Kortrijk, 26 februari 2008Dovnload 7.25 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte7.25 Kb.
Kortrijk, 26 februari 2008

Schriftelijke vraag voor ‘bulletin’ omtrent “de schietbaan van de politiezone Vlas”


De politiezone Vlas werkte in 2007 mee aan de provinciale campagne “Veilig fietsen… ’t licht aan jou!”. Deze campagne richtte zich tot de leerlingen van het secundaire onderwijs en bestond uit zowel een preventief als een repressief luik. Met deze actie worden jongeren minstens aangemaand om met twee goed functionerende lichten te fietsen.


Tijdens het repressief luik van deze actie werden volgens het rapport ‘de uitvoering van de actieplannen 2007 doorgelicht’ 326 fietsers gecontroleerd, waarvan er 99 in overtreding waren. Het merendeel van deze leerlingen die in overtreding bevonden werden, waren minderjarigen, die naar een verkeersklas werden gestuurd.
Dat een groot aandeel (meer dan 30 procent!) van de fietsen niet veilig en reglementair is uitgerust, moet ons verontrusten.
Ruimer dan deze provinciale campagne, had ik graag volgende vragen gesteld.


  1. Krijgt iedere fietser (ouder dan 16 jaar, ook volwassenen) telkens de mogelijkheid, vooraleer hij beboet wordt, om de herstelde fietsuitrusting te ‘tonen’ aan de politie of worden ook onmiddellijk boetes uitgeschreven?

  2. Hoeveel gerichte controleacties op de fietsuitrusting werden in onze zone afgelopen jaar gevoerd? Hoeveel fietsen werden uiteindelijk gecontroleerd? Hoeveel daarvan waren niet reglementair in orde?

  3. Beschikt de politiezone over cijfergegevens voor wat betreft het totaal aantal uitgeschreven verkeersboetes door de politiezone Vlas, wanneer een fiets niet veilig of reglementair was uitgerust, en dit voor het afgelopen jaar? Bestaan hiervoor ook specifieke cijfergegevens voor wat betreft het rijden zonder licht(en)?

  4. Hoe interpreteert het politiecollege het resultaat van de actie ‘Veilig fietsen… ’t licht aan jou’, waarbij meer dan 30 procent van de gecontroleerde fietsen niet in orde was met de wetgeving? Worden bijkomende maatregelen gepland? Acht het politiecollege het niet opportuun om meer repressieve controles te organiseren?

Maarten Seynaevepolitieraadslid Vlas
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina