Jongeren(sub)culturen : Jongeren en jeugdbeweging


Om iets te doen te hebben tijdens het weekendDovnload 0.64 Mb.
Pagina7/7
Datum20.08.2016
Grootte0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Om iets te doen te hebben tijdens het weekend.

 1. Waarom heb je gekozen voor deze jeugdbeweging?

 • Omdat er geen andere keuze was.

 1. Hoe ziet jullie werking eruit?

   • Hoe vaak komen jullie samen?

   • Hoe zijn jullie groepen ingedeeld?

   • Gemengd, jongens of meisjes?

 • We komen om de twee weken samen. De JHN, de Knapen en de +16’ers komen samen op zaterdagavond. De Leeuwkes, de Sloebers en de JKN hebben activiteit op zondagnamiddag. De leiding komt dan ook nog regelmatig samen om te vergaderen en om opdrachten te bedenken.

 • We hebben ongeveer 90 leden. (het aantal leden is blijven stijgen de laatste jaren)

 • De KSA bestaat enkel uit jongens.

 1. Ken je andere jeugdbewegingen? Weet je ook iets over hun werking?

Ja, de KLJ, Chiro en Scouts: vooral landelijke activiteiten en sjorren.

 1. Dragen jullie een uniform? Zo ja, welk uniform? Indien niet, waarom niet?

Wij dragen niet echt een uniform. We hebben enkel een trui en een T-shirt met het logo van onze jeugdbeweging.

 1. Welke activiteiten doen jullie vooral binnen jullie afdeling?
Activiteiten

nooit

soms

vaak

bosspel
x
dorpsspelx

tochtenx

kringspelen/

buitenspelen

x

quiz
x
film
x
sjorren

xbezinning

xnachtspel
x
eucharistieviering

xknutselen
x
koken

xthemavergadering rond actuele problemen

xkampx

toneelx

zingen
x
(volks)dansen
x 1. Zijn er nog andere activiteiten die jullie vaak organiseren, die niet in de lijst voorkomen?

 • Carnavalspel

 • Sportdagen

 • Gezelschapsspelletjes (als het regent)

 • Soms dropping

 • Commandotocht

 • Kienavond 1. Nemen jullie deel aan gewestactiviteiten, provinciale activiteiten of nationale activiteiten?

Provinciaal: fuif, Jeetee, Joepie, Trip Trap, dokidong

 1. Wordt er tijdens activiteiten iets gegeten of gedronken? Zo ja, wat?

 • We drinken enkel frisdrank (water, Cola of Fanta).

 1. Wat eten jullie zoal op kamp? Geef een top 5 van wat er op kamp zeker op het menu staat.

 • Spaghetti

 • Frieten

 • Hotdog

 • Puree, vlees, groenten

 • Soep

 1. Hebben jullie binnen jullie jeugdbeweging een eigen taalgebruik? (naamgeving groepen, totems,…)

Neen, enkel de namen van de groepen: Leeuwkes, Sloebers, Jongknapen, Knapen, Jonghernieuwers, +16’ers

DEEL 2: EXTRA DEEL VOOR DE HOOFDLEIDER
 1. Welke waarden en normen stellen jullie voorop binnen jullie jeugdbeweging?

 • Aangename groepssfeer creëren, zodat iedereen wil meedoen

 • Sociale waarden

 • Respect voor elkaar en voor elkaars spullen

 • Verantwoordelijkheid


 1. Wordt er tijdens activiteiten en op kamp rekening gehouden met gezonde voeding?

Ja, er wordt niet alleen fastfood gegeten, maar ook echte boerenkost (aardappelen, vlees, groenten) gemaakt door onze kookouders. We houden ook rekening met vegetariërs, zij krijgen een aparte maaltijd.

 1. Koken jullie zelf op kamp of werken jullie met kookouders?

We hebben vaste kookouders die meegaan op kamp. Dit zijn de ouders of grootouders van de leiding.

 1. Hoe ziet kamp er bij jullie uit?
 • Vier dagen tijdens de paasvakantie.
 • Tien dagen tijdens de zomervakantie. Dit jaar gaan we naar Zuid-Frankrijk, maar dat gebeurt slechts één keer om de vijf jaar.
 • De kleinsten slapen in een gebouw, de oudste groep en de leiding slapen in tenten. 1. Volgen jullie een bepaalde muziek- of lifestyle? Zijn jullie geïnspireerd door geloof, politiek, punk, hiphop…?

Neen. Onze leden zijn onderling niet zo verschillend. Ze hebben dezelfde klederdracht en luisteren meestal naar dezelfde muziek.

 1. Hoe dragen jullie bij tot een betere maatschappij? Hoe creëren jullie een maatschappelijk bewustzijn bij jullie leden?


We leren onze leden dingen af die niet horen.
We zijn milieubewust: we sorteren en gooien geen afval op straat.


  1. Ledenaantallen jeugdbewegingen


Overzicht leden KLJ 2001 - 2010


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Antwerpen

5594

5414

5485

5626

5641

5700

5552

5518

5518

5269

Vlaams-Brabant

2407

2482

2515

2546

2662

2665

2667

2753

2847

2616

Limburg

2286

2211

2234

2341

2248

2335

2403

2388

2427

2343

Oost-Vlaanderen

5188

5234

5131

5168

5203

5120

5110

5137

5095

4960

West-Vlaanderen

4834

4914

5101

5216

5374

5501

5738

5830

5848

5629

niet gecategoriseerd

/

/

/

/

/

/

/

67

80

76

KLJ ALGEMEEN

20 309

20 255

20 466

20 897

21 164

21 321

21 470

21 693

21 815

20 893

We merken dat de ledenaantallen van KLJ min of meer constant zijn gebleven. Tot 2009 was er steeds een lichte stijging. Dit jaar is er wel een daling te merken.


Overzicht ledenaantallen KSJ-KSA-VKSJ


2004-2005

33 200

2005-2006

33 889

82006-2007

33 839

2007-2008

34 783

2008-2009

33 818

Ook hier merken we dat de cijfers min of meer constant blijven. Vooral in het werkjaar 2007-2008 merken we een sterke stijging.


Overzicht leden Chiro 2004 – 2008


Chiroleden

2004-2005

2005-2006

2007-2008

2007-2008

Ribbels

10 405

10 960

11 373

11 394

Speelclubbers

19 030

19 012

19 244

19 144

Rakwi’s

18 409

18 280

18 219

18 192

Tito’s

13 913

13 912

13 398

13 085

Keti’s

10 453

10 580

10 834

10 691

Aspi’s

6 367

6 677

6 893

6 902

Ledentotaal

78 577

79 421

79961

79408

Aan de hand van deze cijfers kunnen we afleiden dat het aantal Chiroleden de laatste jaren vrij constant blijft.


Overzicht leiding Chiro 2004 – 2008


Chiroleiding

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Leiders

6 526

6 736

6 625

6 672

Leidsters

6 516

6 553

6 723

6 748

VB's

787

788

784

759

Proosten

163

139

137

123

Freelancers

1 096

1 129

1 148

1 160

Leidingstotaal

15 088

15 337

15 417

15 462

Ook hier blijven de cijfers vrij constant. Wel merken we een lichte stijging van het aantal Chiroleiders de laatste jaren.  1. Bronnen


http://www.klj.be

http://www.kljmielen.be

http://www.ksameeuwen.be

http://www.ksj.org

http://www.ksj.be/userfiles/file/NAT/08%20Geschiedenis%20DEF.pdf

http://www.wikipedia.be

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Scouts_en_gidsen_vlaanderen

http://www.scoutsjette.be/archief/historiek.php

http://images.google.be/images?hl=nl&um=1&sa=1&q=scouts+en+gidsen+vlaanderen+&aq=f&oq=&start=0

http://feest.chiro.be/

http://www.wikipedia.org

http://info.chiro.be

http://www.chirobokrijk.be

http://www.chiro-limburg.be

http://www.gewestsprankel.be/1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina