Kleur, auricularisatie en mentale ocularisatie in de film Vragen voor de leerlingenDovnload 21.1 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte21.1 Kb.
MICMACS Á TIRE-LARIGOT

Filmesthetische bespreking

Ilse Van Baelen

Week van de Franse Film 2010-2011 / Cinemagie
Kleur, auricularisatie en mentale ocularisatie in de film
Vragen voor de leerlingen

1. De kleur

Als je de film bekijkt, wat valt je op aan de kleur? Waarom zou Jeunet die kleur(en) gebruiken, denk je?

2. De auricularisatie

De term ‘auricularisatie’ verwijst naar het geluid en de geluidseffecten in de film. Onder geluid verstaan we de menselijke stem, muziek, geluidseffecten en ook stilte. Jeunet gebruikt dit alles op verschillende manieren.

2.1. Beluister en bekijk even de volgende fragmenten. Zeg wat je opvalt.

a. de generiek (0.05.50 – 0.06.52)


b. 0.08 – 0.08.40 / 0.36.24 / 0.37 / 0.46 / 0.51.30 / 1.32
c. 0.09.00 – 0.09.20
d. 0. 12. 00 – 0.13.00

e. 0.14.00 – 0.17.40

f. 0.17.40 – 0.17.59

g. 0.20.15 – 0.20.19

h. 0.24.20 / 0.27.25 / 0.41.00 / 0.50.00 / 1.00.26 / 1.06.40 / 1.08.00 / 1.18.00 / 1.23.00

i. 0.40 / 0.58: welke muziek karakteriseert vaak de scènes met De Fenouillet?

j. 0.26.20 / 0.55: wat zegt de muziek over de waker? Hoe karakteriseert dit hem?

k. 0.18.36 – 0.19.30 / 0.32

l. 0.47.30

m. 1.28.36 – 1.30.15

n. 0.16.42 / 0.44.37 / …

o. 0.18.56 / 1.23 / 1.32 / 1.34 5 (enz.): welke muziek hoor je in de scènes zonder actie en/of spanning?

p. 1.02.09
q. 0.58 / 1.01.25
r. 0.31.45 – 0.31.47 / rond 1.19
2.2. Vat nu even samen welke functies de muziek en de geluiden in deze film zoal vervullen.

3. De mentale ocularisatie in Micmacs à tire-larigot
Het woord ocularisatie is afgeleid van het Latijn ‘oculus’ (oog) en wijst op de mate waarin de kijker zich identificeert met de vertellende instantie in de film en de manier waarop hij meekijkt (of niet) met een personage in de wereld van het verhaal. Door deze identificatie via het oog groeit ook het verlangen om te (kunnen) zien wat de in beeld gebrachte personages zien.
In de films van Jeunet wordt erg vaak de mentale occularisatie gebruikt: de toeschouwer kijkt door de ogen van het personage maar ziet niet wat diens ogen zien maar wel welke beelden er in diens geest voorbijrollen; de gedachten van het personage worden dus gevisualiseerd. Dit kan gebeuren op verschillende manieren o.a. via een klein ‘raampje’ in het scherm waar we de gedachten ‘lezen’ of via een scherminnemend beeld.

Bekijk en beschrijf / bespreek de volgende fragmenten: 1. 0.05.26

 2. 0.02.32 – 0.02. 37 / 0.19.48 -0.20.12

 3. 0.24.55 – 0.25.45

 4. 0.35.08 – 0.35.26 / 1.15.32 – 1.15.56 / 1.17.50 – 1.17.59

 5. 1.21.32 – 1.21.34

 6. 1.22.00 – 1.22.22


4. De combinatie van auricularisatie en mentale occularisatie

Observeer aandachtig de fragmenten 1.27 – 1.30 en 1.30.30 – 1.31.31
Leg uit wat je ziet.

5. Let ook nog op de volgende camerastandpunten: beschrijf ze. Weet je hoe men ze noemt?

0.27.42: topshot
1.09: vogelperspectief

Uitwerking voor de leerkracht


Het is aan te raden dat de begeleidende leerkracht eerst de sleutel doorleest om eventueel nog meer gerichte vragen te kunnen stellen opdat de lln het antwoord vinden. De fragmenten kunnen gemarkeerd worden via de bladwijzerfunctie.

1. De kleur

Als je de film bekijkt, wat valt je op aan de kleur? Waarom zou Jeunet die kleur(en) gebruiken, denk je?

Jeunet geeft zijn film een onwerkelijke sfeer door de kleuren zoals we die kennen vanuit de werkelijkheid te wijzigen. Tot aan de begingeneriek is de kleur overheersend sepia en verwijst naar het verleden, de flash-back. Na de begingeneriek wordt het sepia behouden maar in minder sterke mate. Ook de andere kleuren worden getemperd. De werkelijkheid lijkt onwerkelijk, onwezenlijk.2. De auricularisatie

De term ‘auricularisatie’ verwijst naar het geluid en de geluidseffecten in de film. Onder geluid verstaan we de menselijke stem, muziek, geluidseffecten en ook stilte. Jeunet gebruikt dit alles op verschillende manieren. Door te spelen met geluid kan je bijkomende betekenisniveau’s creëren, het realisme verhogen en een symbolische, expressieve of psychologische noot aan de scène toevoegen. De relatie beeld-geluid kan eenheidsscheppend, ondersteunend of contrasterend zijn, het geluid kan on-screen (geproduceerd door een zichtbare bron) zijn of off-screen (geproduceerd door een niet op het scherm zichtbare bron).

Beluister en bekijk even de volgende fragmenten. Zeg wat je opvalt.

a. de generiek (0.05.50 – 0.06.52)


De muziek van de (eindgeneriek van de ) film The Big Sleep loopt gewoon door als de ondersteuning van de begingeneriek van de film van Jeunet. Het wijst erop dat ook deze film een avonturenfilm of actiefilm zal worden. Het is ook een soort van soundbridge die hier een ‘brug slaat’ tussen een scène en de begingeneriek. De muziek is off-screen.
b. 0.08 – 0.08.40 / 0.36.24 / 0.37 / 0.46 / 0.51.30 /1.32
Het gesprek met de handen (waar sowieso al geluid aan te pas komt) wordt onderlijnd door een vrolijk muziekje van Raphaël Beau. / ondersteunend muziekje bij het handopsteken / onderlijnend geluidje bij het opengaan van de deur / illustratie bij ‘sonnante et trébuchante’ / onderlijning en illustratie van ‘je fais scintiller la cuillère’ / vrolijke muziek die de spot onderlijnt terwijl iedereen het filmpje van de wapenhandelaren ziet op You Tube. Al deze geluiden zijn off-screen.

c. 0.09.00 – 0.09.20


Bazil verneemt dat iemand anders hem permanent vervangt. Hij is zijn job kwijt. Het tekenfilmfragmentje van Tex Avery (ook van Warner) sluit perfect aan bij de gebeurtenissen in de film, qua beeld én qua geluid (het fluiten als het mooie meisje wordt voorgesteld en het ‘genadeschot’ als Bazil verneemt dat hij geen werk meer heeft). Dit is een mooi voorbeeld van ondersteunend gebruik van geluid. Het gaat hier om on-screen geluid.
d. 0. 12. 00 – 0.13.00: de accordeonmuziek doet aan Parijs denken; eenheidsscheppend, de muziek is off-screen

e. 0.14.00 – 0.17.40: mengeling van achtergrondgeluidjes die de sfeer in het huis weergeven, on -screen

f. 0.17.40 – 0.17.59: de achtergrondgeluidjes en de achtergrondmuziek vallen weg. De stilte zorgt voor een ongewone nadruk en wijst erop dat er iets gaat gebeuren. Het onderlijnt de spanning en trekt de aandacht op de beelden. Wanneer Bazil de slangenvrouw ontdekt en ze de ogen opent, wordt dit onderlijnd door een fijn hoog geluidje. Dan lachen de anderen (on-screen) en herneemt de muziek (off-screen)

g. 0.20.15 – 0.20.19: dramatische muziek; wordt hier gevisualiseerd (normaal off-screen maar hier on-screen!!!! Jeunet speelt met de conventies; effect = humor!)

h. 0.24.20 / 0.27.25 / 0.41.00 / 0.50.00 / 1.00.26 / 1.06.40 / 1.08.00 / 1.18.00 / 1.23.00: muziek die gebruikt wordt in actiefilms, muziek die spanning onderlijnt en die een climax aankondigt

(de muziek van The Big Sleep wordt in alle actiescènes gebruikt; deze muziek kondigt aan en bouwt spanning op)

i. 0.40 / 0.58: welke muziek karakteriseert vaak de scènes met De Fenouillet?

klassieke muziek

j. 0.26.20 / 0.55: wat zegt de muziek over de waker? Hoe karakteriseert dit hem?

Het is oubollige muziek van 30 jaar geleden, zoals de man zelf (kleding, mentaliteit, …)

k. 0.18.36 – 0.19.30 / 0.32: verschillende taaltjes worden gebrabbeld, on-screen

l. 0.47.30: de luidspreker vertelt wat hij normaal niet vertelt, men waarschuwt voor wapenhandelaars, on-screen

m. 1.28.36 – 1.30.15: diëgetische geluiden, geluiden die niet toegevoegd werden en die met het verhaal te maken hebben; het contrast tussen de verontschuldigingen / beschuldigingen / bekentenissen van de wapenhandelaars enerzijds en de stilte van de ‘vrouwen’ in burka anderzijds is duidelijk

n. 0.16.42 / 0.44.37 / …: Remington noteert en gebruikt alle Franse uitdrukkingen (op al dan niet correcte manier) op overdreven wijze. Soms tast hij de anderen aan

o. 0.18.56 / 1.23 / 1.32 / 1.34 5 (enz.): welke muziek hoor je in de scènes zonder actie en/of spanning? Het is een vrolijk, melodieus muziekje dat steeds anders is. Deze muziek werd gecomponeerd door Raphaël Beau.

p. 1.02.09: het geluid van teveel aan zuurstof uit de ballon vervormt de stem van Bazil als hij door de schouw zingt voor de slangenvrouw (spelen met de stem)


q. 0.58 / 1.01.25: klikgeluidje gemaakt door Fracasse om de anderen te waarschuwen / kikkergeluid van de slangenvrouw door de schouw om te zeggen dat ze gearriveerd is
r. 0.31.45 – 0.31.47 / rond 1.19: Marconi klapt en zijn haard begint te branden / de zwarten malen een spelletje van de haard; humoristisch effect (set-up en pay-off)
2. Vat nu even samen welke functies de muziek en de geluiden in deze film zoal vervullen.
een sound link, namelijk een soundbridge

ondersteunend

contrasterend

karakterieel gebruik

ironisch contrast (orkest on-screen)

ongewone nadruk, aandacht op de beelden vestigen (stilte)

textuur maken (sfeer Parijs)

aankondigen en spanning opbouwen
3. De mentale ocularisatie in Micmacs à tire-larigot

Het woord ocularisatie is afgeleid van het Latijn ‘oculus’ (oog) en wijst op de mate waarin de kijker zich identificeert met de vertellende instantie in de film en de manier waarop hij meekijkt (of niet) met een personage in de wereld van het verhaal. Door deze identificatie via het oog groeit ook het verlangen om te (kunnen) zien wat de in beeld gebrachte personages zien.


In de films van Jeunet wordt erg vaak de mentale occularisatie gebruikt: de toeschouwer kijkt door de ogen van het personage maar ziet niet wat diens ogen zien maar wel welke beelden er in diens geest voorbijrollen; de gedachten van het personage worden dus gevisualiseerd. Dit kan gebeuren op verschillende manieren o.a. via een klein ‘raampje’ in het scherm waar we de gedachten ‘lezen’ of via een scherminnemend beeld.
Bekijk en beschrijf / bespreek de volgende fragmenten:

 1. 0.05.26: we zien iets wat we normaal niet kunnen zien, we zien hier wat het personage voelt, we zien hoe hij voelt dat de kogel zich in zijn hersenen boort en nestelt

 2. 0.02.32 – 0.02. 37 / 0.19.48 -0.20.12: in het eerste fragment geeft men een informatie die later de gebeurtenissen in gang zal zetten. Het gaat om het embleem van het fabriek dat de kogel maakte die zijn vader doodde. Dit noemt men een set-up.
  In het tweede fragment hebben we de pay-off, dat is het moment waarop de set-up zijn werk doet. Bazil herkent de weerspiegeling van het embleem en dit gaat gepaard met een mentale occularisatie (hij ziet weer het embleem dat hij na zijn vaders begrafenis zag en wij kijken mee in zijn geest)

 3. 0.24.55 – 0.25.45: de geluidenchaos van de file maakt dat Bazil hoofdpijn krijgt waardoor zijn hersenen de evenementen van de dag gaan verwerken. De kijker ziet wat er in zijn hersenen omgaat (een voetbalwedstrijd op een mijnenveld) waarna de verkeerschaos hem weer tot de realiteit brengt

 4. 0.35.08 – 0.35.26 / 1.15.32 – 1.15.56 / 1.17.50 – 1.17.59: wanneer Bazil onder spanning komt te staan, is het nodig zijn hersenen te laten werken door raadseltjes op te lossen. Deze raadseltjes in zijn hersenen worden zichtbaar gemaakt voor de kijker.

 5. 1.21.32 – 1.21.34: De Fenouillet ziet in zijn gedachten weer het hoofd van ruitenwasser Bazil. De kijker ziet wat De Fenouillet ziet.

 6. 1.22.00 – 1.22.22: Bazil valt flauw en we zien hoe hij via een aantal geanimeerde tekeningen zijn dood door flauwvallen vergelijkt met de dood van illustere personages


4. De combinatie van auricularisatie en mentale ocularisatie

Observeer aandachtig de fragmenten 1.27 – 1.30 en 1.30.30 – 1.31.31
Leg uit wat je ziet.

In het eerste fragment denken de wapenhandelaars ontvoerd te worden, in een vliegtuig te zitten, aan te komen in een oosters land en gevangen te zijn van een aantal terroristen. Via een splitscreen zien we wat er zich afspeelt in hun respectievelijke hoofden. Het zijn gelijklopende gedachten


In het tweede fragment wordt aangetoond hoe alle geluiden van het vliegtuig werden nagedaan met haardroger, gasbrander en andere attributen. De ervaringen van de wapenhandelaars zijn dus illusies.

5. Let ook nog op de volgende camerastandpunten: beschrijf ze. Weet je hoe men ze noemt?

0.27.42: topshot
1.09: vogelperspectiefMICMACS A TIRE-LARIGOT

Filmesthetische bespreking - Ilse Van BaelenWeek van de Franse Film 2010-2011 / Cinemagie


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina