'kohieren van de penningen van rijnland, van 1707 tot 1722 'bestand: rynld17. 306 2655r versie 2 Auteur: P. W. C. van Kessel 'jaartal, bladzijde, tekstregelsDovnload 193.25 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte193.25 Kb.
'KOHIEREN van de PENNINGEN van RIJNLAND, van 1707 tot 1722 'BESTAND: RYNLD17.306 2655r VERSIE 1.2 Auteur: P.W.C.van Kessel 'jaartal, bladzijde, tekstregels. --------------------------------------------------------------------------- 1707 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4622) ----------- 1707 004 Arent Jansz Verhoogh te Leiderdorp overleden. Erven zijn weduwe Grietje Willems Oostenrijk 2/3; Jan Binneweg x Elsje Verhoogh 1/6; Lourens Verrijn x Lena Verhoogh 1/6 1707 007 Cornelis van der Leede te Zoeterwoude, weduwnaar van Geertje Jacobs van der Geest erve van zijn vader uit Berkel 1707 011 Cornelis van Noort nom. ux. en zijn vrouw zijn beiden te Zoeterwoude overleden. Erven Aelbert Maertensz Verdel x Marytje Cornelis van Noort � en Aert Cornelisz van Swieten x Cornelia Cornelis van Noort � 1707 013 Pieter Ariensz Huysman te Zoeterwoude x Marytje Jans Klinckert erve van Pieter Jansz Kley uit Hillegersberg 1707 014 Jan Willemsz Outshoorn te Zoeterwoude, erve van Dirck Jansz Outshoorn: zijn weduwe heet Pieternella Jans van der Geest 1707 014 Neeltje Willems Outshoorn x Jan Cornelisz Outshoorn te Zoeterwoude, erve van Dirck Jansz Outshoorn 1707 026 Ary Engelsz de Bruyn te Noordwijk overleden. Erven Engel Arisse de Bruyn, wonend aan de Leydsendam onder Stompwijck � en de 3 andere kinderen de rest 1707 027 Reympje Jans Breeckhout te Noordwijk overleden. Erven de kinderen van Leendert Jansz Breeckhout, nl Pieter Palesteyn en Jan Leendertsz Breeckhout, samen �; Dirck Ouwehand � en Albert de Leeuw te Leiden � 1707 030 Maartje Jans Achthoven's 2 kinderen te Noordwijk zijn Haasje Dircks en Jacob Ariensz de Goede te Lisse 1707 032 Symon Jeroenen te Noordwijk overleden. Erven Dirck Jansz Westerbeeck � en Cornelis Symonsz Groenendijck te Rijnsburg � 1707 046 Claes van der Voort te Wassenaar x Tryntje Ariens Droogh erve van haar vader uit Vrijenban onder Delft 1707 056 Jan Jansz Heetcam te Voorschoten � erve van Jacob Claesz Nagtegaal uit Hoff van Delft 1707 059 Huybert Jansz Noortveen te Voorschoten overleden. Erven zijn dochter Maartje Huyberts Noortveen 1707 059 Dirck Arensz van Abtswoude heeft geen vast domicilie en is hier en daer voor sijn kost gaen werken 1707 060 Dirck Jorisz Outshoorn en zijn vrouw Maartje Cornelis Abtswoude zijn te Voorschoten overleden. Erven van de vrouw Maartje Cornelis van Abtswoude te Warmond; Claes Cornelisz van Abtswoude te Warmond en Meynsje Cornelis van Abtswoude te Warmond, kinderen van Cornelis Claesz van Abtswoude samen F. 1.5; Cornelis Dircksz Westerwout x Adriaentje Claes van Abtswoude F. 1.5; Jan Willemsz van der Lee x Jannetje Claes van Abtswoude F. 1.5; Cornelis Jacobsz van Swieten x Magdalena Claes van Abtswoude F. 1.5; Pieter Claesz van Abtswoude F. 1.5; Claes Claesz van Abtswoude F. 1.5; Jan Claesz van Abtswoude te Wassenaar F. 1.5; jonge Claes Claesz van Abtswoude te Wassenaar F. 1.5; Dirck Ariensz van Abtswoude te Pijnakker F. 3.5; Joris Jansz Kopper x Jannetje Ariens van Abtswoude te Vlaardingen F. 3.6.12; Jan Jansz van Rijsbergen x Ariaantje Ariens van Abtswoude te Ketel F. 3.6.12. Erven van de man zijn: Joris Willemsz van Outshoorn in de Laanhoek van Wssenaar F. 4; Jochem Willemsz van Outshoorn F. 4; Reyer Willemsz van Swieten F. 4; Dirck Reyersz van Moerkerken x Leentje Willems van Outshoorn te Katwijk F. 4; de kinderen van Willem Willemsz van Outshoorn te Zoeterwoude F. 1.6.12 en Neeltje Willems van Outshoorn te Zoeterwoude F. 1.6.12 1707 060 Guiljaam van Hamme, heer van Rozenburg te Voorschoten heeft alles verkocht en is toen naar Brabant of Vlaanderen vertrokken. 1707 067 Cornelis Cornelisz Koen te Stompwijk overleden. Erven Cornelis Cornelisz Koen alias Cornelis Cornelisz Paridon 1/3; Jan Cornelisz van Alphen, weduwnaar van Marytje Cornelis Koen 1/3 en Lourens Cornelisz Koen alias Lourens Cornelisz Paridon te Voorschoten 1/3. 1707 068 Claes Jochemsz Lelievelt te Stompwijk overleden. Erven van F. 48 zijn Jochem Reynen Lelievelt F. 4; diens kinderen F. 14.10 en Apollonia Reyers Lelievelt F. 29.10. 1707 075 Pieter Gerritsz van de Borst te Stompwijk overleden. Erven Ary Maertensz Huysman 1/3; Dirck Bourgondien x Maritie Maertens Huysman 1/3 en Willem Reynenburgh, weduwnaar van Neeltje Maertens Huysman 1/3. Deze Willem moest al zijn have verkopen en werd kort daarna veroordeeld tot geseling en verbanning uit Holland 1707 106 Cornelis Jansz Moerkercken te Lisse overleden. Erven Jan Cornelisz Moerkercken 2/3; Adriaen Symonsz Son 1/6 en de 4 weeskinderen van Anna Symons Son ook 1/6 1707 109 Cornelis Ariensz Stompwijck's weduwe te Zoetermeer is Meynsje Cornelis van der Drift 1707 111 Alderts Symonsz weeskinderen te Zoetermeer zijn Nicolaas Aldertsz Prins en Leendert Aldertsz Prins 1707 117 Dirck van der Moor x Annetje Claes Hoogwegt te Zegwaard, erve van Maria Leenderts uit Delft 1707 120 Symon Hendricksz Geerlof verhuisd van Bleiswijk naar Zegwaard 1707 125 Huyg Timonsz van der Does' weduwe Grietje Cornelis van Alphen overleden. Erven haar dochter Geertje Davids Robol 1707 133 Willem Huybertsz Keyser te Benthuizen overleden. Erven zijn 4 kinderen en kindskinderen: Joost Buytewegh x Maartje Willems Keyser te Stompwijk; Annetje Willems Keyser te Hazerswoude; Nelletje Krijsman, weduwe van Willem Huybertsz Keyser te Zegwaard; Jacob Willemsz Keyser ende 3 kinderen van Aagje Willems Keyser, t.w. Huybert Hoogeveen, Claes Hoogeveen en Cornelis Hoogeveen 1707 138 Cornelis Woutersz van Swieten te Hazerswoude overleden. Erven zijn zonen Wouter Cornelisz van Swieten en Aert Cornelisz van Swieten te Zoeterwoude 1707 139 Joris Meesen van Alphen uit Berkel naar Hazerswoude 1707 157 Annetje Symons van Rijn te Alphen overleden. Erven haar 3 kinderen Symon Cornelisz Victorye; Elisabeth Dircks Schenckevelt, weduwe van Cornelis Cornelisz Victorye en Jacob Jacobsz Verruyt x Grietje Cornelis Victorye 1707 176 Gerrit Cornelisz van Staveren te Alphen overleden. Erven zijn zoon Cornelis Gerritsz van Staveren 1707 180 Dirck Cornelisz te Rijnsaterwoude overleden. Erven Jan Jeroensz Swanevelt te Alkemade �; Leendert Willemsz Ooten te Lisse �; Willem Cornelisz van der Meulen, bode te Aarlanderveen 1/6; de 3 kinderen van Jan Cornelisz van der Meulen, t.w. Cornelis Jansz van der Meulen, arm, leeft alleen van sijn handenwerck, Ary Cornelisz Coperdraet x Maritje Jans van der Meulen en Willem Jansz van der Meulen, groenschipper te Leiden op den hoek van 't kerckpleyn, samen 1/6; de 4 kinderen van Hendrick Cornelisz van der Meulen, t.w. Maritje Hendricks van der Meulen te Zwammerdam; Meynsje Cornelis van der Meulen, weeskind van Cornelis Hendricksz van der Meulen te Zwammerdam; Johannes Hendricksz van der Meulen te Aarlanderveen en Geertje Hendricks van der Meulen te Aarlanderveen samen 1/6. De beide laatsten blijken echter in Aarlanderveen niet bekend te zijn. 1707 182 Pieter van Heyningen, Mr., te Rijnsaterwoude overleden. Erven Maurits van Heyningen � en Jan Cantert, wonend bij Hermanus Gesingh, brouwer in "De Hoybargh" te Amsterdam � 1707 184 Jan Willemsz van Heyningen van Leimuiden verhuisd naar even buyten de Oostpoort aen de Maes te Rotterdam 1707 187 Jan Abrahamsz van Heusden verhuisd van Leimuiden naar Alkemade; hij werkt nu als knecht bij Ganger Jansz 't Hoen 1707 194 Cornelis Schaap te Aalsmeer, x Grietje Jans Oosterlaan erve van Neeltje Claes, weduwe van Jan Cornelisz van der Hoeve uit Hof van Delft 1707 195 Gerrit Jacobsz te Aalsmeer is Mennonist 1707 199 Hendrick Jansz de Jong � erve van zijn vader Jan Hendricksz de Jong uit Amsterdam 1707 205 Jan Aelbertsz Pieter Gijsen te Aalsmeer heeft een zoonszoon: Jan Pietersz Allen 1707 207 Dirck Claesz Schipper te Aalsmeer heeft 1 zoon: Claes Dircksz Schipper 1707 218 Jan van Bemmel te Nieuwkoop, weduwnaar van Cornelia Dircks Toorenburgh uit Haarlem 1707 221 Cornelis Beukelsz van Swanenburgh te Nieuwkoop en Wouter Beukelsz van Swanenburgh te Nieuwkoop zijn erven van Pieter Willemsz van der Mey uit Leiden en van Lambert van Swieten uit Leiden 1707 234 Cornelis Cornelisz van Zijl is weeskind van Cornelis Pietersz Broers 1707 251 Dirck van Staden te Nieuwveen overleden. Erven zijn 3 kinderen Anthony Dircksz van Staden te Alkemade, Pieter Dircksz van Staden en Hillegont Dircks van Staden x Claes Michielsz de Meyer 1707 273 Jacob Huybertsz van der Does te Esselyckerwoude: zijn weduwe is hertrouwd met Cornelis Teunisz Kleyn 1707 277 Ary Symonsz de Wilde's kinderen te Esselyckerwoude zijn: Jan Jansz van der Hidde x Haesje Ariens de Wilde �; Marritje Ariens de Wilde �; Aegje Ariens de Wilde � en Ary Ariensz de Wilde � 1707 278 Margje Willems, weduwe van Gerrit Cornelisz Verhoeff te Esselyckerwoude overleden. Erven haar 2 kinderen Willem Gerritsz Verhoeff - arm en kan niet van sijn handenwerck subsisteren - � en Aaltje Gerrits Verhoeff x Willem Ariensz van Tol � 1707 281 Cornelis Cornelisz Broekhoven de jonge te Koudekerk overleden. Erven Cornelis Gerritsz van Leeuwen te Leiden; Isaak More x Neeltje Gerrits van Leeuwen te Leiden; Hendrick Noree x Marytje Gerrits van Leeuwen te Leiden en Wessel Houthoff x Dirckje Gerrits van Leeuwen te Leiden =========== 1708 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4624) ----------- 1708 003 Huybert van Akeren x Cornelia van Lelievelt uit Leiden naar Leiderdorp verhuisd 1708 006 Pieter Jansz van der Enden te Leiderdorp, erve van Jan Wiggertsz uit Pijnakker en van Claesje Jans van der Ende, erve van Maerten Jansz van der Ende 1708 012 Cornelis Aertsz Broekhuysen te Zoeterwoude overleden. Erven zijn zoon Willem Cornelissz Broekhuysen 1708 013 Cornelis Dircksz Ouwerkerk te Zoeterwoude overleden. Erven zijn weduwe, die nu hertrouwd is met Petrus Bailje 1708 017 Pieter Beseur te Zoeterwoude x Geertruyt van Asselt, erve van Cornelis Dircksz Immerseel, verhuisd naar Leiden, op 't Nieuw Leevendael 1708 020 Jan Arentsz van der Plas te Oegstgeest overleden. Erven Ary Kouwenhoven te Beverwijk; Pieter Kouwenhoven te Beverwijk en de kinderen van Johannes Kouwenhoven te Beverwijk samen F. 41 = �; Susanna Cornelis Poelwijck, weduwe van Crijn Jansz F. 5.2.8; Abraham Symonsz x Sytge Cornelis Poelwijck te Leiden F. 5.2.8; Mattheus Cornelisz Poelwijck F. 2.11.8; Burchje Cornelis Poelwijck F. 2.11.8; Annetje Mattheus Poelwijck, weduwe van Pieter de Graaf F. 2.11.8; Catharina Cornelis Poelwijck F. 2.11.8; Jan van de Cock x Grietje van der Laen F. 2.11.8; Leendert van der Laen F. 2.11.8; Niesje van der Laen, weduwe van Dammis Hendricksz van Leeuwen F. 2.11.8; Jacob van Geesdorp x Tryntje van der Laen F. 2.11.8; de kinderen van Annetje Cornelis Poelwijck F. 10.5; hun voogd is Adriaen den Haen. 1708 025 Jan Jansz van der Aa te Oegstgeest; zijn zoon en erfgenaam Willem Jansz van der Aa is vertrokken naar Stompwijk 1708 031 Mees Korsz Zuythoeck; Andries Korsz Zuythoeck; Huybert Joosten de Vos x Claesje Kors Zuythoeck en Jan Symonsz Alphin x Aeltje Kors Zuythoeck, allen te Noordwijk, erven van Lourens van den Bosch uit Delft 1708 033 Louris Matthijsz Sonnevelt te Noordwijk overleden 1708 038 Hendrick Cornelisz van Leeuwen te Noordwijkerhout; zijn kind woont in Hillegom 1708 038 Leendert Leendertsz van der Laen, te Noordwijkerhout, erve van Cornelis Cornelisz Roode is voortvluchtig; zijn boedel is insolvent 1708 039 Cornelia Huyberts Erfurth te Noordwijkerhout, x Floris Coenen Oostdam 1708 046 Cornelis Leendertsz van der Laen te Wassenaar, erve van Cornelis Cornelisz Roode uit Sassenheim, nu verhuisd naar Waasdorp, op de plaats van de Heer van der Dussen, genaemt "Oosterbeeck" onder Haagambacht 1708 047 Jacob Arisz Vergouw te Wassenaar 1/24 erve van Pieter Doe Hooglant en diens weduwe, Cryntje Dircks van Veen uit Delft 1708 048 Cornelis Adriaensz van Roon alias Cornelis Adriaensz Zijdeman's weeskind te Wassenaar is Magtelt Cornelis Zijdeman x Gerrit Claesz van der Klugt 1708 049 Cornelis Jacobsz Hillenaar's weduwe te Wassenaar is Maartje Jans 1708 053 Jacobus van Leeuwen, erve van Cornelia Cabauw uit Leiden, is uit het Gasthuys van Katwijck vertrokken, zonder te weten waarheen 1708 055 Abraham Arysz van der Klugt x Cornelia Jans Ammerlaen is verhuisd van Voorschoten naar Wassenaar 1708 056 Jan Adriaensz Langevelt te Voorschoten x Jannetje Leenderts van der Speck is 1/8 erve van haar vader, Leendert Pouwelsz van der Speck uit Rijswijk 1708 058 Leendert Louwerisz van Roon te Voorschoten overleden. Erven Neeltje Louwen van Roen x Claes Cornelisz Suyderloo te Voorburg � en Annetje Louwen van Roen x Gerrit Jeroenen van Eyck te Stompwijk � 1708 058 Cornelis Jansz Paridon te Voorschoten overleden. Erven Joris Claesz Schellingshout x Niesje Cornelis Paridon � en Catharina Cornelis Paridon � 1708 067 Dirck Arentsz van Rijn verhuisd van Stompwijk naar Leiden 1708 069 Jan Couwenhoven te Stompwijk op de Leydschendam, erve van Louris Ouwelande uit Delft 1708 079 Hendrick Cornelisz Starrenburg te Rijnsburg overleden. Erven Pieter Pietersz Adegeest x Maritje Cornelis Bijvliet te Voorschoten 1/8 + 1/10 = 9/40; de 3 kinderen en het kleinkind van Huyg Cornelisz Bijvliet te Voorschoten, samen 9/40; Pieter Gijsbertsz Bijvliet te Voorschoten x Geertje Huygen Bijvlieth te Voorschoten 9/40; Cornelis Huygen Bijvlieth te Voorschoten; Magdalena Huygen Bijvliet te Voorschoten, weduwe van Jacob Jansz 9/40; Antje Jans Berckel, dochter van Maritje Huygen Bijvliet te Voorschoten 9/40; de 3 kinderen van Jannetje Cornelis Bijvliet, t.w. Dirck Cornelisz Persoon x Ariaantje Jans Ammerlaan te Voorschoten 3/40, Hendrick Symonsz Fits x Maartje Jans Ammerlaan te Voorschoten 3/40 en Abraham Arentsz van der Klugt x Cornelia Jans Ammerlaan te Voorschoten 3/40; de kinderen en kindskinderen van Jan Cornelisz Bijvliet, t.w. Cornelia Starrenburg x Aelbert van Rozenburgh te Lisse 9/80; en Jan van Starrenburg te Lisse, kleinkind, 9/80; Kors Jansz Starrenburg te Voorschoten 1/10 1708 082 Niesje Dircks te Warmond overleden. Erve Jacob Dircksz Lelievelt 1708 083 Jacob Dircksz Lelievelt te Warmond overleden. Erven Claes Hendricksz van Rijn en Jan Cornelisz Gramade 1708 092 Gerrit Cornelissz Switsersluys te Voorhout overleden. Erven Huybert Gerritsz Switsersluys � en de erven van de overleden Dammas Gerritsz Switsersluys, t.w. Gerrit Dammasz Switsersluys en Cornelis Symonsz Hofflant x Tryntje Dammas Switsersluys te Rijnsburg samen � 1708 096 Cornelis Cornelisz Rode nom. ux. met zijn huisvrouw te Sassenheim overleden. Erven van het totala bedrag van .... Cornelis Teunisz van der Bijl F. 13.2.14; Jan Cornelisz Vogelsangh F. 13.2.14; Dirck van der Bijl te Leiden F. 13.2.14; Claes Willemsz Iperlaen te Koudekerk F. 13.2.14; Bart Cornelisz van der Burg te Lisse F. 4.7.10; Maerten Cornelisz van der Burg te Lisse F. 4.7.10; Claes Teunisz te Lisse F. 4.7.10; Jan Leendertsz van der Laen in 't Westeynde te Den Haag F. 3.5.12; Leendert Leendertsz van der Laen te Noordwijkerhout F. 3.5.12; Cornelis Leendertsz van der Laen in Waasdorp onder Wassenaar F. 3.5.12; Leuntje Leenderts van der Laan F. 3.5.12 te Veur; Johannes van der Bloys nom. ux. onder de Vylleboomen in Den Haag F. 2.12.9; Jan Claesz van der Laen te Gelderswoude F. 2.12.9; Cornelis Claesz van der Laen te Stompwijk F. 2.12.9; Claes van der Laen op de Rotte onder Rotterdam F. 2.12.9 en Neeltje Claes van der Laen op de Rotte onder Rotterdam F. 2.12.9 1708 096 Maria van der Jagt weduwe van Ary Klinckenbergh te Sassenheim erve van Bruyn van der Jagt uit Leiden 1708 103 Claartje Gerrits van der Werf te Lisse, x Claes van der Does 1708 104 Willem Heemskerk te Lisse overleden. Erven Cornelia Huygen Moerkerken x Adriaen Jeroenen van Strijen ??? �; Adriaen Heemskerk � en Clara Willems Heemskerk � 1708 105 Willem Hoogerboort te Lisse erve van Adriaen van Adrichem uit Leiden 1708 106 Francois Doublet, te Lisse, Heer van Groensvelt, vertrokken naar het huis van de Heer Griffier Fagel op het Noordeinde van Den Haag 1708 111 Anthony Bormans ds te Zoetermeer: ��n van zijn erven is Nicolaes Borman, wonend aen het Middelburgse veer te Rotterdam 1708 115 Maerten Dircksz van Vliet's dochter te Zoetermeer heet Neeltje Maertens van Vliet x Cornelis Schuytevoerder 1708 118 Marta Rietvelt, weduwe van Gerrit van Wijlen is te Zegwaard overleden. Erven Maria Berckel 5/6 en Symon Berckel wegens Catharina Berckel te Zoetermeer 1/6 1708 118 Michiel Gillisz de Kock's weduwe is te Zegwaard overleden. Erven Pleun Overgauw x Sara Michiels de Kock �; Neeltje Michiels de Kock, weduwe van Franck van de Wael te Leidschendam onder Stompwijk �; Cornelis Joosten van den Hoeck x Maartje Michiels de Kock te Veur � en Sacharias van der Schalcke x Grietje Michiels de Kock op de Cingel, naast de brouwerije van "De Swaen" te Amsterdam � 1708 122 Leendert Willemsz Konijnenburgh te Zegwaard overleden. Erven Dirck Leendertsz Konijnenburgh x Maritie Ariens Kerkhoven � en de 3 weeskinderen van Neeltje Ariens Kerkhoven x Jan Ariensz Kuyp te Boskoop � 1708 126 Neeltje Claesz Roobol, weduwe van Jacob Cornelisz Vranck te Zegwaard overleden. Erven Leendert Claesz Rijlaarsdam nom. ux. � en Aeltje Daniels van Vreden � 1708 130 Dirck Arentsz de Kock's weduwe te Zegwaard overleden. Erven Ary Leendertsz Rockeveen x Maertje Jans Sevenhuysen te Bleiswijk 1/6; Pieter Jansz Sevenhuysen te Bleiswijk 1/6; Leendert Jansz Sevenhuysen te Zoetermeer 1/6; Dirck Jansz Sevenhuysen te Zoetermeer 1/6; Maerten Jansz Sevenhuysen te Zoetermeer 1/6; Jan Claesz Kos, weduwnaar van Neeltje Jans Sevenhuysen 1/6 1708 160 Pieter Rijssum's weduwe te Alphen overleden. Erven de kinderen van Dirck Symonsz Rijnsburger 1/12; Adriaen Bastiaansz in 't Hol x Cornelia Claes Rijnsburger 1/12; Jan Hendricksz van Swieten x Aletta Cornelis van Rijssum 1/8; Claes Jansz Berckel 1/8; Cornelis Mouringsz van Swieten 1/24; Symon Willemsz Buurman x Cornelia Mourings van Swieten 1/24; Jeroen Jansz van der Graft x Maria Jans van Swieten 1/72; Grietje Jans van Swieten 1/72; Jantje Jans van Swieten 1/72; Jan Michielsz Outshoorn x Pietertje Mourings van Swieten 1/24; Maerten Pietersz van Leeuwen te Langeraar 1/8; Gijsbert Symonsz Rijnsum te Langeraar 1/8; Pieter Mouringsz van Swieten te Aarlanderveen 1/24; Claes Pietersz van Leeuwen op "De Mallemolen" in Den Haag 1/8; Cornelia Mourings van Swieten de oude, weduwe van Gerrit Jansz Ruytenburgh te Maassluis 1/24 1708 162 Jan Jansz van Eindhoven nom. ux. te Alphen, vertrokken uit de provincie Holland 1708 163 Claes Adriaensz van Tol te Alphen overleden. Erven Cornelis Claesz van Tol � en Willem Jansz Maes x Lysbet Claes van Tol � 1708 167 Dirck Cornelisz van Diemen te Oudshoorn overleden. Erven Everhardus Abts x Maria Spijker �; Jan Willemsz de Wit �; Elbert Willemsz de Wit � en Anna Willems de Wit � 1708 168 Roel Tomasz x Leuntje Mourings de Graaf en Cornelis Mourings de Graaf verhuisd van Oudshoorn naar Alphen 1708 168 Rutgerus Paludanus, ds te Oudshoorn, x Petronella van der Speck, erve van Elisabeth Pauw, weduwe van de heer van der Dussen 1708 169 Willem Cornelisz Kop te Oudshoorn, erve van Neeltje Cornelis Kop is overleden. Erven Reyer Symonsz Beusekum �; Willem Jansz Maes � en Cornelis Claesz van Tol te Alphen � 1708 173 Symon Dircksz van Swieten's kinderen te Oudshoorn zijn Pieter Claesz Groenevelt x Niesje Symons van Swieten 1/3; Dirck Claesz Rijnsburger x Annetje Symons van Swieten 1/3 en Symon Claesz Rijnsburger, weduwnaar van Marietje Symons van Swieten 1/3 1708 184 Reyer Willemsz Hardeman te Leimuiden vewrhuisd naar 't Stigt 1708 194 Marcelis de Jong te Aalsmeer, x Jannetje Jans erve van Cornelis Korsz uit Leiden 1708 197 Annetje Pieters Jongefrans te Aalsmeer, weduwe van Jacob Gerritsz Zoet, Mennoniete 1708 197 Jan Vreecken; Jan Claesz Zoet; Claes Claesz Zoet; Leendert Claesz Zoet en Claes Dircksz Zoet, erven van Haesje Jans Zoet uit Jisp 1708 206 Jan Hendricksz te Aalsmeer overleden. Erven Claes Vroom Schuytemaker x Neeltje Cornelis Bouman en Cornelis Cornelisz Jongejaap de jonge te Oostzaandam; voogd Paulus Takelsz 1708 217 Claes Dircksz Scheepmaker's kinderen te Nieuwkoop zijn Dirck Claesz Scheepmaker; Gerrit Claesz Scheepmaker en Cornelis Reversz Verlaen x Grietje Claesz Scheepmaker die buiten de provincie Holland wonen 1708 220 Hendrick van Wijck's huisvrouw, Jannetje Gerrits van Duldermerck te Nieuwkoop overleden. Erven Hendrick van Wijck �; Gerrit Gerritsz van Duldermerck te Alphen 1/6; Gerrit Adriaensz van Duldermerck te Alphen 1/6; en Symon Adriaensz van Duldermerck te Alphen 1/6 1708 221 Adriaen Jansz van Leeuwen te Nieuwkoop overleden. Erven Cornelis Adriaensz van Leeuwen; Pieter Adriaensz van Leeuwen en Wyt Adriaensz van Leeuwen 1708 222 Pieter Huybertsz Bracx te Nieuwkoop overleden. Erven zijn kinderen Huybert Pieter Bracx � en Teunis Gerwensz Deeken x N.N. Pieters Bracx � 1708 222 Gijsbert Dircksz van Leeuwen te Nieuwkoop overleden. Erven Leuntje Gijsen van Leeuwen �; Dirck Gijsen van Leeuwen � en Gerrit Willemsz Vermey � 1708 223 Jan Gijsen van Leeuwen's weduwe is Tryntje Schelte 1708 223 Jan van den Bergh te Nieuwkoop, x Neeltje Jans Bouman; hun kinderen zijn Neeltje Gijsen van Wieringen �; Gillis Gijsen van Wieringen � en Lyntje Gijsen van Wieringen �; Cornelis Jansz van den Bergh � 1708 224 Cornelis Jansz Bouman's weeskind te Nieuwkoop overleden. Erven Aeltje Gerrits van Wieringen 1/5; Neeltje Gerrits van Wieringen 1/5; Gillis Gerritsz van Wieringen 1/5; Lyntje Gerrits van Wieringen 1/5 en Cornelis Jansz van den Bergh 1/5 1708 229 Gijsbert Symonsz Rijnsburger te Langeraar 1/12 erve van Pieter van Rijssum verhuisd naar Aarlanderveen 1708 234 Johannes Vermey te Langeraar insolvent overleden. 1708 243 Dirck Cornelisz van Wieringen te Aarlanderveen overleden. Erven Cornelis Dircksz van Wieringen 1/3; Bouwen Pietersz van Wieringen x Aeltje Dircks van Wieringen 1/3 en Cornelis Cornelisz Verlaar x Fytje Dircks van Wieringen 1/3 1708 244 Evertje Jans van der Pijl te Aarlanderveen overleden. Erven 2Cornelis Jansz van der Pijl 1/3; Jan Jansz van der Pijl 1/3 en Kors Jansz van der Pijl 1/3 1708 244 Cornelis Pietersz van Swieten te Aarlanderveen overleden. Erven Gerrit Adriaensz Capel; Thomas Adriaensz Capel en Gerrit Gerritsz Verhoeff 1708 247 Eldert de Jongh te Aarlanderveen x Syburch Boudewijns van Rijdersweert uit Boskoop 1708 266 Cornelis Jansz Bakker's weduwe heeft als erfgenamen haar kinderen Jan Cornelisz Bakker de oude en de jonge 1708 269 Neeltje Claes Hoeck, uit Houtrijk en Polanen, weduwe van Jan Teunisz Visser laat als erven te Alkemade na: Maerten Cornelisz van Abenes F. 1.5.15; Geertje Teunis, weduwe Cornelis Huybertsz Tol F. 2.11.14; Jan Cornelisz Abenes F. 1.5.15; Kommer Cornelisz Tol F. 0.7.7; Jan Cornelisz Tol F. 0.7.7; Aelbert Cornelisz Tol F. 0.7.6; Marietje Cornelis Tol F. 0.7.6 en de 4 weeskinderen van Teunisje Cornelis Tol F. 0.7.6 1708 270 Willem Cornelis Pietersz te Alkemade overleden. Erven zijn kinderen Maartje Willems Lelievelt F. 25; Jan Pancrasz van Paeltuyn x Niesje Willems Lelievelt F. 25; Cornelis Willems Lelievelt F. 37.11.2; Aeltje Willems Lelievelt F. 37.11.2; Annetje Willems Lelievelt F. 37.11.2 (totaal F. 162.13.6 1708 274 Dirck Michielsz Verkade te Esselyckerwoude verhuisd naar Alkemade 1708 274 Cornelis Crijnen Honselaersdijck te Esselyckerwoude overleden. Erve zijn weduwe verhuisd naar Hazerswoude 1708 276 Korstiaen Keyser's kinderen te Esselyckerwoude zijn Symon Dircksz Broer x Tryntje Kors Keyser � en Hendrick Gerritsz van Swieten x Magdaleentje Kors Keyser � 1708 280 Maria Bijndop te Koudekerk, weduwe van Godefridus Prunnelfort, erve van Hillegonda Bijndop uit Leiden 1708 285 Willem Florisz Outshoorn te Hoogmade; zijn weduwe is Maartje Ariens =========== 1709 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4626) ----------- 1709 002 Willem van Swanenburg te Leiderdorp 1/3 erve van Willemijntje van Wijck uit Leiden 1709 006 Gerrit Verbalcken's weduwe te Leiderdorp is Agnieta Eycke 1709 007 Arien Cornelisz Rietwegh te Zoeterwoude � erve van zijn moeder uit Berkel 1709 009 Huyg Jansz van Rijn te Zoeterwoude heeft een dochter Cornelia Huygen van Rijn 1709 016 Cornelis Gerritsz Broekhuysen te Zoeterwoude, erve van Maartje Maertens Witsenburgh uit Nieuweveen onder Delft 1709 027 Aaghie Boekhorst, weduwe van Mr. Gerrit van Loon te Noordwijk overleden. Erven Meyndert Arckebout, Mr. chirurgijn �; Hester Loendersloot, weduwe van Cornelis Willemsz Oosterbaan �; Salomon Danielsz � en N.N. Rees, vendumeester te Utrecht, x Grietje Loendersloot � 1709 027 Jan Pietersz Wijkerhelt van Noordwijk verhuisd naar Maassluis 1709 028 Hendrick Jorisz van 's-Gravendijk van Noordwijk verhuisd naar Katwijk 1709 029 Dirck Cornelisz van Alkemade te Noordwijk overleden. Erven zijn zoon Cornelis Dircksz van Alkemade te Rotterdam 1709 030 Cornelis Jansz Achthoven's weduwe te Noordwijk overleden. Erven haar zoon Teunis Jacobsz Warmenhoven, die echter ook is overleden. Erven Hendrick Brouwer nom. ux. F. 6.8.10; Dirck Jacobsz Warmenhoven F. 3.18.10; Albertus de Leeuw nom. ux. x Tryntje Jacobs Warmenhoven F. 3.18.10; de kinderen van Cornelis Jacobsz Warmenhoven F. 3.18.10; de kinderen van Beatrix Jacobsz Warmenhoven F. 3.18.10; Jan Jansz Oosterbaan F. 3.18.10 en Cornelis Reus nom. ux. te Warmond F. 3.18.10 1709 034 Pieter van Velsen nom. ux. verhuisd van Noordwijk naar Lisse 1709 041 Nicolaas Honscoop te Wassenaar overleden. Erven zijn broer Cornelis Honscoop 1709 042 Ary Korsteman te Wassenaar overleden. Erven zijn 2 kinderen Gerrit Ariensz Korsteman � en Cornelis Jansz Meerburg, weduwnaar van Tryntje Ariens Korsteman te Warmond � 1709 044 Jan Leendertsz Duynstee te Wassenaar overleden. Erven Neeltje Jans, weduwe van Arien Pietersz van der Fluyt; Jan Jansz Duynstee; Pieter Jansz Duynstee en Leendert Jansz Duynstee 1709 048 Mees Jansz van Langevelt te Wassenaar overleden. Erven Huyg Meesz van Langevelt; Pieter Meesz van Langevelt; Tryntje Mees van Langevelt en Heyltje Mees van Langevelt 1709 053 Pieter Leendertsz van Tol te Katwijk overleden. 1709 054 Grietje Cornelis, weduwe van Claes Lourisz Roozenburg, te Voorschoten overleden. Erven Louris Claesz Roozenburg 2/5; Franck Arisz Droesbeeck x Neeltje Claes Roozenburg 1/5; Jan Claesz Roozenburg te Leiden 1/5 en Cornelis Claesz Roozenburg te Voorburg 1/5 1709 055 Gerrit Pietersz Helburg te Voorschoten overleden. Erven Jan Arisz Wijdogen, enige erve van Gerrits weduwe Loutge Pieters 1709 060 Willem Willemsz Breecklant te Voorschoten overleden. Erven Jacob Willemsz Breecklant 1/6; David Willemsz Breecklant te Koudekerk 1/6; Cornelis Willemsz Breecklant te Koudekerk 1/6; Daniel Willemsz Breecklant te Koudekerk 1/6; Hendrick Willemsz Breecklant te Koudekerk 1/6 en Johannes Willemsz Breecklant te Koudekerk 1/6 1709 061 Jan van Noort's kinderen zijn verhuisd van Voorschoten naar Veur 1709 063 Leendert Symonsz te Veur overleden. Erven Symon Leendertsz F. 2.4; Pieter Leendertsz F. 2.4; de weduwe van Louris Leendertsz te Wassenaar F. 2.4; Koos Floren Ammerlaen te Stompwijk x Maartje Leendertsz F. 2.4; de 4 kinderen van Ary Pietersz van der Post x Aegje Leendertsz F. 2.4, t.w. Dirck Arisz van der Post te Hazerswoude; Pieter Arisz van der Post te Hazerswoude;Cornelis Arisz van der Post te Hazerswoude en Annetje Aris van der Post x Willem Bleyck te Voorburg; Cornelis Michielsz van Noort x Gerritje Leenderts te Voorschoten F. 1 1709 068 Adriaen Leendertsz van 't Wout nom. ux. te Stompwijk in de Zoetermeerse Meer, x Maria Ariens Zuycker, 1/6 erve van Geertje Ariens Suycker uit Abregt onder Delft 1709 073 Jan Adriaensz van der Meer, sleper, verhuisd van Stompwijk naar Rotterdam 1709 073 Cornelis Hendricksz van Dalen x Catharina Adams van der Meer verhuisd van Stompwijk naar Veur 1709 074 Hendrick Gerritsz Hoogeveen en Jan Gerritsz Hoogeveen te Stompwijk elk 1/3 erve van Gerrit Jansz Hoogeveen uit Nootdorp 1709 100 Claes Maertensz van der Poel*'s kinderen te Lisse bij zijn eerste huisvrouw zijn: Dirck Quyrynen Kerklaen x N.N. Claes van der Poel te Sassenheim 1/5; Aleyd Claes van der Poel 1/5; Leendert Claesz van der Poel 1/5 en Cornelis Claesz van der Poel 1/5; Hillegont Claes van der Poel x Engel Jacobsz van Heemskerck te Hillegom 1/5 1709 102 Jan Dircksz van der Voort te Lisse overleden. Erven Cornelis Dammisz van Grieken x oude Maria Jans van der Voort 1/3; Hubert Jansz van der Voort 1/3; Pieter Jansz Rode x jonge Maria Jans van der Voort 1/3 1709 102 Cornelia Jans Rode te Lisse overleden. Erven Pieter Jansz Rode 5/12; Jan Cornelisz Heemskerck x Maria Jansz Rode 5/12 en Maria Hendricks Steenvoorde 1/6 1709 105 Huybert Hendricksz Heemskerck te Lisse overleden. Erven, allen 1/7: Jacob Engelsz van der Plas x Grietje Willems Heemskerck; Hendrick Huybertsz Heemskerck; Cornelis Huybertsz Heemskerck; Jan Huybertsz Heemskerck; Cornelia Huyberts Heemskerck, weduwe van Cornelis Adriaensz de Graaf; de kinderen van Hubertje Huyberts Heemskerck en Pieter Leendertsz van der Plas x Willemtje Huyberts Heemskerck te Heemstede 1709 108 Govert Cornelisz Cocq te Zoetermeer � erve van Cornelis Cornelisz Cocq uit Pijnakker 1709 112 Carel Carelsz te Zoetermeer, x Cornelia van Hoorn is overleden. Zijn weduwe hertrouwde met Pieter Laverman te Leiden 1709 114 Arien Leendertsz Langelaan en Jan Leendertsz Langelaan te Zoetermeer, erven van Thomas Pouwelsz van der Pols uit Hillegersberg 1709 122 Gabriel Langelaan te Zegwaard, erve van Thomas Paulusz van der Pols uit Hillegersberg 1709 128 Arien Willemsz de Hoogh te Zegwaard heeft een erfenis uit Bleiswijk 1709 128 Elisabeth van Leeuwen te Rotterdam overleden. Erven te Zegwaard: Dirck van Hoorn; Tryntje van Hoorn; Johannes van Hoorn en Cornelia van Hoorn x Carel Carelsz 1709 138 Ermpje Cornelis te Hazerswoude, weduwe van Louris Jacobsz Houwelingh overleden. Erven Willem Pietersz Coningsbrugh te Esselyckerwoude 1/3; Cornelis Claesz Nagtegaalt te Hillegersberg 1/3 en de weduwe van Louris Jacobsz Houwelingh 1/3 1709 139 Dirck Dircksz van Venetien te Hazerswoude overleden. Erven zijn weduwe Annetje Adriaens Buytewech �; Cornelis Hemelop x Kryntje Dircks van Venegien � en de kinderen van Dirck Dircksz van Venetien de jonge � 1709 151 Maerten Reynoutsz Verdel te Hazerswoude overleden. Erven Jan Cornelisz Veenswijck x Antje Maertens Verdel �; Reynier Maertensz Verdel te Zoeterwoude �; Aelbert Maertensz Verdel � en Leendert Jansz Vermeulen x Marytje Maertens Verdel � 1709 151 Aelbert Maertensz Verdel verhuisd van Hazerswoude naar Zoeterwoude 1709 158 Hendrick Breecklant's weduwe te Alphen heet Catharina van der Baeck 1709 163 Claes Adriaensz in de Nesse verhuisd van Alphen naar Boskoop 1709 166 Maria Pieters van Swieten te Oudshoorn overleden. Erven haar zoon Cornelis Jansz Verhoeff te Bodegraven � en de kinderen van Anna Jans Verhoeff x Adriaen Cornelisz Cocq te Boskoop � 1709 168 Cornelis Symonsz Bosman's weduwe te Oudshoorn overleden. Erven haar zooon Claes Cornelisz Bosman � en haar kleinkinderen Cornelis Symonsz Bosman te Zwammerdam � en Leendert Symonsz Bosman te Zwammerdam � 1709 169 Jan Willemsz Maas' weduwe, Baartje Cornelis Verhoeff te Oudshoorn overleden. Erven Willem Jansz Maas � en Mouring Jansz Lindenburgh � 1709 192 Arent Jansz van der Zee verhuisd van Vrieskoop naar Aarlanderveen 1709 204 Cornelis Claesz Kees Jannen alias Cornelis Claesz Os te Aalsmeer overleden. Erven Marritje Jaap Hanse, zijn weduwe �; Jacob Pietersz Oor x Geertje Willem Maarts, eerder weduwe van Dirck Willemsz Buyser, die een broer was van Gerritje Willems Buyser, eerste vrouw van Cornelis Claesz Kees Jannen 1/10; Pieter Jacobsz Ekenhout, zoon van Marritje Willems Buyser 1/10; Claes Willem Maertsz, weduwnaar van Maartje Willems Buyser 1/10; Marritje Jans Spaargaren, weduwe van Jan Willemsz Buyser 1/10; Willem Cornelis Maertsz, als zoon van Antje Willems Buyser en via Gerrit Jacobsz Kreuck, weduwnaar van Haasje Willem Maartsz, dochter van Antje Willems Buyser 1/10 1709 207 Willem Thomasz Rijnevelt te Aalsmeer x Claartje Cornelis, weduwe van Thomas Cornelisz Dobbe; Claartje overleden. Erve Pieter Dircksz Broeder x Marritje Cornelis 1709 211 Gijsbert Dircksz van der Jagt te Zevenhoven overleden. Erven Gijsje Gijsberts van der Jagt x PieterThonisz 1/3; Marrytgen Gijsberts van der Jagt 1/3 en Grietje Gijsberts van der Jagt x Harmen Dircksz Molevliet 1/3 1709 211 Aert Willemsz de Haes van Zevenhoven vertrokken naar Oost-Indi� 1709 218 Wilhelmus Lomanus, predikant te Nieuwkoop nom. ux. Hillegonda van Wieringen, weduwe van Mr Willem van Broeckhuysen uit Amsterdam 1709 225 Marritje Ramp x Wilm Amisvoort verhuisd van Nieuwkoop naar Blokland, buiten de stad Montfoort in de provincie Utrecht 1709 225 Aert Harmensz van Spengen's erve is Aeltje Aerts van Spengen x Frans Arisz Wijckerlaan 1709 231 Jacob Symonsz te Langeraar overleden. Erven Jannetje Jacobs x Jan Gerritsz van Kindts te Alkemade 1709 235 Cornelis Willemsz van Zijl te Korteraar overleden. Erve zijn zoon Jan Cornelisz van Zijl, die inmiddels ook is overleden, "arm en gants insolvent" 1709 238 Arent Jansz van der Zee verhuisd van Aarlanderveen naar Kalslagen 1709 239 Jan Harmensz Bonck van Aarlanderveen verhuisd naar de Nieuwe Marct te Amsterdam, doende herbergiersneringe 1709 240 Huyg Cornelisz Eykhout, weduwnaar van Grietje Claes van der Put, dochter van Claes Gerritsz van der Put x het weeskind van Cornelis Jansz Loendersloot 1709 247 Symon Claesz Rijnsburger verhuisd van Aarlanderveen naar Korteraar 1709 258 Lysbet Arents Wassenaar te Alkemade overleden. Erven haar 4 kinderen Cornelis Dammisz van Grieken te Lisse; Mees Jansz van Borgonjen x Maria Dammis van Grieken; Adriaen Dammisz van Grieken en Cornelis Jansz Bourgonjen x Ermpje Dammis van Grieken 1709 259 Annetje Jans van der Meulen te Alkemade; haar erven zijn Jan Gerritsz van Kindts; Cornelis Gerritsz de Groot en Cornelis Akersloot x Cornelia Gerrits 1709 260 Albert Jacobsz Stryck te Alkemade overleden. Erven Jacob Aelbertsz Stryck; Claes Aelbertsz Stryck; Annetje Aelberts Stryck; Cornelis Symonsz Keyser x Grietje Aelberts Stryck en Jacob Huygen Warmerdam x Maria Aelberts Stryck 1709 268 de kinderen van Jan Abrahamsz van der Veer zijn: G. Jansz van der Veer; Abraham Jansz van der Veer; Cornelis Jansz van der Veer; Aegje Jans van der Veer en Dirck Pietersz Boer x Neeltje Jansz van der Veer 1709 269 Geertje Teunis, weduwe van Cornelis Huybertsz van Tol te Alkemade overleden. Erven 16 personen, niet nader aangeduid 1709 271 Dirck Willemsz van der Mey; voogden over zijn kinderen zijn Claes Lourisz Hogendorp en Jan Cornelisz van Zijp 1709 274 Jan Cornelisz Veenswijck nom. ux. te Esselyckerwoude, naar de Rijndijk onder Hazerswoude vertrokken, maar nu weer terug 1709 277 Andries Dircksz Koy nom. ux. van Esselyckerwoude naar Oudshoorn verhuisd 1709 278 Alewijn Leendertsz Catsbergen te Esselyckerwoude overleden. Erve Pieter Leendertsz Kraan nom. ux. =========== 1710 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4628) ----------- 1710 001 Huybert Arendsz te Leiderdorp overleden. Erven Jan Korsz van Eyck x Apollonia Huyberts aan de Hoge Rijndijk onder Hazerswoude 1/6; Annetje Huyberts 5/6 1710 007 Cornelis Pietersz de Leede te Zoeterwoude, weduwnaarvan Geertje Jacobs van der Geest, 1/10 erve van Grietje Cornelis Storm uit Monster 1710 008 Marytje Cornelis van der Aa te Zoeterwoude, weduwe van Huybert Leendertsz Meurs: Leendert Huybertsz Meurs moet vanwege zijn vaderlijk erfdeel 2/7 betalen 1710 008 Jan Arentsz Outshoorn te Zoeterwoude overleden. Erven zijn kinderen Leendert Jansz Outshoorn en Cornelia Jans Outshoorn 1710 008 Cornelis Arentsz te Zoeterwoude overleden. Erven Leendert Jansz Outshoorn x Meynsje Cornelis Keth en Adriaen Cornelisz Keth 1710 011 Jan Willemsz Guldemont te Zoeterwoude: zijn enige erve is Hendrick de Vlieger x Maria Guldemont te Leiden 1710 014 Cornelis Willemsz Outshoorn te Zoeterwoude overleden. Erven Jan Willemsz Outshoorn; Willem Willemsz Outshoorn en Neeltje Willems Outshoorn x Jan Cornelisz Outshoorn 1710 021 Cornelis van der Laan te Oegstgeest overleden. Erven Leendert van der Laan; Jan van der Cock x Grietje van der Laan; Niesje van der Laan, weduwe van Dammis Hendricksz van Leeuwen en Jacob van Geestdorp x Niesje van der Laan 1710 021 Cornelis Jansz van der Clust te Oegstgeest overleden. Erven zijn weduwe Annetje Pieters van der Aar 3/4 en Jan Cornelisz van der Clust, zijn zoon � 1710 026 Jan Jansz Oosterbaan's weduwe te Noordwijk overleden. Erven Dirck Jansz Oosterbaan 1/3; het kind van Geertje Jansz Oosterbaan 1/3 en Gerrit Jansz Oosterbaan 1/3 1710 028 Pieter Jansz' kinderen te Noordwijk zijn Jan Pietersz van Velsen en Ary Arysze Verhoogh x Lydewey Pieters van Velsen te Zegwaard 1710 028 Geertje Jans Oosterbaan's kind te Noordwijk is Jan Driebergen, predikant te Noordwijk 1710 037 Matthijs Dircksz Sprockenburgh's weduwe te Noordwijkerhout overleden. Erven Pieter Jeroenen Warmont te Voorhout 1/3; Cornelis Matthijsz Sprockenburgh 1/3 en Jan Cornelisz van Schie x Neeltje Mattheuwis Sprockenburgh te Noordwijk 1/3 1710 038 Willem Dircksz Akersloot's weduwe te Noordwijkerhout overleden. Erven Siewert Claesz Erffort nom. ux. � en de 3 kinderen van Jan Hendricksz Molesteegh te Hillegom � 1710 038 Adam Visser, Ds. te Noordwijkerhout, nom. ux. 1/5 erve van Wybrandus Laurentius uit Delft 1710 041 Fran�ois Greenwood te Wassenaar, erve van zijn zoon Charles Greenwood die erve was gebleven van zijn huisvrouw Maria Hosteyn 1710 042 Huyg Harmenz' zoon te Wassenaar, Herman Huygen Brederoe overleden. Erven Pieter Jansz Oosterbeek te Voorschoten 1/6; Tryntje Huygen Breroe te Oegstgeest 1/6; Marytje Claes van Roen te Voorhout, weduwe van Herman Huygen Brederoe 1/6; Ary Huygen Breroe 1/6; Cornelis Huygen Breroe 1/6 en Maerten Huygen Breroe 1/6 1710 043 Maria Pieters Raaphorst verhuisd van Wassenaar naar Brussel in Braband 1710 052 Barent Raaphorst F. 2; Isack Abrahamsz F. 1 en Jan van der Swan nom. ux. F. 1 te Katwijk erven van Jan Dircksz Tol uit Leiden 1710 054 Maerten Hendricksz Overdevest te Voorschoten overleden. Erven Dirck Hendricksz Overdevest � en Cornelis Pietersz van Mierop x Niesje Hendricks Overdevest � 1710 056 Cornelis Claesz van Roen, bakker, verhuisd van Voorschoten naar Rijswijk 1710 057 Barber Louris Ham te Voorschoten: testamentair-executeurs zijn Louris Ham en Jan Dobbe 1710 058 Catharina Cornelis Paridon te Voorschoten, getrouwd met Jan Jansz Vermeer te Overschie 1710 059 Pieter Dircksz van Rijn te Voorschoten overleden. Erven Dirck Pietersz van Rijn, woont naast de 3 boeren in 't Westeynde van 's-Gravenhage; Jannetje Pieters van Rijn; Gerritje Pieters van Rijn; Jopje Pieters van Rijn x Cornelis Jacobsz van Haestrecht en Mees Cornelisz van der Slooth x Maartje Pieters van Rijn aan de Vliet te Zoeterwoude 1710 060 Cornelia Hoflant te Voorschoten, weduwe van Anthony Ellet Mystertius, heer van Roosenburg, woont nu in Den Haag in de Nieuwe Molstraat op de Westhoeck aan de Noordzij, zijnde de zuster van de adt. Andries Hoflant 1710 062 Pieter Cornelisz van Veen te Veur x de weduwe van Jasper van Mierop; de weduwe is overleden 1710 064 Mees Jacobsz Schakenbosch te Veur overleden. Erven Maartje Schakenbosch, weduwe van Dirck van der Horst 1/3; Jan Kuys x Marytje Cornelis Schakenbosch bij de beurs tot Rotterdam 1/3; Jacobus Schakenbosch te Leiden 1/6 en Lysbet Schakenbosch te Leiden 1/6. Jan Kuys is "insolvent; verscheydene malen in hegtenis geweest en de stad verlaten" 1710 064 Symon Willemsz van Roon's zoon is Jan Symonsz van Roon 1710 065 Dirck Maertensz van Noort's weduwe te Veur overleden. Erven Leuntje Dircks van Noort x Ary Kerckhoven wonend aan Paddegat onder Woubrugge; Hillegont Teunis, weduwe van Joris Dircksz van Noort, op de moutmolen bij de Goudsche Poort of Oostpoort te Rotterdam en Maria Huygen van den Bosch, weduwe van Leendert Dircksz van Noort 1710 067 Pieter Langelaan te Stompwijk, x Magtelt Leenderts Zuytgeest, erve van Annetje Leenderts, weduwe van der Palm uit Monster 1710 068 Cornelis Coppel te Stompwijk: een deel van zijn aanslag gaat naar Cornelia Coppel, weduwe van Leendert Maertensz van Roen te Voorschoten. Van de aanslag van Maartje Jans Hogendorp, Coppels' vrouw, moet � betaald worden door Gerrit van der Meer te Voorschoten en � door Cornelis Cornelisz Duynsteegh, Mr Metselaar te Wassenaar 1710 079 Splinter van Veen te Rijnsburg: "tot sodanige armoede is vervallen geweest, dat, sijne goederen vercogt sijnde, niets is overgeschoten ende hij selfs als vagabondus sigh met bedelen beholpen ende langs de huysen sijn kost gesogt heeft" 1710 081 Leendert Jacobsz van Weenen, erve van Jan Jansz Buytendijck, te Warmond overleden. Erven Jan Jansz de Ruyter �; Symon Jansz Buytendijck 1/8 en de kinderen van Jan Jansz Groenendijck te Oestgeest 3/8 1710 092 Kuniertje Pieters van Swieten te Voorhout overleden. Erven Leendert van Swieten in 't Hang in "De Vergulde Pomp" te Rotterdam �; Tymon van Swieten in de Hoogstraet in "De Griekse A" te Rotterdam �; Floris van der Cuy x Maartje Symons van Swieten en Jan van der Jagt, enige zoon van Tryntje Symons van Swieten � 1710 093 Dirck Jacobsz Jasperse te Voorhout overleden. Erven Cornelis Mattheusz Sprockenburgh te Noordwijkerhout � en Jan Cornelisz van Schie x Neeltje Mattheus Sprockenburgh te Noordwijk � 1710 100 Willem Arentsz' dochter te Lisse overleden. Erven haar man Louris Jorisz 1710 102 Maria Hendricks Steenvoorden te Lisse x Hubert Adriaensz Ploegh 1710 121 Laurens Jansz van Greuningen's weduwe te Zegwaard overleden. Erven Dirck Joosten van Vliet; Jacob Joosten van Vliet en Leendert Joosten van Vliet; Adriaen Beuck nom. ux. en Claes de Hoogh nom. ux. te Zoetermeer 1710 142 Fytje Stevens Dobbe te Boskoop overleden. Erven te Hazerswoude: Hendrick Stevensz Dobbe F. 1.13.12; Steven Hendricksz Dobbe F. 0.13.8; Lysbet Hendricks Dobbe F. 0.13.8; Pontiaan Dobbe F. 1.13.12; Hendrick Stevensz Dobbe F. 1.13.12; Pieter Stevensz Dobbe F. 1.13.12 en Steven Hendricksz Dobbe F. 0.13.8 1710 144 Jacob Abrahamsz Elsthout verhuisd van Hazerswoude naar Boskoop 1710 156 Neeltje Dircks Verwijk te Alphen x Willem Jacobsz Rewijker te Oudshoorn 1710 164 Pieter Reyersz's kind te Alphen overleden. Erven Baertje den Haen, weduwe van Pieter Reyersz F. 2.16; Maerten Pietersz Swanenbeek F. 1.9.12; Cornelis Pietersz Swanenbeek F. 1.9.12; Cornelia Pieters Swanenbeek F. 1.2.4; Maerten Hendricksz van Vliet, weduwnaar van Hillegont Pieters Swanenbeek F. 0.14.14 en Hendrick Maertensz van Vliet F. 0.14.14 1710 167 Elbert Willemsz de Wit verhuisd van Oudshoorn naar Zevenhoven; Anna Willems de Wit x Hendrick Kroon verhuisd van Oudshoorn naar de Overtoom onder Slooten (bij Amsterdam) 1710 170 Dirck Jansz Kapiteyn's kinderen te Oudshoorn zijn Lysbet Dircks Kapiteyn x Claes van der Boon te Aarlanderveen; Jannetje Dircks Kapiteyn x Dirck Dircksz Outshoorn en Annetje Dircks Kapiteyn, weduwe van Jan Dircksz Outshoorn 1710 185 Neeltje Ariens Gorssack, weduwe van Jacob Jacobsz Eppingh te Leimuiden overleden. Erven Jan Claesz Bouman, weduwnaar van Aeltje Jacobs Eppingh, voordochter van Jacob Jacobs Eppingh, in de Galgestraat aan de Sandhoek te Amsterdam �, echter door Amsterdam geweigerd; Marritje Jacobs Eppingh x Claes Arentsz Kleynenbreugel �; Aaltje Joosten x Dirck Jacobsz Swanenburgh �; de 3 kinderen van Tryntje Joosten x Willem Adriaensz Hartevelt, nl Ary Willemsz Hartevelt; Joost Willemsz Hartevelt en Aert Cornelisz van der Hart x Neeltje Willems Hartevelt samen 1/4 en tenslotte Aagje Joosten x Tonis Arentsz van Gelder, die naar Utrecht zijn vertrokken � 1710 210 Willem Jansz Teysterman te Zevenhoven overleden. Erven Jan Thomasz Verdam x Rusje Willems Teysterman; Annetje Willems Teysterman; Tryntje Willems Teysterman; Willem Symonsz van Leyden te Nieuwkoop; Willem Jansz van Leyden te Nieuwkoop en de kinderen van Jan Willems Teysterman te Nieuwkoop 1710 211 Jan Pietersz in 't Velt verhuisd van Zevenhoven naar de Kaagh onder Warmond 1710 211 Gijsbert Dircksz van der Jagt te Zevenhoven overleden. Erven Harmen Dircksz Molevliet x Grietje Dircks van der Jagt; Gijsje Dircks van der Jagt en Kors Dircksz van Santen x Marritje Dircks van der Jagt te Aalsmeer 1710 220 Claes Stouthandel's weduwe te Nieuwkoop is erve van juffrouw Clara van Leeuwen uit Gouda 1710 231 Cornelis Ariensz Menheer's weduwe te Langeraar is Geertje Gerrits 1710 237 Hendrick Joosten Verlaan te Aarlanderveen overleden. Erve zijn dochter Neeltje Hendricks Verlaan x Jacob Hendricksz Hogeveen 1710 238 Pieter Mouringsz van Swieten verhuisd van Aarlanderveen naar Oudshoorn 1710 242 Pieter Bouwensz Outshoorn te Aarlanderveen overleden. Erve zijn enige zoon Dirck Pietersz Outshoorn 1710 244 Harmen Dircksz van der Heyden's onmondige kinderen te Aarlanderveen zijn : Matteuwes Harmensz van der Heyden; Christiaen Plonixz x Marritje Harmens van der Heyden en Roel Harmensz van der Heyden 1710 246 Gijsbert Willemsz van Leeuwen te Aarlanderveen overleden. Erven allen 1/7: Leendert Gijsen van Leeuwen; Dirck Pietersz Schraal x Marritgen Gijsen van Leeuwen; de 2 minderjarige kinderen van Neeltje Gijsen van Leeuwen x Barent Danielsz Vergunst; Dirck Willemsz van Leeuwen, meerderjarige zoon van Willem Gijsen van Leeuwen; Jacob Krijnen Romeyn x Annetje Gijsen van Leeuwen te Waarder onder Woerden; Lysbet Gijsen van Leeuwen, laatst weduwe van Pieter Maertensz Ravensberg te Zwammerdam en Jan Cornelisz van Tol x Klaartje Gijsen van Leeuwen te Zwammerdam 1710 246 Jacob Jansz Amelenkamp te Aarlanderveen x Cornelia Jans Loendersloot 1710 247 Sara Verburg uit Leiden x Mouring Pietersz Heerman te Aarlanderveen 1710 247 Jan Cornelisz Everdam's kinderen te Aarlanderveen zijn: Cornelis Jansz Euverendam; Jan Ariensz Ram x Klaasje Jans Euverendam; Lysbet Pieters Bood, weduwe van Matteuwis Jansz Euverendam te Oudshoorn 1710 249 Dirck Cornelisz van der Geer te Nieuwveen overleden. Erven Cornelis Dircksz van der Geer; Jan Dircksz van der Geer; Bastiaan Dircksz van der Geer, die vertrokken is uit Holland en Maria Dircks van der Geer x Willem Reynoutsz van Klinck te Roelofarendsveen 1710 260 Jan Gijsen van Bickbergen te Alkemade overleden. Erve zijn zoon Pieter Jansz van Bickbergen, wiens voogd is Claes Cornelisz van Bickbergen 1710 260 Grietje Claes Bickbergen te Alkemade overleden. Erve Maria Jans Bickbergen 1710 261 Cornelis Claesz Bickbergen te Alkemade overleden. Erven Claes Cornelisz Bickbergen; Gijsbert Cornelisz Bickbergen; Claes Jansz Quackenbos x Maartje Cornelis Bickbergen en Cornelis' minderjarige nakinderen Jan Cornelisz Bickbergen; Maartje Cornelis Bickbergen en Grietje Cornelis Bickbergen 1710 276 Leendert Abrahamsz de Graaf te Esselyckerwoude overleden. Erven zijn weduwe Geertje Pieters wonend op de Raem te Gouda 1710 277 Jan Jansz Ruyter verhuisd van Esselyckerwoude naar Warmond 1710 282 Reinier Jansz Verhoeff verhuisd van Koudekerk naar Bodegraven 1710 283 Teunis Dircksz van Swieten te Koudekerk; zijn weduwe is Maartje Leenderts Vos =========== 1711 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4630) ----------- 1711 008 Jan Arentsz Outshoorn te Zoeterwoude overleden. Erven Leendert Jansz Outshoorn en Cornelia Jans Outshoorn 1711 008 C. Arentsz met sijn suster te Zoeterwoude beiden overleden. Erven Leendert Jansz Outshoorn x Meynsje Cornelis Ket en Ary Cornelisz Ket 1711 020 Annetje Mattheus Poelwijck te Oegstgeest, weduwe van Pieter de Graaf is verhuisd naar Leiden 1711 028 Geertruyd Leenderts te Noordwijk overleden. Erve Cornelis Leendertsz van Brederode 1711 029 Claes van der Horst te Noordwijk, erve van de weduwe van David Davidsz uit Rotterdam 1711 035 Neeltje Cornelis te Noordwijk is de weduwe van Symon Leendertsz 1711 037 Wouter Alphyn verhuisd van Noordwijkerhout naar Noordwijk 1711 045 Cornelis Cornelisz van der Kley te Wassenaar overleden. Erven Arent Cornelisz van der Kley; Ary Cornelisz van der Kley; Cornelis Cornelisz van der Kley; het weeskind van Pieter Cornelisz van der Kley; Jan Cornelisz van der Kley en Dirck Arentsz van der Bijl x Lysbet Cornelis van der Kley 1711 045 Claes Pieter Crijnen alias Claes van der Kley's kinderen te Wassenaar zijn: Arent Huybertsz van Hensbergen x Maartje Claes van der Kley en Cornelis Korsz van Oostenrijk, weduwnaar van Anna Claes van der Kley 1711 045 Jan Florisz Wassenaar's boedel te Wassenaar wordt geexecuteerd door Jochem Reynen Outshoorn en Pieter Theunisz Verdijk 1711 046 Arent Dircksz van der Bijl te Wassenaar overleden. Erven: zijn 2 kinderen Dirck Arentsz van der Bijl en Ary Arentsz van der Bijl 1711 047 Mouring Jacobsz van Wouw te Wassenaar overleden. Erven Jacob Mouringsz van Wouw; Ary Mouringsz van Wouw en Cornelis Pietersz van Raaphorst x Magtelt Mourings van Wouw 1711 049 Jan Claesz van der Geest van Wassenaar verhuisd naar Leiden 1711 061 Ary Cornelisz Santvliet, voogd van het kind van Haasje Cornelis Steenvoorden, 1/9 erve van Jaepje Paulus Steenvoorden uit Maasland, woont aan 't Haegse Schou onder Voorschoten 1711 062 Jasper van Mierop's schoonzoons heten Aelbert Jacobsz van Veen en Job Gardijn 1711 067 Joost Buytewegh te Stompwijk, erve van Annetgen Claes Knijnenburgh uit Gouda 1711 072 Cornelis Sandersz Binnewegh te Stompwijk, erve van Maartje Ariens Slobbe en Claes Pietersz Ruyghaver, beiden uit Rotterdam 1711 075 Pieter Arendsz van der Meer te Stompwijk overleden. Erven Balthasar van der Ruyt, weduwnaar van de weduwe van Pieter Arentsz van der Meer 3/4; Jan van Leeuwen x Apollonia van der Meer 1/12; Cornelia van der Meer 1/12 en Balten van der Meer 1/12 1711 076 Pieter Jansz Kleywegh met Maria Claes te Stompwijk: Pieter Jansz Kleywegh overleden. Erven Claes Prins x Adriaantje Pieters Kleywegh; Jan Ariensz Verboom x Marytje Pieters Kleywegh te Berkel en Catharina de Cocq, dochter van Tryntje Pieters Kleywegh te Monster 1711 079 Niesje Samson te Rijnsburg overleden. Erve haar zuster Cryntje Samson 1711 080 Dirck Ysbrantsz van der Meer te Warmond, voogd van het kind van Jacob Steenvoorden 1/9 erve van Jaepje Paulus Steenvoorden uit Maasland, heeft gewoond "op een wooninge van de abdije in 't Lage Landt onder Rijnsburgh" 1711 081 Geertruyd Pael te Warmond, weduwe van Dirck van Campen, is verhuisd naar Leiden 1711 110 Jan Abrahamsz van der Velde te Zoetermeer x Jaapje Jacobs Touw � erve van haar vader uit Maasland 1711 112 Maartje Jans Broekhuysen te Zoetermeer had als enige erve Maartje Jans Broekhoven x Cornelis Visscherman te Schipluyden 1711 120 Dirckje Jans Tas te Zegwaard, weduwe van Pieter Jansz Kruyff, erve van Maartje Ariens Slobbe en Claes Pietersz Ruyghaver uit Rotterdam 1711 121 Cornelis Anthonisz van der Does te Zegwaard overleden. Erven Dirck van der Does te Rotterdam 1/8; Cornelis van der Does te Rotterdam 1/8; Belia l' �cluse, weeskind van Ingetje van der Does te Rotterdam 1/8; Cornelis Leendertsz van der Does x Maartje Meese van der Wal 5/24; Dirck Joosten van Vliet, ook wegens Maartje Jacobs van der Wal 1/12; Leendert Joosten van Vliet idem 1/12; Jacob Joosten van Vliet idem 1/12; Adriaan Beuck x Tryntje Joosten van Vliet idem 1/12 en Claes de Hoogh x Maartje Joosten van Vliet te Zoetermeer idem 1/12 1711 121 Leendert Broekhoven te Zegwaard, erve van Cosmus van Balen uit Gouda 1711 126 Cornelis Klos te Zegwaard overleden. Erven zijn weduwe Maartje Joosten de Bruyn te Berkel 3/5 (zij blijkt daar echter niet te wonen); Adriaan Cornelisz Klos te Berkel 1/10; Johannes Cornelisz Klos te Hoogeveen 1/10; Claes Cornelisz Klos te Hoogeveen 1/10 en Engel Langevelt x Maartje Cornelis Klos te Nootdorp 1/10 1711 133 Jacob Willemsz Keyser te Benthuizen erve van Annetje Claes Knijnenburgh uit Gouda 1711 136 Annetje Willems Keyser te Hazerswoude erve van Annetje Claes Knijnenburgh uit Gouda 1711 148 Dirck Willemsz Groenewegen te Hazerswoude overleden. Erve Pieter Jansz Hogeveen te Bleiswijk 1711 161 Willem Dammisz van Grieken te Alphen, erve van Jan Claesz' weduwe uit Bloemendaal (bij Gouda) 1711 167 Anna Willems de Wit te Oudshoorn naar Amsterdam vertrokken 1711 192 Marytje Claes van Teylingen te Vriesekoop x Barent Barentse Smith te Schooten buyten Haerlem 1711 210 Tryntje Willems Teysterman verhuisd van Zevenhoven naar Nieuwkoop 1711 214 Jan de Wit te Zevenhoven overleden; zijn erven wonen buiten Holland. 1711 221 Cornelis Beuckelsz van Swanenburgh te Nieuwkoop overleden. Erven zijn broer Wouter Beuckelsz van Swanenburgh, van wie erft diens zoon Beuckel Woutersz van Swanenburgh 1711 222 Huybert Pietersz Bracx te Nieuwkoop overleden. Erven Teunis Gerwensz Decker nom. ux. 1711 234 Maerten Dircksz Verlaan te Korteraar overleden. Erven Maerten Dammisz van der Hoorn te Nieuwkoop 1/12; Aaltje Maertens Verlaan te Langeraar 1/4; de armen van Ter Aar 1/12; Pieter Claesz Eyckom te Langeraar 1/12; Johannes Cornelisz Verhoorn te Langeraar 1/6; de weduwe van Willem Gerritsz Nederstigt te Langeraar 1/6 en de weduwe van Huybert Maertensz Verlaan te Langeraar 1/6 1711 240 Jan Onderwater te Aarlanderveen overleden. Erven zijn dochter Dyna Jans Onderwater x Dirck Hogeveen 1711 245 Jacob Mattheusz van Heyningen te Aarlanderveen overleden. Erven zijn 4 kinderen Mattheus Jacobsz van Heyningen te Alphen; Paulus Jacobsz van Heyningen; Pieter Pietersz van Leeuwen x Anna Jacobs van Heyningen en Steven Jacobsz van Heyningen 1711 246 Barent van Dorsen x het weeskind van Erasmus Hermansz, dat te Aarlanderveen is overleden. Erven Aelbert Pietersz Heemskerk 1/9; Gerrit Pietersz Heemskerk 1/9 en Willem Pietersz Heemskerk 1/9; Jan Cornelisz Besuyen te Nieuwkoop en Noorden 1/6; Marytje Cornelis Besuyen te Nieuwkoop en Noorden 1/6; Jan Jacobsz van Swieten 1/6 en Paulus Jacobsz van Heyningen x Jaepje Jacobs van Swieten 1/6 1711 246 Jacob Gijsbertsz Kop te Aarlanderveen overleden. Erven zijn 4 kinderen Gijsbert Jacobsz Kop; Cornelis Gerritsz van Veen x Marytje Jacobs Kop; Jannetje Jacobs Kop en Jan Dircksz x Weyntje Jacobs Kop, wonend "buyten de Marepoort op een houtsagersmolen onder Oestgeest 1711 256 Willem van Damast te Alkemade "uytlandich en onvinbaar" 1711 258 Willem Ewoutsz Casteleyn te Alkemade x Geertje Jans Koeck; Reyer Willemsz Hardeman x Aegje Jans Koeck en Wouter Willemsz van Egmont x Annetje Jans Koeck, erven van Jannetje Claes, weduwe van Cornelis Koeck, die � erve was van haar schoonmoeder, weduwe van Cornelis Pietersz Koeck uit Amsterdam 1711 259 Gerrit Cornelisz van Griecken van Alkemade naar Amstelveen overgeboekt, maar daar geweigerd 1711 261 Jaepje Claes Bikbergen te Alkemade, weduwe van Pel Ariensz, vertrokken naar Esselyckerwoude 1711 264 Aelbert Bornts te Alkemade x Neeltje Bruynen, beiden overleden. Erven Annetje Cornelis van Egmont, dochter van Cornelis Pietersz van Egmont �; Pieter Gerritsz Kerklaan � en Jan Jansz van Veen � 1711 265 de kinderen van Mr Cornelis de Wit aan de Kaag zijn "naar Indien vertrokken" 1711 267 Crijn Dircksz van Leeuwen aan de Rijpwetering woont nu in de Reguliersdwarsstraat bij de Schapesteeg (te Amsterdam?), "doende een tabacxwinckel" 1711 277 Marietje Ariens de Wilde x Jan Cornelisz de Graaf =========== 1712 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4632) ----------- 1712 005 Leiderdorp: Anna Franse en Maria Franse, dochters van Neeltje Pieters Hoorn beiden overleden. Erven Anna van der Aar x Jacob Lelievelt en Johanna van der Aar x Teunis Westerbaan te Katwijk aan de Rijn 1712 010 Zoeterwoude: Ary Theunisz van Egmont: Willem Cornelisz Onderwater en Kors Hendricksz Broeckhuysen zijn voogden van de minderjarige erven voor de ene helft; Ary Jansz Paridon en Dirck Pietersz van der Geest namens de erven van de andere helft. De erven zijn: Apollonia Cornelis Onderwater F. 10; Apollonia Teunis Trompert F. 10; Cornelis Huygen van Egmont F. 1.13.6 te Rijnsburg; Jacob Huygen van Egmont F. 1.13.6 te Katwijk aan de Rijn; Cornelia Huygen van Egmont F. 1.13.6 te Noordwijk; Ary Jansz Parridon x Aaltje Pieters van der Geest te Voorschoten F. 1.13.6; Dirck Pietersz van der Geest te Voorschoten F. 1.13.6; Maartje Pietersz van der Geest te Voorschoten F. 1.13.6; Geertje Hillenaer te Wassenaar F. 3.6.11; Engeltje Willems Blinckenburgh te Wassenaar F. 3.6.11 en de erve van Ada Hillenaer F. 3.6.11 1712 011 Zoeterwoude: Cornelis Cornelisz Westerheuvel overleden. Erven zijn dochter Marytje Cornelis Westerheuvel x Cornelis Woutersz van Santen te Leiderdorp 1712 014 Zoeterwoude: Leendert Jansz Gijsen aan de Weypoort overleden. Erven Marytje Claes van der Voort �; Cornelis van Leeuwen x Marytje Leenderts Gijsen te Leiden 1/10; Jan Engelsz van der Egt x Neeltje Leenderts Gijsen in de Vrije Boekhorst 1/20; Jan Leendertsz Gijsen 1/10; Claesje Leenderts Gijsen 1/10; Antje Gerrits Outshoorn, dochter van Gerrit Jansz Outshoorn x Cornelia Leenderts Gijsen 1/20; Elisabet Reyers van der Vos, weduwe van Jan Crijnen Vermeulen 1/10 1712 026 Noordwijk: de kinderen van Ary Engelsz de Bruyn; Willem Willemsz Bergendael, erven van Capiteyn Dammas de Bruyn uit Rotterdam 1712 028 Noordwijk: Huybert van den Heuvel afkomstig van Rotterdam 1712 029 Noordwijk: Paulus Engelsz de Bruyn erve van Capiteyn Dammas de Bruyn uit Rotterdam 1712 033 Noordwijk: Pieter de Riemer, zoon van Ida Maria van Outshoorn, woont in de Rijstuynen ten huyze van van den Heuvel te Rotterdam; Gerrit de Vogel woont op de Vlashaven te Rotterdam en is asijnbrouwer; Jkr. Jan van Outshoorn woont in St. Lucas op de Hoogstraat in Rotterdam 1712 034 Noordwijk: Maerten Pietersz van der Plas en zijn huisvrouw overleden. Erven Cornelis Jansz Langevelt; Maartje Jans Langevelt; Jan Pietersz van der Plas en Pieter Jansz Langevelt te Hillegom 1712 048 Wassenaar: het kind van Annetje Jacobs van der Geer 1/12 erve van de weduwe van Cornelis Isaaksz van Wieringen, die hertrouwd was met Gerrit Jansz van der Geer; de vader van het kind was Cornelis Jansz van den Bos 1712 049 Wassenaar: Maria Mancx, weduwe van ds. Johannes Roos, erve van Cornelis Mussenbroek uit Leiden 1712 052 Katwijk: Jacob Huygen van Egmont, erve van Arie Teunisz van Egmont, is te Katwijk overleden. 1712 055 Voorschoten: de erven van Pieter Huygen van Noord zijn: Jan Pietersz Doeyn x Leuntje Pieters van Noort en Cornelis Persoon x Marytje Pieters van Noort 1712 056 Voorschoten: Jan Jansz Heetkam, erve van kapitein Dammas de Bruyn uit Rotterdam 1712 057 Voorschoten: Barber Louris van der Ham overleden. Erven Willem Jansz Egmont x Maartje Jacobs van der Ham te Warmond F. 1.8.14; Louris van der Ham F. 1.8.14; Cornelis van der Ham F. 1.8.14; Jan Pietersz Dobbe x Pieternella Jacobs van der Ham F. 1.15.8; Gerrit Dijckens x Aeltje Jacobs van der Ham F. 1.8.14; Louris Krijnen Adegeest x Maria Jacobs van der Ham F. 1.8.14; Dirck Hendricksz Overdevest F. 0.6.12; de kinderen van Cornelis Pietersz van Nierop F. 0.6.12 en Jannetje Dircks Overdevest te Noordwijk aan Zee F. 0.6.12 1712 061 Voorschoten: Ary Cornelisz Sandvliet, voogd over het kind van Haasje Cornelis Steenvoorden, woont aan 't Haegse Schouw te Voorschoten 1712 062 Veur: Ary Cornelisz Noordveen overleden. Erven Cornelis Arisz Noordveen; Huybert Arisz Noordveen en de kinderen van Willem van Swerven x Lysbet Aris Noordveen 1712 067 Stompwijk: Cornelis Woutersz van Santen naar Leiderdorp verhuisd 1712 067 Stompwijk: Dirck Arentsz van Rijn naar Leiden verhuisd 1712 069 Stompwijk: Engel Arisz de Bruyn, erve van kapitein Dammas de Bruyn uit Rotterdam 1712 078 Rijnsburg: de kinderen van Louris Gijsen Groenendijk zijn Jan Lourisz van Groenendijk te Leiden en Gijsbert Lourisz van Groenendijk te Leiden 1712 079 Rijnsburg: Isack Sprongh 1/5 erve van Abraham van Noorden uit Delft 1712 080 Rijnsburg: Cornelis Huygen van Egmont, erve van Ary Teunisz van Egmont, is insolvent overleden 1712 082 Warmond: Claes Engelsz van Leeuwen, erve van Cornelis Pietersz Kater uit Capelle ad Yssel 1712 087 Warmond: Jasper Swan, erve van Cornelis Swan uit Rotterdam en nom. ux. erve van Jan de Groot uit Rotterdam 1712 091 Vrije Boekhorst: Pieter Jansz Lelievelt overleden. Erve Claes Jansz Lelievelt 1712 091 Vrije Boekhorst: Claes Jansz Lelievelt, ook erve van Pieter Jansz Weyslooth en van Claes Jansz Weyslooth, overleden. Erven zijn zoon Cornelis Claesz Lelievelt F. 31 en Willem Jansz van der Voort x de weduwe van Claes Jansz Lelievelt te Oegstgeest F. 16 1712 096 Sassenheim: Kniertje Jacobs, weduwe van Barent Korsz overleden. Erven de kinderen van Symon Dircksz Westgeest te Oegstgeest F. 6; de kinderen van Maartje Dircks Westgeest, huisvrouw van Jacob Coolloos ook F. 6; t.w. Eduard de Wilde x Marytje Jacobs Coolloos te Leiden F. 4� en Jan Lucasz Noorderdorp x Pietertje Jacobs Coolloos te Rijnsburg F. 1� 1712 102 Lisse: Willem Jansz Sandvliet overleden. Erve Hubert Jansz Sandvliet 1712 106 Lisse: de weduwe van Jacob Florisz Heemskerk overleden. Erven Maria Cornelis van Steyn x Pieter Dircksz van Bourgonye en Anna Cornelis van Steyn 1712 106 Lisse: Cornelia Gerrits Bredenrode weduwe van Jan Cocq overleden. Erven 30 mensen, waarvan de meesten �f overleden, �f onvindbaar, �f insolvent zijn dan wel van de Armen worden onderhouden 1712 118 Zegwaard: Grietje Leenderts Ackersdijk, erve van Leendert Jansz Ackersdijk te Abtsregt; zij woont "in huyse van Gerrit de Vriend" 1712 126 Zegwaard: de 2 kindskinderen van de overleden Jan Adriaansz Klock zijn Jan Ariensz Klock en Adrianus de Back x Tryntje Ariens Klock te Katwijk aan de Rijn 1712 128 Zegwaard aan den Hoorn: Dirck de Vet x Pleuntje Clock, erve van Cornelis Jansz Vromen uit Hillegersberg 1712 130 Zegwaard aan den Hoorn: Dirck Arentsz Roggeveen overleden. Erven Aaltje Ariens Roggeveen 1/5; Cornelis Leendertsz Robol x Tryntje Meese Stompwijk te Pijnakker 1/10; Cornelis Jacobsz van Duyn x Ariaantje Jans Bon te Pijnakker 1/10; Symon Jansz Bon te Delfshaven 1/10; Louris van der Swaen x Maartje Leenderts Roggeveen te Rotterdam 1/30; Gerrit Leendertsz Roggeveen te Bleiswijk 1/30; Cornelis Leendertsz Roggeveen te Bleiswijk 1/30; Ary Leendertsz Roggeveen te Bleiswijk 1/30; Jan Leendertsz Roggeveen te Bleiswijk 1/30; Ary Jansz Pronck te Bleiswijk 1/60; Lena Jans Pronck te Bleiswijk 1/60; Gijsbert Cornelisz Hazerswoude te Bleiswijk 1/10; Tryntje Cornelis Hazerswoude te Bleiswijk 1/10 en Dirck Mese van der Plas te Bleiswijk x Maartje Jans Roggeveen 1/10 1712 139 Hazerswoude: Joris Meesen van Alphen overleden. Erve zijn dochter, weduwe van Cornelis Ewoutsz Kraan 1712 145 Hazerswoude: Claes Reyersz Ackersloot overleden. Erven Dirck Hogenboom x Maartje Reyers Ackersloot F. 8; Willem Jansz Boskoper F. 5.6.12; Cornelis Craanhoorn F. 2.11.5; Jacob Akersloot F. 2; Zacharias Akersloot F. 2; Grietje Akersloot F. 2; Ewout Akersloot F. 2; Geertje Ariens Boskoper F. 2.13.5; Jan Aartsz Verburg F. 2.13.5 en Jan Craanhoorn te Boskoop F. 2.13.5 1712 156 Alphen: Leendert Florisz Outshoorn overleden. Erven zijn weduwe Aagje Jans van Dalen, nu hertrouwd met Willem Danen van Leeuwen te Hazerswoude �; Cornelis Willemsz Outshoorn 1/16; Willem Planper x Tryntje Willems Outshoorn 1/16; Ary Willemsz Outshoorn 1/16; Floris Willemsz Outshoorn 1/16; Geertruyt Willemsz Outshoorn 1/16; Tomas Willemsz Outshoorn 1/16; Jan Willemsz Outshoorn 1/16 en Leendert Willemsz Outshoorn 1/16 1712 170 Oudshoorn: het weeskind van Symon Claesz Rijnsburger overleden. Erven haar vader Symon Claesz Rijnsburger te Korteraar 1712 173 Oudshoorn: Gerrit Leendertsz Vermy overleden. Erven Willem Gerritsz Cranenburg te Aarlanderveen F. 11.10; Cornelis Gerritsz Cranenburg te Warmond F. 11.10; Willem Jansz Hogerwaart te Hazerswoude F. 3.0.8; Claes Jansz Hogerwaart te Hazerswoude F. 3.0.8; Cornelis Claesz Bosman, minderjarige zoon van Tryntje Cornelis Vermy te Hazerswoude F. 3.0.8; Cornelis Cornelisz Schout x Maartje Cornelis Hogerwaart te Hazerswoude F. 3.0.8; Aart Ariensz Coppersluys x Grietje Willems Yperlaan te Hazerswoude F. 3.0.8; Poulus Maertensz van der Schoone x Immetje Jans Hogerwaart te Koudekerk F. 3.0.8; Claes Willemsz Yperlaan te Koudekerk F. 3.0.8; Cornelis Willemsz Yperlaan te Oegstgeest F. 3.0.8; Cornelis Mattheusz Lindenburg x Marytje Willems Yperlaan te Leiderdorp F. 3.0.8 en de 4 kinderen van Marritje Cornelis Vermy te Zwammerdam F. 3.0.8 1712 210 Zevenhoven: Het weeskind van oude Cornelis Willemsz Lelievelt is getrouwd en naar Utrecht vertrokken 1712 210 Zevenhoven: Pieter Boelhouwer is insolvent overleden 1712 211 Zevenhoven: Elbert Willemsz de Wit verhuisd naar Warmond 1712 212 Zevenhoven: Dionisius Marsbagh verhuisd naar Zwammerdam 1712 214 Zevenhoven: de zoon van Jan Cornelisz Verdam, Roelof Jansz Verdam, overleden. Erven zijn weduwe Magtelt Jongeneel F. 5 en zijn zoon Jan Roelofsz Verdam F. 10 1712 214 Zevenhoven: de kinderen van Claes Gerritsz zijn Willem Claesz Houweling en Gerrit Claesz Houweling 1712 218 Nieuwkoop: Ds Wilhelmus Lomanus, nom. ux. � erve van haar broer Mattheus van Wieringen uit Amsterdam 1712 223 Nieuwkoop: Annetje Willems Teysterman, weduwe van Jan Pietersz Rinkel verhuisd naar Zevenhoven 1712 223 Nieuwkoop: De kinderen van Jan Willemsz Teysterman zijn Dirck Jansz Teysterman; Willem Jansz Teysterman; Saartje Jans Teysterman en de erven van Willem Jansz Teysterman 1712 231 Langeraar: Huybert Maertensz Verbaan overleden 1712 233 Korteraar: Jacob Philipsz van Santen woont nu op de Nieuwe Wetering 1712 235 Korteraar: Jan Arentsz van der Laan overleden. Erven Ary Gielen Visser te Langeraar en Jan Ysbrantsz x Marrytje Pieters te Leiderdorp 1712 237 Aarlanderveen: Gijsbert Dircksz van Wijk, erve van de weduwe van Jan Claesz uit Bloemendaal (bij Gouda) 1712 245 Aarlanderveen: Steven Jacobsz van Heyningen overleden. Erven Paulus Jacobsz van Heyningen; Pieter Pietersz van Leeuwen nom. ux. en Mattheus Jacobsz van Heyningen te Alphen 1712 248 Aarlanderveen: Cornelis Isaacksz van Wieringen overleden. Erven zijn weduwe Marytje Willems Kleyenburgh, eerst hertrouwd met Gerrit Jansz van der Geer, die nu ook overleden is en nu weer met Jan Reyniersz Uyrwercker, � en de erven van Gerrit Jan van der Geer �, t.w. Abraham Gerritsz Koy x Aegje Dircks van der Geer te Leimuiden 1/6; Dirck Jacobsz Raaphorst x Aegje Jacobs van der Geer te Leimuiden 1/18; Reynier Jansz Uyrwercker x Geertje Jans van der Geer te Esselyckerwoude 1/6; Neeltje Arents van der Zee aan de Bilderdam onder Kalslagen 1/18 en het kind van Annetje Jacobs van der Geer te Wassenaar 1/18 1712 250 Nieuwveen: het weeskind van Claes Cornelisz overleden. Erven Willem Jacobsz van der Geer 1/18; Claes Jacobsz van der Geer 1/18; Cornelis Jacobsz van der Geer 1/18; Barbara Jacobs van der Geer x Jan Anthonisz van Hartvelt 1/18; Jan Jacobsz van der Geer 1/18; Leuntje Jacobs van der Geer x Gerrit Cornelisz van Deugt, in het huis Ter Lugt onder Kalslagen 1/18; Susanna Claes Croock te Zevenhoven 1/3 en Cornelia Claes Croock te Zevenhoven 1/3 1712 251 Nieuwveen: Pieter van Staden verhuisd naar Langeraar 1712 251 Nieuwveen: de kinderen van Gillis Americx en Sara Marius wonen in Zevenhoven 1712 253 Nieuwveen: ds Henricus Snapperius overleden. Erven Cornelia Snapperius x ds Cornelius, laatst predikant te Waddinxveen 1712 257 Alkemade: Louris Pietersz Houtkooper is onder curatele gesteld 1712 258 Alkemade: Hillegont Dircks, weduwe van Jacob Michielsz Verkade, eerder weduwe van Cornelis Claesz Kreeck 1712 266 Alkemade: de aanslag van Pieter Dircksz den Boer is verminderd als gevolg van de boedelscheiding van Annetje Pieters van Wieringen; de erfenis gaat naar Dirck Pietersz de Boer; Pieter Pietersz de Boer; Neeltje Pieters de Boer en Jan Cornelisz van Warmont x Marytje Pieters de Boer 1712 267 Alkemade: Kniertje Pieters van Wieringen overleden. Erven Dirck Pietersz de Boer; Pieter Pietersz de Boer; Neeltje Pieters de Boer en Jan Cornelisz van Warmont x Marytje Pieters de Boer 1712 270 Alkemade: Cornelis Jansz Ruyg onder curatele gesteld 1712 276 Esselyckerwoude: Jacob de Soete overleden. Erven zijn 2 kinderen Everd Jacobsz de Soete te Woerden en Jacobus Jacobsz de Soete te Nimmegen 1712 277 Esselyckerwoude: Dirck Alewijnse overleden. Erven Dirck Gerritsz Rietvelt x Maria Cornelis Swanevelt 1712 282 Koudekerk: Maartje Leenderts Vermey overleden. Erven Claes Willemsz Yperlaan; Cornelis Theunisz Lindenburg x Marytje Willems Yperlaan te Leiderdorp; Aert Ariensz Coppersluys x Geertje Willems Yperlaan te Hazerswoude en Cornelis Willemsz Yperlaan te Oegstgeest 1712 284 Koudekerk: Cornelis Willemsz Breekland overleden. Erven zijn weduwe Japickje Jacobs Verhagen F. 3; Johannes Breekland F. 4.2; Daniel Breekland F. 4; David Breekland F. 4.2; de kinderen van Jacob Breekland F. 2.16 en Hendrick Breekland F. 4 =========== 1713 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4634) ----------- 1713 002 Leiderdorp: Claartje Floris van Leeuwen, het weeskind van Floris Danielsz van Leeuwen, x Dirck van Dijck in Wassenaar 1713 004 Leiderdorp: Claes Willemsz Kolff & zijn dochter Neeltje Claes Kolff x Willem Ramp; erven hun kinderen en kleinkinderen Gerrit Ramp F. 28; Leendert Ramp F. 28; Claes Ramp F. 28 en Claartje Floris van Leeuwen x Dirck van Dijck te Wassenaar F. 21 1713 006 Leiderdorp: Willem Cornelisz van der Werff's weduwe is Annetje Philips van Kampen 1713 008 Zoeterwoude: Daniel Claesz van de Wegh afkomstig uit Hillegersberg 1713 014 Zoeterwoude, aan de Weypoort: Cornelis Adriaensz Smetser's kinderen zijn: Barbara Cornelis Smetser; Jan Cornelisz Smetser; Jacob Cornelisz Smetser; Maria Cornelis Smetser en Bartholomeus Immerseel, weduwnaar van Suera Cornelis Smetser te Leiden 1713 023 Oegstgeest: Jacob Blanckert & Pieter Blanckert, twijnder op de Vollersgragt te Haarlem 1713 024 Oegstgeest: Dirck Willemsz Hofftuyn's kinderen zijn: Neeltje Dircks Hofftuyn x Claes Jansz Vermeer te Zoeterwoude (Suytbuyrt); Jannetje Dircks Hofftuyn te Zoeterwoude (Suytbuyrt) en Leendert van Wouw, weduwnaar van Barbara Dircks Hofftuyn te Katwijk aan de Rijn 1713 026 Noordwijk: de 3 kinderen van Ary Engelsz de Bruyn zijn: Annetje Ariens de Bruyn x Nicolaas van der Plas te Katwijk; Maartje Ariens de Bruyn en Symon Ariensz de Bruyn 1713 026 Noordwijk: Leendert Cornelisz Cruysweg & Pieter Wassenaar te Warmond en Hendrick Heemskerk 1713 040 Noordwijkerhout: Claes Pietersz Craan's weduwe, Lysbet Engels, overleden. Executeur van de boedel is Pieter Claesz Craan 1713 059 Voorschoten-Suytbuyrt: Maartje Huyberts Noordveen: Jan Jacobsz van Haastert x Elisabeth Bouwens van den Bergh, die zuster is van Pleuntje Bouwens van den Bergh, weduwe van Huybert Jansz Noortveen, de vader van Maartje 1713 060 Voorschoten-Noortbuyrt: Jacob Willemsz Breeckland's weduwe, Neeltje Pieters Noortduyn, is naar Koudekerk verhuisd 1713 071 Stompwijk: Cornelis Willemsz Schakenbosch & Willem Jansz van der Aa, weduwnaar van Grietje Cornelis Schakenbosch te Rijnsaterwoude; Jacob Jacobsz Hofdijck x Tryntje Cornelis Schakenbosch te Rijnsburg; Willem Cornelisz Schakenbosch te Poeldijk onder Monster en Jan Cornelisz Schakenbosch te Veur 1713 075 Stompwijk: Ary Jansz van der Meer's weduwe, Maria Cornelis Stompwijk, woont nu "op de Lange Gragt agter de Nieuwe Kerck tot Delff" 1713 080 Rijnsburg: Dirck Jacobsz Keth & Adriaentje Jacobs Keth x Pieter Adrichem te Zoeterwoude en Claes Jacobsz Keth 1713 104 Adriaen Heemskerk te Lisse, erve van zijn zuster Bartje Willems 1713 107 Lisse: De weduwe van Jan Pietersz van der Fits is Agniesje Huygens van der Linden 1713 139 Hazerswoude: Dirck van Poelgeest en Maria van Poelgeest, elk � erve van Claes Willemsz van Poelgeest uit Leiden 1713 152 Hazerswoude: Marytje Pieters, huisvrouw van Pieter Symonsz Veenweg, zoon van Symon Pietersz Veenweg heeft, "vermits de indispositie ende krancksinnigheyt van haar man verclaart, dat in de boedel van haar man meer schulden als goederen zijn" 1713 161 Alphen: Dirck Claesz Niewerf afkomstig uit Boskoop 1713 165 Alphen: Jan Willemsz Poelgeest & Adriaen Matthijsz Bos x Niesge Willems Poelgeest � en Willem Jacobsz Vos te Woerden 1/6; Jacob Jacobsz Vos te Woerden 1/6 en Cornelis van der Horst x Geertje Jacobs Vos te Woerden 1/6 1713 170 Oudshoorn: Abel Wesselsz' weduwe is Tysje Claes 1713 175 Oudshoorn: Willem Jansz van Velsen & zijn 2 kinderen Jan Willemsz van Velsen te Zwammerdam en Steven de Wit, Mr. chirurgijn, x Marritje Willems van Velsen te Sardam 1713 183 Rijnsaterwoude: Arent Arentsz Berckel en Anthony van Staaten x Maria Arents Berckel, elk � erve van Arent Jansz Berckel uit Berkel 1713 195 Aalsmeer: Laurens Jacobsz Meurs & Jan Laurensz Neus; Harmen Samuelsz x Maartje Laurens Neus; Claes Willemsz Roos x Ifje Alderts, weduwe van Jacob Laurensz Neus en de 3 kinderen van Pieter Sybetsz x Tryntje Laurens Neus 1713 195 Aalsmeer: de 2 kinderen van Marytje Pieters Boer erven: Jan Laurensz Neus x Guurtje Cornelis, eerder weduwe van Jan Claesz Broer en Jan Claesz Soet x Styntje Claes Broer 1713 196 Aalsmeer: Claes Jansz Soet & zijn kinderen Jan Claesz Soet; Claes Claesz Soet; Leendert Claesz Soet; Jacob Claesz Soet te Jisp; Styntje Claes Soet x Bastiaan Florisz te Jisp en Harmen Samuelsz x Maartje Laurens Neus, eerder weduwe van Dirck Claesz Soet 1713 196 Aalsmeer: erven van de kinderen van Styntje Jans Soet: Jan Laurensz Neus, weduwnaar van Aagje Vreecken, dochter van Vreeck Aldertsz en Styntje Jans Soet en Jan Vrecck Aldertsz hun zoon 1713 198 Aalsmeer: de huisvrouw van Claes Jacobsz & Claes Jacobsz zelf F. 10.17.4; Jan Laurensz Neus x Guurtje Cornelis, eerder weduwe van Jan Claesz Broer F. 3.6.8 en Jan Claesz Soet x Styntje Claes Broer F. 3.6.8 1713 205 Aalsmeer: Jacob Willemsz, "van de gesinte van Menno sijnde" 1713 215 Zevenhoven: Roelof Crijnen van Claveren afkomstig van Boskoop 1713 219 Nieuwkoop: Adriaen Symonsz van Leiden verhuisd naar Zevenhoven 1713 221 Nieuwkoop: Cornelis Beukelsz van Swanenburg & Wouter Beukelsz van Swanenburg 1713 226 Nieuwkoop: Pieter Claesz Heemskerk & zijn 3 kinderen Aelbert Pietersz Heemskerk; Gerrit Pietersz Heemskerk en Willem Pietersz Heemskerk 1713 232 Korteraar: Cornelis Adriaensz van der Mey overleden 1713 233 Korteraar: Gijsbert Kriijnen van der Bijl & Mattheus Maertensz Hogeveen te Aarlanderveen 1713 238 Aarlanderveen: Wessel Claesz Kraan verhuisd naar Bodegraven en Grietje Claes Kraan x Cornelis Jacobsz van Leeuwen naar Zwammerdam; Hendrick Gijsen Elstgeest naar Nieuwkoop 1713 241 Aarlanderveen: Cornelis Gerritsz Nederstigt & zijn weduwe, die nu woont op de Vrije Hoef 1713 241 Aarlanderveen: Jacob Leendertsz Outshoorn & zijn weduwe, Grietje Dircks van den Bosch, inmiddels ook & haar 2e man, Arent Jansz van der Zee, wonend aan de Bilderdam onder Kalslagen 1713 246 Aarlanderveen: de weduwe van Abraham Abrahamsz & Jan Gerritsz Blom x Willempje Abrahams van Arcum en Cornelis Abrahamsz van Arcum 1713 251 Nieuwveen: de huisvrouw van Gijsbert van der Maan de jonge & Gijsbertje Jacobs van Ruyten; Catharina Jacobs van Ruyten, weduwe van Claes Maertensz van Zeven wonend op de Denneweg, over de heer van de Latmar en Pieter Jacobsz van Ruyten, wonend op de weg van St. Anneland, tegenover de Mallemolen over de Commis Fagel te 's-Gravenhage 1713 252 Nieuwveen: Herman Evertsz van den Berg & zijn weduwe Anna Jacobs Groen in 't Woud, die hertrouwd is met Augustijn Dircksz de Jongh � en � voor de overige erven, die echter arm of verhuisd zijn. 1713 256 Alkemade: Jannetje Jacobs Spruyt & haar man Andries van Drongen F. 14; Cornelis Jacobsz Spruyt, haar broer, F. 36.6.12 en de kinderen van Aagje Jacobs Spruyt x Mattheus Quandt ook F. 36.6.12 1713 256 Alkemade: Niesje Gijsberts Schenckevelt, weduwe van Teunis Willemsz, erve van haar oom Kors Pietersz Schenckevelt uit Amsterdam 1713 260 Roelofarendsveen: Claes Cornelisz Bikbergen is voogd van de kinderen van Pieter Jansz Bikbergen 1713 262 Nieuwe Wetering: Neeltje Cornelis van Egmont overleden. Erve haar zuster Aagje Cornelis van Egmont 1713 276 Woubrugge: Gerrit Cornelisz van Poelgeest uit Leiden is overleden 1713 276 Dirck Tijsz van Leeuwen x Neeltje van Poelgeest, � erve van Claes Willemsz van Poelgeest uit Leiden 1713 279 Vroonland: Maria Huyberts de Groot overleden. Erven Tonis Huybertsz de Groot; Jan Huybertsz de Groot; Weyntje Huyberts de Groot en Willem Huybertsz de Groot =========== 1714 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4636) ----------- 1714 001 Leiderdorp: Jan Jansz van der Ende, erve van Maerten Jansz van der Ende en van Jan Wiggertsz uit Berkel 1714 003 Leiderdorp: Jacobus van Belgen, metselaar, woont nu bij de Coornbeurs te Rotterdam 1714 004 Leiderdorp: de weduwe van Isbrand van Couwenhoven overleden. Erven zijn kinderen ds. Johannes van Couwenhoven, predikant te Hoogmade, ds. Cornelis van Couwenhoven, predikant te Goederee en Debora van Couwenhoven 1714 009 Zoeterwoude: Ary Jansz Ackersdijck overleden. Erven Pieter Jansz Sevenhuysen te Zoetermeer 1/8; Aert Jansz Bos x Pietertje Ackersdijck te Zoetermeer 5/24; Joannes Ackersdijck te Leiderdorp 5/24 en Cornelis Buytendijck x Neeltje Ackersdijck te Leiderdorp 5/24; Govert Korsz Houwelingh x Grietje Pieters van Hoorn 1/12 ; Jan Pietersz van Hoorn 1/12 en Claes van Duyn x Annetje Pieters van Hoorn 1/12 1714 015 Zoeterwoude-Weypoort: de huisvrouw van Thijs Maertensz van Immerseel, Engeltje Tijs van der Post overleden. Erven Johannes Tijsz van der Post en Annetje Tijs van der Post, weduwe van Cornelis Tijsz van der Meulen 1714 016 Zoeterwoude-Rijndijk: Adriaantje Keth, weduwe van Pieter Adrichem, � erve van Martyntje Jacobs Keth, weduwe van Louris Gijsen van Groenendijk, uit Leiden 1714 025 Oegstgeest: de kinderen van Symon Dircksz Westgeest zijn erven van Claes Symonsz uit Hillegom 1714 051 Katwijk: Quyryn Bouwensz overleden. Erven Quyrina Boevius x Pieter Huybrechtsz te Leiden 1714 053 Katwijk aan Zee: Willem Velthuysen naar Leiden verhuisd 1714 059 Voorschoten-Dorp: Maartje Huyberts Noordveen overleden. Erven Krijn Cornelisz Noordveen te Veur F. 7.3.2; Tryntje Jans Noordveen, weduwe van Pieter Jacobsz Schaekenbosch te Veur F. 14.6.2; Leendert van Spek x Maria Corneliss Coppel te Veur F. 5.12.8; Cornelis Jansz van Leeuwen te Veur F. 2.0.14; Aegje Jans van Leeuwen, weduwe van Symon Willemsz van Roen F. 2.0.14 te Veur; Arent Claesz Coppe x Adriaantje Cornelis Noordveen F. 7.3; de kinderen van Leendert Claesz van Roen F. 3.14.12; het kind van Maartje Claes van Roen F. 3.15; de 2 kinderen van Cornelis Huygen van den Bosch x Adriaantje Cornelis Coppel F. 5.12.6; Cornelis Ariensz van Leeuwen met Aegie Ariens van Leeuwen en de kinderen van Styntje Ariens van Leeuwen samen F. 4.1.12; de kinderen van Gerrit Jacobsz Langevelt F. 25.11; Mees Cornelisz Achthoven x Annetje Claes van Roen F. 3.15; Cornelis Hendricksz van Leeuwen x Adriaantje Floris van Coppel te Tedingerbroek F. 18.7.14 en Teunis Jeroenen Coppel te Zegwaard F. 11.4.14 1714 060 Voorschoten-Dorp: de kinderen van Jacob Willemsz Breekland wonen in Koudekerk 1714 068 Stompwijk: Johanna van den Bosch x Pieter van Nouland 1/6 erve van Maria van den Bosch uit Rotterdam 1714 068 Stompwijk: Magdalena Pieters van Velsen, erve van Maartje Leenderts van Vliet uit Zevenhuizen bij Rotterdam 1714 080 Rijnsburg: Claes Jacobsz Keth � erve van Martyntje Jacobs Keth, weduwe van Laurens Gijsen van Groenendijk uit Leiden 1714 083 Warmond: J. C.z Meerburgh\ afkomstig uit Leiden 1714 103 Lisse: Pieter Jacobsz Arcxhoek, "door de wandeling genaempt Pieter van Leyden", overleden. Erven zijn weduwe "Vroutje, sijnde een soetemelcx boerin, wonende aan de Vest bij de Sparwouderpoort tot Haarlem" 1714 103 Lisse: Agniesje Jacobs Arcxhoek, x Jan Korsz van der Poel, bouwman onder Stompwijk 1714 104 Lisse: Adriaan Aelbertsz overleden. Erven Hendrick Pietersz Bogaert en Grietje Gerrits Rietvelt 1714 107 Lisse: Quyrijn Cornelisz Geel x Adriana Jans Cardux, dochter van Jan Cardux en van Maria Voorwinde uit Stad op Haringvliet 1714 110 Zoetermeer-Tweede Weegie: Pieter Cornelisz Kool x Maartje Ariens Stompwijk, erve van Andries van Roest uit Leiden, verhuisd naar Zegwaard 1714 110 Zoetermeer-Tweede Weegie: Jannetje Meesen Stompwijk, weduwe van Ary Jansz Starrenbergh, erve van Andries van Roest uit Leiden, verhuisd naar Hillegersberg 1714 110 Zoetermeer-Tweede Weegie: de 3 kinderen van Dionys Wassenbergh x Annetje Meesen Stompwijk te Zegwaard en Cornelis Meesen Stompwijk, erven van Andries van Roest uit Leiden 1714 113 Zoetermeer-'t Eerste Weegje: Dirck van Hoorn, Tryntje van Hoorn en Johan van Hoorn verhuisd naar Zegwaard 1714 114 Zoetermeer-Delfse Walle: Cornelis Joppen Verboom, erve van Cornelis van der Snel afkomstig uit Zevenhuizen bij Rotterdam 1714 118 Zegwaard: Agatha Groenhout, weduwe van Adrianus Borremans uit Woerden 1714 118 Zegwaard: Jacobus van der Hart x Maartje Ariens Brouwer, erve van haar moeder uit Pijnakker en erve van Adriaan van der Laan uit Overschie 1714 124 Zegwaard-Slootweg: Tryntje Claes Conijnenburgh, weduwe van Claes Laurensz Overrynder overleden. Erven Dirck Claes Conijnenburgh te Berkel F. 2.8.10; Cornelis Ariensz de Hoogh te Berkel F. 0.14.6; Leendert Jansz Keyser x Grietje Aris Speck te Berkel F. 0.6.8; Leendert van Es x Maartje Claes Conijnenburgh te Pijnakker F. 0.12.4; Maerten Jaspersz Rockeveen x Maria Leenderts Conijnenburgh te Bleiswijk F. 0.12.4; Leendert Cornelisz Bon x Claesje Leenderts Conijnenburgh te Bleiswijk F. 0.12.4; Aert Gerritsz Oostervelt x Geertje Leenderts Conijnenburgh te Stompwijk F. 0.12.2; Dirck Leendertsz Conijnenburgh te Zoeterwoude F. 0.12.2; Claes Claesz Conijnenburgh te Zoeterwoude F. 0.16.4; Jan van Es x Dirckje Claes te Zoeterwoude F. 0.16.4; Cornelis Arisz Speck te Zoeterwoude F. 0.6.8; Claes Aldertsz Prins te Zoetermeer F. 0.6.8; Leendert Aldertsz Prins te Zoetermeer F. 0.6.8; Claes Jacobsz Conijnenburgh te Leiden F. 0.12.2; Nelletje Aris Speck te Leiden F. 0.2.4; Aris Pietersz Speck F. 0.2.4; Leendert Jacobsz Conijnenburgh F. 0.12.2; Cornelis Jacobsz Conijnenburgh F. 0.12.2 en Dirck Cornelisz Bovenwater F. 0.6.8 1714 126 Zegwaard-Den Hoorn: Leendert Claesz Rijlaarsdam overleden. Erven Aaltje Daniels van Vreeden �; Willem Claesz Rijlaarsdam te Zoetermeer-Delfse Walle 1/6; de kinderen van Aaltje Claes Rijlaarsdam te Zoetermeer-Delfse Walle 1/6 en de kinderen van Ary Claesz Rijlaarsdam te Zoetermeer-Delfse Walle 1/6 1714 127 Zegwaard-Den Hoorn: Jan van der Clauw, herbergier in Den Hoorn, 1/8 erve van de weduwe van Bruyn Claesz van der Clauw en van de weduwe van Claes Dircksz van der Clauw uit 't Hoff van Delft 1714 139 Hazerswoude: Gerardus de Rotte en Maria Witcop afkomstig uit Gouda 1714 145 Hazerswoude: Grietje Ariens, weduwe van Ary Jacobsz Hogerscheyt overleden. Erven Maartje Jans van Rijn, weduwe van Willem Boudewijnsz Kraan en de kinderen van Cornelis Jansz van Rijn 1714 150 Hazerswoude-Rijndijk: de kinderen van Cornelis Jansz van Rijn, erven van de weduwe van Maerten Laurensz van Alphen, uit Rotterdam 1714 161 Alphen: Mr. Jan van Couwenhoven afkomstig uit Rotterdam 1714 168 Oudshoorn: Jan Claesz Onnosel de jonge overleden. Erven zijn 4 kinderen: Cornelis Jansz Onnosel te Lisse; Jan Block x Marritje Jans Onnosel te Bodegraven; Claes Jansz Onnosel en Mattheuwis Dircksz Spruytenburgh x Annetje Jans Onnosel 1714 171 Oudshoorn: Jacob Eldertsz verhuisd naar Aarlanderveen 1714 190 Kalslagen: Pieter Jansz is de zoon van Jan Cornelis Huygen 1714 199 Aalsmeer: Dirck Jacobsz Scheepmaker uit West-Saardam overleden. Erven Symon Claesz Heyntjes en Jan Aelbertsz Grof te West-Saardam 1714 214 Zevenhoven: Willem Claesz Houwelingh woont nu in 't Stigt 1714 220 Nieuwkoop: Hendrick van Wijck overleden. Erven Jan Jansz van Leeuwen; Hegje Jans van Leeuwen x Antony Plockoy; Niesje Jans van Leeuwen; Styntje Jans van Leeuwen en Pieter Harmensz Vasthoff, zijn enige kind 1714 226 Nieuwkoop: Pieter van der Velde en Claes Pietersz Liesvelt, erven van Annetje Willems Goor, laatst weduwe van Cornelis Besemer uit Zevenhuizen bij Rotterdam 1714 238 Aarlanderveen: Maerten Ariensz Stigter overleden. Erven Maerten Cornelisz Stigter 1714 238 Aarlanderveen: Hugo de Rotte uit Gouda, maar nu naar Hazerswoude verhuisd 1714 239 Aarlanderveen: de kinderen van Cornelis Maerten Neelen zijn Maerten Cornelis Maerten Neelen Stigter en Aaltje Cornelis Stigter x Tijs Roelen 1714 242 Aarlanderveen: Cornelis Pietersz Outshoorn overleden. Erven Fytje Cornelis Outshoorn x Gerrit Huygen Nederstigt op de Vrije Hoeff; Maerten Cornelisz Outshoorn; Pieter Cornelisz Outshoorn en Jan Cornelisz Outshoorn 1714 242 Aarlanderveen: Cornelis Willemsz Verhoeff overleden 1714 253 Nieuwveen-Uiterbuurt: de weduwe van Gerrit Cornelisz van Veen overleden. Erven Bastiaan Bouwensz van der Togt, weduwnaar van Anna Gerrits van Veen en Maria Bastiaans van der Togt x Willem van den Bergh, stalhouder in de Uyterste Straat te Amsterdam 1714 258 Alkemade-Roelofarendsveen: Mees Jansz van Bourgonjen overleden 1714 262 Alkemade-Nieuwe Wetering: Neeltje Cornelis van Egmont overleden. Erven haar zuster Aaltje Cornelis van Egmont, die inmiddels ook is overleden. 1714 263 Alkemade-Ade: Crijn Willemsz Quakenbosch overleden. Erven zijn broer Cornelis Willemsz Quakenbosch, inmiddels ook overleden; zijn zuster Marytje Willems Quakenbosch en Willem Pietersz Quakenbosch, enige zoon van Pieter Willemsz Quakenbosch 1714 264 Alkemade-Ade: Cornelis Pietersz Gaargelt en Geertje Cornelis Gaargelt beiden overleden. Erven de 3 kinderen van Geertje, t.w. Pieter Jansz van Egmont; Aelbert Jansz van Egmont en Jan Woutersz Akerboom x Marytje Jans van Egmont 1714 265 Alkemade-Kaag: de jonge Cornelis Cornelisz Prince alias Cornelis Cornelisz Endelstraat is overleden 1714 266 Alkemade-Rijpwetering: Erven van Leonard van Zijl uit Rotterdam zijn: Jannetje Cornelis Quackenbos �; Pieter Huygen Schuyn 1/6; Maartje Huygen Schuyn 1/6 en Louris Cornelisz Mansvelt x Tryntje Huygen Schuyn 1/6 1714 269 Alkemade-Rijpwetering: Abraham Gerritsz van der Veer overleden. Erven zijn zoon Gerrit Abrahamsz van der Veer en de 5 kinderen van Jan Abrahamsz van der Veer, t.w. Gerrit Jansz van der Veer; Abraham Jansz van der Veer; Cornelis Jansz van der Veer; Aagje Jans van der Veer en Neeltje Jans van der Veer x Dirck Pietersz de Boer 1714 270 Alkemade-Rijpwetering: Cornelis Jansz van Egmont overleden. Erven Willem Willemsz van Doorn F. 17; Niesje Jans van Egmont F. 9; Willem Theunisz van Wieringen F. 9; Jan Willemsz van Peylen F. 2.10 en Maartje Willems van Peylen F. 2.10 1714 270 Alkemade-Rijpwetering: Marritje Theunis van Wieringen x Laurens Claesz Hogendorp 1714 270 Alkemade-Rijpwetering: Aaltje Willems Lelievelt overleden. Erven Cornelis Willemsz Lelievelt 3/8; Annetje Willems Lelievelt 3/8; Maartje Willems Lelievelt 1/8 en Jan Bancken van Poeltuyn x Niesje Willems Lelievelt 1/8 1714 273 Esselyckerwoude: Jan Jansz van Santen overleden 1714 274 Esselyckerwoude: Jan Cornelisz Veenswijck verhuisd naar Hazerswoude 1714 275 Esselyckerwoude: de kinderen van Theunis Joosten van Bijevelt zijn Joost Thonisz van Bijevelt en Leendert Thonisz van Bijevelt 1714 280 Koudekerk: Claes Claesz de Haas de oude verhuisd naar Oudshoorn =========== 1715 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4637) ----------- 1715 004 Leyderdorp: de weduwe van Pieter Claesz Schouten overleden. Erve zijn dochter Maartje Pieters Schouten, die inmiddels ook is overleden. Erve haar man Pieter Dammisz Outshoorn, maar ook die overleden. Erven Maria Veenhuysen, ook weduwe van Pieter Dammisz Outshoorn, 5/8, wonend op de Deemeweg (Denneweg?) bij de Statenbode van Doorne in Den Haag, laatst getrouwd geweest met Isaak van der Put; Dammis Outshoorn, vleeshouder in Delft, 1/8; Pieter Outshoorn te Leiden 1/8 en Tryntje Outshoorn x Abraham Onnekinck te Leiden 1/8 1715 004 Leyderdorp: Adriaen Cornelisz van der Werve afkomstig uit Boskoop 1715 008 Zoeterwoude: ds. Benjamin Beekius, predikant te Britse (Britsum?) in Vriesland 1715 008 Zoeterwoude: Jan van Grieken x Agatha Adriaens Kock afkomstig uit Boskoop 1715 008 Zoeterwoude: Daniel Claesz van der Wegt, bouman, erve van Maerten Jansz Vis en de weduwe van Jan Pietersz Cater uit Kralingen 1715 016 Zoeterwoude-Rijndijk: Jacob Theunisz van der Does overleden. Erve zijn weduwe Cornelia Pieters Groenewegen, nu naar Leiderdorp vertrokken 1715 022 Oegstgeest: Willem Willeboortsz Korswaagen overleden. Erven zijn 4 kinderen Willeboort Willemsz Korswaagen; Reynier Willemsz Korswaagen, Hendrick Willemsz Korswaagen in de Vrije Bouckhorst en Jan Willemsz Korswaagen te Lisse 1715 025 Oegstgeest: Symon Dircksz Westgeest overleden. Erven zijn 5 kinderen Dirck Symonsz Westgeest; Cornelia Symons Westgeest; Jacob Symonsz Westgeest; Duyfje Symons Westgeest x Cornelis van Hasen en Jan Symonsz Westgeest te Zoeterwoude 1715 026 Zoeterwoude: Cornelis Bon x Maria Pieters Outshoorn, erve van Pieter Outshoorn uit 't Hof van Delft 1715 028 Zoeterwoude: Hendrick Maanvoorden overleden. Erven Jan Jansz Backer x het enige kind van Tryntje Claes Maanvoorden, enige erve van Hendrick Maanvoorden, nu wonend "op de Mare bij de Nieuwe Kerk te Leiden, doende een cruydenierswinckel" 1715 028 Zoeterwoude: Cornelis Pietersz van Swieten overleden. Erven Jacob Ouwehand 1/2; de kinderen van Leendert van Swieten in 't Hang in "De Vergulde Pomp" te Rotterdam 1/4 en Tyman van Swieten op de Hoogstraat te Rotterdam 1/4 1715 030 Zoeterwoude: Anthonius Thymasz Backer overleden. Erven Pieter Theunisz van der Does en de kinderen van Jannetje Theunis van der Does 1715 030 Zoeterwoude: Neeltje Jeroenen Bronsgeest, 1/16 erve van Cornelis Huygen van der Linden uit Lisse, overleden. Erve haar zuster Tryntje Jeroenen Bronsgeest x Jan Pietersz van Velsen 1715 035 Noordwijk-op Zee: Maerten Vinck uit Rotterdam overleden. Erven Cornelis Vinck 1/2; Jan Groen x Maartje Jacobs Vinck 1/4 en Jacob van der Veer x Aaltje Jacobs Vinck, wonend in de Jongmansteegh te Rotterdam, 1/4 1715 037 Noordwijkerhout: Cornelis Maertensz van der Linden overleden. Erven Magdalena Cornelis van der Linden x Gerrit Clinckan, eerder weduwe van Huybert Pietersz Heemskerk 1/2; Cornelis Gerritsz Kroon x Martina Cornelis van der Linden 1/4 en Cornelis Claesz Garst x Cryntje Cornelis van der Linden 1/4 1715 039 Noordwijkerhout: Pieter Hendricksz Heemskerk overleden. Erven zijn 5 kinderen: Gerrit Clinckan x Magdalena Cornelis van der Linden, eerder weduwe van Huybert Pietersz Heemskerk; Hendrick Pietersz Heemskerk; Symon Pietersz Heemskerk; Jan Cornelisz van der Fits x Aaltje Pieters Heemskerk en Jan Claesz x Marytie Pieters Heemskerk 1715 043 Wassenaar: Theodorus van der Plas verhuisd naar Voorschoten 1715 046 Wassenaar: Cornelis Pietersz Bosch overleden 1715 049 Wassenaar: Johannes Roos en Maria Manx, weduwe van ds. Johannes Roos verhuisd naar Leiden 1715 051 Katwijk: Pieter le Coincte verhuisd naar Leiden 1715 053 Katwijk: Adrianus de Back verhuisd naar Leiden 1715 053 Katwijk-op Zee: Maerten Bastiaensz Verdoes x Tryntje Groenewegen, erve van Abraham Dircksz van Zijl uit Maassluis 1715 056 Voorschoten-Dorp: Claes Dircksz Nieuwenbroeck, erve van Maerten Jorisz van der Voort uit Rijswijk 1715 066 Veur: Leuntje Crijnen de jonge, erve van Maerten Jorisz van der Voort uit Rijswijk 1715 072 Stompwijk: Maartje Pieters de Bruyn; Aagje Pieters de Bruyn en Commertje Pieters de Bruyn allen overleden. Erven Cornelis Pietersz de Bruyn 1/3; Frans Gerritsz van Leeuwen x Jannetje Pieters de Bruyn 1/3; Pieter Huybertsz van Tetterode 1/6 en Johannes van der Poel x Cornelia Huyberts de Bruyn te Leiden 1/6 1715 074 Stompwijk: Hendrick van Dalen overleden. Erven zijn 3 zoons: Cornelis Hendricksz van Dalen te Veur; Jacob Hendricksz van Dalen en Pieter Hendricksz van Dalen 1715 078 Rijnsburg: Frederik van Benthen in stilte met zijn vrouw vertrokken 1715 082 Warmond: Claes Engelsz van Leeuwen erve van de weduwe van Jan Pietersz Cater uit Kralingen 1715 092 Voorhout: juffr. Christina van Zeller overleden. Erven Wilhelmina van Zeller te Amsterdam en Elisabeth van Zeller te Amsterdam, beiden p/a de heer Camerlingh 1715 093 Voorhout: Jeroen Jansz van Roon is de executeur testamentair van Grietje Jans van Roon, weduwe van Rocus Cornelisz van Wouw, weduwnaar van de enige dochter van Jacob Ewoutsz 1715 097 Sassenheim: Theunis Govertsz van Pelt nom. ux. overleden. Erven Jacob Cornelisz en Pieter Jansz Warmont 1715 101 Lisse: Willempie Huygen van der Klust overleden 1715 102 Lisse: Cornelis Huygen van der Linde overleden. Erven Gerrit Hendricksz Hooghkamer 1/2; Angenietje Huygen van der Linde, weduwe van Jan Pietersz Fits 3/8; Neeltje Jeroenen Bronsgeest te Noordwijk 1/16 en Jan Pietersz van Velsen x Tryntje Jeroenen Bronsgeest te Noordwijk 1/16 1715 102 Lisse: Huybert Huygen van der Clust overleden. Erven Aeltje Huygen van der Klugt F. 6.5.14; Maria Huygen van der Klugt F. 6.5.14; Gerrit Pietersz Langelaan, ook wel geschreven Gerrit Pietersz Langevelt, F. 8.6.8 en de rest naar 9 onvermogenden 1715 108 Zoetermeer: Maria Crooneveen, erve van Cornelia Crooneveen, overleden. Erve haar zuster Margaretha Crooneveen te Pijnakker 1715 109 Zoetermeer-Broekweg: Cornelis van der Ven erve van Maerten Jorisz van der Voort uit Rijswijk 1715 113 Zoetermeer-'t Eerste Weegje: Dominicus Doesen overleden. Zijn weduwe is hertrouwd met Lodewijk Vermeulen 1715 120 Zegwaard: de weduwe van Cornelis Crijnen overleden. Erven Jan van der Helm, Pieter Clock en Gijsbert Schoonhoven 1715 124 Zegwaard-Slootweg: Pieter van der Wilt overleden. Erven zijn 7 kinderen Pieter Pietersz van der Wilt; Cornelis Pietersz van der Wilt; Leendert Pietersz van der Wilt te Bleiswijk; Jasper Pietersz van der Wilt te Bleiswijk; Jan Pietersz van der Wilt te Leiden; Marritje Pieters van der Wilt x Willem Mansvelt in Den Haag en Neeltje Pieters van der Wilt x Willem Dircksz Berckel te Berkel 1715 125 Zegwaard-Slootweg: Tryntje Davids Berckel, weduwe van Cornelis Louwen overleden. Erven Willem Dircksz Berckel te Berkel F. 19.6; Cornelis Davidsz Berckel te Berkel F. 19.6; Philips Cornelisz van der Wilck te Berkel F. 19.6; David Cornelisz van der Wilck te Berkel F. 19.6; Teunis Blommendael x Adriaantje Davids Berckel te Hazerswoude F. 2.18.12; Leendert Overrijnder x Ingetje Willems Berckel te Stompwijk F. 0.11.12; Jannetje Willems Berckel, weduwe van Dirck Dircksz van Vliet te Zoetermeer F. 0.11.12; Louris Willems Berckel F. 0.11.12; Aaltje Willems Berckel F. 0.11.12; Pleuntje Willems Berckel F. 0.11.12 en Jan Ariensz Berckel F. 2.18.12 1715 139 Hazerswoude: Annetie Gijsberts van der Marck, weduwe van Jacob Pietersz Conijnenburgh overleden. Erve Hendrick Stevensz Dobbe 1715 142 Hazerswoude: Steven Bartholomeusz van den Bergh overleden. Erve zijn broer Christiaan Bartholomeusz van den Bergh 1715 161 Alphen: Annetje Cornelis van der Werve afkomstig uit Boskoop 1715 164 Alphen: Pieter Cornelisz van Swieten overleden. Erven Pieter Dircksz van Hoorn, Dirck Willemsz Vermey x Machtelt Cornelis van Swieten en Roelant Cornelisz van Swieten 1715 165 Alphen: Hendrick Dircksz van Tesse overleden. Erve zijn zuster Aegje Dircks van Tesse 1715 166 Oudshoorn: Jan Willemsz Stam x Marritje Jans van Tol 1715 167 Oudshoorn: de weduwe van Jan Dircksz van Diemen overleden. Erve haar zoon Pieter Gijsbertsz van Leeuwen 1715 167 Oudshoorn: de weduwe van Jan Willemsz Verduyn overleden. Erven Adriaan Cornelisz Witsenburgh in de Hagelstraat over het St. Jacobs-Gasthuys te Haarlem 1/2; Cornelis Witsenburgh in het Oosteynde bij "De Stampende Leeuw" te Delft 1/6; Willem Witsenburgh in de Haartsteegh te Delft 1/6 en Aegje Dircks Witsenburgh 1/6 1715 167 Oudshoorn: de 3 minderjarige kinderen van Pieter Ottensz Turkenburgh zijn Otto Pietersz Turkenburgh, Cornelis Pietersz Turkenburgh en Marytje Pieters Turkenburgh x Cornelis Gerritsz van Rijn 1715 179 Zwammerdam: Claes Werboutsz van Leeuwen overleden. Erven zijn kinderen Warbout Claesz van Leeuwen en Gijs Claesz van Leeuwen die in Reewijk woont 1715 222 Nieuwkoop: Symon Cornelisz Teysterman overleden. Erven Willem Andriesz Blijleven 1/2; Marrigje Cornelis Teysterman, weduwe van Cornelis Andriesz van Staveren 1/4; Geertje Sabers 1/12; Coenraad de Snijder 1/12 en de weduwe van Cornelis Aerden 1/12 1715 224 Nieuwkoop: Gerrit van Wieringen overleden. Erve zijn broer Maerten van Wieringen, die inmiddels ook overleden is. 1715 244 Aarlanderveen: Heyman Cornelisz overleden. Erve zijn weduwe, die naar Zwammerdam verhuisde 1715 255 Alkemade: de kinderen van Jacob Ponsen van Grieken zijn Teunis Jacobsz van Grieken en Dirck Cornelisz Pereboom x Tryntje Jacobs van Grieken 1715 261 Alkemade-Nieuwetering: Claes Willemsz Buys overleden. Erven zijn 3 kinderen Cornelis Cornelisz Pereboom, weduwnaar van Cornelia Claes Buys; Cornelis Jacobsz van Egmont x Gerritje Claes Buys en Cornelis Huygen van Egmont x Claesje Claes Buys 1715 262 Alkemade-Ade: Pieter Gerritsz Kerklaan overleden 1715 270 Alkemade-Sevenhuysen: de 2 kinderen van Claartje Dircks van Bosse x Leendert Dircksz Swetsloot zijn Dirck Leendertsz Swetsloot en Kniertje Leenderts Swetsloot x Frans Isbrantsz Doesburg 1715 286 Hoogmade: Jan Jansz Butterman overleden. Erve zijn dochter Antje Jans Butterman =========== 1716 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4638) ----------- 1716 009 Soeterwoude-Westeynde: Aaltje Leenderts Hoogerduyn overleden. Erve Leendert Claesz van der Aa x Barber Kors Halvemaan 1/2 en de kinderen van Huybert Korsz Halvemaan 1/2. t.w. Kors Willemsz Outshoorn, Marytje Willems Outshoorn en Nanning Willemsz Outshoorn te Leiderdorp 1716 012 Soeterwoude-Gelderswoude: de 4 kinderen van Aagje Willems van Immerseel x Leendert Huybertsz van de Geneugten zijn Willem Leendertsz van de Geneugten te Koudekerk; Leendert Huybertsz van de Geneugten ook zelf als erve van zijn zoon Cornelis Leendertsz van de Geneugten te Benthuizen; Dirck Francken Groenewegen te Hillegersberg en Jan Wagemaker 1716 012 Soeterwoude-Gelderswoude: Jan Immerseel de jonge overleden. Erve Willem van de Geneugten te Koudekerk; Leendert Huybertsz van de Geneugten als erve van zijn zoon Cornelis van de Geneugten te Benthuizen; Dirck Francken Groenewegen te Hillegersberg; Claes Jansz van der Wilck en Willem Broekhuizen 1716 013 Soeterwoude-Gelderswoude: Hendrick Boon 1/4 erve van Pieter Hendricksz en 1/9 erve van de weduwe van Pieter Pietersz Jaars uit Oostzanen 1716 013 Soeterwoude-Gelderswoude: Pieter Ariensz Huysman verhuisd naar Leiderdorp 1716 017 Soeterwoude-Rijndijk: Gerrit Centen Palesteyn krijgt een aanslag wegens een vermogensoverdracht uit Bleiswijk 1716 022 Oegstgeest: Jan Jansz van der Voort overleden. Erve Willem Jansz van der Voort F. 1.6.8; Gijs Jansz van der Voort F. 1.6.8; Marytje Jans van der Voort x Jan Leendertsz Moyenkind F. 1.6.8; Jan Jansz van der Voort F. 0.10.8; Jan Jansz van der Voort te Sassenheim F. 1.6.8 en Cornelis Jansz van der Voort te Voorschoten F. 0.10.8 1716 022 Oegstgeest: de huisvrouw van Willem Jansz van der Voort overleden. Erve Willem Jansz van der Voort zelf 1/2; Jan Dircksz van Zijl 1/6; Mouring Dircksz van Zijl 1/6 en Matthijs Hofdijck te Hoogmade 1/6 1716 025 Oegstgeest: Adriaen Cramer 1/4 erve van Pieter Hendricksz en 1/9 erve van de weduwe van Pieter Pietersz Sjaars uit Oostzanen 1716 028 Noortwyck: Huybert van den Heuvel verhuisd naar Zegwaard 1716 028 Noortwyck: de weduwe van Jan van der Wilt afkomstig uti Leiden 1716 037 Noortwyckerhout: Leentie Jans Verdel overleden. Erve haar zuster Grietje Jans Verdel x Leendert Pietersz Kerkvliet 1716 040 Noortwyckerhout: Cornelis Willemsz Lelievelt x Aaltje Jacobs Cattendijck, kind van Anna Korsen Langevelt, verhuisd naar Alkemade 1716 062 Veur: Jan Hendricksz Jongbloet overleden. Erven zijn kinderen en kindskinderen: Leentje Jongbloet; Jacobus Immerseel, kind van Antje Jongbloet en Jan Bate x Grietje Jongbloet 1716 062 Veur: de aanslag van Maartje Jeroenen, weduwe van Hendrick Cornelisz van Leeuwen, wordt verlaagd ten laste van Jan Jansz den Elsen x Maria Cornelis van Leeuwen te Zoeterwoude 1716 071 Stompwijck: Pieter Jansz Oosterdijck x de weduwe van Pieter Maertensz van der Meer verhuisd naar Voorburg 1716 075 Stompwijck: Dirck Dircksz van Roon overleden. Erven zijn 2 kinderen Dirck Dircksz van Roon de jonge en Maria Dircks van Roon en zijn kleinkind Maria Ariens Verbout, reeds overleden 1716 075 Stompwijck: Kors Willemsz Schakenbosch en Leendert Willemsz Schakenbosch overleden. Erven Ary Reyniersz Lelievelt; Apollonia Jans Schakenbosch x Gerrit Jansz Koyman; Maartje Jans Schakenbosch x Cornelis Pietersz Groenewegen te Veur; Tryntje Jans Schakenbosch x Jacob Jacobsz Hofdijk te Rijnsburg en Willem Cornelisz Schakenbosch te Rijnsburg 1716 079 Rijnsburg: Margaretha le Mahieu erve van Michiel de Mortier uit Delft 1716 092 Voorhout: Leentie Jans, weduwe van Cornelis Jacobsz Warmond overleden. Erven haar 2 kinderen Jacob Cornelisz Warmond en Jan Cornelisz Warmond x Marytje Pieters de Boer 1716 096 Sassenheym: Jonas Huybertsz Breeloosbergen verhuisd naar Rijnsburg 1716 109 Soetermeer-Broekweg: Leendert Ariensz Langelaan; Jacobus Ariensz Langelaan; Aaltje Ariens Langelaan en Adriaentje Ariens Langelaan erven van Jan Gabrielsz uit Schipluiden 1716 117 Segwaart: Salomon Borman, erve van Mr. Symon de Haes verhuisd naar Leiden 1716 117 Segwaart: Ary Leendertsz Droogh uit Berkel overleden. Erve Jeroen Coppel x Lena Coenraads van Stralen 1/36; Leendert Coenraadsz van Stralen 1/36 en Jan Coenraadsz van Stralen 1/36 1716 118 Segwaart: Gabriel Leendertsz Langelaan erve van Jan Gabrielsz uit Schipluiden 1716 120 Segwaart: Gijsbert Schoonhoven overgeboekt naar Bleiswijk en weer terug 1716 120 Segwaart: Huybert van den Heuvel uit Noordwijk blijkt verhuisd te zijn naar Rotterdam op de Schie 1716 121 Segwaart: Claes Leendertsz Cruyningh verhuisd naar Pijnakker 1716 123 Segwaart: Tryntje Pieters Coppel x Leendert van Vlissingen overgeboekt naar Bleiswijk en weer terug 1716 124 Segwaart-Slootweg: Leendert Cornelisz Bon verhuisd naar Bleiswijk 1716 125 Segwaart-Slootweg: Jan Korsz Boon verhuisd naar Berkel 1716 127 Segwaart-Den Hoorn: Willem Willemsz Westhoek overleden. Erve de kinderen van Maartje Willems Westhoek en Willem Westhoek de jonge 1716 130 Segwaart-Den Hoorn: de aansalg van Symon Jansz Bon overgeboekt naar Pieter van den Heuvel, op Oud-Matenesse te Schiedam 1716 140 Hasaertswoude: Hendrick Gijsbertsz van der Does overleden. Erven Willem Cornelisz Dobbe 1/5; Maerten Cornelisz Dobbe 1/5; de weduwe van Gerrit Cornelisz van Tol 1/5; Martinus Eggebeen 1/5; Cornelis van der Does 1/20 en de kinderen van Cornelis van der Does 1/20 1716 158 Alphen: Catharina Pieters Maas overleden. Erve haar man Franck van der Pols ook overleden. Erven Cornelis Pietersz Maas 2/3; Jan de Vogel x Maritje van der Pols te Zevenhoven 1/6 en Jan Steenevelt x Dirckje van der Pols te Zoeterwoude 1/6 1716 167 Outshoorn: Otto Pietersz Turckenburg verhuisd naar Koudekerk en Cornelis Pietersz Turckenburg naar Aarlanderveen 1716 173 Outshoorn: Lysbet Pieters Boot, weduwe van Mattheus Jansz Euverendam overleden. Erve Jan Mattheusz Euverendam; Pieter Mattheusz Euverendam en Jannetje Mattheus Euverendam 1716 174 Outshoorn: Aaltje Cornelis Victorye vertrokken naar Alphen 1716 184 Leymuyden: Tryntje Hendricks Hogervorst, weduwe van Leendert Hendricksz de Wit x Abraham van Wilgen verhuisd naar Boskoop 1716 186 Leymuyden: Symon Jansz van der Aar overleden. Erven Jan Cornelisz Cleynenbreugel x Neeltje Symons van der Aar te Alkemade en de kinderen van Marritje Symons van der Aar x Willem Muyen te Alkemade 1716 194 Aalsmeer: de weduwe van dr. Abraham de Reus, erve van haar zuster Theodora Manrycque, overleden. Erven Jan Marcelisz x Johanna Maria de Reus, die ook erve is van Anthony Jacob de Reus en "op de Cingel aen de Westzijde tussen de Blauwe Burghwal en de Korsjenssteeg tot Amsterdam" woont, 5/6 en het minderjarige kind van Cornelis de Reus, per adres de Heer Comis Lens in 's-Gravenhage, grootvader maternel 1/6 1716 218 Nieuwkoop: ds. Wilhelmus Lomanus nom. ux. erve van haar broer Pieter van Wieringen uit Amsterdam 1716 220 Nieuwkoop: Jan Jansz van Leeuwen verhuisd naar Oostzaan 1716 221 Nieuwkoop: Jacob Wiltenburgh overleden. Erve Arien Jansz Wiltenburgh te Zevenhoven 1/4; Jan Cornelisz Wiltenburgh te Zevenhoven 1/4; de kinderen van Marritje Dircks te Nieuwkoop 1/20, maar "onderhouden van de Mennoniete Armen tot Amsterdam"; Jan Pietersz van Vliet 1/20; Jan Dircksz Wiltenburgh 1/20; Silletje Dircks 1/20; Pieter Dircksz Wiltenburgh 1/20; de kinderen van Dirckje Floris 1/20; Leuntje Floris 1/20; Gillis Florisz 1/20; Marritje Floris 1/20 en Aaltje Floris 1/20 1716 224 Nieuwkoop: Krijn Lourisz Groenevelt overleden. Erve zijn weduwe Gijsje Gerrits van Steenevelt 1716 227 Nieuwkoop: Pieter van Duuvel, x een dochter van Tryntje Willems Teysterman, weduwe van Andries Cornelisz Blijleven, legde een verklaring uit haar naam af "vermits de getaxeerde (Tryntje) een stockoude vrouw is, buyten staat om te kunnen reysen" 1716 229 Langeraar: Jacob Jansz Capiteyn overleden. Erven Claes Jacobsz Capiteyn; Jan Jacobsz Capiteyn te Alphen en Ary Jansz Samson x Marytje Jacobs Capiteyn te Aarlanderveen 1716 238 Aarlanderveen: Maartje Cornelis van der Does, weduwe van Pieter Maertensz Verlaan overleden. Erven Bouwen Pietersz Hogeboom x Teuntje Pieters Verlaan; Crijn Bouwensz x Cuniertje Maertens Verlaan; Hendrick Woutersz, zoon van Wouter Maertensz Verlaan; Willem Pietersz Krijger x Bregje Wouters Verlaan; Maartje Cornelis van der Does, weduwe van Pieter Maertensz Verlaan; Marritje Pieters Verlaan, weduwe van Jan Onderwater te Hoogmade en Jan van Greuningen x Zytje Pieters Verlaan te Hoogmade 1716 239 Aarlanderveen: Annetje Maertens Verlaan, dochter van Maerten Joosten Verlaan, erve van haar broer Hendrick Maertensz Verlaan en erve van de vrouw van Michiel Willeboortsz van der Lugt, overleden. Erve Bouwen Krijnen Hogenboom en Cornelis Gijsen Jonkhart 1716 240 Aarlanderveen: Claes Gerritsz van der Put x het weeskind van Cornelis Jansz Loendersloot erve van de weduwe van Gerrit van der Put uit Den Haag 1716 244 Aarlanderveen: Tomas Ariensz Capel verhuisd naar Alphen en Gerrit Gerritsz Verhoeff naar Zevenhoven 1716 245 Aarlanderveen: Ewout Cornelisz van Leeuwen overleden. Erve zijn zoon Cornelis Ewoutsz van Leeuwen te Alphen 1716 246 Aarlanderveen: Jan Jacobsz van Swieten krijgt een aanslag wegens een vermogensoverdracht uit Boskoop 1716 246 Aarlanderveen: Lysbet Ariens, weduwe van Willem Gijsbertsz Kop woont in Alphen 1716 255 Alkemade: Cornelis van Grieken erve van zijn schoonvader Maerten Gerritsz Burculo, uit Blommendael, en vanwege zijn huwelijk met Aegje Maertens Berkeloo 1/2 erve van Maerten Gerritsz Berkeloo uit Noord-Waddinxveen 1716 255 Alkemade: Jan Jeroenen van Swanevelt erve van Mr. Reynier Bongert uit Leiden 1716 259 Alkemade-Roelevaartjesveen: Maria Laurens overleden. Erven Dirckje Pieters van Weteringh 1/4; Annetje Pieters van Weteringh 1/4; Cornelis Jansz van Weteringh 1/4; Gerardus Stoop, med. dr., weduwnaar van Anna van Weteringh te Haarlem 1/8 en de kinderen van Louris Pietersz van Weteringh 1/8 1716 259 Alkemade-Roelevaartjesveen: Michiel Willeboortsz van der Lugt overleden. Erven Dirck Pietersz 1/6; Cornelis van Eyssel x Jannetje Pieters 1/6; Jacob Tomasz van Egmont x Tryntje Dircks 1/6; Annetje Maertens Verlaan voor zichzelf, maar ook als erve van haar broer Hendrick Maertensz 1/5; Krijn Bouwensz x Cuniertje Maertens 1/10; Maartje Cornelis van der Does, weduwe van Pieter Maertensz Verlaan 1/10; Hendrick Woutersz Verlaan, zoon van Wouter Maertensz Verlaan 1/30; Cornelis Woutersz Verlaan 1/30; Willem Pietersz Krijger x Bregje Willems Verlaan 1/30, allen te Aarlanderveen 1716 260 Alkemade-Roelevaartjesveen: Cornelis Gerritsz de Groot overleden. 1716 263 Alkemade-Ade: Maartje Willems Quackenbos overleden. Erven Willem Jansz Burger; Leuntje Jans Burger en Huybert Cornelisz van Santen x Maartje Jans Burger 1716 267 Alkemade-Rijpwetering: Jan Cornelisz Warmond x Marytje Pieters de Boer verhuisd naar Voorhout 1716 270 Alkemade-Rijpwetering: Jaapje Dircks de Iserman en Neeltje Dircks de Iserman beiden overleden. Erve Maartje Willems Lelievelt, die ook overleden. Erven Cornelis Willemsz Lelievelt; Jan Bancken van Poeltuyn x Niesje Willems Lelievelt en Aris Dircksz Verlaan x Annetje Willems Lelievelt 1716 273 Esselyckerwoude: Cornelia Capoen, weduwe van Dirck van der Aar, verhuisd naar Woubrugge 1716 277 Esselyckerwoude-Woubrugge: Gerrit Willemsz van Schagen verhuisd naar Aalsmeer =========== 1717 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4639) ----------- Johan Marcelis zie Johan Marcelisz 1717 001 Leyderdorp: Jan Joosten de Rijck overleden. Erven de kinderen van Johannes de Rijck te Alkmaar. p.a. Pieter Beets, hun voogd en regent van 't Vrouwe Gasthuys aldaar en de kinderen van Mouringh de Rijck te Gouda, p.a. Cornelis de Rijck, chirurgijn 1717 003 Leyderdorp: Willem Jansz Heugelenburgh overleden. Erve zijn weduwe Grietje Mattheus Lindenburgh te Leiden, op de Hoge Woert op de Hoek van de Vrouwesteegh 1/4 en zijn 3 kinderen Martinus Willemsz Heugelenburgh, koster van de Loots en wonend op de Langestraat; Jacob van der Werff in het Noorteynde te Leiden en Jan van der Werff 1717 006 Leyderdorp: Jacobus Verhage, pannebakkersgezel, woont nu onder Zoeterwoude 1717 008 Soeterwoude: Jan van Grieken nom. ux. erve van haar grootmoeder Maria Cock (m.z. Maria Gerrits van Hijselendoorn! v.K.), weduwe van Cornelis Adriaensz Cock uit Boskoop 1717 014 Soeterwoude-Weypoort: Adriaen Willemsz Verkade woont nu in Stompwijk 1717 016 Soeterwoude-Rijndijk: Pieter Claesz Bergh overleden. Erve Jan Dircksz van der Heede x Maartje Pieters Bergh en Teunis van der Zijde x Willemtje Pieters Bergh te Hazerswoude 1717 021 Oestgeest: de kinderen van Jan Jansz Groenendijck en Willem Jacobs van Weenen zijn Jacob Jansz Groenendijck en Symon Jansz Groenendijck 1717 025 Oestgeest: Tryntje Huygen Breroe, weduwe van Teunis Huybertsz Lubbe overleden. Erve haar 3 kinderen Jan Teunisz Lubbe, Anna Teunis Lubbe en te Leiden Philips Teunisz Lubbe 1717 027 Noortwijck: Adriaen Pietersz Cramer overleden. Erve Pieter Oostdam; Catharina Oostdam en Aagje Oostdam 1717 030 Noortwijck: de weduwe van Dirck Cornelisz Bronsgeest x Hendrick Brouwer overleden. Erve Hendrick Bronsgeest F. 15.9.6; Cornelis Dircksz Bronsgeest F. 3.9.14; Dirck Dircksz Bronsgeest F. 3.9.14; Marytje Dircks Bronsgeest F. 3.9.14; Dirck Robbersz Eykenhoorn x Aefje Dircks Bronsgeest F. 3.9.14; Pieter Symonsz Velsen x Aeltje Dircks Bronsgeest F. 3.9.14; Hendrick van der Mey F. 0.9.4 en de 2 kinderen van Neeltje Hendricks Brouwer F. 3.0.10 1717 038 Noortwijkerhout: ds. Adam Visscher nom. ux. woont nu in Leiden 1717 041 Wassenaar: Cornelis Huygen Brero overleden. Erve Ary Huygen Brero 1/4; Maerten Huygen Brero 1/4; Bastiaan Ewitsz x Nympje Hermens Brero te Voorhout 1/20; Huyg Hermensz Brero te Voorhout 1/20; Annetje Hermens Brero te Voorhout 1/20; Cornelia Hermens Brero te Voorhout 1/20; Jan Gerritsz van der Cluft x Annetje Hermens Brero te Voorschoten 1/20; Jan Theunisz van der Lubbe te Oegstgeest 1/12; Annetje Theunis van der Lubbe te Oegstgeest 1/12; Philips Theunisz van der Lubbe te Leiden 1/12 1717 042 Wassenaar: Claes Ruychrock woont te Leiden op de Uytterste Gragt 1717 043 Wassenaar: de kinderen van Annetje Jans van Aardenburgh, weduwe van Kors Philipsz, zijn Neeltje Kors van Santwijk 1/3; Kors Dircksz van Santwijk, zoon van Dirck Korsz van Santwijk te Zoeterwoude 1/3; Cornelis Jansz Lubbe x Neeltje Isbrants van Velsen, dochter van Antje Kors van Santwijk te Leiderdorp 1/6 en Jacob Arentsz van der Bijl x Fytje Isbrants van Velsen, ook dochter van Antje Kors van Santwijk te Koudekerk 1/6 1717 053 Catwijk op Rijn: Maartje Willems Lipsius, weduwe van Pieter Leendertsz van Tol en Govert van den Bergh x Maartje Cornelis Lipsius beiden 1/10 erve van Rochus Jansz Lipsius uit Leiden. Pieter Cornelisz Lipsius woont in Rijnsburg 1717 053 Catwijk op Zee: de kinderen van Maartje de Wit x Cornelis Matthijsz Cooningh erven van Catharina Teube uit Rotterdam 1717 057 Voorschoten-Dorp: Fran�ois Points, Baljuw en Schout, overleden. Erve zijn 2 zoons: Mr. Salomon Points, Baljuw van Voorschoten en Mr. Daniel Points, secretaris van Voorschoten 1717 066 Veur: Dina Witteman erve van Catharina Meesen en Maria Meesen uit Delft 1717 070 Stompwijk: Johan Witteman en Maria Witteman erven van Catharina Meesen en Maria Meesen uit Delft 1717 071 Stompwijk: Pieter Huybertsz van Tetterode woont in Rijswijk 1717 074 Stompwijk: Maria van der Hoeven, weduwe van Harmen Willemsz van Outshoorn, overleden. Erve de kinderen en het kindskind van Margaretha Sickvrij te Delft, p.a. Johanna Maria van Bleiswijck aan de Voorstraat in Delft 1717 079 Rhijnsburgh: Pieter Cornelisz Lipsius 3/20 erve van Rocus Jansz Lipsius uit Leiden; Jan Verbaan x Geertje Jans Lipsius 1/10 1717 094 Voorhout: Cornelis Witteman erve van Catharina Meesen en Maria Meesen uit Delft 1717 096 Sassenheim: Claes Willemsz Quackenbosch geboren van Guurtje Willems Lipsius 1/10 erve van Rocus Jansz Lipsius uit Leiden 1717 097 Sassenheim: Mees Cornelisz Witteman; Ary Cornelisz Witteman; Niesje Cornelis Witteman; Jan Cornelisz Witteman en Maria Cornelis Witteman erven van Catharina Meesen en Maria Meesen uit Delft 1717 103 Lisse: Hendrick Witteman erve van Catharina Meesen en Maria Meesen uit Delft 1717 107 Lisse: het enige kind van Isbrant Pietersz 's-Gravendijk is Geurtje Isbrants 's-Gravendijk x Dirck Symonsz Elstgeest te Sassenheim 1717 110 Soetermeer-Broekweg: Ary Danielsz 1/6 erve van Ary Claesz Romeyn uit Berkel; hij woont in de Soetermeerse Meer 1717 113 Soetermeer-'t Eerste Weegje: Abraham Gouweleeuw afkomstig uit Bleiswijk 1717 117 Segwaart: Willem Ariensz Ridder x Jannetje Sybrants van der Marck 1/6 erve van Sybrant Gerritsz van der Marck uit Berkel 1717 120 Segwaart: Symon Hendricksz Geerlof x Jannetje Gerrits, erve van Willem Cornelisz van Alphen uit Hillegersberg 1717 137 Hasaartswoude: Pieter Jacobsz Rouw overleden. Erve Jan Pietersz de Rouw te Voorschoten 1/6; Symon Pietersz van Leeuwen x Dieuwertje Pieters de Rouw, ook als erve van Willem Pietersz de Rouw 1/3; Pieter Pietersz de Rouw 1/6; Pieter Pietersz van Zijl x Marritje Pieters de Rouw 1/6; Pieter Woutersz van der Vlugt x Martyntje Pieters de Rouw 1/6 1717 151 Hasaartswoude-Rijndijk: Gerrit van Ee erve van Ary Ariensz van Tol de jonge uit Rijswijk 1717 152 Hasaartswoude-Rijndijk: de huisvrouw van Cornelis Jansz Luyck overleden. Erve hijzelf 1/2; Jan van Campen 1/8; de kinderen van Dirck Dircksz van Campen 1/8; Pieter van Bouten x Aaltje Dircks van Campen te Koudekerk 1/8 en Dirck Willemsz van Campen 1/8 te Bleiswijk 1717 167 Outshoorn: Cornelis Gerritsz van Rijn nom. ux. woont nu aan de Hoge Rijndijk onder Hazerswoude 1717 169 Outshoorn: Pieter Dircksz van Swieten overleden. Erve Cornelis Symonsz van Schenckevelt te Alphen 1/4; Gijsbert Pietersz van Swieten 1/4; Ary Doene Groenevelt te Koudekerk 1/4; Claes Michielsz Weselenburgh te Koudekerk 1/12; Dirck Pietersz Wou te Esselyckerwoude 1/12; Dirck Teunisz van Swieten 1/12 1717 183 Rijnsaterwoude: Jan Sybrantsz van der Marck 1/6 erve van Sybrant Gerritsz van der Marck uit Berkel; hij woont nu in Vriesecoop in de Wassenaarse Polder 1717 194 Aelsmeer: Johan Marcelisz de Jongh, enig kind van Francyntje Jans Brier, erve van Barent van Swanevelt, woont op de Cingel aan de westzijde tussen de Blauwe Burghwal en de Korsgenssteeg te Amsterdam 1717 199 Aelsmeer: Sara Jans Vermey, weduwe van Adriaan van Duuren, afkomstig uit Zevenhuizen 1717 239 Aerlanderveen: Lysbet Teeuwis, weduwe van Maerten Jacobsz Hoogeveen overleden. Erve Jacob Maertensz Hoogeveen; Mattheus Maertensz Hoogeveen en Cornelis Cornelisz Lelievelt x Marritje Maertens Hoogeveen 1717 245 Aerlanderveen: Pieter Pietersz van Leeuwen overleden. Erve zijn weduwe Anna Jacobs van Heyningen x Abraham Hollebeeck, "grutter, woonend op 't hoekje van de Waartgragt over het Utregse Veer tot Leyden" 1717 246 Aerlanderveen: Jannetje Jacobs Kop x Jan Gerritsz van Rijn verhuisd naar Leiderdorp 1717 252 Nieuveen: Gerrit Ariensz Lelievelt overleden. Erve Maria Korsen x Leendert Jacobsz Volkruyd 1/2; Tryntje Gerrits Lelievelt x Gerrit Jansz de Jong 1/8; Maria Gerrits Lelievelt 1/8; Zytje Gerrits Lelievelt 1/8 en Elisabet Gerrits Lelievelt x Hendrick Jansz Bouman 1/8 1717 252 Nieuveen: Maria Korsen x Leendert Jacobsz Volkruyd overleden. Erve Gijsbert Leendertsz Volkruyd; Pieter Leendertsz Volkruyd; Gerrit Jansz de Jong; Maria Gerrits Lelievelt; Zytje Gerrits Lelievelt en Hendrick Jansz Bouman 1717 253 Nieuveen: Zytje Gerrits Lelievelt overleden. Erve Tryntje Gerrits Lelievelt F. 0.11; Elisabet Gerrits Lelievelt F. 0.11; Maria Gerrits Lelievelt F. 0.11; Gijsbert Leendertsz Volkruyd F. 0.4.6 en Pieter Leendertsz Volkruyd F. 0.4.6 1717 255 Alkemade: Jacob Claesz Robol, grutter in Bodegraven 1717 255 Alkemade: Barent van Swanevelt, zoon van Jan Jeroensz van Swanevelt overleden. Erve Johan Marcelisz te Aalsmeer, enig kind van Francyntje Jans Brier F. 14; Antje Dircks Blom uit een legaat F. 3 en Mr. Reynier Bongart, Bailliuw van Alkemade F. 76.15 1717 255 Alkemade: Ganger Jansz 't Hoen overleden. Erve zijn broer Stoffel Jansz 't Hoen 1717 259 Alkemade-Roelevaartjesveen: Jan Gerritsz de Groot alias Jan Gerritsz van Kinds, erve van Cornelia de Groot, weduwe van Cornelis Akersloot en eerder weduwe van Crijn Jansz Scheepmaker en van Jan Pietersz Scheepmaker uit Haarlem 1717 260 Alkemade-Roelevaartjesveen: Geertje Abrahams, weduwe van Dirck Jansz van Grieken overleden. Erve Cornelis Dircksz van Grieken 2/5; Jan Dircksz van Grieken 2/5 en Jacob Claesz Robol nom. ux. 1/5 1717 267 Alkemade-Rijpwetering: de kinderen van Haasje Mourings van Zijl zijn Marytie Gerrits Hogendorp, "alleen met haaren handenarbeyt de kost te moeten gewinnen"; Pieter Cornelisz Kraen x Theunisje Gerrits Hogendorp en Dirck Korsz Warmerdam x Annetje Gerrits Hogendorp 1717 269 Alkemade-Rijpwetering: Maartje Jacobs Lelievelt x Cornelis Reynoutsz Groenewegen verhuisd naar Esselyckerwoude 1717 278 Esselyckerwoude-Woubrugge: Pieter Jansz Kraan overleden. Erve zijn 4 kinderen Pieter Pietersz Kraan; Cornelis Willemsz Hardeman x Adriaentje Pieters Kraan; Cornelis Dircksz Verkade x Marytje Pieters Kraan en Aldert Tijsz van der Does x Tryntje Pieters Kraan =========== 1718 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4640) ----------- 1718 005 Leyderdorp: de weduwe van Leendert Otto Vermey x Pieter Jansz Poot te Schipluiden 1718 008 Gijsbert Pietersz van Swanenburgh overleden. Erven Cornelis Dircksz van Swanenburgh; Pieter Dircksz van Swanenburgh en Lena Dircks van Swanenburgh elk 1/6; Dirck Pietersz van der Post en Neeltje Pieters van der Post, beiden te Stompwijk, elk 1/4 1718 008 Soeterwoude: Jan van Grieken erve van Jan Cornelisz Cock uit Boskoop 1718 009 Soeterwoude-Westeynde: Annetje Jeroenen, weduwe van Dirck Pietersz de Bruyn woont in Leiden 1718 017 Soeterwoude-Rijndijk: Ermptie Engels Spierenburgh, weduwe van Ary Gerritsz Poelgeest en Maerten Joosten Zuytwijk x Adriaentje Engels Spierenburgh, kinderen van Engel Jansz van Spierenburgh, zoon van Jan Ewoutsz van Spierenburgh 1718 017 Jasper Claesz van Leeuwen woont in het Regthuys van Leyderdorp 1718 019 Soeterwoude-Santweg: De weeskinderen van jonge Marytje Engels van der Post zijn Tryntje Jans van Santen x Laurens van der Meer en Maria Jans van Santen x Dirck Gijsman, broodbakker te Rijnsaterwoude 1718 021 Oestgeest: Annetje Pieters van der Aar, weduwe van Cornelis Jansz van der Cluft overleden. Erven Jan Cornelisz van der Cluft 1/2; Jan Cornelisz van Nes 1/4 en de kinderen van Jan Jacobsz Hoosbeek te Langeraar 1/4 1718 031 Noortwijck: Hendrick Jansz Langevelt, Teuntje Symon Claes en Geurtje Symon Claes overleden. Erven Aaltje Jans, weduwe van Floris Hendricksz Immerseel F. 11.5; Hendrick Heemskerck F. 2.5; Symon van Schie F. 15; Annetje van Schie F. 15; Willem Entepoel te Lisse F. 2.5 en Huyg Huygensz van Noort te Warmond F. 2.5 1718 042 Wassenaar: Aelbert Ruygrock woont op de Haerlemstraat bij de Blauwe Poort te Leiden 1718 047 Maria Boogaart, weduwe van Johan van der Kley verhuisd naar Leiden 1718 051 Catwijk op Rhijn: Cornelia van der Mey overgeboekt naar Capelle op de Yssel, waar haar vader predikant is, maar nu weer teruggeboekt. 1718 052 Floris van Leeuwen x Sara Jeele, dochter van Maria Roos uit Schiedam 1718 057 Voorschoten-Dorp: Johannes van der Waard overleden. Erven zijn 4 kinderen Lambert Jansz van der Waard; Theodorus Kerckman x Maria Jans van der Waard; Job Gardijn x Elsabeth Jans van der Waard en Theodorus Jansz van der Waard 1718 062 Veur: Cornelis Arisz Noortveen woont onder Stompwijk 1718 066 Grietje Ariens Gordijn en Leentje Ariens Gordijn overleden. Erven Ary Engelsz wonend in de Sevenhuysen onder Alkemade 1718 067 Stompwijk: Gerrit Jeroenen van Eyck nom. ux. overleden. Erven Annetje Louwen van Roen x Cornelis Arisz Noortveen F. 50; de kinderen van Cornelis Woutersz van Santen, die onder voogdij staan van Cornelis Pietersz Outshoorn en Jan Cornelisz van der Aar, t.w. Jannetje Cornelis van Santen en Marietje Cornelis van Santen samen F. 22.10; Cornelis Jeroenen van Eyck F. 15 1718 077 Rhijnsburg: Symon Cornelisz Hoflant overleden. Erven Cornelis Symonsz Hoflant; Dirck Symonsz Hoflant; de kinderen van Aagje Symons Hoflant en Jan Ariensz Schramade x Cornelia Symons Hoflant te Noordwijkerhout. De kinderen van Aagje Symons Hoflant zijn Symon Maertensz Langevelt; Gerritje Maertens Langevelt en Marytje Maertens Langevelt x Symon Groenendijck te Oegstgeest 1718 078 Huybertje van Overvelt, weduwe van Abraham Lemmermans overleden. Erven Jan de Haan, wonend op de Princegragt tussen de Leydse Spiegelstraat in de Zyververye van De Haan F. 4.2; Victor de Haan en Reynier de Haan, beiden wonend op de Cingel over de Nieuwe Luyterse Kerck tot Amsterdam F. 4.2; Jan Lemmermans, wonend in de Negelantierstraat tot Amsterdam F. 50; Aletta Aartmans te Rotterdam F. 20; Pieter Aartmans te Rotterdam F. 10; Hendrick Aartmans te Rotterdam F. 10; Willem Nygh x Willemyntje Meles op de Leuve Have tot Rotterdam F. 10; Jan Vroombroek x Jacobmijntje Isacx Vroombroek naast het Latijnse School tot Rotterdam F. 10; Albert Rynen x Aletta Duysingh op de Wijnhaven tot Rotterdam F. 5; Louis Krijgsman, metselaarsbaas wonend op de Delfse Vaart, het 3e huys van de Sonneblomsteegh tot Rotterdam, x Maartje Marines Koevleys F. 5; Gerritje Pieters Koevleys op de Slickvaert, naast de perserij van "De Star" te Rotterdam F. 5; Isaac van der Sluys x Neeltje Koevleys, wonend op het Haringvliet, het derde huys van de Koestraat aan het Princenhoff tot Rotterdam; Nicolaas Langstraat x Cornelia Honing te Den Briel F. 5; Claes Danielsz Honing te Den Briel F. 5; Jan Huybertsz Honing te Den Briel F. 5; {Huybert Danielsz Honingh F. 5; Aaltje Koevleys F. 5 en Cornelis van der Brom x Hendrina Barents F. 5 1718 080 Barthout Hogelandt erve van Jan Hogelandt uit Alkmaar 1718 080 Jan van den Acker 1/2 erve van Jan Jansz van den Acker uit Rijswijk 1718 093 Voorhout: de weduwe van Willem Dircksz van Velsen is hertrouwd met Krijn Cornelisz Huysaert 1718 099 Sassenheim: Abraham Copaart overleden 1718 107 Lisse: Clara Cornelis van der Werff, weduwe van Jacob Dircksz van 't Hoogh 1718 113 Soetermeer-'t Eerste Weegje: Pleuntje Abrahams van Dijk, weduwe van Jacob van den Bosch, erve van Jan Cornelisz van Reewijk uit Bleiswijk 1718 115 Delfse Walle: Dirck Bastiaansz van der Salm, nagelaten zoon van Tryntje Cornelis van Groenewegen, 1/4 erve van Cornelis Dircksz van Groenewegen uit Monster 1718 119 Segwaart: een van de kinderen van Clara Leenderts Conijnenburgh en die van Ary Dircksz van Vliet x Marytje Leenderts Conijnenburgh overleden. Erven Leendert Cornelisz Hoogbrugge te Bleiswijk 1/3; Bastiaan Cornelisz Hoogbrugge te Bleiswijk 1/3; Leendert Hagenaar x Tryntje Hoogbrugge te Pijnakker 1/4 en Jan Pietersz van Nierop x Ingetje Leendertsz Hagenaar te Overschie 1/12 1718 124 Segwaart-Slootweg: Jacob Adriaensz van Leeuwen en zijn weduwe Maartje Willemsz Boogaart overleden. Erven hun kinderen Willem Jacobsz van Leeuwen; Ary Jacobsz van Leeuwen; Pieter Jacobsz van Leeuwen en Adriaentje Jacobs van Leeuwen; Maria Jacobs van Leeuwen x Gerrit van Sonsbeek wonend op 't Levendaal te Leiden en Niesje Jacobs van Leeuwen x Dirck van Grieken op de Oude Wetering. De voogden van Pieter en Adriaentje Jacobs van Leeuwen zijn Willem de Becou en Cornelis Edenburgh 1718 127 Den Hoorn: Willem Ariensz Ridder 1/6 erve van zijn vader uit Berkel 1718 146 Hasaartswoude: Grietje Ariens Boskoper overleden. Erven Pieter van der Wilck x Maddeleentje Jans Verburg F. 0.8.14; Ary Jansz Verburg F. 0.8.14; Neeltje Jans Verburg F. 0.8.14; Maartje Jans Verburg F. 0.8.14; Claes Maertensz Uyttenbosch x Aaltje Aarts Verburg te Leiden F. 0.17.14 1718 168 Outshoorn: Willem Jansz Versloot overleden. Erven Arien Leendertsz Doeff x Maartje Willems Versloot en Jacob Leendertsz Doeff x Immetje Willems Versloot 1718 169 Dirck van Swieten overleden. Erven zijn weduwe Sara Willems Hogervorst te Leiderdorp 1/2 en zijn erven de andere 1/2 1718 170 Willem Jansz Versloot overleden. Erven zijn weduwe Lysbet Pieters Ouwen te Alphen 1718 171 Cornelis Claesz Bosman, minderjarig kind van Tryntje Cornelis Vermey woont in Aarlanderveen 1718 175 Arien Willemsz Broekhuizen nom. ux. erve van Cornelis Pietersz Peye uit Hillegersberg 1718 176 Swammerdam: Dionisius Marsbagh woont in Leiden 1718 182 Rijnsaterwoude: Willem Crook x Annetje Jans Jongeneel, erve van haar oom Jan Maertensz Jongeneel uit Boskoop 1718 184 Leymuyden: de weduwe van Cors Gijsbertsz Casteleyn overleden. Erven Neeltje Gijsberts Casteleyn 1/2 = F. 1.13.6; Willem Thonisz van Claveren en Bastiaan Maertensz Goethart elk voor zichzelf en als erve van Annetje Willem Clements F. 0.10.1; Leendert Jacobsz van Kindts F. 0.6.11; Willem Clementsz met zijn 5 zusters en broers F. 0.6.11; behalve Neeltje zijn zij allen of vertrokken of onvermogend 1718 194 Aelsmeer: Marcelis Marcelisz de Jong en zijn huisvrouw overleden. Erven Adriaentje Hendricks de Jong 1/5; Gerrit Willemsz Broer x Jannetje Hendricks de Jong 1/5; Marcelis Hendricks de Jong 1/5; Jacob Hendricks de Jong 1/5; Aaltje Hendricks de Jong 1/5; Johannes van Klinckenbergh x Geertje Centen te Leiden 1/4; Evert van Til x Johanna Piqu� 1/8 en Dammis van Bekesteyn x Anna Maria Piqu� te Leiden 1/8 1718 199 Sara Jans Vermey, weduwe van Adriaan van Duuren overleden. Erven Maritje Jans Vermey, laatst weduwe van Cornelis van Groeningen 1/3; Albert Harmensz Schipper x Adriana Vergent te Esselyckerwoude 1/3; Hermanus Verhoeff te Utrecht 1/12; Hendrick van Weyer x Golina Verhoeff te Meteren in Gelderland 1/12; Sara Verhoeff te Utrecht 1/12 en Dirck Verhoeff te Utrecht 1/12 1718 203 Aelsmeer-Uytterweg: Vreek Willemsz overleden. Erven zijn zoon Willem Vreekse, houtzaagmolenaar aan de molen "Het Aalsmeerse Wapen" op het Mennonisten-eiland buiten de Weteringspoort onder Amsterdam 1718 205 Aelbert Jacobsz overleden. Erven Cornelis Dircksz Buyser 1/4; Marytje Willems, dochter van Willem Aldertsz 3/4 1718 210 Sevenhoven: de weduwe van Ary Cornelisz Heeren overleden. Erven haar zoon Cornelis Heeren 1718 210 Cornelis Heeren x Maritje Jans Jongeneel erve van haar vader Jan Maertensz Jongeneel uit Boskoop 1718 212 Machtelt Jans Jongeneel, weduwe van Symon Pietersz van Wieringen, erve van haar vader Jan Maertensz Jongeneel uit Boskoop 1718 213 Aart Jansz Verbeek vertrokken naar Utrecht 1718 242 Aerlanderveen: Maerten Cornelisz Outshoorn vertrokken naar Zoeterwoude 1718 244 Geertje van Velsen, weduwe van Dirck Jansz Dobbe overleden. Erven Evert Gerritsz Neuteboom x Maritje Cornelis Vermey te Haastrecht; Gerrit Dammisz Dusseldorp x Lysbet Cornelis Outshoorn en Cornelis Claesz Bosman, zoon van Tryntje Cornelis Vermey 1718 245 Mr. Daniel van der Houven uit Delft 1718 261 Nieuwetering: Jacobus van Santen x Catharina Kuylert krijgen via Amsterdam een aanslag 1718 267 Rijpwetering: Pieter Cornelisz Kraan en Louris Gerritsz Hogendorp zijn voogden van Haasje Pieters Kraan, het nagelaten weeskind van Haasje Mourings van Zijl 1718 268 Cornelis Mouringsz Verkade overleden. Erven zijn kinderen Pieter Cornelisz Verkade 1/6; Engel Davidsz van Harrewegen x Neeltje Cornelis Verkade 1/6 en de minderjarige kinderen de rest 1718 283 Coudekerk: Leuntje Huyberts, weduwe van Laurens Jansz van Grieken overleden. Erven de weduwe van Jan Lourisz van Grieken te Zoeterwoude =========== 1719 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv.nr. 4641) ----------- 1719 004 Leyderdorp: Debora van Couwenhoven x Johannes Conijn te Leiden 1719 008 Soeterwoude: Jan Theunisz de Cleyn x Anna Gijsen van Leeuwen 1/6 erve van zijn grootvader Jan Pouwelsz van Leeuwen uit Rijswijk 1719 008 Soeterwoude-Hoogstraat: Daniel Claesz van de Wegt erft uit Schiebroek 1719 010 Soeterwoude-Suydbuurt: Cornelis van Vleuten overleden. Erve Gijsbert Verhoorn x Everdina van Deventer te Zegwaard en Cornelis van Eyck te Leiden, wonend op de Nieuwe Rijn bij de brouwerij van "De Sleutels" 1719 014 Weypoort: Elisabet Reyers de Vos, weduwe van Jan Crijnen van der Meulen 1719 015 Floris Michielsz van der Mey overleden. Erven zijn weduwe 1/2 en zijn kinderen te Leiden Michiel Floren van der Mey en Cornelis Floren van der Mey 1719 016 Soeterwoude-Rijndijk: Aaltje Pieters van Raaphorst, weduwe van Willem Jansz van der Werff overleden. Erve Maartje Louris van 't Rietvelt 1/5; de kinderen van Jan Pietersz van Raaphorst 3/5 en Claartje Louris van 't Rietvelt te Hazerswoude 1/5 1719 017 Gerrit Centen Palesteyn 1/4 erve van Jacob Cornelisz Palesteyn uit Leiden 1719 027 Noortwijck: Dirck Bronsgeest x Lena Claes Brommer kreeg legaat van Pieter Cornelisz Boer uit Zevenhuizen onder Rotterdam 1719 032 de enige dochter van Daniel Pietersz van der Fies is getrouwd met Dirck Pietersz van Velsen 1719 033 Cornelis Jansz Langevelt en Maartje Jans Langevelt overleden. Erve Jan Pietersz van der Plas 1719 041 Wassenaar: Cornelis Huygen Brero verhuisd naar Sassenheim 1719 059 Voorschoten-Dorp: Grietje Pieters Dobbe overleden. Erve Neeltje Claes van Leeuwen, weduwe van Pieter van der Horst; Jan van der Horst, timmerman onder Den Bergh op de Rotte buyten het Hofpoortje, buyten Rotterdam en Claes van der Horst, timmerman in de Reguliersdwarsstraat over de St-Jorisstraat te Amsterdam 1719 060 Maartje Jans van Tetterode overleden. Erve Fytje Jans van Tetterode 1719 060 Jan Gijsen van Leeuwen 1/6 erve van zijn grootvader Jan Pouwelsz van Leeuwen uit Rijswijk 1719 078 Rhijnsburgh: Aaltje Koevleys "insolvent overleden en van den Armen begraven" 1719 079 Magdaleentje Huygen Bijvliet, weduwe van Jacob Jansz, hertrouwde met Jan Teunisz Kleyn te Zoeterwoude, maar is nu overleden 1719 080 Hendrick Claesz Brammer komt uit Zevenhuizen onder Rotterdam 1719 088 Warmont: Willem Schakenbosch x Martyntje Gerrits Outshoorn erve van haar vader uit Monster 1719 095 Voorhout: Geertje Willems Swil en Paulus Willemsz Swil overleden. Erve zijn dochter Marytje Paulus Swil 1719 098 Sassenheim: Jan Gerritsz van der Clust overleden. Erve de kinderen van Machtelt Anthonis Verlaan 1/9, p.a. haar voogd Cornelis Pietersz Batenburgh, schipper in de Sparwouderstraat te Haarlem; Quirina Antonis Verlaan x Cornelis Pietersz Batenburgh te Haarlem 1/9; de 5 kinderen van Cornelia Jacobs Heemskerk te Lisse 1/9, t.w. Maria Jans Vlaanderen x Leonard Willemsz Oote; Jacobmina Jans Vlaanderen x Jacob Anthonisz van Egmont; Syburch Jans Vlaanderen; Elisabeth Jans Vlaanderen en Jan Jansz Vlaanderen; de 3 kinderen van Engel Jacobsz Heemskerk te Lisse 1/9, t.w. Jacob Engelsz Heemskerk; Guurtje Engels Heemskerk en Huych Engelsz Heemskerk; Maria Adriaens van de Keller, laatst weduwe van Cornelis Pietersz van der Meer 1/9; Claes Adriaensz van de Keller te Lisse 1/9; Huyg Willemsz Brelofsbergen te Voorhout 1/18; Huybert Willemsz Brelofsbergen te Voorhout 1/18; Jonas Huybertsz Brelofsbergen te Rijnsburg 1/9; de kinderen van Willem Gerritsz Vlaanderen, t.w. Jan Willemsz Vlaanderen, mr. metselaar op de Oude Vest bij de Jan Bossensteeg te Leiden met zijn broers en zusters 1/9 1719 100 Lisse: Anna Jans van der Fits, dochter van Jan Jansz van der Fits x Gerrit Hendricksz Hoogcamer 1719 100 de weduwe van Claes Maertensz, Geertje Dammis Zandvliet, hertrouwd met Jacob Corsz van der Hoeven 1/2 erve van Claes Maertensz; Leendert Claesz van der Poel; Cornelis Claesz van der Poel en Engel Jacobsz Heemskerk x Hilgont Claes van der Poel de andere helft 1719 100 Alida Claes van der Poel overleden. Erve Leendert Claesz van der Poel; Cornelis Claesz van der Poel en Engel Jacobsz Heemskerk x Hillegont Claes van der Poel 1719 101 Willemtje Huygen van der Clust overleden. Erve haar zusters Aaltje Huygen van der Clust en Maria Huygen van der Clust 1719 101 Leendert Jacobsz van der Voort overleden. Erve zijn weduwe Anna Cornelis Elstgeest 1/2; Jacob Florisz Bourgonje 1/4 en Jacob Dircksz Bourgonje te Sassenheim 1/4 1719 102 Cornelis Dammisz Sandvliet overleden. Erve zijn zuster Adriana Dammis Sandvliet x Jacob Cornelisz Warmont te Voorhout 1719 104 Willem Arendsz overleden. Erve Dammes Dammesz Raaphorst en Maria Bartholomeus Klinckenbergh 1719 106 Adriaen Symonz Son overleden. Erve Jan Cornelisz Moerkercken 1719 125 Segwaart-Slootwegh:Cornelis Dircksz Berckel woont in Bleiswijk 1719 125 Pleuntje Willems Berckel x Jacobus Pietersz van Leeuwen te Berkel 1719 125 Jan Ariensz Berckel overleden. Erve Cornelis Danielsz van Vreden F. 0.19.2; Jannetje van Vreden en Marietje van Vreden samen F. 1.18.2; Jannetje Willems Berckel F. 0.5.14; Jan Cornelisz Schipper en Pieter Robol als voogden van Louris Willemsz Berckel F. 0.5.12; Pieter Pietersz Robol x Aaltje Willems Berckel F. 0.5.12; Tonis Blommendal x Adriaentje Davids Berckel te Hazerswoude F. 1.9; Jan Cornelisz Schipper x Ingetje Willems Berckel te Zoetermeer F. 0.5.14; Jacobus Pietersz van Leeuwen x Pleuntje Willems Berckel F. 0.5.14; Willem Dircksz Berckel F. 0.14.8; David Cornelisz van der Wilck te Berkel F. 1.1.12; Cornelis Dircksz Berckel te Bleiswijk F. 0.14.8; Neeltje Philips van der Wilck te Zevenhuizen en Cornelis Philipsz van der Wilck te Zevenhuizen F. 0.7.6 1719 126 Jan Ariensz Berckel is het weeskind van Ary Davidsz Berckel 1719 127 Den Hoorn: Cornelis van der Burgh x Dirckje Ariens Sotjevis 1/3 erve van Arien Jansz Sotjevis uit Kralingen 1719 137 Hasaartswoude: Dirck Willemsz Keyser overleden. Erve Anthony van Schaak; Frans van Schaak; Willem Dircksz Keyser; Grietje Dircks Keyser x Barent van Noort en Gerrit van Dipten x Jacomyntje van Schaak te Bleiswijk 1719 152 Hasaartswoude-Rijndijk: Dirck Bonen van Campen overleden. Erve Jan van Campen; de kinderen van Dirck Dircksz van Campen; Pieter van Bouten x Aaltje Dircks van Campen en Dirck Willemsz van Campen te Bleiswijk 1719 153 Claes Jacobsz Assendelft overleden. Erven zijn 2 kinderen Meynsje Claes Assendelft, weduwe van Willem Jansz Outshoorn en Maartje Claes Assendelft, weduwe van Cornelis Heer 1719 166 Outshoorn: de kinderen van Jacob Aalbertsz zijn Aalbert Jacobsz Reewijcker en Willem Jacobsz Reewijcker 1719 167 Bruyn Gijsen Euverendam overleden. Erve Jan Cornelisz Lans te Woubrugge; Aalbert Jacobsz Reewijcker en Willem Jacobsz Reewijcker 1719 172 Willem Jansz Vermey overleden. Erve Dirck Willemsz Vermey te Alphen; Jan Willemsz Vermey; Cornelis Willemsz Vermey; Dirck Dircksz Kalkoven de jonge x Grietje Willems Vermey en Symon Dircksz Rijnsburger x Lysbet Willems Vermey 1719 194 Aelsmeer: de kinderen van Cornelis Aartsz Schoutjannen zijn Aart Cornelisz Schoutjannen; Willem Cornelisz Schoutjannen, beiden schippers, die wonen op de Sandhoek bij de Bockehang en het kind van Cornelis Cornelisz Schoutjannen waarvan de moeder hertrouwd is met Jan Dircksz Kruys, solderschuytevoerder, in de Brouwersstraat tusen de Haarlemmerdijk en het Y 1719 197 Annetie Pieters Jongfranse, weduwe van Jacob Gerritsz Soet "insolvent overleden sonder eenige goederen te hebben nagelaten, daarvan ietwes soude konnen werden verkoft". 1719 199 Marritje Jans Vermey, laatst weduwe van Cornelis van Groeningen overleden. Erve Baartje Gerrits van der Vaak x Willem Jansz Broer; op fol 203 als Baartje Gerrits van der Baak geschreven 1719 200 Aelsmeer-Westeynde: jonge Willem Jansz van Steynen overleden. Erve zijn weduwe Jannetje Gerbrants van 't Kruys 1/2; Jan Pietersz Pop x Marritje Jans Stijnen F. 0.13.6; Marritje Jans Stijnen, die "ontrent de kand van Leyden woont, naar Amsterveen toe, bij haar moeder", die weduwe is van Jan Jacobsz Stijnen, bijgenaemt Jan Jacobsz Schouten te Amstelveen F. 0.13.6; Willem Arentsz van der Gay te Crommenie F. 0.13.6; Jan Gijsen Stijnen, damschuyteschipper te West-Saardam F. 0.4.8; de 3 minderjarige kinderen van Maritje Cornelis Stijnen x Jacob Tamisz van 't Kruys F. 0.13.4; Aaltje Dircks Stijnen F. 0.13.6; Jacob Reyersz van Claveren F. 0.13.6; Arent Jacobsz Stijnen F. 0.13.6; Jacob Gijsbertsz van der Mey x Tryntje Gijsen Stijnen F. 0.4.8; Cornelis Gijsen Stijnen F. 0.4.6; Jan Jansz Brande x Neeltje Claes Zyp F. 0.3.6; Dirck Maertensz Bol x Grietje Claes Zyp F. 0.3.6 en de 2 minderjarige kinderen van Tryntje Cornelis Stijnen x Claes Jansz Zyp f 0.6.10 1719 203 Aelsmeer-Uytterweg: Jasper Aalbersz overleden. Erve Frederik Aalbersz F. 2.18.6; Frederik Jacobsz F. 2.18.8, "sijnde een ligterman en coorndrager, wonende in de Driehoeksstraat, naa de Baangragt over het pakhuys van De Olifant"; de 3 minderjarige kinderen van Aldert Cornelisz Alderde, p.a. Frederik Jacobsz, beiden te Amsterdam; Jan Lourisz Neus x Guurtje Cornelis Alderde F. 0.11.10; Grietje Cornelis Alderde, weduwe van Jacob Gerritsz Buyser F. 8.11.10; Maerten Cornelisz Alderde F. 8.11.10; de 2 minderjarige kinderen van Aagje Cornelis Alderde x Jacob Cornelis Joppen F. 0.11.10; Cornelis Willem Maartse F. 1.7.2; Jan Willem Maartse F. 1.7.2; Antje Willem Maartse F. 1.7.2; Dirck Willem Maartse F. 1.7.2 en Claes Willem Maartse F. 0.12.4. Voogd van de 3 minderjarige kinderen van Aldert Cornelis Alderde is hun oom Maerten Cornelisz 1719 206 Claes Vroom en Cornelis Cornelisz Jongejaap wonen in Oost-Zaandam 1719 207 de secretaris Nicolaas Doublet overleden. Erve Martin Copius x Alida Doublet te 's-Gravenhage en Isaac Blinckvliet, schout te Aalsmeer x Lucia Doublet 1719 240 Aerlanderveen: Jacob Dircksz x Cryntje Jans van Zijl wonen op de Wetering onder Alkemade 1719 243 de weduwe van Pieter Jansz van der Pijl overleden. Erve Marritje Jans Vermey x Adriaen Stevensz van Royen 1719 247 Pieter Paulusz de Jager overleden. Erve zijn weduwe Tryntje Jans van Es te Alphen 1719 251 Nieuveen: Gijsbert Jacobsz van Ruyten woont in Den Haag 1719 256 Alkemade: Mr. Nicolaas Brasseramus overleden. Erve zijn dochter, die gehuwd is met Bartholomeus Strijdhage 1719 266 Caagh: Gerrit Crijnen Boytelaer overleden. Erve Gerrit Gerritsz Buytelaar; Jan Pietersz in 't Velt x Jannetje Gerrits Buytelaar; Gerrit Jacobsz Vis, zoon van Marritje Gerrits Buytelaar en de 6 kinderen van Cornelis Gerritsz Buytelaar, t.w. Jan Cornelisz Buytelaar; Neeltje Cornelis Buytelaar x Dirck Jansz van Leeuwen; Machtelt Cornelis Buytelaar x Jan Cornelisz Baas; Cors Maertensz, weduwnaar van Anna Cornelis Buytelaar; Gijsbert Jansz Cruyf x Maartje Cornelis Buytelaar en Gerrit Cornelisz Buytelaar 1719 279 Vroonland: Tonis Huybertsz de Groot overleden. Erven zijn weduwe Anna Jans van Santen 1/2; Jan Huybertsz de Groot 1/4 en Weyntie Huyberts de Groot 1/49 =========== 1720 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv.nr. 4642) ----------- 1720 002 Leiderdorp: Maerten Jansz Backer woont in Aalsmeer 1720 007 Zoeterwoude: Jacob Adriaensz en zijn weduwe Marytje Maertens overleden. Erven Cornelis van der Dop; Hendrick van der Dop; de 2 nagelaten kinderen van Adriana van der Dop, t.w. Pieter en Cornelis te Leiden en Johannes van Heukelom x Weyntje van der Dop te Leiden 1720 017 Zoeterwoude-Blijkers en Volders: Gerrit Centen Palesteyn nom. ux. erve van Adriaen Erkelens uit Bleiswijk 1720 022 Oegstgeest: Jan Dircksz van Zijl overleden. Erven Mouring Dircksz van Zijl en Aagje Dircksz van Zijl x Matthijs Hofdijk te Hoogmade 1720 023 de weduwe van Dirck Symonsz van Overvoorde overleden. Erven Pieter Dircksz van Overvoorde; Symon Dircksz van Overvoorde te Rijnsburg; Jan van der Marel x Maartje Dircks van Overvoorde te Rijnsburg; Dirck van der Plas x Tryntje Dircks van Overvoorde te Rijnsburg en Dirck van Nierop x Haasje Dircks van Overvoorde te Rijnsburg 1720 024 Anna van der Lubbe x Dirck Ruygrock 1720 026 Noordwijk: Pieter Oostdam 1/3 erve van Jochem Fransz Oudaan uit Rotterdam 1720 033 Mr. Paulus Verrijn, advocaat, is erfgenaam van verscheidene niet nader genoemde personen uit Amsterdam 1720 041 Wassenaar: Thijs Dircksz overleden. Erven Tijs Huygen van Vliet; Dirck Huygen van Vliet; Reyer Huygen van Vliet; Jan Huygen van Vliet; Claes Huygen van Vliet; Barent Hendricksz Brons x Grietje Cornelis van Sonnevelt en Jaapje van Sonnevelt, weduwe van Frans Leendertsz van Steenvoorde 1720 041 Cornelis Cornelisz Hillenaer overleden. Erven zijn 5 kinderen: jonge Cornelis Cornelisz Hillenaer; Jacob Cornelisz Hillenaer; Claes Cornelisz Hillenaer; Gijsbert Cornelisz Hillenaer en Gerritje Cornelis Hillenaer x Claes Claesz van der Son 1720 041 Annetje Cornelis Hillenaer overleden. Erven Pieter Arysz van Rijn x Maartje Leenderts Breroo te Warmond; Cornelis Leendertsz Breroo; Willem Leendertsz Breroo en Jacob Jansz van Haastert x Jannetje Leenderts Breroo 1720 043 Adriaantje Joosten van Noorden, weduwe van Cornelis Claesz van der Bon overleden. Erven Gijsbert van Rijn, zoon van Willem van Rijn, die zoon was van Adriaantje en Joost van der Bon, ook zoon van Adriaantje. Voogden van Gijsbert zijn Joost van der Bon en Theodorus van der Plas 1720 046 Jeroen Jacobsz overleden. Erven Jacob Jeroensz Hogervorst; Maria Jeroens Hogervorst; Claes Reyersz Sonnevelt x Annetje Jeroens Hogervorst; Cors Dircksz van Santwijk, nagelaten zoon van Dirck Corsz van Santwijk x Cornelia Jeroens Hogervorst te Zoeterwoude en de kinderen van Leendert Jansz Lubbe x Jobje Jeroens Hogervorst, nl. Pieter Leendertsz Lubbe; Jan Leendertsz Lubbe; Cornelis Leendertsz Lubbe en Pieter Andriesz Hoogduyn x Machtelt Leenderts Lubbe te Zoeterwoude 1720 052 Katwijk aan den Rijn: Hartogh van Woerden uit Rotterdam 1720 054 Voorschoten-in 't Veld: Laurens Cornelisz Coen anders Laurens Cornelisz Paridon woont op de Stompwijkseweg, over "De Schenckan" onder Stompwijk 1720 055 Voorschoten-Dorp: Cornelis Michielsz van Noort nom. ux. woont nu onder Veur 1720 057 Jan Arentsz van Tol overleden. Erven Ary Pietersz Toledo en anderen 1720 058 Pieter Huybertsz de Bruyn overleden 1720 059 Arent Claesz Coppe x Adriaentje Cornelis Noortveen wonen nu onder Veur 1720 061 ds Johannes van Wijngaarden overleden. Erven Gerrit Brillenburgh x Petronella van Wijngaarden en de kinderen van Johannes van den Broek x Elisabeth van Wijngaarden te Leiden 1720 068 Maartje Leenderts van der Pluym x Cors Floren Ammerlaan zijn beiden overleden 1720 077 Rijnsburg: Symon Claesz van Overvoorden overleden. Legatarissen: Hendrick Bosch F. 5; Frederik de Ruyter F. 2.10; Pieter van Alphen F. 2.10; Frans Smit te Leiden F. 4. Erven: Symon Dircksz van Overvoorden F. 28.5.12; Jan van Maarle x Maartje Dircks van Overvoorden F. 28.5.12; Dirck van der Plas x Tryntje Dircks van Overvoorden F. 28.5.12; Dirck van Nierop x Haasje Dircks van Overvoorden F. 28.5.12; Pieter Dircksz van Overvoorden te Oegstgeest F. 28.5.12 en de kinderen van Jacob Jacobsz Rous F. 16.0.2 1720 078 Cornelis Claesz Duyndam overleden. Erven Claes Cornelisz Duyndam en Cornelis Hendricksz Turckenburgh x Marytje Cornelis Duyndam te Oudshoorn 1720 082 Warmond: Magtelt van der Codde, weduwe van Jacob Jacobsz Rous overleden. Erven haar 2 kinderen Jacob Jacobsz Rous en Cornelis Jacobsz Rous 1720 082 de 3 kinderen van Jacob Jacobsz Rous zijn Jacob Jacobsz Rous; Cornelis Jacobsz Rous en de inmiddels overleden Gijsbert Jacobsz Rous 1720 097 Sassenheim: Pieter Jansz Wijnen overleden. Erven zijn 3 kinderen Willem Pietersz Wijnen; Cornelis Pietersz Wijnen en de weduwe van Jan Pietersz Wijnen 1720 102 Lisse: Jan Dircksz van der Voort overleden. Erven Dirck Jansz van der Voort; Gerrit Claesz Paridon x Cornelia Jans van der Voort te Sassenheim en de kinderen van Quirina Jans van der Voort te Sassenheim 1720 103 Pieter van Velsen overleden. Erve Cornelia Pieters van Velsen, zijn enige dochter 1720 104 Aagje Jans Broer, weduwe van Jacob Ottensz Cranenburgh 1/4 erve van haar nicht Dieuwertje Jacobs Broer, weduwe van Jacobus de Jongh uit Amsterdam 1720 106 Cornelis Francken Cocq overleden. Erven Abraham Willemsz Cocq; Bart Willemsz Cocq; Gijsbert Willemsz Cocq; Frans Willemsz Cocq; Jan Willemsz Cocq; Bave Willemsz Cocq; Maria Willems Cocq x Jan Pietersz Zijderlaan; Adriaen Jeroenen van Steyn en Grietje Jeroenen van Steyn elk F. 1.5.4; Jacob Maertensz Verduyn x Rijkje Tomas van Eede F. 2.10.8; Adriana Pieters van der Codde F. 0.16.14; Adriana Cornelis van der Codde F. 2.10.8; Cornelis Jorisz van der Wael, loods, wonende in Den Briel, x Ingetje, dochter van Elisabeth Frans Cocq F. 0.16.14; Clementia van der Codde te Leiden F. 0.16.14; Frederik van der Kersff te Leiden x Anna van der Codde F. 0.4.4; Pieter van der Codde te Leiden F. 0.4.4; Pontiana van der Codde te Leiden F. 0.4.4 en Grietje van der Codde te Leiden F. 0.4.4 1720 107 Otto Jacobsz Cranenburgh uyt hoofde van Adriaen Leendertsz van Sonnevelt uit Haarlemmerliede 1720 124 Segwaart-Slootweg: Leendert Pietersz Kout overleden. Erve Hendrick Antonisz van der Does 1720 124 Willem van Leeuwen overleden. Erven Pieter van Leeuwen 1/2; Ary van Leeuwen 1/8; Adriaentje van Leeuwen 1/8; Gerrit van Sonsbeek te Leiden 1/8 en Dirck van Grieken te Oude Wetering 1/8 1720 124 Balthen Kleyn x Adriaentje van Leeuwen, die ook erve is van Willem van Leeuwen wonen in Rotterdam, in de Houttuyn aen het huys van Willem de Becou 1720 125 Hendrick Anthonisz van der Does, erve van Leendert Kout overleden. Erven Cornelis Cornelisz van der Does; Cornelis van der Bijl; Theunis van der Bijl; Jacobus van der Eyck nom. ux.; Leendert Conijnenburgh nom. ux.; Maria Pieters van Leeuwen; Cornelis Cornelisz van der Does de jonge te Rotterdam; Maria Baalde, weduwe van Dirck van der Does te Rotterdam; Belia l'�cluse te Rotterdam 1720 125 Pieter Jacobsz van Leeuwen overleden. Erven Jacobus van der Eyck, Leendert Conijnenburgh en Maria Pieters van Leeuwen 1720 130 Den Hoorn: Aagje Gerrits van Greuningen, huisvrouw van Claes Dircksz Bleiswijk overleden. Erven Claes Cornelisz Boscoper en Michiel Jansz van Greuningen 1720 145 Hazerswoude: Jacob Claesz Suydervliet alias Jacob Claesz Rut overleden. Erven Claes Jacobsz Suydervliet; Jan Jacobsz Verburgh x Pleuntje Jacobs Suydervliet; Jan Cornelisz van der Hart x Sara Jacobs Suydervliet; Ary Jansz Ruytenburgh x Maartje Jacobs Suydervliet allen F. 2.11.1; Symontje Isaacs Suydervliet F. 1.5.10; Jan Abrahamsz Suydervliet F. 1.5.10; Ary Jansz Poelgeest x Maartje Claes Bruynswijk F. 1.3.10; Claes Isaacsz Suydervliet te Oudshoorn F. 1.5.10 en Pieter Abrahamsz Suydervliet te Pijnakker F. 1.5.10 1720 166 Oudshoorn: Hendrick Jansz van Leeuwen overleden. Erve Hendrick Willemsz Stam 1720 167 Gerrit Pietersz Vaandrager overleden. Erven Willem Jansz Maas 1/8; Mouring Jansz Lindenburgh 1/8; Willem Thomasz Rijnevelt te Aalsmeer 1/8; Jan Thomasz Rijnevelt te Nieuwveen 1/8; Pieter Thomasz Rijnevelt te Woubrugge 1/8; Abraham Jansz van Leeuwen te Aarlanderveen 1/8; Jacob Jansz van der Marck te Alphen 1/16; Symon Claesz van der Giesen te Alphen 1/16; Jan Dircksz van der Maan te Koudekerk 1/40; Ary Dircksz Kleyendijk te Aarlanderveen 1/40; Claes Dircksz van der Maan te Kalslagen 1/40; Gijsbert Dircksz van der Maan te Kalslagen 1/40; Marietje Dircks van der Maan te Kalslagen 1/40; uit de erfenis ad F. 50 kregen legaten: Roelof Cornelisz van Swieten te Alphen F. 5.15; de Groote Huysarmen van Alphen F. 4; de Diacony-Armen te Oudshoorn en Gnephoek F. 5.15; Marietje Aarts van Reewijk te Bodegraven F. 11.10; Jan Aartsz van Reewijk te Bodegraven F. 2.6 en Neeltje Aarts van Reewijk te Bodegraven F. 2.6 1720 172 Jan Willemsz Vermey overleden. Erve zijn broer Cornelis Willemsz Vermey 1720 173 Oth Pietersz Turckenburgh x Jannetje Mattheus Euverendam, dochter van Lysbet Pieters Boot wonen in Koudekerk 1720 184 Leimuiden: Aartje Baarts Goudeleeuw is weduwe van Gerrit Cornelisz de Bruyn 1720 193 Vriesekoop: Gilles Cornelisz van der Schelde overleden. Erven Maerten Jansz Backer x Neeltje Cornelis van der Schelde te Aalsmeer 1/4; Cornelis Willemsz Akkerboom x Annetje Cornelis van der Schelde te Amsterdam, wonend in de Foeliedwersstraat in "De Groene Grutmolen" op een camer ontrent in 't Midde van de straat 1/4; Aart Cornelisz Schoutjannen 1/6; Willem Cornelisz Schoutjannen 1/6, beiden wonend te Amsterdam op 't Blauwe Hooft bij de Santhoeck en Cornelis Claesz Schoutjannen, nagelaten zoon van Claes Cornelisz Schoutjannen, onder voogdij van Cornelis Willemsz Akkerboom en Aart Cornelisz Schoutjannen, te Amsterdam 1/6 1720 195 Aalsmeer: Cornelis Jansz de Boer overleden. Erven jonge Jan Pietersz Legmeer x Antje Cornelis de Boer en Cornelis Willemsz Visser x Marietje Cornelis de Boer 1720 198 Claes Jacobsz overleden. Erven Jan Claesz Soet x Steyntje Claes Olferde en Marietje Jans Olferde, kind van Jan Claesz Olferde x Geurtje Cornelis Alderde, nu hertrouwd met Jan Lourisz Neus 1720 203 Aalsmeer-Uitterweg: Willem Jansz Broer 1/4 erve van zijn nicht Dieuwertje Jacobs Broer, weduwe van Jacobus de Jong uit Amsterdam 1720 206 Tryntje Harmens Hofman, enige dochter van Tryn Hendricks overleden. Erven Velter Willemsz Hofman 1/6; Christiaan Reynstra x Antje Jans Hofman te Gouda 1/30; Ary van Swieten, voogd van de 3 minderjarige kinderen van Jan Willemsz Hofman 1/10; Jan Helder x Pietertje Wouters te Durgerdam onder Monnikendam 1/6; Isbrant Claesz Kleyn x Barendje Veltens Hofman 1/12; Tryntje Veltens Hofman, dochter van Velter Dircksz Hofman te Durgerdam 1/12; Jan Gerritsz Versnay, voogd van de 3 minderjarige kinderen van Marietje Dircks Hofman x Willem Symonsz van Kralingen 1/12; Gerrit Claesz Koomen 1/8; Claes Hendricksz Koomen in 't Sticht 1/32; Cornelis Hendricksz Koomen in 't Sticht 1/32; Geertje Hendricksz Koomen in 't Sticht 1/32; Tryntje Hendricksz Koomen in 't Sticht 1/32; Jan Otto van der Woude x Antje Jans Hofman te Amsterdam buyten de Zaagmolenspoort naast de Zaagmolen van "De Windhond" 1/30 1720 215 Zevenhoven: Roelof Crijnen van Klaveren x Helena van der Plas 1/3 erve van Cornelis van der Plas uit Moordrecht 1720 239 Aarlanderveen: Annetje Maertens Verlaan overleden. Erven Cornelis Gijsbertsz Jonkhart en Bouwen Crijnen Hoogeboom 1720 244 Evert Gerritsz Nooteboom woont nu in Zevenhoven 1720 252 Nieuwveen-Uitterbuurt: Bastiaan Bouwensz van der Tocht overleden. Erven zijn weduwe Maria van Zanen en Maria Bouwens van der Tocht 1720 257 Alkemade: Dirck Cornelisz Loos overleden. Erven Dirck Pietersz van Abenes 1/2; Cornelis Dircksz Loos 1/4 en Pieter Dircksz Loos 1/4 1720 258 Roelofarendsveen: Cornelis Dircksz Peereboom overleden. Erven zijn 2 kinderen Cornelis Cornelissz Peereboom en Dirck Cornelissz Peereboom 1720 259 Willem Willemsz van Doorn overleden. Erven Willem Teunisz van Wieringen; Jan Willemsz van Peylen; Maartje Willems van Peylen; Dieuwertje Willems van Peylen en Claes Woutersz van Tol nom. ux. 1720 263 Ade: Gerrit Hendricksz Groen x de weduwe van Teunis Claesz van Wieringen; de weduwe is overleden. Erven Gerrit Hendricksz Groen 1/4 en de kinderen van Teunis 3/4 1720 277 Woubrugge: de kinderen van Lysbet Leenderts van Poelgeest uit Leiden zijn Jan van Leeuwen; Leendert van Leeuwen en Maria van Leeuwen 1720 282 Koudekerk: Gerrit Willemsz van Klaveren overleden. Erven Beatrix van Klaveren F. 22.13.6 en Otto Pietersz Turckenburgh, weduwnaar van Neeltje van Klaveren F. 14.13.6 =========== 1721 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv.nr. 4643) ----------- 1721 001 Leiderdorp: Maria Broekhuyzen, weduwe van Pieter van der Volem is nu gehuwd met Jan van Eyck te Leiden 1721 004 Gerrit Cornelisz Starrevelt overleden. Erven Maria van der Kruyck, weduwe van Cornelis Gerritsz Starrevelt; Jan Starrevelt; Cornelis Starrevelt; Tryntje Starrevelt; Wouter Starrevelt; Claes Starrevelt; Baartje Starrevelt en Gerrit Starrevelt te Leiden 1721 004 Jurriaan Pietersz Paridon is voogd van Neeltje Reygersbergen, kleindochter van Mouring van der Son 1721 012 Gelderswoude: Elisabet Reyers van der Vos, weduwe van Jan Crijnen van der Meulen overleden. Erven Reyer Jansz Vermeulen 1/3; Willem Florisz te Woerden 1/12; Catharina Vermeulen 1/12; Antje Vermeulen 1/12; Maartje Vermeulen 1/12; de 2 kinderen van Maria Vermeulen x Reinier Verdel 1/3, t.w. Louris Reiniersz Verdel en Cornelis Reiniersz Verdel 1721 014 Weipoort: Pieter Jansz Gijsen overleden. Erven zijn 2 kinderen Jan Pietersz Gijsen en Pieter Jacobsz van der Geest x Maria Pieters Gijsen 1721 016 Cors Hendricksz Broekhuyzen is een voorzoon van de overleden huisvrouw van Jan Woutersz van Swieten 1721 016 Zoeterwoude-Rijndijk: Pieter Jansz Bregman komt uit Maasland 1721 021 Oegstgeest: Mouring Jansz van der Son overleden. Erven zijn dochter Marytje Mourings van der Son de jonge x Jurriaan Pietersz Paridon te Rijnsburg 1/3; de kinderen van Pieter Mouringsz van der Son, t.w. Gerrit Pietersz van der Son 1/12; Jan Pietersz van der Son 1/12; Cornelis Pietersz van der Son 1/12 en Jacob Pietersz van der Son 1/12; de kinderen van Marytje Mourings van der Son 1/3, t.w. Jan Reygersbergen te Zoeterwoude; Johannes Reygersbergen in de Weipoort; Antje Reygersbergen in de Weipoort; Pieter Reygersbergen te Warmond; Jacob Reygersbergen te Warmond en Neeltje Reygersberg te Leiderdorp 1721 041 Wassenaar: Thijs Dircksz overleden. Erven Tijs Huygen van Swieten F. 5.3; Jan Huygen van Swieten F. 5.3; Claes Huygen van Swieten F. 5.3; Reyer Huygen van Swieten te Oegstgeest F. 5.3; Dirck Huygen van Swieten te Alphen F. 5.3; Jaapje Cornelis van Sonnevelt te Noordwijk F. 2.3 en Grietje Cornelis van Sonnevelt x Barend Brons te Heemstede F. 2.3 1721 041 Willempje Leenderts Breroo overleden. Erven Cornelis Leendertsz Breroo; Jacob Jansz van Haastert en Pieter Arysz van Rijn te Warmond 1721 042 Cornelia van Starrenburgh, weduwe van Aelbert Arysz Rosenburgh - weeskind van Ary Cornelisz Rosenburgh - is verhuisd naar Leiden 1721 043 Erven van Cornelis Pietersz Raephorst zijn de voogden over zijn kinderen Laurens Pietersz van Raephorst, Jacob Mouringsz van Wouw en Ary Mouringsz van Wouw 1721 046 Jacob Cornelisz van Lis, enige erve van Gerrit Cornelisz van Lis overleden. Erven wonen nu in Den Haag, p.a. Cornelis van Broekhoven en Anthony van Wijk, aan de Denneweg in Den Haag 1721 047 Willem Andriesz overleden. Erven Adriaen Willemsz Hogduyn; Maartje Willems Hogduyn en Cryntje Willems Hogduyn 1721 054 Voorschoten: Cornelis Claesz Rosenburgh 1/5 erve van Grietje Cornelis uit Delft, woont nu in de woning van de Heer Schot onder Stompwijk 1721 056 Voorschoten-Dorp: Cornelis Jansz van der Voort overleden. Erve Jacob Papendorp te Zoeterwoude 1721 059 Louris Jansz Noortveen overleden. Erve Louris Gerritsz Langevelt 1721 059 Cornelis en Aagje, kinderen van Styntje Ariens van Leeuwen, wonen nu even buyten 't Dorp onder Voorburgh 1721 060 Maartje Pieters van der Geest overleden. Erve Aaltje Pieters van der Geest x Ary Jansz Paridon 1721 061 Symon van Es overleden. Erven Adam Halfwassenaar, solliciteur-militair te 's-Gravenhage; Barbara Jans van der Horst, weduwe van Teunis van der Voort te Rijnsburg en Cornelis Isbrantsz van Nes te Oegstgeest 1721 061 de kinderen van Gerrit Jacobsz Langevelt, erven van Maartje Huyberts Noortveen: het enige kind blijkt te zijn Louris Gerritsz Langevelt 1721 062 Veur: de kinderen van Willem van Swerven x Elisabeth Aris Noortveen wonen in Stompwijk; voogd is Cornelis Noortveen 1721 063 voogd van de kinderen van Cornelia Pieters van Leeuwen is Wolphert van der Hoeve 1721 070 Stompwijk: Neeltje Dircks van der Meer overleden. Erven de weduwe van Pieter Cornelisz van der Swan 1/2; Dirck Gijsbertsz van Haastregt 1/6; Jan Jacobsz van der Klauw 1/6 en Pieternella Japicks 1/6 1721 078 Rijnsburg: Cornelis Pietersz Paridon overleden. Erven zijn weduwe Aafje Jans van der Voort te Hoogmade 1/2; Jurriaan Pietersz Paridon 1/8; Leendert Pietersz Paridon 1/8; Tryntje Pieters Paridon 1/8 en Cornelis Albertsz Obdam 1/8 1721 100 Lisse: de weduwe van Engel Cornelisz Brederode overleden. Erven Cornelis Adriaensz Akersloot, haar huidige man, F. 5; Cornelis Engelsz Brederode; Johannes Engelsz Brederode en Cornelis Huybertsz 's-Gravemade x Cornelia Engels Brederode te Hillegom elk F. 2.4.8 1721 104 Maerten Jansz Cleypoel overleden. Erven Jan Maertensz Cleypoel 1/2; Claes Pietersz van Steyn, zoon van Geertje Maertens Cleypoel 1/4 en haar andere zoon, Cornelis Jacobsz Erffort 1/4 1721 104 Jacob Adriaensz de Goede insolvent overleden 1721 105 de kinderen van Huybertje van Heemskerk zijn Jannetje Dammis Prins; Agniesje Dammis Prins; Grietje Dammis Prins x Claes Pietersz van Steyn en Anna Dammis Prins x Pieter Pietersz Arcxhoek te Noordwijkerhout 1721 106 Gijsbert Willemsz Cocq overleden. Erve Jan Willemsz Cocq woont in een poort op de Oude Gragt over de Brouwerije van "Den Engel" te Haarlem, metselaarsknecht 1721 107 Jacob Otten x de weduwe van Willem Gerritsz Backer beiden overleden. Erven Leonart Willemsz Otten 1/10; Baartje Jacobs Kranenburgh 9/40; Otte Jacobs Kranenburgh 9/40; Pieter Jochemsz Buytenwegh x Gerritje Jacobs Kranenburgh te Voorburg 9/40 en Louris Danielsz Breekland x Grietje Jacobs Kranenburgh te Zoeterwoude 9/40 1721 107 Otto Jacobsz Kranenburgh x Adriana Symons Hoogcamer erve van Maria Leenderts van Sonnevelt F. 3.10; Jacob Franken Cats x Alijd Cornelis Hoogcamer krijgt legaat van F. 2.10 1721 115 Zoetermeer-Delftse Wallen: Joost Govertsz Kerkhoven 1/5 erve van Cornelis Paulusz Vermeer uit Pijnakker 1721 115 Dirck Ariensz van der Hoeven x Neeltje Jans Mostert 1/5 erve van Jan Dircksz Mostert uit Maasland 1721 117 Zegwaard: Willem Ariensz Ridder nom. ux. 1/18 erve van Hendrick Jansz de Lely uit Berkel 1721 119 Jacob Jansz Backer overleden. Erve Cornelis Trappert te Maasland 1721 119 Symon Franken Groenewegen woont nu in Berkel 1721 124 Zegwaard-Slootweg: Ary van Leeuwen woont in den Houttuyn aen 't huis van Willem de Becou te Rotterdam 1721 125 de erven van Willem Kout uit Zevenhuizen onder Rotterdam 1721 136 Hazerswoude: Jan Hendricksz Houwelingh overleden. Erven Cornelis Pietersz Keyser en Aam Leendertsz Zegwaard x Marytje Pieters Keyser 1721 137 de kinderen van Cornelis van Rijn, erven van Maartje Jans van Rijn, weduwe van Willem Bouwensz Kraan, zijn Maria Cornelis van Rijn en Tryntje Cornelis van Rijn x Krijn Claesz Hogeveen 1721 141 Nicolaas Jacobsz Boom 1/3 erve van zijn vader Jacob Claesz Boom uit Leiden 1721 141 Gijsbert Gerritsz Starrevelt erve van Tryntje Claes Capellenaar uit Zevenhuizen onder Rotterdam 1721 142 Willem Cornelisz Dobbe overleden. Erven Cornelis Willemsz Dobbe; Steven Willemsz Dobbe; Bartholomeus Willemsz Dobbe; Hendrick Maertensz Valck x Maartje Willems Dobbe; Claes Jansz van Asweede x Neeltje Willems Dobbe en Hendrick Jansz Zoon x Cryntje Willems Dobbe te Zegwaard 1721 142 Christiaan Bartholomeusz van den Bergh overleden. Erven Dido van den Bergh, weduwe van Dirck Cornelisz Munnick 1/6; Maerten Dobbe 1/12; de weduwe van Gerrit Cornelisz van Tol 1/12; Pieter de Graaf 1/16; Jannetje Eyndhoven te Amsterdam 1/4; Jan de Graaf 1/16; Ary de Graaf 1/16; Pieter van Toorn x Weyntje de Graaf 1/16, allen te Rotterdam wonend in de Caatshoek naast "De Drie Kievitten" en Ary Dircksz de Bruyn te Zoetermeer 1/6 1721 143 Claesje Claes Palensteyn, huisvrouw van Ewout Claesz van de Bent overleden. Erven Abraham Maertensz Binnewegh te Leiden ontrent de Marepoort F. 1.13.6; Johannes Maertensz Binnewegh te Bleiswijk F. 1.13.6 en Joost Tymonsz Binnewegh te Pijnakker F. 1.13.6 1721 144 David Elsthout overleden. Erven zijn weduwe Cornelia Cornelis Amerongen 1/2; Cornelis Davidsz Elsthout 1/8; Ary Davidsz Elsthout 1/8; het nagelaten kind van Isaac Davidsz Elsthout 1/8 en Willem Bastiaansz Wittebol x Aaaltje Jans Houwingh 1/8 1721 145 Jacob Jacobsz Geerlof nom. ux. overleden. Erven zijn 6 kinderen Ary Jacobsz Geerlof; Syburch Jacobs Geerlof x Maerten Willemsz Snoekert; Jaapje Jacobs Geerlof x Dirck Ariensz Lieste; Neeltje Jacobs Geerlof x Leendert Groenewegen te Hillegersberg; Tryntje Jacobs Geerlof x Cornelis Cornelisz Amerongen te Oudshoorn en Geertje Jacobs Geerlof x Cornelis Hendricksz Hartevelt te Pijnakker 1721 146 Dirck Gerritsz Langendam overleden. Erve David Gijsbertsz van Wilgen die ook is overleden. Erven Jacob Gijsbertsz van Wilgen en Maerten Zonneveld 1721 150 Hazerswoude-Rijndijk: Willem Danielsz van Leeuwen overleden. Erven Wouter Imnmerseel e.a. 1721 170 Oudshoorn: Jan Symonsz Vermey overleden. Erve zijn zoon Symon Jansz Vermey 1721 176 Zwammerdam: de weduwe van Dirck Maertensz overleden. Erven Adriaentje Dircks Hogenesch, weduwe van Bouwen Claesz van Es te Boskoop; Dirck Hogenesch te Oudewater; Gerarda Hogenesch x Johannes Liessens te Gouda en Jacob Dircksz Hogenesch 1721 176 Jacob Jansz van Leeuwen woont nu in Bodegraven 1721 179 Claes Jansz Goudkade; Symon Cornelisz Boskoop en Cornelis Dircksz Besemmer uit Rotterdam 1721 180 Rijnsaterwoude: de vrouw van Ary Cornelisz Coperdraet overleden. Erven hijzelf 1/2; Cornelis Jansz van der Meulen 1/4 en de kinderen van Willem Jansz van der Meulen 1/4 1721 183 Jan Sybrantsz van der Marck 1/18 erve van Hendrick Jansz de Lely uit Berkel 1721 210 Zevenhoven: Cornelis Dircksz Lelyvelt overleden. Erven Jan Blom nom. ux.; Cornelis Pietersz Nap nom. ux. en Isaac Blom nom. ux. woont nu in 't Sticht 1721 226 Nieuwkoop: Pieter van der Velde en Claes Pietersz Lelyvelt hebben een erfenis uit Rotterdam 1721 230 Langeraar: Maerten Louwerisz van den Bosch erve van de weduwe van Joris de Vries uit Reewijk 1721 240 Aarlanderveen: Lourens Ariensz van Rietvelt woont nu in Langeraar 1721 241 Claes Pietersz Outshoorn, weeskind van Pieter Claesz Outshoorn overleden. Erve zijn weduwe Aaltje Jans van Aernhem 1721 242 Claes Gerritsz van Staveren overleden. Erven zijn 2 zoons Claes Claesz van Staveren en Gerrit Claesz van Staveren 1721 248 Jan Reyniersz Uurwercker overleden. Erven de Gereformeerde Armen van Leimuiden 1721 253 Nieuwveen: Maria Gerrits Lelyvelt x Gerrit Vermist te Leiderdorp 1721 257 Dirck Willemsz van de Weteringh uit Woerden 1721 258 Roelofarendsveen: Cornelis Cornelisz Spruyt x de weduwe van Jacob Jansz van Santen; de weduwe is overleden. Erven Cornelis Cornelisz Spruyt 1/2; Jan Jacobsz van Santen 1/16; Willem Pietersz Kock 1/16; Cornelis Jacobsz van Santen 1/16; Duyfje Cornelis van Egmont, dochter van Leuntje Jacobs van Santen 1/16; Jacob Cornelis,z Spruyt 1/16; Gerrit Willemsz Casteleyn x Maartje Cornelis Spruyt 1/16; Apollonia Cornelis Spruyt 1/16 en Willem Cornelisz Spruyt 1/16 1721 279 Vroonland: Willem Huybertsz de Groot overleden. Erven zijn 4 kinderen Huybert Willemsz de Groot; Annetje Willems de Groot x Pieter Clementsz van der Hoorn; Arent Jansz van der Marck x Marytje Willems de Groot en Aagje Willems de Groot, allen te Langeraar wonend 1721 285 Hoogmade: ds Johannes van Cralingen is verhuisd naar Leiden =========== 1722 Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4644) ----------- 1722 003 Leyderdorp: Poulus van Lelieveld overleden. Erven zijn 3 kinderen: Pieter Pouwelsz van Lelievelt; Willem Pouwelsz van Lelievelt en Abraham Pouwelsz van Lelievelt 1722 015 Soeterwoude-Weypoort: Tijs Maertensz van Immerseel overleden. Erven: Willem Maertensz van Immerseel 1/4; Isbrant Elsgeest x Grietje Maertens Immerseel 1/4; Maerten Adriaensz Immerseel 1/8; Cornelis Adriaensz Immerseel 1/8 en Johannes Jansz den Elzen 1/4 1722 045 Wassenaar: Arent Cornelisz van der Kley en zijn huisvrouw overleden. Erven: de kinderen van Elisabeth Cornelis van der Kley x Dirck Arentsz van der Bijl 1/4; Cornelis Cornelisz van der Kley, ook als erve van zijn broer Adriaen Cornelisz van der Kley 1/2; Jan Jacobsz van der Salm 1/16; Leendert Jacobsz van der Salm 1/16; Philips Jacobsz van der Salm 1/16 en Cornelis Jacobsz van der Salm 1/16 1722 054 Voorschoten- in 't Veldt: Mouring Cornelisz Perzoon overleden. Erven: Leuntje Parzoon; Pieter Parzoon; Cornelis Leendertsz Remmerswael x Petronella Parzoon te Wassenaar en Cornelis Jansz Adegeest x Cornelia Parzoon te Zoetermeer 1722 058 Voorschoten-Dorp: Kors Jansz Starrenbergh overleden. Erven: Pieter Pietersz Adegeest 1/4; Michiel Coene x Cornelia Jans Bijvliet, schoenmaker te Leiden 1/4; Cornelia Jans Ammerlaan, weduwe van Abraham van der Cluft te Oegstgeest 1/4; Dirck Perzoon x Adriaentie Jans Ammerlaen 1/12; Hendrick Fits x Maartje Jans Ammerlaan 1/12; Cornelis Huygen Bijvliet 1/12; Pieter Gijsbertsz Adegeest x Geertje Huygen Bijvliet 1/12; Jan Sybrantsz Coppelhoek x Antje Jans Berckel 1/12 1722 060 Voorschoten-Dorp: Aaltje Leenderts van der Geest, weeskind van Leendert Pietersz van der Geest, overleden. Erven: Leentgen Perzoon; Pieter Perzoon; Cornelis Remmerswael x Petronella Perzoon te Wassenaar en Cornelis Jansz Adegeest x Cornelia Parzoon te Zoetermeer 1722 068 Stompwijk: Gerrit Cornelisz Nierop verhuisd naar Tedingerbroek 1722 077 Rhijnsburgh: Symon Maertensz Langevelt overleden. Erven de kinderen van Maerten Huygen Langevelt, t.w. Antje Maertens Langevelt te Lisse en Aagje Maertens Langevelt te Lisse; Symon Groenendijck x Marytgen Maertens Langevelt te Oegstgeest en Geertje Maertens Langevelt 1722 078 Rhijnsburgh: Pieter van der Linden, lintmaker, afkomstig uit Rotterdam 1722 078 Rhijnsburgh: Isaack Sprongh vertrokken naar de Raemstraet in Dordrecht 1722 101 Lisse: de 2 kinderen van ouwe Cornelis Pietersz Heemstede overleden. Erve Anna Jans van der Fits x Gerrit Hendricksz Hoogcamer 1722 101 Lisse: Dirck Adriaansz Verlaen overleden. Erven: Joost Dircksz Verlaen in De Kaag en Aris Dircksz Verlaen op de Rijpwetering 1722 101 Lisse: Aeltje Huygen van der Clust overleden. Erve haar zuster Maria Huygen van der Clust 1722 101 Lisse: Maerten Huygen Langevelt overleden. Erven: Maria Maertens Langevelt x Symon Jansz Groenendijk te Oegstgeest; Gerritje Maertens Langevelt x Willem Cornelisz van Nes te Oegstgeest; Antje Maertens Langevelt en Aagje Maertens Langevelt 1722 105 Lisse: Teunis van Egmond overleden. Erve Johannes Rius x Jacobmina Jans Vlaanderen, erve van Jacob Teunisz van Egmond. Johannes Rius is ook erve van Gerritje Beets uit Purmer 1722 106 Lisse: Pieter Jansz Gael en zijn huisvrouw beiden overleden. Erven: Elias Adriaansz Gael 1/6; Johan Willemsz Gael 1/6; Frans Adriaansz Gael 1/6; Maria Jans Cock, weduwe van Gerrit Vegtersz van Wetteren 1/12, Pieter Jansz Cock 1/12; Jan Pietersz Verdam x Magdalena Isbrants 1/30; Maerten Isbrantsz Cock 1/30 en Jan Isbrantsz Cock 1/30 1722 108 Soetermeer: Jacob de Lange x Annetje Korsen Groenewegen verhuisd naar Leiden 1722 108 Soetermeer: Daniel Ariensz x Catharina Pieters van der Berg, erve van Ingetje Pieters Verpost, weduwe van Pieter Jacobsz van der Berg uit Kralingen 1722 108 Soetermeer: Leentgen Adriaans van Veen verhuisd naar Hazerswoude 1722 121 Segwaart: Claes Verzijden overleden. Erven: Cornelis Claesz Verzijden te Hillegersberg 1/4; Maartje Claes Verzijden 1/4; Adriaentje Claes Verzijden 1/4, maar overleden. Erven: haar man Abraham Aelbrechtsz van Alphen 1/8 en haar broer Cornelis Claesz Verzijden 1/8 1722 122 Segwaart: de weduwe van Adriaan Jansz Starrenberg woont in Hillegersberg 1722 122 Segwaart: Leendert Joosten van Vliet verhuisd naar Hazerswoude 1722 127 Segwaart-Den Hoorn: Willem Westhoek de jonge verhuisd naar Berkel 1722 156 Alphen Adriaan Gerritsz Kapelle overleden. Erven: Thomas Kapelle 1722 166 Outshoorn: Aelbert Jacobsz Reewijcker overleden. Erve zijn broer Willem Jacobsz Reewijcker 1722 167 Outshoorn: Ingenaer Cornelisz Vrijenook en zijn huisvrouw overleden. Erven: Willem Ingenaersz Vrijenook; Hendrick Ingenaersz Vrijenook; Marytgen Ingenaers Vrijenook x Cornelis Gerritsz Rietvelt te Esselyckerwoude en Lysbet Ingenaers Vrijenook x Willem Woutersz Klevesteyn 1722 168 Outshoorn: Symon Jansz Vermey overleden. Erven: Cornelis Cornelisz Vermey 1/5; Hillegont Cornelis Vermey x Andries Dircksz Koy 1/5; Jan Cornelisz Vermey 1/5; Jan Symonsz Schenckevelt 1/10; Cornelis Symonsz Schenckevelt 1/10; Lysbet Dircks Schenckevelt, weduwe van Cornelis Cornelisz Victorij te Alphen 1/10; Dirck Dircksz Schenckevelt te Koudekerk 1/10 1722 174 Outshoorn: de weduwe van Cornelis Symonsz Vermey overleden. Erven haar twee kinderen: Cornelis Cornelisz Vermey en Hillegont Cornelis Vermey x Andries Dircksz Kooy 1722 175 Outshoorn: Gijsbert Willemsz Wiltenburgh overleden. Erve Jan Gijsbertsz Wiltenburgh te Bodegraven 1722 180 Rijnsaterwoude: Jan Lourensz van der Aa overleden. Erven: de twee kinderen van Jan Philipsz van Wieringen x Geertje Cornelis Langevelt te Kalslagen 1722 180 Rijnsaterwoude: Lourens Cornelisz van der Aa overleden. Erven: Adriaan Woutersz Timmerman x Annetje Lourens van der Aa en de vier kinderen van Claes Lourensz van der Aa 1722 180 Rijnsaterwoude: Cornelis Dircksz Outshoorn overleden. Erven: Cornelis Cornelisz Outshoorn te Voorschoten aan de Haagsche Schouw; Aaltje Cornelis Outshoorn x Maerten Willemsz Lubeck te Aalsmeer; Marytgen Cornelis Outshoorn x Pieter van der Tuyt te Oegstgeest; Aagje Cornelis Outshoorn x Jacob Duyndam te Rijnsburg; Neeltje Cornelis Outshoorn x Bruyn Perzoon te Oegstgeest; Marytgen Cornelis Outshoorn x Jan Volckertsz Grooteneef en Lysbet Cornelis Outshoorn 1722 180 Rijnsaterwoude: Jan Philipsz van Wieringen x Grietje Cornelis Langevelt; zijn twee kinderen erven van Jan Lourensz van der Aa 1722 245 Aerlanderveen: de kinderen en de weduwe van Symon Adriaansz Swart overleden. Erven: Maria Elstgeest x Cornelis Florisz Outshoorn, 1/2 erve van Lourens Gijsbertsz Elstgeest, die getrouwd is geweest met Barber Crijnen Jongenat?, weduwe van Pieter Adriaansz Swart 1/8; Reynsge Elstgeest 1/8; Krijn Pietersz Swart, zoon van Pieter Adriaansz Swart 1/4 en als erve van zijn moeder 1/8. 1722 245 Aerlanderveen: Jan van Vliet x Neeltgen Pruymboom, 2/3 erve van haar eerste man Gerrit Arisz Duldermarck, die getrouwd geweest is met Anna Pieters Swart; Klaartje Gerrits Duldermarck, erve van haar moeder Anna Pieters Swart te Alphen 1722 247 Aerlanderveen: Jan Adriaansz Ram en zijn huisvrouw overleden. Erven: Adriaan Jansz Ram en Cornelis Jansz Ram 1722 249 Vrijenhoff: de weduwe van Cornelis Gerritsz Nederstigt overleden. Erven: Jan Cornelisz Joncker 1/6; Anna Cornelis Joncker 1/6; Hendrick Gerritsz Nederstigt 1/12; Gerrit Gijsbertsz Nederstigt 1/24; Pieter Gijsbertsz Nederstigt 1/24; Aaltje Gijsberts Nederstigt x Jan Cornelisz te Nieuwkoop 1/24; Hillegont Gerrits Nederstigt te Haarlem 1/12; de kinderen van Willem Gerritsz Nederstigt te Korteraar 1/12; Huyg Gerritsz Nederstigt 1/24; Marytgen Gerrits Nederstigt 1/24 1722 251 Vrijenhoff: Steven van Stralen, chirurgijn, erve van Anna Bakkers, weduwe van Willem Spruyt uit Haarlem 1722 265 Alkemade-Caagh: Joost Dircksz Verlaen, erve van zijn broer Cornelis Dircksz Verlaen, nom. ux. erve van de weduwe van Pieter Dircksz uit Haarlemmerliede ===========#
: bronnen -> regio
regio -> A kohier van de 1e 200e penning van Rijnland
regio -> 'kohieren van de penningen van rijnland, van 1687 tot 1693 'bestand: rynld16. 304 3017r versie 2 Auteur: P. W. C. van Kessel 'jaartal, bladzijde, tekstregels
regio -> Huwelijken Gereformeerde gemeente te Leidschendam
regio -> Klapper op de huwelijken van bleiswijk 1619-1650
regio -> 'kohieren van het Familiegelt van rijnland, van 1674 (deel 1)
regio -> Rijnlandse regesten met betrekking tot Zoetermeer en Zegwaart
regio -> Gereformeerde gemeente te Pijnacker
regio -> 'kohieren van de penningen van rijnland, van 1694 tot 1706 'bestand: rynld17. 305 2891r versie 2 Auteur: P. W. C. van Kessel 'jaartal, bladzijde, tekstregels
regio -> Uittreksel: zoetermeer, zegwaart, benthuizen
regio -> Bronnen: dtb bleiswÿk 3: 1651 tot mrt. 1659 registratie van ondertrouwden
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina