John Sutherland Bonnell (1883-1992) Biografische gegevensDovnload 7.1 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte7.1 Kb.
John Sutherland Bonnell (1883-1992)


Biografische gegevens:
Canadees van herkomst. Vader was staflid van een psychiatrisch ziekenhuis. Bonnell deed zelf een psychiatrische verpleegkundige opleiding. Studeert theologie, is langdurig werkzaam in New York als predikant (5th-Avenue Presbyterian Church, vlakbij Central Parc) met grote landelijke en internationale bekendheid (zie ook p. 229 van mijn proefschrift: Van Hulp en Heil, de pastorale psychiatrie van Alphonse Maeder (1882-1971).
Belangrijke boeken :
- Pastoral Psychiatry (1938) (Titel is een grapje, omdat die lijkt te gaan over psychiatrie. Bonnell verbindt echter enkele termen voor ziel en hulp uit het Grieks van het Nieuwe Testament aan elkaar, waardoor hij op het woord ‘psychiatry’ uitkomt.)

- Psychology for Pastor and People (1948). (Dit boek is onder meer in het Duits vertaald.)

- Er zijn zeker nog tien andere, veel gelezen, boeken van Bonnell, met vooral pastorale thema’s.
Betekenis voor poimeniek:
Bonnell geldt zeker 40 jaar eerder dan Jay E. Adams als een van de allereerste pastors die zich bezig houdt met counseling, en bepaald niet anti-psychiatrisch. Hij beklemtoont het eigene van het pastoraat en van de psychiatrie/psychische hulpverlening, en bepleit samenwerking. Net als Adams richt hij zich op het thema ‘morele schuld’, maar dan niet als thema dat het psychische veronachtzaamt.
In het boek ‘Psychology for Pastor and People’ betrekt Bonnell 7 stellingen over de verhouding tussen pastoraat en psychologie:


  1. De pastor die een programma voor counseling wil opzetten in zijn gemeente, zou moet wensen dat programma deel te laten uitmaken van zijn normale pastorale verantwoordelijkheid.

  2. Het is erg belangrijk dat de pastor beschikt over zoveel mogelijk kennis uit de psychologie en de psychiatrie, maar zulke kennis niet te exploiteren.

  3. De verantwoordelijkheid van de pastor is niet simpel verlichten van emotionele conflicten, maar mannen en vrouwen te leiden in een leven op het hoge niveau van beantwoorden aan de doelen die God hun stelt, om Zijn wil te volgen.

  4. De pastor moet het therapeutische aspect van zijn werk niet vergeten. Hij is eigenlijk een spirituele therapeut. Waar een psychotherapeut vaak al stopt bij de analyse (het uiteenleggen van het psychische materiaal), kan een pastor bijdragen aan de synthese, het samenbrengen van dat materiaal, opdat het voor het eerst of opnieuw afgestemd of gericht kan worden op God. (Vgl. mijn proefschrift. Alphonse Maeder heeft het begrip ‘synthese’ geijkt. Opmerkelijk is nog dat Bonnell over synthese schrijft op de dezelfde bladzijde waarop hij ook de naam Maeder noemt, zij het in een ander verband.)

  5. De pastor moet erop bedacht zijn dat zijn counseling gecomplementeerd wordt door zijn prediking. Het is echter niet de bedoeling om in een preek de vertrouwelijkheid van counseling te schenden.

  6. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de pastor is dat hij counselt om mensen te redden uit de brand van hun morele schuld.

  7. De pastor kan een unieke bijdrage leveren aan counselen in het algemeen. Hij is er in het bijzonder op uit om mensen in zijn gemeente in overeenstemming te brengen met wil en doel van God met hun levens.

Dr. Hans MeissnerNovember 2005
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina