Leeuwarden, 24 november 2001 persberich tDovnload 6.01 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte6.01 Kb.

Leeuwarden, 24 november 2001

P E R S B E R I C H T
GRIENLINKS IN GESPREK MET BOEREN EN DORPSBELANGEN OVER DE HAAK.


De statenleden van GrienLinks, de wethouder en de fractievoorzitter van PAL/GroenLinks Leeuwarden hebben overleg gehad met boeren, Milieudefensie en dorps- en buurtbelangen over de Haak om Leeuwarden. Over de Haak staat nog niets definitief op papier. Wel worden er momenteel een plantracéstudie en een Milieu Effect Rapportage opgestart. Bovendien wordt begonnen met een integrale regiostudie Westergozone.
Toch worden twee biologische boeren, Teake Cuperus uit Boksum en Jochem Rypma uit Bears, nu al geconfronteerd met de mogelijke gevolgen van de Haak. De in omloop zijnde schetsen van de Haak en de toekomstige planning door de gemeente Leeuwarden ten westen van de Zwette laten zien dat deze beide boeren hun bedrijf moeten opdoeken. Op het bedrijf van Teake Cuperus wordt al 60 jaar biologisch geboerd. Ook gaat de Haak door een stiltegebied wat zeer vogelrijk is. Voor GrienLinks aanleiding om te pleiten voor een alternatieve route voor de Haak. Deze alternatieve route leidt het verkeer voor een deel over al bestaande wegen en buigt ten westen van de spoorlijn Leeuwarden/Heerenveen direct naar het noorden af richting Hendrik Algraweg. Een van de boeren noemde dit alternatief van GrienLinks: “een besparing van rust, groen en ruimte”.
Sjoerd van Aalsum van buurtbelang Ritzumazijl en Marijke Heeringa van dorpsbelang Deinum vinden dat de Haak zoveel mogelijk over bestaande wegen moet worden aangelegd. Door hen wordt het verzinken van de Haak als alternatief genoemd. “ De Middelsee is een van de grootste stiltegebieden in Friesland, waar weidsheid nog bestaat. Als daar dan een weg doorheen moet, laat hem dan zakken.” zeggen ze. Ook vinden ze het belangrijk dat er compensatie voor het verlies aan natuur en landschap komt in het gebied zelf. En niet, zoals er ook wel gebeurt, in een verder weg gelegen natuurgebied.

Teake Visser van Dorpsbelang Jellum-Bears vindt dat het voor de dorpen van belang is een goede fiets- en autoverbinding met de stad te hebben. Hij noemt als alternatief voor de Haak; een rotonde bij Goutum en een weg langs het spoor ten oosten van de Zwette.Allen vinden ze het belangrijk om betrokken te worden bij de invulling van het gebied.
Milieudefensie Leeuwarden, vertegenwoordigt door Jelly van der Meer, vindt dat er gewerkt moet worden aan het terugdringen van het autogebruik. Als oplossing voor de problemen in het zuiden van Leeuwarden noemt zij een nieuwe weg langs het spoor. Er zou compact gebouwd moeten worden en er moet een groene contour om de stad heen komen.
Het blijkt dat de mensen die dáár wonen waar de Haak gepland is, genoeg ideeën hebben over oplossingen die met alle belangen rekening houden. De GrienLinksers adviseren de boeren en de dorps – en buurtbelangen om alle politieke partijen te benaderen.
Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u bellen met S. van Wees, fractiemedewerkster GrienLinks statenfractie, telefoon 0517 413226 e-mail wees@sis.fryslan.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina