Kijkwijzer filmDovnload 12.79 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte12.79 Kb.

Kijkwijzer film

1.- Wat zie je: fictie/non-fictie?
 • documentaire (beschrijf onderwerp kort

 • mengvorm ( met welke reden?)

 • speelfilm ( beschrijf verhaal kort)

Non-fictiefilms of documentaires laten een deel van de werkelijkheid zien, bijvoorbeeld door middel van interviews of archiefopnamen. Fictiefilms zijn verzonnen of gedramatiseerde verhalen- Soms is het verschil tussen fictie en non-fictie niet zo duidelijk. Bijvoorbeeld wanneer er binnen een documentaire delen nagespeeld zijn (docudrama) of wanneer een speelfilm erg veel lijkt op een documentaire, omdat het er allemaal zo 'echt' uitziet.
2.- Wat zie je? Welke filmtechnieken vallen op? Kies meer dan een optie.
 • montage

 • special effects

 • kadrering

 • camerastandpunt/gebruik

 • belichting

 • mise-en-scene


Montage: Het aan elkaar plakken van verschillende beelden waardoor ze een onderlinge samenhang krijgen. Montage bepaalt voor een belangrijk deel de snelheid en het ritme van de film. Beelden die door middel van montage aan elkaar geplakt zijn, beïnvloeden elkaar sterk.

Kadrering: Het kader geeft aan wat er te zien is binnen het beeld en bepaalt mede de compositie van het beeld.

Belichting: Hoe worden de scenes uitgelicht? Zijn er veel lichtldonker contrasten? Krijgen bepaalde personages of locaties meer licht dan andere?

Special effects: Vanwege de revolutionaire ontwikkelingen op digitaal gebied wordt het creëren van special effects steeds gemakkelijker en gangbaarder.

Cameragebruik/standpunt De manier waarop de camera wordt gebruikt kan erg verschillen. Wanneer er met een lichte beweeglijke schoudercamera wordt gefilmd, dan zijn de beelden vaak schokkerig en grof Een statische camera levert ook statischer beelden op. De plaats waar de

camera staat is ook van groot belang. Een standpunt vanuit personages laat ons meekijken met de spelers en verhoogt onze betrokkenheid bij de film. Ook is het belangrijk te letten op de camera-afstand tot het onderwerp: close-up~ medium shot en long shot zijn de drie grote afstandsbepalin-

gen die ieder een eigen effect teweeg brengen.

Mise-en-scene: Alle elementen die voor de camera worden geplaatst om gefilmd te worden: het

decor, de voorwerpen in het decor (props), kostuums, make-up van de acteurs en de bewegingen die zij maken.3.- Wat zie je? Wat is de verhouding tussen story en plot?
 • plot volgt chronologie story

 • plot maakt story spannend. Op welke manier?

 • Flash-backs/flash forwards. Beschrijf effect op inhoud.

De manier waarop een verhaal verteld wordt (plot) wijkt vaak af van de reconstructie die je achteraf van het verhaal maakt (story). In de presentatie van het plot kan gespeeld worden met de chronologische volgorde van de gebeurtenissen, met de duur van bepaalde handelingen en met oorzaak/gevolg-relaties.
4.- Wat ervaar je: hoe wordt de film vertoond? ( Wat is het effect?)
 • klassieke bioscoopsituatie

 • televisie/video

 • interactief/themapark

Je kunt een film natuurlijk gewoon in het donker van de bioscoop zien, waar een filmvertoning min of meer een privé-ervaring wordt. Het zien van dezelfde film op video of op televisie (vaak in een groep) kan een heel andere kijkhouding met zich mee brengen. Films in de vorm van interactieve computerspelletjes is weer een andere beleving van hetzelfde product. Het zijn factoren die van invloed kunnen zijn op de betekenis die de film voor je heeft.
5.- Wat hoor je? Welke rol speelt de muziek in de film?
 • muziek versterkt inhoud film Op welke manier?

 • Geen, weinig of onopvallende muziek

 • Muziek voegt elementen toe: welke en op welke manier?

Muziek speelt vaak een belangrijke rol in film. De muziek kan bijvoorbeeld dramatische of spannende momenten versterken. Maar het is ook mogelijk dat de muziek iets nieuws toevoegt aan de beelden. Soms is er geen of weinig muziek. Let ook op de geluiden zoals straatverkeer, telefoons en voetstappen.
6.- Inhoud: tot welk genre hoort de film?
 • horror/science fiction

 • (docu)drama

 • oorlogsfilm

 • thriller

 • avonturenfilm

 • western

 • comedy

 • familie/kinderfilm

 • documentaire

Met de term genre worden films in bepaalde groepen ingedeeld op grond van gemeenschappelijke kenmerken. EIk genre schept zijn eigen verwachtingen: een avonturenfilm moet spannend zijn: een comedy zonder humor is een mislukte film.
7.- Inhoud: waar ligt de nadruk van het verhaal?
 • op wat er gebeurt (story)

 • op de boodschap (thematiek)

 • op de (psychologische) ontwikkeling van personage(s)

Een film kan gemaakt zijn om een verhaal te vertellen of om gebeurtenissen te presenteren. Maar een film kan ook een duidelijke boodschap hebben (bijvoorbeeld een politieke). In andere gevallen ligt de nadruk op de psychologische ontwikkeling van de personages. Een combinatie van deze

drie aspecten is natuurlijk ook denkbaar.


8.- Inhoud: wat speelt een grote rol bij het maken van de film?
 • de filmmaker (auteursfilm)

 • acteurs/filmsterren (acteursfilm)

 • eerder uitgebrachte films

De stijl van de filmmaker kan een stempel drukken op de hele film (acteursfilm). In andere gevallen bepalen de acteurs (vooral als ze beroemd zijn) het karakter van de film (acteursfilm). Veel films sluiten aan bij eerdere films, bijvoorbeeld Rocky IV.
9.- Betekenis: wat denk je dat de betekenis van de film is?
 • persoonlijke (autobiografische) betekenis

 • morele boodschap

 • bedoeld als (politieke of culturele) provocatie

 • bedoeld als amusement

 • roept emoties op

 • gemaakt uit commerciele overwegingen.

Wat wil de film teweeg brengen? Een combinatie van enkele accenten is natuurlijk ook mogelijk.Gemaakt uit commerciële overwegirlgen kruis je aan wanneer je denkt dat de inhoud of vorm van de film hierdoor sterk is bepaald. Probeer in dat geval ook aan te geven waaruit je dat opmaakt.

De overige categorieën spreken voor zich.
: ckv -> files -> 2008
ckv -> Mozart & 'Die Zauberflöte' Een lessenserie voor het voortgezet onderwijs in het kader van het Mozart-jaar 2006
ckv -> De koning-stadhouder richt zijn paleis in. Verzamelingen van de elite in de zeventiende eeuw. Antwoorden bij ckv2 museumles
ckv -> Opdracht 1: film van 1 minuut maak een filmpje van ca. 1 minuut
ckv -> Luisterwijzer muziek
ckv -> Ckv-1 Wereldliteratuur Havo 4 (week 22/23)
ckv -> Film & animatie kijkwijzer geniet van de film of animatie en probeer tijdens het kijken alvast een paar vragen te beantwoorden. Het is handig om de vragen van tevoren door te nemen zodat je weet waar je extra op moet letten
ckv -> Examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming 2 h a. v o. 1 Het eindexamen
ckv -> Beeldende kunst in de gouden eeuw digitaal document van: (sla dit bestand ook onder jouw naam op) voorbeelden
2008 -> Luisterwijzer muziek
2008 -> Kijkwijzer voor Beeldende Kunst
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina