Ledenvergadering a s. v. Apeldoornse BoysDovnload 20.3 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte20.3 Kb.

Betreft : Ledenvergadering a.s.v. Apeldoornse Boys

Datum : Woensdag 2 juli 2014 om 20.00 uur.

Aanwezig volgens presentielijst : 27

Aanwezig bestuur : Ton Heerts (vz), Hans vd Vrugt, John Lamberts, Heidie Jansen, Marieke Pompen en Jan van Dijk (notulen)
Agenda :


 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Goedkeuring Notulen ALV 02-12-2013 Bijlage 03

 4. Vaststellen contributie 2014/2015 Bijlage 04

 5. Vaststellen horecaprijzen 2014/2015 Bijlage 05

 6. Begroting 2014/2015 Beschikbaar op vergadering

 7. Beleid – Werkplan 2014-2015 Bijlage volgt

 8. Voorgestelde Royementen ivm achterstallige contributie

V. Bakker (23-07-1986, senior)

S. de Boer (21-07-1981, senior)

R. Boukharta (29-05-1991, zaal)

J. Elskamp (28-08-1989, zaal)

D. Kers (11-09-1976, zaal)

L.M. Kingma (12-10-1994, senior)

R. Mandels (22-12-1982, zaal)

T. Ribbink (30-01-1991, senior)

J. Simmons (11-02-1964, rustend lid)

D. Tahrraoui (27-02-2000, pupil) 1. Aftredende Bestuursleden

- Jan van Dijk (Secretaris, niet herkiesbaar)

Voorgestelde benoemingen

- Marieke Pompen (Secretaris)

- Gert van Zeist (Facilitaire Zaken)

- vacature (Voetbalzaken)

- vacature (Externe Zaken) 1. Commercieel plan Gert van Kampen en reactie bestuur Bijlage 10

 2. Rondvraag

 3. Sluiting


 1. Opening

Ton Heerts opent de vergadering. Heidie Jansen komt iets later ivm werk. 1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.


 1. Goedkeuring Notulen ALV 02-12-2013 Bijlage 03

Notulen zijn goedgekeurd. 1. Vaststellen contributie 2014/2015 Bijlage 04

Voorstel van bestuur aan Ledenvergadering:

Contributies verhogen voor seizoen 2014/2015;  • Pupillen € 1,25 per kwartaal (€ 5,00 per jaar)

  • Junioren + Senioren € 2,50 per kwartaal (€ 10,00 per jaar)

  • Rustende leden ongewijzigd

Vergadering gaat unaniem akkoord.


 1. Vaststellen horecaprijzen 2014/2015 Bijlage 05

Bestuur heeft besloten horecaprijzen niet te wijzigen.

Vergadering gaat unaniem akkoord.
 1. Begroting 2014/2015 Beschikbaar op vergadering

Begroting laat voor het eerst sinds twee seizoenen een klein positief bedrijfsresultaat zien.

Opbrengsten:

Kantine resultaat en sponsoring iets lager begroot.

Vrijwilligersbijdrage iets hoger, minder mensen vragen terug.

Contributie per saldo gelijk: iets minder leden, maar compensatie door contributieverhoging.Kosten:

Behoorlijk gesneden in kosten Voetbalzaken o.a. in vergoedingen.

Groot onderhoud velden iets hoger door uitbesteding.

Energiekosten lager door ander leverancierscontract.


Voor seizoen 2013/2014 wordt een positief resultaat verwacht.

Vergadering gaat akkoord met begroting 2014/2015.
 1. Beleid – Werkplan 2014-2015 Bijlage volgt

Financiën:

Bijna alle hypotheekschulden zijn nu afgelost.

Aantal investeringen te doen (o.a. dak tribune).

Aantal boetes verminderd door nieuwe regelgeving KNVB (straftijd ipv gele kaarten).

KNVB contributie wordt verhoogd.

Meer vrijwilligersbijdrage geïnd doordat we deze nu via contri


Voetbalzaken:

Door verwikkelingen met trainerslicentie naar seizoen gehad. Met dank aan Michel Klomp, Roberto Klomp en Ed Verlinde voor de laatste wedstrijd.

Afgelopen seizoen goed afgesloten door handhaving eerste team in 4e klasse.

Marieke en Heidie hebben zeer veel op voetbalgebied gedaan.

Jeroen de Bondt en Frank Witteveen hebben succesvol deelgenomen aan JVSA-opleiding. Zij ontvangen bos bloemen van de voorzitter.
Voor komend seizoen nieuwe hoofdtrainer (Martijn Baars) en Hoofd Opleidingen (Emiel de Haan).

Jeugdzaken: ledenwerving gedaan door Rene le Febre.

Relatiebeheer: nieuwe presentatiegids bijna klaar, hoogste opbrengst qua sponsoring sinds uitgeven ervan. Wel nieuwe commissieleden gezocht. Aantal Vrienden

Fac.Zaken: Marieke portefeuille beheerd, Gert van Zeist heeft aantal maanden meegelopen.

Externe Zaken: door John gesproken met Dubbelbeekpartners. Gaat goede kant op.
Bestuur zet samenwerking met andere verenigingen (Columbia, Dubbelbeekpartners) voort. Eerste gesprek met Columbia geweest (o.a. teams completeren). Ook Alexandria heeft zich gemeld voor samenwerking.
Wim de Grip en Gerrit van Schoonhoven hebben aantal leden geworven voor Voetbalcommissie, waarvoor dank.


 1. Voorgestelde Royementen ivm achterstallige contributie

V. Bakker (23-07-1986, senior)

S. de Boer (21-07-1981, senior)

R. Boukharta (29-05-1991, zaal)

J. Elskamp (28-08-1989, zaal)

D. Kers (11-09-1976, zaal)

L.M. Kingma (12-10-1994, senior)

R. Mandels (22-12-1982, zaal)

T. Ribbink (30-01-1991, senior)

J. Simmons (11-02-1964, rustend lid)

D. Tahrraoui (27-02-2000, pupil)

Leden met contributieachterstanden, veelal langer dan 3 kwartalen en geen medewerking aan betalingsregelingen.

Vergadering gaat akkoord.
 1. Aftredende Bestuursleden

- Jan van Dijk (Secretaris, niet herkiesbaar)

Ton bedankt Jan voor alle werkzaamheden die hij verricht, zowel als secretaris als sfeer rondom wedstrijden van eerste als jeugd.


Voorgestelde benoemingen

- Marieke Pompen (Secretaris)

- Gert van Zeist (Facilitaire Zaken)

- vacature (Voetbalzaken)

- vacature (Externe Zaken)

Vergadering gaat akkoord met benoemingen van Marieke Pompen en Gert van Zeist.
 1. Commercieel plan Gert van Kampen en reactie bestuur Bijlage 10

Gert van Kampen wil een commercieel beleidsplan en de sponsoring onderbrengen in een stichting. Gert vraagt dat de ledenvergadering ermee in te stemmen dat de sponsorcommissie een op deze tijd afgestemd sponsorbeleid gaat uitwerken. Tevens stelt hij zich beschikbaar voor een bestuursfunctie Marketing & Commerciële Zaken.
Wim de Grip stelt vast dat er geen consensus is tussen bestuur en Gert .

Inhoud is goed, opzet (stichting) vindt Wim niet goed. Vereniging heeft hier ervaring mee. Vereniging is wel toe aan commerciële actie. Maar eerst de bemensing rondkrijgen.


Gerrit van Schoonhoven vraagt waarom Gert niet onder verantwoording van bestuurslid Relatiebeheer het commercieel plan kan uitwerken.
Wim en Gerrit stellen vast dat de wens om een stichting op te richten, voortkomt uit onvrede met het bestuur.
Eric Mol zet vraagtekens bij de rol die Gert binnen de vereniging claimt met dit plan.

Willem Wesselink zet vraagtekens bij de bemensing van dit plan.


Roy Mulderij stelt vast dat er concreet nog niets gedaan is en stelt voor met iets kleins te beginnen.
Ton Heerts reageert namens het bestuur op dit plan.

Zij stellen vast dat de ideeën zeer goed zijn, de manier van acteren van Gert irritatie heeft opgeroepen (zonder afstemming met bestuur acties ondernomen, negatieve berichtgeving op websites naar buiten toe) en de bemensing van dit plan niet gerealiseerd kan worden.

Het bestuur gaat niet akkoord met een stichtingsvorm en gaat niet akkoord met een bestuursfunctie voor Gert.
Het bestuur nodigt Gert uit om onder verantwoording van John Lamberts een aantal ideeën uit te voeren en binnen de lijnen die het bestuur stelt.

Gert is hiertoe vooralsnog niet bereid.


De voorzitter vraagt de ledenvergadering, wie voor de voorgestelde stichtingsvorm is.

De ledenvergadering is unaniem tegen het voorstel.
 1. Rondvraag

Er zijn geen rondvragen.


 1. Sluiting

Ton sluit om 21.35 uur de vergadering.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina