottepicto voorbereidingstijd

picto uitvoeringstijdDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina