Lager onderwijsDovnload 90.9 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte90.9 Kb.
KAHO SINT-LIEVEN

9100 Sint-Niklaas

INITIËLE LERARENOPLEIDING

LAGER ONDERWIJS

Plezantstraat 157

Kasteelstraat 6

Tel. 03 760 08 86


Tel. 03 776 48 20

Fax 03 766 06 74

E-mail: kahosl.bns@pandora.be

stagelesvoorbereiding 2 ILLO

Student(e): Kim Reynaerts

Klas 2 ILLO: B

Vaklector: Mevr. Hendriks

Stagelector: VBG- DBH- VES

Stageschool: Sint- Lutgardschool

Stageklas: 3 B

Mentor: Veerle Verschaeren

Datum stageles: 20 oktober 2004

Begin- en einduur: 10u25 – 11u15
LEERGEBIED: wiskunde

ONDERDEEL: getallenkennis

LESONDERWERP: getallen tot 1000
Beoordeling van de lesvoorbereiding:

Attitude – lesvoorbereiding volgens de richtlijnen – voorblad – lesfasen en rubrieken – les volgens handleiding en lesmodellen – eigen lesontwerp
Voorbereiding nagezien

op:

door mentor: lector:


volstrekt
onvoldoende

onvoldoende

voldoende

ruim voldoende

goed

zeer goed

Herwerking afgegeven

op:

aan mentor: lector:


volstrekt
onvoldoende

onvoldoende

voldoende

ruim voldoende

goed

zeer goedLEERPLANSITUERING:

Leerplan wiskunde: getallenkennis

G11 de natuurlijke getallen lezen en schrijven tot 1000 en gebruik maken van de termen en de symbolen eenheid, tiental, honderdtal en duizendtal.

G9 een natuurlijk getal interpreteren en gebruiken als een aanduiding van een hoeveelheid


BEGINSITUATIE:

De leerlingen kennen de honderdtallen tot 1000.

De leerlingen zijn vertrouwd met het MAB- materiaal.

Deze klas heeft veel herhaling en begeleiding nodig.


DOELEN:

Lln kunnen:

 1. getallen tot 1000 correct lezen en noteren

 2. getallen tot 1000 voorstellen met het MAB- materiaal

 3. getallen tot 1000 splitsen in H, T en E

 4. het getal 1000 voorstellen als 1D, 0H, 0T en 0 E

 5. getallen tot 1000 situeren op het duizendveld

 6. Het getal 1000 situeren op het duizendveld

DIDACTISCH
MATERIAAL:


 • duizendveld op A3- formaat

 • MAB- materiaal

 • Werkblaadje

 • flitskaarten

BRONNEN:

 • Handleiding: zo gezegd, zo gerekend 3A les 42 p. 168-171

 • leerplan

AANTAL BIJLAGEN:

Handleiding, kopieerbladen, werkblaadje


Fase1: Instap: herhaling van de eenheden en de tientallen + overgang naar 100


10u25

|

10u301
Lkr: ik heb hier een paar kaarten vast en op elke kaart staat een getal dat jullie al goed moeten kunnen lezen. Ik ga het natuurlijk een beetje moeilijk maken en de getallen maar heel even laten zien.

OG: jullie moeten mij kunnen vertellen welk getal er op de kaart staat.

(lkr. werkt met flitskaarten -> getallen 19, 29, 92, 65, 100) -> bij de verbetering worden de getallen 19, 29 en 92 rechtstreeks op het honderdveld geplaatst.


Lln. luisteren en voeren daarna de opdracht uit door te kijken, de getallen te lezen en antwoord te geven.

flitskaartenHet cijfer 5 staat op de plaats van de eenheden en het cijfer 6 op de plaats van de tientallen.

Dus 6T+5 E = 65

We hebben 6 staafjes en 5 blokjes nodig om het getal 65 te vormen.

Het mannetje woont op de zesde rij in het vijfde huisje (op de vijfde plaats)
VS: Op welke plaats staat de 5 en de 6 in het getal 65? -> zie bordschema

VS: hoeveel staafjes en hoeveel blokjes hebben we daarvoor nodig als we dat getal moeten leggen?

Lkr: mannetje 65 heeft natuurlijk ook een plaatsje in ons appartement (honderdveld).

VS: wie wil dat eens komen aanduiden op bord? Hoe heb je het juiste huisje gevonden?Lln. antwoorden

Ll. komt aan het bord en plaats het getal in het honderdveld + verwoorden hoe zij het deden
Mannetje 100 woont op de 10de rij en in het 10de (laatste) huisje.

De laatste 0 komt in de tabel van de eenheden en de andere 0 in de tabel van de tientallen want 100 = 1H+0T+0 E

Er moet een kolom worden bijgetekend nl. de kolom van de honderdtallen.

De 1 staat op de plaats van de honderdtallen

100 = 10 staafjes of 1 plak


VS: Waar woont mannetje 100 in ons appartement? Lkr duidt lln aan

OG: kijk nu eens goed naar ons tabel (zie bordschema)

VS: waar moet dan ons laatste 0 komen, waar ons 2de 0?

Lkr: maar we hebben hier nog maar 2 kolommen en ons 1 moeten we er nog inschrijven? Wat nu?

VS: op welke plaats staat dus ons 1 in het getal 100?

OG: leg eens 100 op je bankLl. komt aan bord en plaats 100 op de juiste plaats in het honderdveld

Lln. antwoorden

Lln. zoeken tussen hun mab- materiaalFase2: kern: opbouw van het duizendveld


10u30

|

11u051

2


Klassikaal (aanbreng)


Zie bordschema
MAB- materiaal
3

Er ligt 1 plak en 1 blokje op de bank en dat is gelijk aan 102.

1 plak + 1 blokje = 100 + 1 = 101

101 bestaat uit 1 honderdtal, 0 tientallen en 1 eenheid

101 = 1H + 0T + 1 E

een bewerking want 100+1 = 101


OG: we hebben nu 1 plak op ons bank leggen en dat is gelijk aan 100. Leg er eens 1eenheid bij? Hoeveel ligt er nu op de bank? Hoeveel honderdtallen, tientallen en eenheden?

VS: welke bewerking hebben we juist gedaan?Lln. leggen het mab-materiaal

Lln. verwoorden

Lln. antwoordenDe leerlingen worden verondersteld hier het probleem te zien dat 101 er niet meer bij kan.

Er moet een tweede honderdveld onder geplaatst worden.

We beginnen opnieuw te tellen bij 101

Meneertje 110

Meneertje 200


VS: en ik wil dat ook een plaatsje geven in ons appartement. Wie wil het getal 101 er eens komen inschrijven?

VS: wat zouden we nu kunnen doen? Ik wil 101 ook een plaatsje geven.

OG: leg dat eens met je mab materiaal.

VS: waar beginnen we nu te tellen?

VS: welk meneertje woont er op het einde van dat rijtje?

VS: wie woont er in het laatste huisje?

(Lkr begeleidt alles volledig op het bord)


Lln geven reactie en antwoorden

Lln. leggen 2 plakken onder elkaar op hun bank

Lln. antwoordenHet appartement begint bij 101 en eindigt bij 200

VS: bij welke huisnummer begint ons tweede appartement en wat is het laatste huisnummer?

Lln. antwoorden


Dan moeten we er een derde appartement (honderdveld) onder plaatsen

3 plakken onder elkaarVS: en als ik nu 201 heb? Wat moet ik dan doen?

VS: wat moet ik dus zien liggen op jullie bank?Lln. leggen 3 plakken met hun materiaal


We beginnen dan te tellen van 201 tot 300.

VS: waar beginnen we dan te tellen en tot hoeveel tellen we dan?

3H+2H= 5H

Er liggen 5 plakken op de bank

5H = 500


OG: leg bij jullie rijtje van 3 plakken er 2 plakken bij?

VS: hoeveel plakken liggen er op de bank?

VS: 5plakken? Aan hoeveel is dat gelijk?


Lln. leggen 5 plakken op de bank

Lln. verwoorden wat er op de bank ligt en hoeveel dat is
4

65plakken + 5 plakken = 10 plakken

een bewerking want 5 + 5 = 10

1000 is een duizendtal

Er is een kolom te weinig. We moeten dus nog een kolom bij tekenen want

1000 = 1D + 1H + 1T + 1E


OG: leg nu naast die rij nog eens 5 plakken

VS: hoeveel ligt er nu op je bank?

VS: welke bewerking hebben we nu gedaan?

VS: als we 1 een eenheid noemen, 10 een tiental, 100 een honderdtal, hoe zouden we dan 1000 kunnen noemen?

OG: als we nu kijken naar ons tabel? Welk probleem hebben we dan opnieuw. Kunnen we ons getal 1000 er al in plaatsen?

Lkr: nu spreken we natuurlijk niet meer van een appartement maar van een wolkenkrabber. Ik heb dat ook meegebracht en we gaan eens zoeken waar meneertje van huisje 1000 woont.Lln. leggen er 5 plakken bij.

Lln. antwoorden

Lln. verwoorden hoe het getal 1000 eruit ziet

Lln. luisteren en kijken


A2 formaat van het duizendveld

Fase2: vervolg kern
1

Klassikaal ( inoefening)


-> alles wordt aangevuld bij het bordschema
MAB- materiaal
2


Er zijn plakken en staven nodig.

OG: Leg het getal 320.

VS: Wat heb je nodig?Lln. Zoeken hun juiste materiaal


We hebben 3 plakken en 2 staven op ons bank liggen.

VS: hoeveel plakken en hoeveel staven heb je?

Lln; antwoorden3

5


320 wordt gevormd door 3 honderdtallen, 2 tientallen en 0 eenheden

320 = 3H + 2T + 0 E

320 woont in het vierde honderdveld, op de tweede rij in het laatste huisje.

Meneertje 310 woont erboven en meneertje 330 eronder. Links woont meneertje 319. Rechts woont er niemand.VS: op welke plaats staat de 0, de 2 en de 3? (omgekeerde volgorde omdat het in de tabel van achter naar voor wordt genoteerd)

VS: waar woont meneertje 320 in onze wolkenkrabber?

(lkr. doet dit stap voor stap samen met de lln.)

VS: wie woont erboven meneertje 320, wie eronder? Wie links? Wie rechts?Lln. verwoorden

( dezelfde oefening 239 en 572)

6 H+ 5T + 8 E = 658

is gelijk aan 6 plakken, 5 staven en 8 blokjes

in het 7de honderdveld, op de 5de rij, in het 8ste huisje


Lkr schrijft op het bord: 6H+5T+8 E

OG: leg dit eens op je bank

VS: hoeveel ligt er nu op je bank?

VS: waar woont 658 in ons duizendveld

(zelfde oefening voor 9H+4T+5 E)


Lln. leggen met hun materiaal het juiste getal5
OG: probeer nu zelf de getallen 855, 205 en 763 op jullie duizendveld te schrijven

Klassikale verbeteringLln. noteren de getallen


Blaadje: duizendveldFase3: Inoefenen


11u05

|

11u15


Werkblaadje

Een synthese van verschillende oefeningenLkr overloopt alle vragen op het werkblaadje ter verduidelijking

Lln. werken aan de opdracht

werkblad

BORDSCHEMA
(manueel in te vullen in bordschrift)


Linker zijbord

Middenbord

Rechter zijbord
Bestand: Academiejaar: 2004-2005 p. /

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina