Kaso hasselt kj – sj vzw is volgende voltijdse functie (m/v)Dovnload 15.06 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte15.06 Kb.


KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS HASSELT KINDSHEID JESU – SINT JOZEF vzw

Maastrichtersteenweg 62 – 3500 Hasselt

Tel. 011.22 47 19 – Fax 011.23 18 71

Identificatienummer: 11698/98

Ondernemingsnummer: 0463569334

Binnen KASO HASSELT KJ – SJ vzw is volgende voltijdse functie (m/v) vacant voor:


ADJUNCT-DIRECTEUR
Middenschool Kindsheid Jesu Kempische steenweg 400 3500 Hasselt
De middenschool met de eerste graad van het secundair onderwijs. Er is een nauwe samenwerking met de bovenbouwschool Humaniora Kindsheid Jesu die in hetzelfde gebouw gehuisvest is.
Een middenschool staat voor een specifiek project en voor een specifieke schoolorganisatie.

Dit project vertaalt zich in 4 basisdoelstellingen: • opvang van alle basisschoolverlaters;

 • uitstel van studiekeuze en weloverwogen oriëntering;

 • intense begeleiding van leerlingen;

 • basisvorming voor alle leerlingen.

De realisatie van deze doelstellingen veronderstelt een aantal condities:

 • kiezen voor een heterogene rekrutering en voor een heterogene groepering;

 • een evenwichtig uitgebouwd aanbod zonder determinerende keuzes vanaf het eerste jaar;

 • deze doelstellingen vragen een specifieke didactische aanpak en evaluatie.

De aanstelling gebeurt op 1 september 2015.


De vzw KaSO Hasselt KJ-SJ bestuurt 4 scholen van het Secundair Onderwijs en een internaat: het Virga Jessecollege (eerste graadschool en bovenbouwschool) de Middenschool Kindsheid Jesu, de Humaniora Kindsheid Jesu en het Internaat Kindsheid Jesu. Er is een nauwe samenwerking tussen deze scholen.
De adjunct-directeur van de MKJ is tevens lid van het directiecollege van de Scholengemeenschap Sint Quintinus (koepel vzw). Ook dit directiecollege werkt samen en in overleg met de beleidsgroep en de raad van bestuur van de Scholengemeenschap SQ.

Functieomschrijving
Het functioneren van de adjunct-directeur strekt zich uit over 7 resultaatsgebieden.

Visie, planning en besturen van de school als organisatie, leerlingenbegeleiding, personeelsbeleid, materieel-financieel en administratief beheer, kwaliteitszorg en communicatie & overleg.

De resultaatsgebieden behoren tot het werkgebied van het directieteam,via taakverdeling kunnen bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedelegeerd worden naar een bepaald lid van het directieteam. Bijgevolg behoren de functievereisten tot deze van het directieteam als geheel en hebben ze niet enkel betrekking op de adjunct-directeur.
Als lid van het directieteam van de Middenschool Kindsheid Jesu en van het directiecollege van KASO Hasselt KJ-SJ is de directeur medeverantwoordelijk voor de loyale uitvoering van het beleid van het schoolbestuur.
Vereisten


 • christelijke levensopvatting, die uitgedragen wordt in de persoonlijke leefwereld, onderschrijven van het opvoedingsproject van de Middenschool Kindsheid Jesu;

 • minstens een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of een bachelordiploma, aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid;

 • bij voorkeur ervaring in het onderwijs en vastbenoemd;

 • kunnen organiseren en leiding geven;

 • innovatief en ondernemend zijn;

 • kritisch kunnen reflecteren;

 • sterk zijn in communicatie en overleg;

 • sociaal ingesteld zijn;

 • flexibel zijn;

 • kunnen werken in teamverband en resultaatgericht;

 • bereid zijn om schooloverstijgend te denken en te werken, samen te werken binnen het schoolbestuur in een open overlegcultuur;

 • bereid zijn, om zich in te werken in de schoolwetgeving en de wetgeving betreffende materieel en financieel beheer, personeelsbeleid;

 • kunnen samenwerken in een open overlegcultuur met alle participatie-organen van de school.


Procedure
U kan zich kandidaat stellen met een formulier dat kan bekomen worden bij het secretariaat MKJ of bij mevrouw Nancy Albergs (KASO Hasselt KJ SJ vzw, Maastrichtersteenweg 62 27 3500 Hasselt) of kunt downloaden van de website www.kjhasselt.be.

Het formulier dient, ingevuld, uiterlijk op 09.04.2015 op het adres van het schoolbestuur (Maastrichtersteenweg 62, 3500 Hasselt) toe te komen en dient gericht te zijn aan de voorzitter mevrouw Betty Goens. De selectiegesprekken zijn gepland op 20 en 21 april 2015.De selectiecommissie zal een rangorde van de kandidaten voorstellen (op basis van de studie van de sollicitatieformulieren en de gesprekken met de kandidaten). De raad van bestuur neemt een beslissing op 24 april 2015.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina